VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2021-01-04 23:12:24 +0100
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2021-01-04 23:13:48 +0100
commit53749d4b0647a0723afeb51da98fa470d6b673e6 (patch)
treed44bc1a114d65b56b2eee411e66eb52ecbec68e0 /Translations
parent441babf069f59088a0b8deaef4f17027dfbcc1ab (diff)
downloadVeraCrypt-53749d4b0647a0723afeb51da98fa470d6b673e6.tar.gz
VeraCrypt-53749d4b0647a0723afeb51da98fa470d6b673e6.zip
Language Translations files: update polish translation
Diffstat (limited to 'Translations')
-rw-r--r--Translations/Language.pl.xml362
1 files changed, 181 insertions, 181 deletions
diff --git a/Translations/Language.pl.xml b/Translations/Language.pl.xml
index 7b09cfd8..78a11434 100644
--- a/Translations/Language.pl.xml
+++ b/Translations/Language.pl.xml
@@ -42,7 +42,7 @@
<entry lang="pl" key="IDC_HIDVOL_WIZ_MODE_FULL">Tryb zwykły</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_KB">&amp;kB</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_KEYFILES_ENABLE">Użyj plików-&amp;kluczy</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_KEYFILES_TRY_EMPTY_PASSWORD">Próbuj najpierw zamontować z pustym hasłem</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_KEYFILES_TRY_EMPTY_PASSWORD">Próbuj najpierw podłączyć z pustym hasłem</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_KEYFILES_RANDOM_SIZE">Losowy rozmiar ( 64 &lt;-&gt; 1048576 )</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_KEY_FILES">Pliki-kl&amp;ucze...</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_LINK_HASH_INFO">Informacja o algorytmach mieszających</entry>
@@ -124,14 +124,14 @@
<entry lang="pl" key="IDC_ENABLE_NEW_KEYFILES">Użyj nowych plików-kluczy</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_EXIT">&amp;Wyjdź</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_FAVORITES_HELP_LINK">Pomoc dla ulubionych wolumenów</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_DISABLE_HOTKEY">Nie montuj wybranego wolumenu, gdy wciśnięto skrót klawiszowy 'Mon&amp;tuj ulubione wolumeny'</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_ON_ARRIVAL">Montuj wybrany wolumen, gdy jego nośnik zostanie podłą&amp;czany</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_ON_LOGON">Montuj wybrany wolumen podczas l&amp;ogowania</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_READONLY">Montuj wybrany wolume&amp;n w trybie do odczytu</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_REMOVABLE">Montuj wybrany wolumen jako nośnik wymienny</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_DISABLE_HOTKEY">Nie podłączaj wybranego wolumenu, gdy wciśnięto skrót klawiszowy 'Mon&amp;tuj ulubione wolumeny'</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_ON_ARRIVAL">Podłącz wybrany wolumen, gdy jego nośnik zostanie podłą&amp;czany</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_ON_LOGON">Podłącz wybrany wolumen podczas l&amp;ogowania</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_READONLY">Podłącz wybrany wolume&amp;n w trybie do odczytu</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_REMOVABLE">Podłącz wybrany wolumen jako nośnik wymienny</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOVE_DOWN">Przesuń w &amp;dół</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_MOVE_UP">Przes&amp;uń w górę</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_OPEN_EXPLORER_WIN_ON_MOUNT">Otwórz okno &amp;Eksploratora dla wybranego wolumenu po pomyślnym montowaniu</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_OPEN_EXPLORER_WIN_ON_MOUNT">Otwórz okno &amp;Eksploratora dla wybranego wolumenu po pomyślnym podłączeniu</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_REMOVE">Usu&amp;ń</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_USE_LABEL_IN_EXPLORER">Użyj etykiety ulubionego jako etykiety napędu Eksploratora</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_FAV_VOL_OPTIONS_GLOBAL_SETTINGS_BOX">Ustawienia ogólne</entry>
@@ -144,7 +144,7 @@
<entry lang="pl" key="IDC_HOTKEY_ASSIGN">Przypisz</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_HOTKEY_REMOVE">Usuń</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_KEYFILES">Pliki-klucze...</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_LIMIT_ENC_THREAD_POOL">Nie używaj poniższej liczby procesorów dla szyfrowania i deszyfrowania:</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_LIMIT_ENC_THREAD_POOL">Nie używaj poniższej liczby procesorów logicznych do szyfrowania i deszyfrowania:</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_MORE_INFO_ON_HW_ACCELERATION">Informacje dodatkowe</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_MORE_INFO_ON_THREAD_BASED_PARALLELIZATION">Informacje dodatkowe</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_MORE_SETTINGS">Więcej ustawień...</entry>
@@ -154,7 +154,7 @@
<entry lang="pl" key="IDC_NEW_KEYFILES">Pliki-klucze...</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_OLD_PIM_HELP">(Puste albo 0 dla domyślnych iteracji)</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PIM_HELP">(Puste albo 0 dla domyślnych iteracji)</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_PREF_BKG_TASK_ENABLE">Aktywny</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_PREF_BKG_TASK_ENABLE">Aktywne</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_CACHE_PASSWORDS">Przechowuj hasła w pamięci sterownika</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_DISMOUNT_INACTIVE">Automatycznie odłącz wolumen, jeśli nie był używany przez</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_DISMOUNT_LOGOFF">Użytkownik się wylogował</entry>
@@ -166,8 +166,8 @@
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_LOGON_START">Uruchom VC jako zadanie w tle</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_MOUNT_READONLY">Podłącz wolumeny tylko do odczytu</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_MOUNT_REMOVABLE">Podłącz wolumeny jako urządzenia wymienne</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_PREF_OPEN_EXPLORER">Otwórz okno Eksploratora Windows po podłączeniu</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_PREF_TEMP_CACHE_ON_MULTIPLE_MOUNT">Czasowo przechowuj hasło podczas operacji "Montowanie ulubionych wolumenów"</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_PREF_OPEN_EXPLORER">Otwórz okno Eksploratora po pomyślnym podłączeniu wolumenu</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_PREF_TEMP_CACHE_ON_MULTIPLE_MOUNT">Czasowo przechowuj hasło podczas operacji "Podłączanie ulubionych wolumenów"</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_USE_DIFF_TRAY_ICON_IF_VOL_MOUNTED">Użyj innej ikony na pasku zadań, gdy są podłączone wolumeny</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_WIPE_CACHE_ON_AUTODISMOUNT">Wyczyść pamięć haseł po automatycznym odłączeniu</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_WIPE_CACHE_ON_EXIT">Wyczyść pamięć haseł przy wyjściu</entry>
@@ -185,8 +185,8 @@
<entry lang="pl" key="IDC_VOLUME_PROPERTIES">Właściwośc&amp;i wolumenu...</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_VOLUME_TOOLS">&amp;Narzędzia wolumenu...</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_WIPE_CACHE">Wyczyść pamięć &amp;haseł</entry>
- <entry lang="pl" key="IDD_DEFAULT_MOUNT_PARAMETERS">VeraCrypt - Parametry montowania</entry>
- <entry lang="pl" key="IDD_FAVORITE_VOLUMES">VeraCrypt - Ulubione woluminy</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDD_DEFAULT_MOUNT_PARAMETERS">VeraCrypt - Parametry podłączania</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDD_FAVORITE_VOLUMES">VeraCrypt - Ulubione wolumeny</entry>
<entry lang="pl" key="IDD_HOTKEYS_DLG">VeraCrypt - Systemowe skróty klawiaturowe</entry>
<entry lang="pl" key="IDD_MOUNT_DLG">VeraCrypt</entry>
<entry lang="pl" key="IDD_PASSWORDCHANGE_DLG">Zmiana hasła lub pliku-klucza</entry>
@@ -199,8 +199,8 @@
<entry lang="pl" key="IDD_VOLUME_PROPERTIES">Właściwości wolumenu VeraCrypt</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_ABOUT">Informacje...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_ADD_REMOVE_VOL_KEYFILES">Dodaj lub usuń plik-klucz do lub z wolumenu...</entry>
- <entry lang="pl" key="IDM_ADD_VOLUME_TO_FAVORITES">Dodaj montowany wolumen do ulubionych...</entry>
- <entry lang="pl" key="IDM_ADD_VOLUME_TO_SYSTEM_FAVORITES">Dodaj montowany wolumen do ulubionych systemu...</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDM_ADD_VOLUME_TO_FAVORITES">Dodaj podłączony wolumen do ulubionych...</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDM_ADD_VOLUME_TO_SYSTEM_FAVORITES">Dodaj podłączony wolumen do ulubionych systemu...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_ANALYZE_SYSTEM_CRASH">Analiza awarii systemu...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_BACKUP_VOL_HEADER">Utwórz kopię zapasową nagłówka wolumenu...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_BENCHMARK">Testuj...</entry>
@@ -216,7 +216,7 @@
<entry lang="pl" key="IDM_CREATE_VOLUME">Utwórz nowy wolumen...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_DECRYPT_NONSYS_VOL">Trwale odszyfruj...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_DEFAULT_KEYFILES">Domyślne pliki-klucze...</entry>
- <entry lang="pl" key="IDM_DEFAULT_MOUNT_PARAMETERS">Domyślne parametry montowania...</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDM_DEFAULT_MOUNT_PARAMETERS">Domyślne parametry podłączania...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_DONATE">Dotuj teraz...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_ENCRYPT_SYSTEM_DEVICE">Szyfruj partycję lub dysk systemowy...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_FAQ">Często zadawane pytania (FAQ)</entry>
@@ -228,7 +228,7 @@
<entry lang="pl" key="IDM_LICENSE">Informacje prawne</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_MANAGE_TOKEN_KEYFILES">Zarządzaj kluczem tokenu bezpieczeństwa...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_MOUNTALL">Podłącz automatycznie wszystkie wolumeny obsługiwane przez urządzenia</entry>
- <entry lang="pl" key="IDM_MOUNT_FAVORITE_VOLUMES">Podłącz wolumeny ulubione</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDM_MOUNT_FAVORITE_VOLUMES">Podłącz ulubione wolumeny</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_MOUNT_SYSENC_PART_WITHOUT_PBA">Podłącz bez wstępnego &amp;uwierzytelniania...</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_MOUNT_VOLUME">Podłącz wolumen</entry>
<entry lang="pl" key="IDM_MOUNT_VOLUME_OPTIONS">Podłącz wolumen z opcjami</entry>
@@ -295,7 +295,7 @@
<entry lang="pl" key="IDT_NEW_PKCS5_PRF">PKCS-5 PRF:</entry>
<entry lang="pl" key="IDT_PW_CACHE_OPTIONS">Pamięć haseł</entry>
<entry lang="pl" key="IDT_SECURITY_OPTIONS">Opcje bezpieczeństwa</entry>
- <entry lang="pl" key="IDT_TASKBAR_ICON">Proces VeraCrypt uruchamiany w tle</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDT_TASKBAR_ICON">Zadanie VeraCrypt w tle</entry>
<entry lang="pl" key="IDT_TRAVELER_MOUNT">Podłączany wolumen VeraCrypt (względem gł. katalogu dysku podróżnego):</entry>
<entry lang="pl" key="IDT_TRAVEL_INSERTION">Przy włożeniu dysku podróżnego: </entry>
<entry lang="pl" key="IDT_TRAVEL_ROOT">Utwórz pliki dysku podróżnego w (katalog główny dysku podróżnego):</entry>
@@ -426,13 +426,13 @@
<entry lang="pl" key="DEVICE_IN_USE_INFO">ostrzeżenie: Niektóre podłączone urządzenia/partycje były w użyciu!\n\nZignorowanie tego faktu może spowodować niepożądane skutki z niestabilnością systemu włącznie!\n\nNależy koniecznie zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą używać tych urządzeń/partycji.</entry>
<entry lang="pl" key="DEVICE_PARTITIONS_ERR">Wybrane urządzenie zawiera partycje.\n\nFormatowanie urządzenia może spowodować niestabilność i/lub uszkodzenie danych. Wybierz partycję na tym urządzeniu lub usuń z niego wszystkie partycje, aby umożliwić programowi VeraCrypt bezpieczne jej sformatowanie.</entry>
<entry lang="pl" key="DEVICE_PARTITIONS_ERR_W_INPLACE_ENC_NOTE">Wybrane nie-systemowe urządzenie zawiera partycje.\n\nZaszyfrowane urządzenia w wolumenie VeraCrypt mogą być stworzone wewnątrz urządzenia, które nie zawiera żadnych partycji (włączając dyski twarde i pamięci dyskowe). Urządzenia zawierające partycje mogą być zaszyfrowane "w locie" (używając pojedynczego głównego klucza) tylko jeżeli dysk jest uruchomiony i jest na nim zainstalowany Windows.\n\nJeżeli chcesz zaszyfrować wybrany nie systemowy dysk używając pojedynczego głównego klucza, musisz najpierw usunąć wszystkie partycje na urządzeniu, aby bezpiecznie go sformatować w VeraCrypt (formatowanie urządzenia z istniejącymi partycjami może powodować niestabilność systemu i/lub uszkodzeniem danych). Opcjonalnie, możesz zaszyfrować osobno każdą partycję na dysku (każda partycja będzie zaszyfrowana używając innego głównego klucza).\n\nUwaga: Jeżeli chcesz usunąć wszystkie partycje z dysku GPT, możesz potrzebować wykonać konwersję do dysku MBR (używając np. narzędzi w Zarządzaj komputerem), aby usunąć ukryte partycje na dysku.</entry>
- <entry lang="pl" key="WHOLE_NONSYS_DEVICE_ENC_CONFIRM">Uwaga: Jeśli zaszyfrujesz człe urządzenie (w przeciwieństwie do szyfrowania tylko jego partycji), system operacyjny będzie uważał urządzenie za nowe, puste i niesformatowane (jako że nie zawiera tablicy partycji) i może spontanicznie zainicjować urządzenia (lub spytać, czy ma to uczynić), co może uszkodzić wolumen. W konsekwencji po takim zdarzeniu może być niemożliwe montowanie wolumenu jako ulubionego (np. przy zmianie numeru dysku) lub przydzielenie mu etykiety ulubionego wolumenu.\n\nAby tego uniknąć, prosimy rozważyć utworzenie partycji na urządzeniu i zaszyfrowanie partycji.\n\nCzy na pewno zaszyfrować urządzenie w całości?</entry>
- <entry lang="pl" key="AFTER_FORMAT_DRIVE_LETTER_WARN">Uwaga: Proszę zapamiętać, że ten wolumen nie może być zamontowany/dostępny przy użyciu litery %c:, która jest obecnie przypisana do niej!\n\nAby zamontować ten wolumen, kliknij 'Podłącz automatycznie...' w głównym oknie VeraCrypt. Wolumen zostanie zamontowany pod inną literą dysku, którą wybierzesz z listy w głównym oknie VeraCrypt.\n\nOryginalna litera dysku %c: powinna być użyta tylko w przypadku, gdy chcesz usunąć szyfrowanie z partycji/dysku (np. jeżeli nie potrzebujesz więcej szyfrowania). W takim przypadku, kliknij prawy przycisk myszy na literze dysku %c: w 'Komputer' (lub 'Mój komputer') i wybierz 'Formatuj'. Inaczej litera dysku %c: nie będzie możliwa nigdy do użycia (chyba że ją usuniesz lub przypiszesz do innej partycji/dysku).</entry>
+ <entry lang="pl" key="WHOLE_NONSYS_DEVICE_ENC_CONFIRM">Uwaga: Jeśli zaszyfrujesz człe urządzenie (w przeciwieństwie do szyfrowania tylko jego partycji), system operacyjny będzie uważał urządzenie za nowe, puste i niesformatowane (jako że nie zawiera tablicy partycji) i może spontanicznie zainicjować urządzenia (lub spytać, czy ma to uczynić), co może uszkodzić wolumen. W konsekwencji po takim zdarzeniu może być niemożliwe podłączenie wolumenu jako ulubionego (np. przy zmianie numeru dysku) lub przydzielenie mu etykiety ulubionego wolumenu.\n\nAby tego uniknąć, prosimy rozważyć utworzenie partycji na urządzeniu i zaszyfrowanie partycji.\n\nCzy na pewno zaszyfrować urządzenie w całości?</entry>
+ <entry lang="pl" key="AFTER_FORMAT_DRIVE_LETTER_WARN">Uwaga: Proszę zapamiętać, że ten wolumen nie może być podłączony/dostępny przy użyciu litery %c:, która jest obecnie przypisana do niej!\n\nAby podłączyć ten wolumen, kliknij 'Podłącz automatycznie...' w głównym oknie VeraCrypt. Wolumen zostanie podłączony pod inną literą dysku, którą wybierzesz z listy w głównym oknie VeraCrypt.\n\nOryginalna litera dysku %c: powinna być użyta tylko w przypadku, gdy chcesz usunąć szyfrowanie z partycji/dysku (np. jeżeli nie potrzebujesz więcej szyfrowania). W takim przypadku, kliknij prawy przycisk myszy na literze dysku %c: w 'Komputer' (lub 'Mój komputer') i wybierz 'Formatuj'. Inaczej litera dysku %c: nie będzie możliwa nigdy do użycia (chyba że ją usuniesz lub przypiszesz do innej partycji/dysku).</entry>
<entry lang="pl" key="OS_NOT_SUPPORTED_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Szyfrowanie w miejscu nie jest obsługiwane w tej wersji systemu operacyjnego, który aktualnie używasz (obsługiwane są tylko Windows Vista i późniejsze wersje Windows).\n\nPowodem jest to, że ta wersja Windows nie obsługuje "przecinania" systemu plików (system plików musi być przycięty, aby zrobić miejsce na nagłówek wolumenu i na kopię nagłówka).</entry>
<entry lang="pl" key="ONLY_NTFS_SUPPORTED_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Wybrana partycja wygląda tak jakby nie zawierała systemu NTFS. Tylko partycje zawierające NTFS mogą być zaszyfrowane w miejscu (w czasie działania systemu).\n\nUwaga: Powód jest taki, że Windows nie obsługuje przycinania systemu plików innego typu poza NTFS (system plików musi być przycięty, aby zrobić miejsce na nagłówek wolumenu i na kopię nagłówka).</entry>
<entry lang="pl" key="ONLY_MOUNTED_VOL_SUPPORTED_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Wybrana partycja wygląda tak jakby nie zawierała systemu NTFS. Tylko partycje zawierające NTFS mogą być zaszyfrowane w miejscu (w czasie działania systemu).\n\nJeżeli chcesz stworzyć zaszyfrowany wolumen VeraCrypt w wolumenie wewnątrz niej, wybierz opcję "Stwórz zaszyfrowany wolumen i sformatuj go" (w opcji "Szyfruj partycję").</entry>
<entry lang="pl" key="PARTITION_TOO_SMALL_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Błąd: Partycja jest za mała. VeraCrypt nie może szyfrować jej "w locie".</entry>
- <entry lang="pl" key="INPLACE_ENC_ALTERNATIVE_STEPS">Aby zaszyfrować dane na tej partycji, proszę postępować według następujących kroków:\n\n1) Stwórz wolumen w VeraCrypt na pustej partycji/urządzeniu i zamontuj go.\n\n2) Skopiuj wszystkie plik i foldery z partycji, którą chcesz zaszyfrować do zamontowanego wolumenu VeraCrypt (który została stworzony i zamontowany w kroku 1). Tym sposobem, będziesz mógł stworzyć zaszyfrowaną kopię danych i umieścić ją w VeraCrypt.\n\n3) Stwórz wolumen VeraCrypt na partycji, którą chcesz zaszyfrować i upewnij się, że masz zaznaczoną opcję (w Wizardzie VeraCrypt) "Stwórz zaszyfrowany wolumen i sformatuj go" (wewnątrz opcji "Szyfruj partycję"). Uwaga, wszystkie dane zapisane na partycji zostaną skasowane. Po stworzeniu wolumenu, zamontuj go.\n\n4) Skopij wszystkie pliki i foldery z wolumenu VeraCrypt (stworzonego i zamontowanego w kroku 1) do zamontowanego wolumenu VeraCrypt, który został stworzony (i zamontowany) w kroku 3.\n\nPo wykonaniu powyższych kroków, wszystkie dane będą zaszyfrowane, i dodatkowo, będzie zaszyfrowana kopia tych danych.</entry>
+ <entry lang="pl" key="INPLACE_ENC_ALTERNATIVE_STEPS">Aby zaszyfrować dane na tej partycji, proszę postępować według następujących kroków:\n\n1) Stwórz wolumen w VeraCrypt na pustej partycji/urządzeniu i podłącz go.\n\n2) Skopiuj wszystkie plik i foldery z partycji, którą chcesz zaszyfrować do podłączonego wolumenu VeraCrypt (który została stworzony i podłączony w kroku 1). Tym sposobem, będziesz mógł stworzyć zaszyfrowaną kopię danych i umieścić ją w VeraCrypt.\n\n3) Stwórz wolumen VeraCrypt na partycji, którą chcesz zaszyfrować i upewnij się, że masz zaznaczoną opcję (w Wizardzie VeraCrypt) "Stwórz zaszyfrowany wolumen i sformatuj go" (wewnątrz opcji "Szyfruj partycję"). Uwaga, wszystkie dane zapisane na partycji zostaną skasowane. Po stworzeniu wolumenu, podłącz go.\n\n4) Skopij wszystkie pliki i foldery z wolumenu VeraCrypt (stworzonego i podłączonego w kroku 1) do podłączonego wolumenu VeraCrypt, który został stworzony (i podłączony) w kroku 3.\n\nPo wykonaniu powyższych kroków, wszystkie dane będą zaszyfrowane, i dodatkowo, będzie zaszyfrowana kopia tych danych.</entry>
<entry lang="pl" key="RAW_DEV_NOT_SUPPORTED_FOR_INPLACE_ENC">VeraCrypt może szyfrować "w locie" tylko partycje, dynamiczne wolumeny, lub całe dyski systemowe.\n\nJeżeli chcesz stworzyć zaszyfrowany wolumen VeraCrypt wewnątrz zaznaczonego nie systemowego dysku, wybierz opcje "Stwórz zaszyfrowany wolumen i sformatuj go" (wewnątrz opcji "Szyfruj partycje").</entry>
<entry lang="pl" key="INPLACE_ENC_INVALID_PATH">Błąd: VeraCrypt może szyfrować "w locie" tylko partycje, dynamiczne wolumeny, lub całe dyski systemowe. Proszę się upewnić, że wskazana ścieżka jest poprawna.</entry>
<entry lang="pl" key="CANNOT_RESIZE_FILESYS">Błąd: Nie można przyciąć systemu plików (system plików do przycięcia wymaga zrobienia wolnego miejsca na nagłówek wolumenu i kopie bezpieczeństwa).\n\nMożliwe przyczyny i rozwiązania:\n\n- Mało wolnego miejsca na wolumenie. Spróbuj zrobić defragmentacje (prawy przycisk myszy na odpowiednim dysku w 'Mój komputer', wybierz Właściwości &gt; Narzędzia &gt; Defragmentuj teraz &gt; Defragmentuj teraz). Jeżeli to nie pomoże, usuń powtarzające się pliki i opróżnij Kosz.\n\n- Uszkodzony system plików. Spróbuj sprawdzić i naprawić błędy (prawy przycisk myszy na odpowiednim dysku w 'Mój komputer', wybierz Właściwości &gt; Narzędzia &gt; 'Sprawdź teraz', upewnij się że opcja 'Automatycznie napraw błędy' jest włączona i włącz Rozpocznij).\n\nJeżeli powyższe kroki nie pomogły, postępuj następująco.</entry>
@@ -499,7 +499,7 @@
<entry lang="pl" key="WIPE_FINISHED">Zawartość partycji/dysku została pomyślnie usunięta..</entry>
<entry lang="pl" key="WIPE_FINISHED_DECOY_SYSTEM_PARTITION">Zawartość partycji, gdzie znajdował się oryginalny system operacyjny (jego klon jest w ukrytym systemie) został poprawnie skasowany.</entry>
<entry lang="pl" key="DECOY_OS_VERSION_WARNING">Proszę upewnić się że wersja Windows, którą instalujesz jest tą samą wersją, którą masz obecnie uruchomioną. To jest wymagane ponieważ oba systemy współdzielą boot partycje.</entry>
- <entry lang="pl" key="SYSTEM_ENCRYPTION_FINISHED">Partycja/dysk systemowy został skutecznie zaszyfrowany.\n\nUwaga: Jeśli występują bezsystemowe wolumeny VeraCrypt, które wymagają automatycznego montowania przy starcie Windows, można to ustawić przez zamontowanie ich i wybranie 'Ulubione' &gt; 'Dodaj zamontowany wolumen do ulubionych systemu').</entry>
+ <entry lang="pl" key="SYSTEM_ENCRYPTION_FINISHED">Partycja/dysk systemowy został skutecznie zaszyfrowany.\n\nUwaga: Jeśli występują bezsystemowe wolumeny VeraCrypt, które wymagają automatycznego podłączania przy starcie Windows, można to ustawić przez podłączanie ich i wybranie 'Ulubione' &gt; 'Dodaj podłączony wolumen do ulubionych systemu').</entry>
<entry lang="pl" key="SYSTEM_DECRYPTION_FINISHED">Pomyślnie odszyfrowano partycję lub dysk systemowy.</entry>
<entry lang="pl" key="FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nWolumen VeraCrypt został utworzony i jest gotowy do użycia. Jeśli chcesz utworzyć inny wolumen VeraCrypt, kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk Wyjście.</entry>
<entry lang="pl" key="SYSENC_HIDDEN_VOL_FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nUkryty wolumen VeraCrypt został pomyślnie stworzony (ukryty system operacyjny został umieszczony wewnątrz ukrytego wolumenu).\n\nNaciśnij Dalej, aby kontynuować.</entry>
@@ -521,7 +521,7 @@
<entry lang="pl" key="HIDDEN_VOL_WIZARD_MODE_DIRECT_HELP">Zamierzasz utworzyć wolumen ukryty w istniejącym wolumenie VeraCrypt. Zostało przyjęte założenie, że właśnie utworzono wolumen VeraCrypt odpowiedni do przechowywania wolumenu ukrytego.</entry>
<entry lang="pl" key="HIDDEN_VOL_WIZARD_MODE_TITLE">Tryb tworzenia wolumenu</entry>
<entry lang="pl" key="HIDVOL_FORMAT_FINISHED_TITLE">Wolumen ukryty został utworzony</entry>
- <entry lang="pl" key="HIDVOL_FORMAT_FINISHED_HELP">Ukryty wolumen VeraCrypt został pomyślnie utworzony i jest gotowy do użycia. Jeśli wykonano wszystkie instrukcje a ostrzeżenia wymagania wymienione w sekcji "Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes" w Instrukcji użytkownika VeraCrypt, powinno być niemożliwe udowodnienie że ukryty wolumen istnieje, nawet, gdy wolumen zewnętrzny jest zamontowany.\n\nUWAGA: JEŚLI NIE CHRONISZ UKRYTEGO WOLUMENU (BY DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK, CZYTAJ W SEKCJI "PROTECTION OF HIDDEN VOLUMES AGAINST DAMAGE" W INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA VERACRYPT), NIE ZAPISUJ NA WOLUMINIE ZEWNĘTRZNYM. INACZEJ MOŻESZ NADPISAĆ I USZKODZIĆ WOLUMEN UKRYTY!</entry>
+ <entry lang="pl" key="HIDVOL_FORMAT_FINISHED_HELP">Ukryty wolumen VeraCrypt został pomyślnie utworzony i jest gotowy do użycia. Jeśli wykonano wszystkie instrukcje a ostrzeżenia wymagania wymienione w sekcji "Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes" w Instrukcji użytkownika VeraCrypt, powinno być niemożliwe udowodnienie że ukryty wolumen istnieje, nawet, gdy wolumen zewnętrzny jest podłączony.\n\nUWAGA: JEŚLI NIE CHRONISZ UKRYTEGO WOLUMENU (BY DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK, CZYTAJ W SEKCJI "PROTECTION OF HIDDEN VOLUMES AGAINST DAMAGE" W INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA VERACRYPT), NIE ZAPISUJ NA WOLUMENIE ZEWNĘTRZNYM. INACZEJ MOŻESZ NADPISAĆ I USZKODZIĆ WOLUMEN UKRYTY!</entry>
<entry lang="pl" key="FIRST_HIDDEN_OS_BOOT_INFO">Wystartowałeś ukryty system operacyjny. Jak zostałeś poinformowany, ukryty system operacyjny zostanie zainstalowany na tej samej partycji co oryginalny system operacyjny. Jednakże, w rzeczywistości, jest on zainstalowany na zewnątrz partycji - za nią (w ukrytym wolumenie). Wszystkie odczyty i zapisy będą transparentnie przekazywane z oryginalnej partycji systemowej do ukrytego wolumenu.\n\nŻaden system operacyjny lub aplikacja nie wie że zapis danych i odczyt z partycji systemowej są realizowane spoza partycji (od/do ukrytego wolumenu). Wszystkie szukane dane są szyfrowanie i deszyfrowane w locie.\n\n\nProszę kliknąć Dalej, aby kontynuować.</entry>
<entry lang="pl" key="HIDVOL_HOST_FILLING_HELP_SYSENC">Zewnętrzny wolumen został stworzony i podłączony jako %hc:. Do tego wolumenu możesz skopiować jakieś pliki, które aktualnie nie były ukryte.\n\nWażne: Pliki kopiowane na zewnętrzny wolumen nie powinny być większe niż %s. Inaczej, może nie być wystarczającej ilości wolnego miejsca na zewnętrznym wolumenie dla ukrytego wolumenu (i nie da się przejść dalej). Po zakończeniu kopiowania, kliknij Dalej (nie odłączaj wolumenu).</entry>
<entry lang="pl" key="HIDVOL_HOST_FILLING_HELP">Wolumen zewnętrzny został pomyślnie utworzony i podłączony jako dysk %hc:. Należy teraz skopiować do niego dane sprawiające wrażenie cennych, a których w rzeczywistości NIE chcesz chronić. Dane te będą udostępnione osobie zmuszającej Cię do wyjawienia hasła. Możesz zdradzić tylko hasło do wolumenu zewnętrznego, a nie do ukrytego. Dane, które NAPRAWDĘ chcesz chronić, będą zapisywane w wolumenie ukrytym, który zostanie utworzony później. Kiedy skończysz kopiowanie, kliknij przycisk Dalej. Nie odłączaj tego wolumenu.\n\nPamiętaj: Po kliknięciu przycisku Dalej, mapa bitowa klastrów wolumenu zewnętrznego zostanie przeskanowana w celu określenia wielkości ciągłego obszaru wolnego, którego koniec pokrywa się z końcem wolumenu. Ten obszar może być wykorzystany przez wolumen ukryty i ogranicza jego maksymalną wielkość. Skanowanie mapy bitowej klastrów zapewnia, że żadne dane wolumenu zewnętrznego nie zostaną nadpisane przez wolumen ukryty.</entry>
@@ -538,9 +538,9 @@
<entry lang="pl" key="DAMAGE_TO_HIDDEN_VOLUME_PREVENTED">OSTRZEŻENIE: Próba zapisu danych w obszarze zarezerwowanym dla wolumenu ukrytego w wolumenie podłączonym jako %c:! Program VeraCrypt zapobiegł zapisowi tych danych z powodu ochrony wolumenu ukrytego. Mogło to spowodować uszkodzenie systemu plików wolumenu zewnętrznego. System Windows może to zgłaszać jako błąd zapisu ("Opóźniony zapis nie powiódł się" lub "Parametr jest niepoprawny"). Program VeraCrypt włączy blokadę zapisu dla całego wolumenu (zarówno dla części zewnętrznej jak i wewnętrznej) aż do momentu odłączenia. Jeśli to nie jest pierwszy przypadek uniemożliwienia przez program VeraCrypt zapisu w obszarze wolumenu ukrytego, wiarygodne zaprzeczenie istnienia wolumenu ukrytego może być zagrożone (przez możliwe wystąpienie nienormalnie skorelowanych niespójności w systemie plików wolumenu zewnętrznego). Dlatego należy rozważyć utworzenie nowego wolumenu VeraCrypt (z wyłączoną opcją szybkiego formatowania) i przenieść pliki z tego wolumenu do nowego. Po przeniesieniu danych nieużywany już wolumen powinien zostać wymazany w sposób bezpieczny (zarówno część zewnętrzna jak i ukryta). Należy teraz koniecznie ponownie uruchomić system.</entry>
<entry lang="pl" key="CANNOT_SATISFY_OVER_4G_FILE_SIZE_REQ">Wskazujesz chęć przechowywania plików większych niż 4 GB w wolumenie. Wymaga to, by wolumen był sformatowany jako NTFS/exFAT/ReFS, co jednak nie będzie możliwe.</entry>
<entry lang="pl" key="CANNOT_CREATE_NON_HIDDEN_NTFS_VOLUMES_UNDER_HIDDEN_OS">Zauważ, że gdy uruchomiony jest ukryty system operacyjny, nieukryte wolumeny VeraCrypt nie moga byc sformatowane jako NTFS/exFAT/ReFS. Powodem jest, że wolumen wymagać będzie tymczasowego podłączenia bez zabezpieczenia przed zapisem, aby system operacyjny mógł sformatować go jako NTFS (formatowanie jako FAT natomiast jest wykonywane przez VeraCrypt, nie system operacyjny, i bez podłączania wolumenu). Patrz niżej, by poznać szczegóły techniczne. Możesz utworzyć nieukryty wolumen NTFS/exFAT/ReFS ze zwodzącego systemu operacyjnego.</entry>
- <entry lang="pl" key="HIDDEN_VOL_CREATION_UNDER_HIDDEN_OS_HOWTO">Z powodów bezpieczeństwa, kiedy jest uruchomiony ukryty system operacyjny, możesz tworzyć tylko wolumeny w trybie 'direct (bezpośrednio)' (ponieważ zewnętrzny wolumen musi być zawsze zamontowany w trybie tylko do odczytu zewnętrznego). Aby stworzyć bezpieczny ukryty wolumen, postępuj zgodnie z wskazówkami:\n\n1) Uruchom pierwszy system.\n\n2) Stwórz normalny wolumen VeraCrypt i do tego wolumenu skopuj jakieś pliki, które nie będą aktualnie chronione i ukryte (wolumen będzie zewnętrznym wolumenem).\n\n3) Uruchom ukryty system operacyjny i uruchom kreatora wolumenów VeraCrypt. Jeżeli wolumen jest w pliku, przesuń go do partycji systemowej lub do innego ukrytego wolumenu (inaczej nowo stworzony ukryty wolumen może być podłączony tylko do odczytu i nie może być sformatowany). Postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze i wybierz tryb 'direct (bezpośredni)' tworzenia ukrytego wolumenu.\n\n4) W kreatorze, wybierz wolumen, który stworzyłeś w kroku 2 i postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia ukrytego wolumenu.</entry>
- <entry lang="pl" key="HIDDEN_OS_WRITE_PROTECTION_BRIEF_INFO">Z powodów bezpieczeństwa, kiedy jest uruchomiony ukryty system operacyjny, lokalne niezaszyfrowane systemy plików i nie ukryte wolumeny VeraCrypt są zamontowane tylko od odczytu (nie można na nich zapisać żadnych danych).\n\nDane są dostępne do zapisu na każdym systemie plików, który rezyduje w ukrytym wolumenie VeraCrypt (dostarczony ukryty wolumen nie jest umieszczony na niezaszyfrowanym systemie plików lub na żadnym systemie plików tylko do odczytu).</entry>
- <entry lang="pl" key="HIDDEN_OS_WRITE_PROTECTION_EXPLANATION">Są trzy główne powody, dla których podjęte zostały środki zaradcze:\n\n- Umożliwia tworzenie bezpiecznej platformy dla bezpiecznego montowania ukrytych wolumenów VeraCrypt. Zauważ, że oficjalnie zalecamy, by ukrytw wolumeny były montowane tylko wtedy, gdy uruchomiony jest ukryty system operacyjny. (By uzyskać więcej informacji przeczytaj podrozdział dokumentacji 'Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes'.)\n\n- W pewnych przypadkach możliwe jest ustalenie tego, że dany system plików nie został zamontowany pod (lub że dany plik w systemie plików nie został zapisany lub udostępniony z poziomu) określonej instancji systemu operacyjnego (np przez analizę i porównanie dzienników systemu plików, stempli czasowych pliku, logów aplikacji, logów błędów itp.). To może wskazywać, że ukryty system operacyjny został zainstalowany na komputerze. Środki zaradcze zapobiegają takim przypadkom.\n\n- Zapobiegają uszkodzeniu danych i pozwalają na bezpieczne usypianie. Kiedy Windows wznawia pracę po uśpieniu, zakłada, że wszystkie zamontowane systemy plików są w tym samym stanie w jakim system został uśpiony. VeraCrypt zapewnia to przez zabezpieczenie przed zapisem dowolnego systemu plików dostępnego zarówno z systemu zwodzącego jak i ukrytego. Bez takiego zabezpieczenia system plików mógłby zostać uszkodzony podczas montowania przez jeden z systemów podczas, gdy drugi jest uśpiony.</entry>
+ <entry lang="pl" key="HIDDEN_VOL_CREATION_UNDER_HIDDEN_OS_HOWTO">Z powodów bezpieczeństwa, kiedy jest uruchomiony ukryty system operacyjny, możesz tworzyć tylko wolumeny w trybie 'direct (bezpośrednio)' (ponieważ zewnętrzny wolumen musi być zawsze podłączony w trybie tylko do odczytu zewnętrznego). Aby stworzyć bezpieczny ukryty wolumen, postępuj zgodnie z wskazówkami:\n\n1) Uruchom pierwszy system.\n\n2) Stwórz normalny wolumen VeraCrypt i do tego wolumenu skopuj jakieś pliki, które nie będą aktualnie chronione i ukryte (wolumen będzie zewnętrznym wolumenem).\n\n3) Uruchom ukryty system operacyjny i uruchom kreatora wolumenów VeraCrypt. Jeżeli wolumen jest w pliku, przesuń go do partycji systemowej lub do innego ukrytego wolumenu (inaczej nowo stworzony ukryty wolumen może być podłączony tylko do odczytu i nie może być sformatowany). Postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze i wybierz tryb 'direct (bezpośredni)' tworzenia ukrytego wolumenu.\n\n4) W kreatorze, wybierz wolumen, który stworzyłeś w kroku 2 i postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia ukrytego wolumenu.</entry>
+ <entry lang="pl" key="HIDDEN_OS_WRITE_PROTECTION_BRIEF_INFO">Z powodów bezpieczeństwa, kiedy jest uruchomiony ukryty system operacyjny, lokalne niezaszyfrowane systemy plików i nie ukryte wolumeny VeraCrypt są podłączane tylko od odczytu (nie można na nich zapisać żadnych danych).\n\nDane są dostępne do zapisu na każdym systemie plików, który rezyduje w ukrytym wolumenie VeraCrypt (dostarczony ukryty wolumen nie jest umieszczony na niezaszyfrowanym systemie plików lub na żadnym systemie plików tylko do odczytu).</entry>
+ <entry lang="pl" key="HIDDEN_OS_WRITE_PROTECTION_EXPLANATION">Są trzy główne powody, dla których podjęte zostały środki zaradcze:\n\n- Umożliwia tworzenie bezpiecznej platformy dla bezpiecznego podłączania ukrytych wolumenów VeraCrypt. Zauważ, że oficjalnie zalecamy, by ukrytw wolumeny były podłączane tylko wtedy, gdy uruchomiony jest ukryty system operacyjny. (By uzyskać więcej informacji przeczytaj podrozdział dokumentacji 'Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes'.)\n\n- W pewnych przypadkach możliwe jest ustalenie tego, że dany system plików nie został podłączony pod (lub że dany plik w systemie plików nie został zapisany lub udostępniony z poziomu) określonej instancji systemu operacyjnego (np przez analizę i porównanie dzienników systemu plików, stempli czasowych pliku, logów aplikacji, logów błędów itp.). To może wskazywać, że ukryty system operacyjny został zainstalowany na komputerze. Środki zaradcze zapobiegają takim przypadkom.\n\n- Zapobiegają uszkodzeniu danych i pozwalają na bezpieczne usypianie. Kiedy Windows wznawia pracę po uśpieniu, zakłada, że wszystkie podłączone systemy plików są w tym samym stanie w jakim system został uśpiony. VeraCrypt zapewnia to przez zabezpieczenie przed zapisem dowolnego systemu plików dostępnego zarówno z systemu zwodzącego jak i ukrytego. Bez takiego zabezpieczenia system plików mógłby zostać uszkodzony podczas podłączania przez jeden z systemów podczas, gdy drugi jest uśpiony.</entry>
<entry lang="pl" key="DECOY_TO_HIDDEN_OS_DATA_TRANSFER_HOWTO">Uwaga: Jeżeli potrzebujesz szyfrowanej transmisji plików pomiędzy pierwszym systemem a ukrytym systemem, postępuj wg kroków: 1) Uruchom pierwszy system (decoy system). 2) Zapisz pliki na niezaszyfrowanym wolumenie lub na zewnętrznym/normalnym wolumenie VeraCrypt. 3) Uruchom ukryty sytsem operacyjny. 4) Jeżeli zapisałeś pliki na wolumenie VeraCrypt, podłącz go (zostanie on automatycznie podłączony jako tylko do odczytu). 5) Skopiuj pliki do ukrytego systemu operacyjnego lub do innego ukrytego wolumenu.</entry>
<entry lang="pl" key="CONFIRM_RESTART">Komputer musi być ponownie uruchomiony.\n\nCzy wykonać to teraz?</entry>
<entry lang="pl" key="ERR_GETTING_SYSTEM_ENCRYPTION_STATUS">Wystąpił błąd podczas pobierania statusu szyfrowania systemu.</entry>
@@ -597,7 +597,7 @@
<entry lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT">OSTRZEŻENIE: Plik '%s' już istnieje!\n\nWAŻNE: PROGRAM VERACRYPT NIE ZASZYFRUJE TEGO PLIKU, ALE GO USUNIE! Czy na pewno usunąć ten plik i zastąpić go nowym kontenerem VeraCrypt?</entry>
<entry lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">UWAGA: WSZYSTKIE PLIKI OBECNIE ZAPISANE W %s '%s'%s BĘDĄ USUNIĘTE I ZOSTANĄ UTRACONE (NIE BĘDĄ ZASZYFROWANE)!\n\nCzy na pewno chcesz kontynuować formatowanie?</entry>
<entry lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">UWAGA: Nie zostaniesz dopuszczony do podłączenia wolumenu lub dostępu do zapisanych plików dopóki nie zostaną one w pełni zaszyfrowane.\n\nCzy jesteś pewien, że chcesz uruchomić szyfrowanie: %s '%s'%s?</entry>
- <entry lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">UWAGA: Nie będziesz mógł zamontować wolumenu oraz mieć dostępu do jakichkolwiek plików zgromadzonych na nim, aż nie zostanie w pełni odszyfrowany.\n\nCzy na pewno chcesz rozpocząć odszyfrowywanie wybranego %s '%s'%s?</entry>
+ <entry lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">UWAGA: Nie będziesz mógł podłączyć wolumenu oraz mieć dostępu do jakichkolwiek plików zgromadzonych na nim, aż nie zostanie w pełni odszyfrowany.\n\nCzy na pewno chcesz rozpocząć odszyfrowywanie wybranego %s '%s'%s?</entry>
<entry lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">UWAGA: Należy pamiętać, że jeśli zasilanie zostanie nagle przerwane podczas szyfrowania lub deszyfrowania istniejących danych "w locie", lub gdy nastąpi awaria systemu operacyjnego z powodu błędu oprogramowania lub sprzętu, podczas gdy VeraCrypt szyfruje lub deszyfruje istniejące dane "w locie", część danych zostanie uszkodzona lub utracona. W związku z tym, przed rozpoczęciem szyfrowania lub deszyfrowania, upewnij się, że masz kopie zapasowe plików, które chcesz zaszyfrować lub odszyfrować.\n\nCzy masz taką kopię zapasową?</entry>
<entry lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">UWAGA: KAŻDE PLIKI AKTUALNIE ZAPISANE NA PARTYCJI '%s'%s (NP. NA PIERWSZEJ PARTYCJI ZA PARTYCJĄ SYSTEMOWĄ) ZOSTANĄ SKASOWANE I UTRACONE (NIE BĘDĄ ONE ZASZYFROWANE)!\n\nCzy jesteś pewien, że chcesz kontynuować z formatowaniem?</entry>
<entry lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_SECOND_WARNING_LOTS_OF_DATA">UWAGA: WYBRANA PARTYCJA ZAWIERA DUŻĄ ILOŚĆ DANYCH! Wszystkie pliki zapisane na partycji zostaną skasowane i utracone (NIE będą one zaszyfrowane)!</entry>
@@ -622,7 +622,7 @@
<entry lang="pl" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HELP">Wybierz hasło dla wolumenu ukrytego. </entry>
<entry lang="pl" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_HELP">Proszę wybrać hasło dla ukrytego systemu operacyjnego (np. dla ukrytej partycji). </entry>
<entry lang="pl" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_NOTE">WAŻNE: Hasło, które wybrałeś dla ukrytego systemu operacyjnego w tym kroku, musi być zasadniczo inne od pozostałych dwóch haseł (np. od hasła do zewnętrznego wolumenu i od hasła do zwodzącego systemu operacyjnego).</entry>
- <entry lang="pl" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_DIRECT_HELP">Podaj hasło dla wolumenu, w którym chcesz utworzyć wolumen ukryty.\n\nPo kliknięciu przycisku Dalej program VeraCrypt spróbuje podłączyć ten wolumen. Natychmiast po podłączeniu nastąpi skanowanie mapy bitowej klastrów w celu określenia wielkości ciągłego, wolnego obszaru (jeśli jest) wyrównanego do końca wolumenu. Ten obszar będzie wykorzystany przez wolumen ukryty i dlatego ogranicza maksymalną możliwą wielkość. Skanowanie mapy klastrów jest niezbędne dla zapewnienia, że żadne dane z wolumenu zewnętrznego nie zostaną nadpisane przez wolumen ukryty.</entry>
+ <entry lang="pl" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_DIRECT_HELP">Wprowadź hasło dla wolumenu, w którym chcesz utworzyć wolumen ukryty.\n\nPo kliknięciu przycisku Dalej program VeraCrypt spróbuje podłączyć ten wolumen. Natychmiast po podłączeniu nastąpi skanowanie mapy bitowej klastrów w celu określenia wielkości ciągłego, wolnego obszaru (jeśli jest) wyrównanego do końca wolumenu. Ten obszar będzie wykorzystany przez wolumen ukryty i dlatego ogranicza maksymalną możliwą wielkość. Skanowanie mapy klastrów jest niezbędne dla zapewnienia, że żadne dane z wolumenu zewnętrznego nie zostaną nadpisane przez wolumen ukryty.</entry>
<entry lang="pl" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_HELP">\nProszę wybrać hasło do zewnętrznego wolumenu. To będzie hasło, które może być ujawnione, gdy będziesz tego chciał lub zostaniesz zmuszony.\n\nWAŻNE: Hasło musi być zasadniczo inne od innych, których używasz do ukrytego wolumenu.\n\nPamiętaj: Maksymalna możliwa długość hasła to 128 znaki.</entry>
<entry lang="pl" key="PASSWORD_SYSENC_OUTERVOL_HELP">Proszę wybrać hasło do zewnętrznego wolumenu. To będzie hasło, które może być ujawnione, gdy będziesz tego chciał do pierwszej partycji za partycją systemową, gdzie umieszczone są oba: zewnętrzny wolumen i ukryty wolumen (zawierający ukryty system operacyjny). Istnienie ukrytego wolumenu (i ukrytego systemu operacyjnego) pozostanie dalej w tajemnicy. Pamiętaj hasło nie jest do zwodzącego systemu operacyjnego.\n\nWAŻNE: Hasło musi być zasadniczo inne od pozostałych, które wybrałeś do ukrytego wolumenu (np. do ukrytego systemu operacyjnego).</entry>
<entry lang="pl" key="PASSWORD_HIDVOL_HOST_TITLE">Hasło wolumenu zewnętrznego</entry>
@@ -637,14 +637,14 @@
<entry lang="pl" key="PASSWORD_WRONG_AUTOMOUNT">Niepoprawne hasło lub nie znaleziono wolumenu VeraCrypt.</entry>
<entry lang="pl" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG_AUTOMOUNT">Niepoprawne pliki-klucze/hasło lub nie znaleziono wolumenu VeraCrypt.</entry>
<entry lang="pl" key="PASSWORD_WRONG_CAPSLOCK_ON">\n\nOstrzeżenie: Tryb Caps Lock (wielkie litery) jest włączony. Może to spowodować niepoprawne wprowadzenie hasła.</entry>
- <entry lang="pl" key="PIM_CHANGE_WARNING">Zapamiętaj liczbę, aby zamontować wolumen</entry>
+ <entry lang="pl" key="PIM_CHANGE_WARNING">Zapamiętaj liczbę, aby podłączyć wolumen</entry>
<entry lang="pl" key="PIM_HIDVOL_HOST_TITLE">PIM zewnętrznego wolumenu</entry>
<entry lang="pl" key="PIM_HIDVOL_TITLE">PIM ukrytego wolumenu</entry>
<entry lang="pl" key="PIM_HIDDEN_OS_TITLE">PIM ukrytego systemu operacyjnego</entry>
- <entry lang="pl" key="PIM_HELP">PIM (Personal Iterations Multiplier), czyli mnożnik osobistych iteracji, to wartość, która następująco kontroluje liczbę iteracji używanych przez derywację klucza nagłówka:\n Iteracje = 15000 + (PIM x 1000).\n\nGdy pozostawione puste lub ustawione na 0, VeraCrypt użyje wartości domyślnej (485), która zapewnia wysokie bezpieczeństwo.\nGdy hasło jest krótsze niż 20 znaków, PIM nie może być mniejszy niż 485, aby zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa.\nGdy hasło ma 20 znaków lub więcej, PIM może mieć dowolną wartość.\nWartość PIM większa niż 485 spowoduje wolniejsze montowanie, mała wartość PIM (mniejsza niż 485) spowoduje szybsze montowanie, ale może zmniejszyć poziom bezpieczeństwa, gdy hasło nie jest wystarczająco silne.</entry>
- <entry lang="pl" key="PIM_SYSENC_HELP">PIM (Personal Iterations Multiplier), czyli mnożnik osobistych iteracji, to wartość, która następująco kontroluje liczbę iteracji używanych przez derywację klucza nagłówka:\n Iteracje = PIM x 2048.\n\nGdy pozostawione puste lub ustawione na 0, VeraCrypt użyje wartości domyślnej, która zapewnia wysokie bezpieczeństwo.\nGdy hasło jest krótsze niż 20 znaków, PIM nie może być mniejszy niż 98, aby zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa.\nGdy hasło ma 20 znaków lub więcej, PIM może mieć dowolną wartość.\nWartość PIM większa niż 98 spowoduje wolniejsze montowanie, mała wartość PIM (mniejsza niż 98) spowoduje szybsze montowanie, ale może zmniejszyć poziom bezpieczeństwa, gdy hasło nie jest wystarczająco silne.</entry>
+ <entry lang="pl" key="PIM_HELP">PIM (Personal Iterations Multiplier), czyli mnożnik osobistych iteracji, to wartość, która następująco kontroluje liczbę iteracji używanych przez derywację klucza nagłówka:\n Iteracje = 15000 + (PIM x 1000).\n\nGdy pozostawione puste lub ustawione na 0, VeraCrypt użyje wartości domyślnej (485), która zapewnia wysokie bezpieczeństwo.\nGdy hasło jest krótsze niż 20 znaków, PIM nie może być mniejszy niż 485, aby zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa.\nGdy hasło ma 20 znaków lub więcej, PIM może mieć dowolną wartość.\nWartość PIM większa niż 485 spowoduje wolniejsze podłączanie, mała wartość PIM (mniejsza niż 485) spowoduje szybsze podłączanie, ale może zmniejszyć poziom bezpieczeństwa, gdy hasło nie jest wystarczająco silne.</entry>
+ <entry lang="pl" key="PIM_SYSENC_HELP">PIM (Personal Iterations Multiplier), czyli mnożnik osobistych iteracji, to wartość, która następująco kontroluje liczbę iteracji używanych przez derywację klucza nagłówka:\n Iteracje = PIM x 2048.\n\nGdy pozostawione puste lub ustawione na 0, VeraCrypt użyje wartości domyślnej, która zapewnia wysokie bezpieczeństwo.\nGdy hasło jest krótsze niż 20 znaków, PIM nie może być mniejszy niż 98, aby zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa.\nGdy hasło ma 20 znaków lub więcej, PIM może mieć dowolną wartość.\nWartość PIM większa niż 98 spowoduje wolniejsze podłączanie, mała wartość PIM (mniejsza niż 98) spowoduje szybsze podłączanie, ale może zmniejszyć poziom bezpieczeństwa, gdy hasło nie jest wystarczająco silne.</entry>
<entry lang="pl" key="PIM_SYSENC_CHANGE_WARNING">Zapamiętaj liczbę do uruchomienia systemu</entry>
- <entry lang="pl" key="PIM_LARGE_WARNING">Wybrałeś wartość PIM, która jest większa niż standardowa wartość VeraCrypt.\nProszę zauważyć, że doprowadzi to do znacznie wolniejszego montowania lub uruchamiania.</entry>
+ <entry lang="pl" key="PIM_LARGE_WARNING">Wybrałeś wartość PIM, która jest większa niż standardowa wartość VeraCrypt.\nProszę zauważyć, że doprowadzi to do znacznie wolniejszego podłączania lub uruchamiania.</entry>
<entry lang="pl" key="PIM_SMALL_WARNING">Wybrałeś PIM, który jest mniejszy niż podstawowa wartość VeraCrypt. Proszę zauważyć, że jeżeli twoje hasło nie jest wystarczająco mocne, moze to doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa.\n\nCzy potwierdzasz użycie silnego hasła?</entry>
<entry lang="pl" key="PIM_SYSENC_TOO_BIG">Maksymalna wartość PIM dla szyfrowania systemu wynosi 65535.</entry>
<entry lang="pl" key="PIM_TITLE">PIM wolumenu</entry>
@@ -666,7 +666,7 @@
<entry lang="pl" key="SELECT_KEYFILE_GENERATION_DIRECTORY">Wybierz katalog do przechowywania plików-kluczy.</entry>
<entry lang="pl" key="SELECTED_KEYFILE_IS_CONTAINER_FILE">Bieżący plik kontenera został wybrany jako plik-klucz. Zostanie on pominięty.</entry>
<entry lang="pl" key="SERPENT_HELP">Zaprojektowany przez Rossa Andersona, Eli Bihama i Larsa Knudsena. Opublikowany w 1998. 256-bitowy klucz, 128-bitowy blok. Tryb szyfrowania: XTS. Algorytm Serpent był jednym z finalistów konkursu na algorytm AES.</entry>
- <entry lang="pl" key="SIZE_HELP">Wskaż rozmiar kontenera do utworzenia.\n\nJeśli tworzysz dynamiczny (sparse-file) kontener, ten parametr wskazuje maksymalny możliwy rozmiar.\n\nZauważ, że minimalny możliwy rozmiar woluminu FAT wynosi 292 KB. Minimalny możliwy rozmiar wolumenu exFAT to 424 KB. Minimalny możliwy rozmiar wolumenu NTFS to 3792 KB. Minimalny możliwy rozmiar wolumenu ReFS to 642 MB.</entry>
+ <entry lang="pl" key="SIZE_HELP">Wskaż rozmiar kontenera do utworzenia.\n\nJeśli tworzysz dynamiczny (sparse-file) kontener, ten parametr wskazuje maksymalny możliwy rozmiar.\n\nZauważ, że minimalny możliwy rozmiar wolumenu FAT wynosi 292 KB. Minimalny możliwy rozmiar wolumenu exFAT to 424 KB. Minimalny możliwy rozmiar wolumenu NTFS to 3792 KB. Minimalny możliwy rozmiar wolumenu ReFS to 642 MB.</entry>
<entry lang="pl" key="SIZE_HELP_HIDDEN_HOST_VOL">Wskaż rozmiar zewnętrznego wolumenu do utworzenia (na początku zostanie utworzony wolumen zewnętrzny a następnie wolumen ukryty wewnątrz niego). Minimalny możliwy rozmiar wolumenu, wewnątrz którego tworzony jest wolumen ukryty wynosi 340 KB.</entry>
<entry lang="pl" key="SIZE_HELP_HIDDEN_VOL">Wskaż rozmiar ukrytego wolumenu do utworzenia. Minimalny dozwolony rozmiar ukrytego wolumenu jest 40 KB (lub 3664 KB jeśli jest formatowany jako NTFS). Maksymalny możliwy rozmiar możliwy do wskazania dla ukrytego wolumenu wyświetlono powyżej.</entry>
<entry lang="pl" key="SIZE_HIDVOL_HOST_TITLE">Wielkość wolumenu zewnętrznego</entry>
@@ -685,7 +685,7 @@
<entry lang="pl" key="TEST_PLAINTEXT_SIZE">Podany tekst jawny jest za długi lub za krótki.</entry>
<entry lang="pl" key="TWO_LAYER_CASCADE_HELP">Dwa szyfry używane kaskadowo w trybie XTS. Każdy blok jest najpierw szyfrowany przez %s (klucz %d-bitowy), a potem przez %s (klucz %d-bitowy). Każdy szyfr używa własnego klucza. Klucze są całkowicie niezależne.</entry>
<entry lang="pl" key="THREE_LAYER_CASCADE_HELP">Trzy szyfry używane kaskadowo w trybie XTS. Każdy blok jest najpierw szyfrowany przez %s (klucz %d-bitowy), potem przez %s (klucz %d-bitowy), a na końcu przez %s (klucz %d-bitowy). Każdy szyfr używa własnego klucza. Klucze są całkowicie niezależne.</entry>
- <entry lang="pl" key="AUTORUN_MAY_NOT_ALWAYS_WORK">Pamiętaj że, konfiguracja zależna jest od systemu operacyjnego, gdzie autoodtwarzanie i automontowanie może działać tylko kiedy przenośne pliki są stworzone na urządzeniach z zablokowanym zapisem np. CD/DVD. Więc pamiętaj, że to nie jest błąd w VeraCrypt (jest to ograniczenie Windows).</entry>
+ <entry lang="pl" key="AUTORUN_MAY_NOT_ALWAYS_WORK">Pamiętaj że, konfiguracja zależna jest od systemu operacyjnego, gdzie autoodtwarzanie i autopodłączanie może działać tylko kiedy przenośne pliki są stworzone na urządzeniach z zablokowanym zapisem np. CD/DVD. Więc pamiętaj, że to nie jest błąd w VeraCrypt (jest to ograniczenie Windows).</entry>
<entry lang="pl" key="TRAVELER_DISK_CREATED">VeraCrypt przenośny dysk został stworzony poprawnie.\n\nPamiętaj, że musisz posiadać uprawnienia administracyjne, aby uruchomić VeraCrypt w trybie przenośnym.</entry>
<entry lang="pl" key="TC_TRAVELER_DISK">Dysk podróżny VeraCrypt</entry>
<entry lang="pl" key="TWOFISH_HELP">Zaprojektowany przez Bruce'a Schneiera, Johna Kelseya, Douga Whitinga, Davida Wagnera, Chrisa Halla i Nielsa Fergusona. Opublikowany w 1998. Klucz 256-bitowy, blok 128-bitowy. Tryb szyfrowania: XTS. Algorytm Twofish był jednym z finalistów konkursu na algorytm AES.</entry>
@@ -709,7 +709,7 @@
<entry lang="pl" key="WRONG_VOL_TYPE">VeraCrypt nie może zmienić hasła dla wolumenu obcego.</entry>
<entry lang="pl" key="SELECT_FREE_DRIVE">Wybierz z listy wolną literę dysku.</entry>
<entry lang="pl" key="SELECT_A_MOUNTED_VOLUME">Wybierz z listy podłączony wolumen.</entry>
- <entry lang="pl" key="AMBIGUOUS_VOL_SELECTION">Wybrano obecnie dwa różne zamontowane wolumeny (jeden na liście liter dysków a inny na polu poniżej listy).\n\nProszę wskazać odpowiedni wolumen:</entry>
+ <entry lang="pl" key="AMBIGUOUS_VOL_SELECTION">Wybrano obecnie dwa różne podłączone wolumeny (jeden na liście liter dysków a inny na polu poniżej listy).\n\nProszę wskazać odpowiedni wolumen:</entry>
<entry lang="pl" key="CANT_CREATE_AUTORUN">Błąd: Nie można utworzyć pliku autorun.inf</entry>
<entry lang="pl" key="ERR_PROCESS_KEYFILE">Błąd podczas przetwarzania pliku-klucza!</entry>
<entry lang="pl" key="ERR_PROCESS_KEYFILE_PATH">Błąd podczas przetwarzania ścieżki pliku-klucza!</entry>
@@ -921,18 +921,18 @@
<entry lang="pl" key="PROGRESS_STATUS_FINISHED">Zakończone</entry>
<entry lang="pl" key="PROGRESS_STATUS_ERROR">Błąd</entry>
<entry lang="pl" key="FAVORITE_DISCONNECTED_DEV">Urządzenie odłączone</entry>
- <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITE_VOLUMES_SAVED">Ulubione wolumeny systemowe zapisane.\n\nAby włączyć podłączanie ulubionych wolumenów systemowych kiedy system startuje, proszę wybrać 'Ustawienia' &gt; 'Ulubione wolumeny systemowe' &gt; 'Podłączyć ulubione wolumeny systemowe podczas startu Windows'.</entry>
+ <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITE_VOLUMES_SAVED">Ulubione wolumeny systemu zapisane.\n\nAby włączyć podłączanie ulubionych wolumenów systemu, kiedy system startuje, proszę wybrać 'Ustawienia' &gt; 'Ulubione wolumeny systemu' &gt; 'Podłącz ulubione wolumeny systemu podczas startu Windows'.</entry>
<entry lang="pl" key="FAVORITE_ADD_DRIVE_DEV_WARNING">Wolumen, który właśnie dodajesz do ulubionych nie jest ani partycją ani wolumenem dynamicznym. Dlatego VeraCrypt nie będzie mógł podłączyć tego ulubionego wolumenu jeśli zmieni się numer urządzenia.</entry>
<entry lang="pl" key="FAVORITE_ADD_PARTITION_TYPE_WARNING">Wolumen, który właśnie dodajesz do ulubionych jest partycją nierozpoznawalną dla Windows.\n\nVeraCrypt nie będzie w stanie podłączyć tego ulubionego wolumenu jeśli zmieni się numer urządzenia. Wymagane jest ustawienie typu partycji tak, by był rozpoznawalny przez Windows (użyj polecenia SETID z windowsowego narzędzia 'diskpart'). Następnie dodaj ponownie partycję do ulubionych.</entry>
- <entry lang="pl" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_BACKGROUND_TASK_ERR">Wykonywane w tle Zadanie VeraCrypt zostało zablokowane lub skonfigurowane, by zakończyć się, gdy brak zamontowanych wolumenów (lub VeraCrypt jest uruchomiony w trybie przenośnym). Może to blokować automatyczne montowanie ulubionych wolumenów po podłączeniu ich nośników.\n\nUwaga: Aby odblokować Zadanie VeraCrypt w tle, należy wybrać Ustawienia &gt; Preferencje i zaznacz pole wyboru 'Aktywny' w sekcji 'Proces VeraCrypt uruchamiany w tle'.</entry>
+ <entry lang="pl" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_BACKGROUND_TASK_ERR">Wykonywane zadanie VeraCrypt w tle zostało zablokowane lub skonfigurowane, by zakończyć się, gdy wystąpi brak podłączonych wolumenów (lub VeraCrypt jest uruchomiony w trybie przenośnym). Może to blokować automatyczne podłączanie ulubionych wolumenów po podłączeniu ich nośników.\n\nUwaga: Aby odblokować zadanie VeraCrypt w tle, należy wybrać Ustawienia &gt; Preferencje i zaznacz pole wyboru 'Aktywne' w sekcji 'Zadanie VeraCrypt w tle'.</entry>
<entry lang="pl" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_NETWORK_PATH_ERR">Nośnik przechowywany na zdalnym systemie plików współdzielonym w sieci nie może być automatycznie dołączany, gdy podłączane jest jego urządzenie.</entry>
- <entry lang="pl" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_DEVICE_PATH_ERR">Urządzenie wyświetlane poniżej nie jest ani partycją ani wolumenem dynamicznym. Stąd wolumen zawarty w urządzeniu nie może być automatycznie montowany, gdy urządzenie jest podłączane.</entry>
+ <entry lang="pl" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_DEVICE_PATH_ERR">Urządzenie wyświetlane poniżej nie jest ani partycją ani wolumenem dynamicznym. Stąd wolumen zawarty w urządzeniu nie może być automatycznie podłączony, gdy urządzenie jest podłączane.</entry>
<entry lang="pl" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_PARTITION_TYPE_ERR">Należy ustawić typ partycji wyświetlany poniżej na typ rozpoznawany przez Windows (użyj polecenia SETID narzędzia Windows 'diskpart'). Następnie usuń partycję z ulubionych i dodaj ją ponownie. Pozwoli to wolumenowi mieszczącemu sie na urządzeniu zostać automatycznie podłączonym po podpięciu urządzenia.</entry>
<entry lang="pl" key="FAVORITE_LABEL_DEVICE_PATH_ERR">Urządzenie wyświetlane poniżej nie jest ani partycją ani wolumenem dynamicznym. Dlatego nie można do niego przypisać etykiety.</entry>
<entry lang="pl" key="FAVORITE_LABEL_PARTITION_TYPE_ERR">Należy ustawić typ partycji wyświetlany poniżej na typ rozpoznawany przez Windows (użyj polecenia SETID narzędzia Windows 'diskpart'). Następnie usuń partycję z ulubionych i dodaj ją ponownie. Pozwoli to programowi VeraCrypt przypisać etykietę do partycji.</entry>
- <entry lang="pl" key="SYSTEM_FAVORITE_NETWORK_PATH_ERR">Ze względu na ograniczenia Windows, nośnik przechowywany w zdalnym systemie plików współdzielonym przez sieć nie może być montowany jako systemowy wolumen ulubiony (jednakże może być montowany jako bezsystemowy wolumen ulubiony podczas logowania użytkownika).</entry>
- <entry lang="pl" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Podaj hasło dla %s</entry>
- <entry lang="pl" key="ENTER_PASSWORD_FOR_LABEL">Podaj hasło dla '%s'</entry>
+ <entry lang="pl" key="SYSTEM_FAVORITE_NETWORK_PATH_ERR">Ze względu na ograniczenia Windows, nośnik przechowywany w zdalnym systemie plików współdzielonym przez sieć nie może być podłączony jako systemowy wolumen ulubiony (jednakże może być podłączony jako bezsystemowy wolumen ulubiony podczas logowania użytkownika).</entry>
+ <entry lang="pl" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Wprowadź hasło dla %s</entry>
+ <entry lang="pl" key="ENTER_PASSWORD_FOR_LABEL">Wprowadź hasło dla '%s'</entry>
<entry lang="pl" key="ENTER_NORMAL_VOL_PASSWORD">Wprowadź hasło dla normalnego/innego wolumenu</entry>
<entry lang="pl" key="ENTER_HIDDEN_VOL_PASSWORD">Wprowadź hasło dla ukrytego wolumenu</entry>
<entry lang="pl" key="ENTER_HEADER_BACKUP_PASSWORD">Wprowadź hasło do zapisania do pliku kopii bezpieczeństwa nagłówka</entry>
@@ -1027,7 +1027,7 @@
<entry lang="pl" key="MOUNTED_VOLUMES_DISMOUNTED">Wolumeny VeraCrypt zostały odłączone.</entry>
<entry lang="pl" key="VOLUMES_DISMOUNTED_CACHE_WIPED">Wolumeny VeraCrypt zostały odłączone a bufor haseł wyczyszczony.</entry>
<entry lang="pl" key="SUCCESSFULLY_DISMOUNTED">Pomyślnie odłączone</entry>
- <entry lang="pl" key="CONFIRM_BACKGROUND_TASK_DISABLED">UWAGA: Jeśli Zadanie VeraCrypt w Tle jest zablokowane, odłączone są następujące funkcje:\n\n1) Klawisze skrótu\n2) Auto-dismount (tj., podczas wylogowywania, niezapowiedzianego odłączeniu nośnika, timeoutu itp.)\n3) Auto-mount ulubionych wolumenów\n4) Powiadomienia (np, przy zapobieganiu uszkodzenia ukrytego wolumenu)\n5) Ikony powiadomień\n\nZauważ: Można w każdej chwili zakończyć Zadanie w Tle prawym przyciskiem myszki na ikonie powiadomień i wybierając 'Zakończ'.\n\nCzy na pewno trwale zablokować Zadanie VeraCrypt w Tle?</entry>
+ <entry lang="pl" key="CONFIRM_BACKGROUND_TASK_DISABLED">UWAGA: Jeśli zadanie VeraCrypt w tle jest zablokowane, wyłączone są następujące funkcje:\n\n1) Klawisze skrótu\n2) Automatyczne odłączanie (tj., podczas wylogowywania, niezapowiedzianego odłączenia nośnika, timeoutu itp.)\n3) Automatyczne podłączanie ulubionych wolumenów\n4) Powiadomienia (np. przy zapobieganiu uszkodzenia ukrytego wolumenu)\n5) Ikony powiadomień\n\nZauważ: Można w każdej chwili zakończyć zadanie w tle prawym przyciskiem myszki na ikonie powiadomień przez wybór 'Wyjście'.\n\nCzy na pewno trwale zablokować zadanie VeraCrypt w tle?</entry>
<entry lang="pl" key="CONFIRM_NO_FORCED_AUTODISMOUNT">OSTRZEŻENIE: Jeśli opcja ta zostanie wyłączona, wolumeny zawierające otwarte pliki/katalogi nie będą mogły być automatycznie odłączane.\n\nCzy na pewno wyłączyć tę opcję?</entry>
<entry lang="pl" key="WARN_PREF_AUTO_DISMOUNT">OSTRZEŻENIE: Wolumeny zawierające otwarte pliki/katalogi nie będą automatycznie odłączane.\n\nAby to zmienić, włącz następującą opcję w tym oknie dialogowym: 'Wymuś odłączanie, nawet gdy są otwarte pliki lub katalogi'.</entry>
<entry lang="pl" key="WARN_PREF_AUTO_DISMOUNT_ON_POWER">OSTRZEŻENIE: Kiedy w laptopie bateria jest słaba, Windows może wysłać informacje do uruchomionych aplikacji, że wchodzi w stan oszczędzania energii. Dlatego, VeraCrypt w tych przypadkach może błędnie automatycznie odłączać wolumeny.</entry>
@@ -1038,11 +1038,11 @@
<entry lang="pl" key="DO_NOT_PROMPT_ME">Nie, nie pytaj mnie</entry>
<entry lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_ENC_NOTIFICATION_REMOVAL_NOTE">WAŻNE: Pamiętaj, że możesz wznowić proces szyfrowania każdego nie systemowej partycji/wolumenu wybierając 'Wolumeny' &gt; 'Wznów Przerwany Proces' z menu okna VeraCrypt.</entry>
<entry lang="pl" key="SYSTEM_ENCRYPTION_SCHEDULED_BUT_PBA_FAILED">Zaplanowano proces szyfrowania lub deszyfrowania partycji lub dysku systemowego. Wstępne uwierzytelnianie zakończyło się jednak niepowodzeniem (lub zostało pominięte).\n\nJeśli partycja lub dysk systemowy jest deszyfrowany w środowisku z wstępnym uwierzytelnianiem, należy zakończyć ten proces, wybierając w menu głównym programu VeraCrypt opcję 'System' &gt; 'Trwale odszyfruj partycję lub dysk systemowy'.</entry>
- <entry lang="pl" key="CONFIRM_EXIT">UWAGA: Jeśli VeraCrypt zakończy się teraz, następujące funkcje zostaną zablokowane:\n\n1) Klawisze skrótu\n2) Auto-dismount (np., podczas wylogowania, niezapowiedzialnego odłączenia nośnika, timeoutu itp.)\n3) Auto-mount ulubionych wolumenów\n4) Powiadomienia (np., podczas zapobiegania uszkodzenia ukrytego wolumenu)\n\nZauważ: Jeśli nie chcesz, by VeraCrypt pracował w tle, zablokuj Zadanie VeraCrypt w Tle w Preferencjach (i, o ile konieczne, zablokować automatyczny start VeraCrypt w Preferencjach).\n\nCzy na pewno wyjść z VeraCrypt?</entry>
+ <entry lang="pl" key="CONFIRM_EXIT">UWAGA: Jeśli VeraCrypt zostanie teraz zakończony, następujące funkcje zostaną zablokowane:\n\n1) Klawisze skrótu\n2) Automatyczne odłączanie (np. podczas wylogowania, niezapowiedzialnego odłączenia nośnika, timeoutu itp.)\n3) Automatyczne podłączanie ulubionych wolumenów\n4) Powiadomienia (np. podczas zapobiegania uszkodzenia ukrytego wolumenu)\n\nZauważ: Jeśli nie chcesz, by VeraCrypt pracował w tle, zablokuj zadanie VeraCrypt w tle w Preferencjach (i, o ile konieczne, zablokować automatyczny start VeraCrypt w Preferencjach).\n\nCzy na pewno wyjść z VeraCrypt?</entry>
<entry lang="pl" key="CONFIRM_EXIT_UNIVERSAL">Wyjść?</entry>
<entry lang="pl" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT">Program VeraCrypt nie ma wystarczających informacji, aby zdecydować, czy należy szyfrować czy deszyfrować.</entry>
<entry lang="pl" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT_FINALIZE_DECRYPT_NOTE">Program VeraCrypt nie ma wystarczających informacji, aby zdecydować, czy szyfrować, czy deszyfrować.\n\nUwaga: Jeśli partycja/dysk systemowy została odszyfrowana w środowisku z wstępnym uwierzytelnieniem, może być konieczne dokończenie procesu przez kliknięcie przycisku Odszyfruj.</entry>
- <entry lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_ENC_REVERSE_INFO">Uwaga: Gdy szyfrujesz bezsystemową partycję lub wolumen "w locie", a błąd trwale uniemożliwia skończenie procesu, nie będziesz mógł zamontować wolumenu (i uzyskać dostępu do zgromadzonych na nim danych), ąz do czasu pełnego ODSZYFROWANIA wolumenu (tj. odwrócenia procesu).\n\nJeżeli musisz to zrobić, podążaj tymi krokamni:\n1) Wyłącz ten kreator.\n2) W głównym oknie VeraCrypt, wybierz 'Wolumeny' &gt; 'Kontynuuj przerwany proces'.\n3) Wybierz 'Odszyfruj'.</entry>
+ <entry lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_ENC_REVERSE_INFO">Uwaga: Gdy szyfrujesz bezsystemową partycję lub wolumen "w locie", a błąd trwale uniemożliwia skończenie procesu, nie będziesz mógł podłączyć wolumenu (i uzyskać dostępu do zgromadzonych na nim danych), ąz do czasu pełnego ODSZYFROWANIA wolumenu (tj. odwrócenia procesu).\n\nJeżeli musisz to zrobić, podążaj tymi krokamni:\n1) Wyłącz ten kreator.\n2) W głównym oknie VeraCrypt, wybierz 'Wolumeny' &gt; 'Kontynuuj przerwany proces'.\n3) Wybierz 'Odszyfruj'.</entry>
<entry lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_ENC_DEFER_CONFIRM">Czy chcesz przerwać i odłożyć proces szyfrowania partycji/wolumenu?\n\nUwaga: Pamiętaj, że wolumen nie może być podłączony do czasu całkowitego zaszyfrowania. Możesz wznowić proces szyfrowania i będzie on kontynuowany od miejsca, gdzie został zatrzymany. Możesz to zrobić, np. wybierając 'Wolumeny' &gt; 'Kontynuuj przerwany proces' z menu głównego okna VeraCrypt.</entry>
<entry lang="pl" key="SYSTEM_ENCRYPTION_DEFER_CONFIRM">Czy chcesz przerwać i odłożyć proces szyfrowania partycji/dysku systemowego?\n\nUwaga: Proces ten będzie można później wznowić od miejsca, w którym został zatrzymany. W tym celu należy wybrać w głównym oknie programu VeraCrypt opcję 'System' &gt; 'Wznów przerwany proces'. Aby ostatecznie przerwać lub odwrócić proces szyfrowania, wybierz opcję 'System' &gt; 'Trwale odszyfruj partycję lub dysk systemowy'.</entry>
<entry lang="pl" key="SYSTEM_DECRYPTION_DEFER_CONFIRM">Czy chcesz wstrzymać i odłożyć proces deszyfrowania partycji/dysku systemowego?\n\nUwaga: Proces ten będzie można później wznowić od miejsca, w którym został zatrzymany. W tym celu należy wybrać w głównym oknie programu VeraCrypt opcję 'System' &gt; 'Wznów przerwany proces'. Aby odwrócić proces deszyfrowania (i rozpocząć szyfrowanie), wybierz opcję 'System' &gt; 'Szyfruj partycję lub dysk systemowy'.</entry>
@@ -1053,7 +1053,7 @@
<entry lang="pl" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">Wykryto i usunięto niespójność.\n\n\n(Jeśli będziesz zgłaszać związany z tym błąd, umieść w raporcie błędu następujące informacje techniczne: %hs)</entry>
<entry lang="pl" key="UNEXPECTED_STATE">BŁĄD: Stan nieoznaczony.\n\n\n(Jeżeli będziesz wykonywał raport z błędem, proszę dołącz te techniczne informacje: %hs)</entry>
<entry lang="pl" key="NO_SYS_ENC_PROCESS_TO_RESUME">Nie ma przerwanego procesu szyfrowania lub deszyfrowania partycji systemowej lub napędu do wznowienia.\n\nZawuaż: Jeżeli chcesz wznowić przerwany proces szyfrowania lub deszyfrowania partycji lub wolumenu bezsystemowego, wybierz 'Wolumeny' &gt; 'Kontynuuj przerwany proces'.</entry>
- <entry lang="pl" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">OSTRZEŻENIE: Proces VeraCrypt uruchamiany w tle jest wyłączony. Po zakończeniu pracy programu VeraCrypt nie będą generowane ostrzeżenia o podjęciu działań zabezpieczających przed uszkodzeniem wolumenów ukrytych.\n\nProces uruchamiany w tle można zamknąć w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę VeraCrypt w zasobniku i wybierając opcję 'Wyjście'.\n\nUruchomić proces programu VeraCrypt w tle?</entry>
+ <entry lang="pl" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">OSTRZEŻENIE: Zadanie VeraCrypt w tle jest wyłączone. Po zakończeniu pracy programu VeraCrypt nie będą generowane ostrzeżenia o podjęciu działań zabezpieczających przed uszkodzeniem wolumenów ukrytych.\n\nZadanie uruchomione w tle można zamknąć w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę VeraCrypt w zasobniku i wybierając opcję 'Wyjście'.\n\nUruchomić zadanie VeraCrypt w tle?</entry>
<entry lang="pl" key="LANG_PACK_VERSION">Wersja pakietu językowego: %s</entry>
<entry lang="pl" key="CHECKING_FS">Sprawdzanie systemu plików w wolumenie VeraCrypt podłączonym jako %s...</entry>
<entry lang="pl" key="REPAIRING_FS">Próba naprawy systemu plików w wolumenie VeraCrypt podłączonym jako %s...</entry>
@@ -1064,7 +1064,7 @@
<entry lang="pl" key="DISMOUNT_ALL_TC_VOLUMES">Odłącz wszystkie wolumeny VeraCrypt</entry>
<entry lang="pl" key="UAC_INIT_ERROR">Program VeraCrypt nie mógł uzyskać uprawnień administratora.</entry>
<entry lang="pl" key="ERR_ACCESS_DENIED">System operacyjny odmówił dostępu.\n\nMożliwa przyczyna: system wymaga posiadania praw odczytu/zapisu (lub praw administratora) dla niektórych folderów, plików i urządzeń. Zwykle użytkownik bez praw administratora może tworzyć, odczytywać i modyfikować pliki w swoim folderze z dokumentami.</entry>
- <entry lang="pl" key="SECTOR_SIZE_UNSUPPORTED">Błąd: Dysk używa niewspierany rozmiar sektora.\n\nNie jest możliwe utworzenie wolumenów opartych o dysk/partycję, używające sektorów dłuższych niż 4096 bajtów. Jednakże wciąż można stworzyć wolumeny oparte na plikach znajdujących się na takich dyskach.</entry>
+ <entry lang="pl" key="SECTOR_SIZE_UNSUPPORTED">Błąd: Dysk używa niewspierany rozmiar sektora.\n\nNie jest możliwe utworzenie wolumenów opartych na dysku/partycji, używających sektorów dłuższych niż 4096 bajtów. Jednakże wciąż można stworzyć wolumeny oparte na plikach znajdujących się na takich dyskach.</entry>
<entry lang="pl" key="SYSENC_UNSUPPORTED_SECTOR_SIZE_BIOS">Obecnie nie jest możliwe zaszyfrowanie systemu zainstalowanego na dysku używającym rozmiaru sektora innego niż 512 bajtów.</entry>
<entry lang="pl" key="NO_SPACE_FOR_BOOT_LOADER">Program startowy VeraCrypt wymaga co najmniej 32 kB wolnego miejsca na początku dysku systemowego (program startowy VeraCrypt musi być zapisany w tym obszarze). Niestety, używany dysk nie spełnia tego warunku.\n\nProsimy NIE zgłaszać tego problemu jako błędu programu VeraCrypt. Aby rozwiązać ten problem, będzie konieczne ponowne podzielenie dysku na partycje i pozostawienie wolnych pierwszych 32 kilobajtów (w większości przypadków należy usunąć i ponownie utworzyć pierwszą partycję). Zaleca się użycie menedżera partycji firmy Microsoft, który jest dostępny np. podczas instalowania systemu Windows.</entry>
<entry lang="pl" key="FEATURE_UNSUPPORTED_ON_CURRENT_OS">Ta funkcjonalność nie jest obsługiwana w obecnie używanej wersji systemu operacyjnego.</entry>
@@ -1203,7 +1203,7 @@
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_5">2) Jeśli wielokrotnie wpisujesz poprawne hasło, ale VeraCrypt informuje, że hasło jest niepoprawne, prawdopodobnie został uszkodzony klucz główny lub inne dane krytyczne. Płyta ratunkowa VeraCrypt pozwala odtworzyć je i odzyskać dostęp do zaszyfrowanego systemu i danych (jednak pamiętaj, że wciąż należy podać poprawne hasło). Na ekranie płyty ratunkowej wybierz 'Repair Options' &gt; 'Restore key data'. Następnie wpisz hasło i wciśnij 'Y', by potwierdzić akcję, usuń płytę ratunkową z napędu CD/DVD i uruchom ponownie komputer.\n\n</entry>
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_6">3) Jeśli program startowy VeraCrypt jest uszkodzony, możesz uniknąć wykonania go inicjując komputer bezpośrednio z płyty ratunkowej VeraCrypt. Włóż płytę ratunkową do napędu CD/DVD i wprowadź hasło na ekranie płyty ratunkowej.\n\n</entry>
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_7">4) Jeśli Windows jest uszkodzony i nie może się uruchomić, płyta ratunkowa VeraCrypt pozwala na trwale odszyfrować partycję lub dysk przed uruchomieniem Windows. Na ekranie płyty ratunkowej wybierz 'Repair Options' &gt; 'Permanently decrypt system partition/drive'. Wprowadź poprawne hasło i poczekaj aż odszyfrowywanie się zakończy. Można wtedy np. uruchomić dysk instalacyjny w celu naprawy instalacji Windows.\n\n</entry>
- <entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_8">Uwaga: Innym wyjściem, jeśli Windows jest uszkodzony (nie może się uruchomić) i chcesz go naprawić (lub uzyskać dostęp do jego plików), można uniknąć odszyfrowywania partycji lub dysku systemowego wykonując następujące kroki: Jeśli zainstalowano wiele systemów operacyjnych na komputerze, uruchom ten, który nie wymaga autentykacji przeduruchomieniowej. Jeśli jest tylko jeden system zainstalowany na komputerze, można uruchomić system z CD/DVD WinPE lub BartPE lub można podłączyć dysk systemowy jako dysk drugorzędny lub zewnętrzny do innego komputera i uruchomić system operacyjny zainstalowany na komputerze. Po uruchomieniu systemu uruchom VeraCrypt, wciśnij 'Wybierz Urządzenie', wskaż tą dołączoną partycję systemową, wciśnij 'OK', po czym wybierz 'System' &gt; 'Mount Without Pre-Boot Authentication', wprowadź przeduruchomieniowe hasło autentykacyjnei wciśnij 'OK'. Partycja zostanie zamontowana jako zwykły wolumen VeraCrypt (dane będą szyfrowane/rozszyfrowywane w locie w RAM podczas dostępu, jak zwykle).\n\n\n</entry>
+ <entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_8">Uwaga: Innym wyjściem, jeśli Windows jest uszkodzony (nie może się uruchomić) i chcesz go naprawić (lub uzyskać dostęp do jego plików), można uniknąć odszyfrowywania partycji lub dysku systemowego wykonując następujące kroki: Jeśli zainstalowano wiele systemów operacyjnych na komputerze, uruchom ten, który nie wymaga autentykacji przeduruchomieniowej. Jeśli jest tylko jeden system zainstalowany na komputerze, można uruchomić system z CD/DVD WinPE lub BartPE lub można podłączyć dysk systemowy jako dysk drugorzędny lub zewnętrzny do innego komputera i uruchomić system operacyjny zainstalowany na komputerze. Po uruchomieniu systemu uruchom VeraCrypt, wciśnij 'Wybierz Urządzenie', wskaż tą dołączoną partycję systemową, wciśnij 'OK', po czym wybierz 'System' &gt; 'Mount Without Pre-Boot Authentication', wprowadź przeduruchomieniowe hasło autentykacyjnei wciśnij 'OK'. Partycja zostanie podłączona jako zwykły wolumen VeraCrypt (dane będą szyfrowane/rozszyfrowywane w locie w RAM podczas dostępu, jak zwykle).\n\n\n</entry>
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_9">Zauważ, że nawet jeśli stracisz swoją płytę ratunkową VeraCrypt i napastnik ją odnajdzie, NIE będzie w stanie odszyfrować partycji systemowej czy dysku bez poprawnego hasła.</entry>
<entry lang="pl" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_1">\n\nW A Ż N E -- WYDRUKUJ TO JEŻELI TO MOŻLIWE (kliknij 'Drukuj').\n\n\nUwaga: Ten tekst będzie automatycznie wyświetlany za każdym razem, gdy uruchomisz ukryty system operacyjny dopóki nie zaczniesz tworzyć zwodzącego systemu operacyjnego.\n\n\n</entry>
<entry lang="pl" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_2">Jak utworzyć system zwodzący spokojnie i bezpiecznie ----------------------------------------------------------------------------\n\nAby osiągnąć wiarygodne możliwości kontroli, musisz teraz utworzyć system zwodzący. By to osiągnąć, wykonaj następujące kroki:\n\n</entry>
@@ -1221,7 +1221,7 @@
<entry lang="pl" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_14">Jeśli chcesz uruchomić ukryty system operacyjny, wystarczy tylko wpisać hasło do ukrytego systemu operacyjnego na ekranie programu startowego VeraCrypt (który pojawia się po włączeniu lub restarcie komputera).\n\nJeśli chcesz uruchomić zwodzący system operacyjny, wystarczy wpisać hasło dla zwodzącego systemu operacyjnego na ekranie programu startowego VeraCrypt.\n\nHasło do zwodzącego systemu operacyjnego może zostać ujawnione każdemu zmuszającemu Cię do zdradzenia przeduruchomieniowego hasła autentykacyjnego. Istnienie ukrytego wolumenu (i ukrytego systemu operacyjnego) pozostanie tajemnicą.\n\n</entry>
<entry lang="pl" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_15">Trzecie hasło (do wolumenu zewnętrznego) może zostać wyjawiony każdemu zmuszającemu do zdradzenia hasła do pierwszej partycji za partycją systemową, gdzie mieszczą się wolumen zewnętrzny i ukryty (zawierający ukryty system operacyjny). Istnienie ukrytego wolumenu (i ukrytego systemu operacyjnego) pozostanie tajemnicą.\n\n\n</entry>
<entry lang="pl" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_16">Jeśli zdradziłeś hasło do zwodzącego systemu operacyjnego przeciwnikowi a ten spyta, czemu wolna przestrzeń (zwodzącej) partycji systemowej zawiera dane losowe, możesz odpowiedzieć na przykład: "Partycja zawierała przedtem system zaszyfrowany przez VeraCrypt, ale zapomniałem przeduruchomieniowego hasła autentykacyjnego (albo system został uszkodzony i przestał się uruchamiać), więc musiałem ponownie zainstalować partycję windows i zaszyfrować ją."\n\n\n</entry>
- <entry lang="pl" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_17">Jeśli wykonano wszystkie instrukcje i zapewniono wszystkie środki ostrożności i i wymagania wymienione w sekcji "Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes" w instrukcji użytkownika VeraCrypt, powinno być niemożliwe udowodnienie, że ukryty wolumen i ukryty system operacyjny istnieje, nawet gdy zewnętrzny wolumen został zamontowany lub gdy zwodzący system operacyjny jest odcyfrowany i uruchomiony.\n\nJeśli zapiszesz kopię tego tekstu lub wydrukujesz go (gorąco polecane, chyba, że drukarka przechowuje kopie drukowanych dokumentów na wewnętrznym dysku), musisz zniszczyć wszystkie jego kopie po utworzeniu systemu zwodzącego i zrozumieniu wszystkich informacji zawartych w tekście (w przeciwnym przypadku, jeśli taka kopia zostanie znaleziona, mogłaby wskazywać, że na tym komputerze zainstalowano ukryty system operacyjny).\n\n</entry>
+ <entry lang="pl" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_17">Jeśli wykonano wszystkie instrukcje i zapewniono wszystkie środki ostrożności i i wymagania wymienione w sekcji "Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes" w instrukcji użytkownika VeraCrypt, powinno być niemożliwe udowodnienie, że ukryty wolumen i ukryty system operacyjny istnieje, nawet gdy zewnętrzny wolumen został podłączony lub gdy zwodzący system operacyjny jest odcyfrowany i uruchomiony.\n\nJeśli zapiszesz kopię tego tekstu lub wydrukujesz go (gorąco polecane, chyba, że drukarka przechowuje kopie drukowanych dokumentów na wewnętrznym dysku), musisz zniszczyć wszystkie jego kopie po utworzeniu systemu zwodzącego i zrozumieniu wszystkich informacji zawartych w tekście (w przeciwnym przypadku, jeśli taka kopia zostanie znaleziona, mogłaby wskazywać, że na tym komputerze zainstalowano ukryty system operacyjny).\n\n</entry>
<entry lang="pl" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_18">UWAGA: JEŚLI NIE CHRONISZ UKRYTEGO WOLUMENU (by uzyskać informację jak to zrobić, sprawdź sekcję "Protection of Hidden Volumes Against Damage" w Instrukcji Użytkownika VeraCrypt), NIE ZAPISYWAĆ DANYCH NA WOLUMENIE ZEWNĘTRZNYM (zauważ że zwodzący system operacyjny NIE jest zainstalowany na wolumenie zewnętrznym). W PRZECIWNYM PRZYPADKU MOŻESZ NADPISAĆ I USZKODZIĆ UKRYTY WOLUMEN (I UKRYTY SYSTEM OPERACYJNY NA NIM)!</entry>
<entry lang="pl" key="HIDDEN_OS_CREATION_PREINFO_TITLE">Klonowanie Systemu Operacyjnego</entry>
<entry lang="pl" key="HIDDEN_OS_CREATION_PREINFO_HELP">W następnym kroku, VeraCrypt będzie tworzył ukryty system operacyjny przez skopiowanie zawartości partycji systemowej do ukrytego wolumenu (kopiowane dane zostaną zaszyfrowane "w locie" z innym kluczem niż został użyty w zwodzącym systemie operacyjnym).\n\nProszę pamiętać, że proces zacznie się od rozruchu wstępnego i może zabrać dość dużo czasu aż skończy; od kilu godzin lub nieraz kliku dni (w zależności od wielkości partycji systemowej i wydajności twojego komputera).\n\nMożesz przerwać proces, wyłączając komputer, a proces wznowi się, gdy włączysz go ponownie. Jednakże, jeżeli przerwiesz proces, cały proces kopiowania zacznie się od początku (ponieważ zawartość systemowej partycji nie może ulec zmianie podczas klonowania).</entry>
@@ -1281,19 +1281,19 @@
<entry lang="pl" key="TOKEN_SLOT_ID">Slot</entry>
<entry lang="pl" key="TOKEN_NAME">Nazwa tokena</entry>
<entry lang="pl" key="TOKEN_DATA_OBJECT_LABEL">Nazwa pliku</entry>
- <entry lang="pl" key="BOOT_PASSWORD_CACHE_KEYBOARD_WARNING">WAŻNE: Proszę pamiętać, że hasło autoryzacyjne rozruchu wstępnego jest zawsze pisane używając klawiatury w standardzie US (US keyboard layout). Dlatego wolumeny używające hasła pisanego w innym układzie klawiatury mogą być niemożliwe do podłączenia używając autoryzacji rozruchu wstępnego (pamiętaj, że to nie jest błąd VeraCrypt). Aby pozwolić montować wolumen używając autoryzacji rozruchu wstępnego, postępuj następująco:\n\n1) Kliknij 'Wybierz Plik' lub 'Wybierz Urządzenie' i wybierz wolumen. 2) Wybierz 'Wolumeny' &gt; 'Zmień Hasło Wolumenu'. 3) Wprowadź bieżące hasło do wolumenu. 4) Zmień układ klawiatury na Angielski - English (US) - przez kliknięcie w Panelu Sterowania w Ustawienia Regionalne. 5) W VeraCrypt w polu nowe hasło wpisz hasło autoryzacyjne rozruchu wstępnego. 6) Potwierdź nowe hasło przez ponowne jego wpisanie i kliknij 'OK'. UWAGA: Proszę pamiętać te kroki, hasła wolumenów zawsze są wpisywane używając układu klawiatury US (US keyboard layout) (on jest automatycznie wymuszany tylko w środowisku rozruchu wstępnego).</entry>
- <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITES_KEYBOARD_WARNING">Systemowe ulubione wolumeny będą montowane używając autoryzacyjnego hasła z rozruchu wstępnego. Jeżeli jakieś ulubione wolumeny używają innych haseł, nie zostaną zamontowane.</entry>
- <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITES_ADMIN_ONLY_INFO">Zauważ, że jeśli wymagasz zablokowania zwykłych akcji na wolumenach VeraCrypt (jak 'Odłącz wszystko', odłącz automatycznie itd.) na ulubionych wolumenach, powinieneś zaznaczyć opcję 'Zezwalaj tylko administratorom przeglądać i odmontowywać ulubione wolumeny systemowe VeraCrypt'. Ponadto, gdy VeraCrypt działa bez uprawnień administratora (domyślnie na Windows Vista i późniejszych), ulubione wolumeny systemowe nie będą wyświetlone na liście liter dysków na głównym oknie aplikacji VeraCrypt.</entry>
- <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITES_ADMIN_ONLY_WARNING">WAŻNE: Pamiętaj o tym, że jeżeli ta opcja jest włączona i VeraCrypt nie ma uprawnień administracyjnych, montowane ulubione wolumeny NIE będą wyświetlone w oknie aplikacji VeraCrypt i nie będą mogły być odłączone. Dlatego, jeżeli potrzebujesz np. odłączyć ulubione systemowe wolumeny, proszę kliknąć prawy przycisk myszy na ikonie VeraCrypt (w Menu Start) i wybrać 'Uruchom jako administrator'. Takie same ograniczenia dotyczą funkcji odłączenia 'Odłącz wszystkie', funkcji 'Automatyczne-Odłączanie', skrótów klawiaturowych 'Odłącz wszystko' itp.</entry>
+ <entry lang="pl" key="BOOT_PASSWORD_CACHE_KEYBOARD_WARNING">WAŻNE: Proszę pamiętać, że hasło autoryzacyjne rozruchu wstępnego jest zawsze pisane używając klawiatury w standardzie US (US keyboard layout). Dlatego wolumeny używające hasła pisanego w innym układzie klawiatury mogą być niemożliwe do podłączenia używając autoryzacji rozruchu wstępnego (pamiętaj, że to nie jest błąd VeraCrypt). Aby pozwolić podłączyć wolumen używając autoryzacji rozruchu wstępnego, postępuj następująco:\n\n1) Kliknij 'Wybierz Plik' lub 'Wybierz Urządzenie' i wybierz wolumen. 2) Wybierz 'Wolumeny' &gt; 'Zmień Hasło Wolumenu'. 3) Wprowadź bieżące hasło do wolumenu. 4) Zmień układ klawiatury na Angielski - English (US) - przez kliknięcie w Panelu Sterowania w Ustawienia Regionalne. 5) W VeraCrypt w polu nowe hasło wpisz hasło autoryzacyjne rozruchu wstępnego. 6) Potwierdź nowe hasło przez ponowne jego wpisanie i kliknij 'OK'. UWAGA: Proszę pamiętać te kroki, hasła wolumenów zawsze są wpisywane używając układu klawiatury US (US keyboard layout) (on jest automatycznie wymuszany tylko w środowisku rozruchu wstępnego).</entry>
+ <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITES_KEYBOARD_WARNING">Systemowe ulubione wolumeny będą podłączane używając autoryzacyjnego hasła z rozruchu wstępnego. Jeżeli jakieś ulubione wolumeny używają innych haseł, nie zostaną podłączone.</entry>
+ <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITES_ADMIN_ONLY_INFO">Zauważ, że jeśli wymagasz zablokowania zwykłych akcji na wolumenach VeraCrypt (jak 'Odłącz wszystko', odłącz automatycznie itd.) na ulubionych wolumenach, powinieneś zaznaczyć opcję 'Zezwalaj tylko administratorom przeglądać i odłączyć ulubione wolumeny systemowe VeraCrypt'. Ponadto, gdy VeraCrypt działa bez uprawnień administratora (domyślnie na Windows Vista i późniejszych), ulubione wolumeny systemowe nie będą wyświetlone na liście liter dysków na głównym oknie aplikacji VeraCrypt.</entry>
+ <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITES_ADMIN_ONLY_WARNING">WAŻNE: Pamiętaj o tym, że jeżeli ta opcja jest włączona i VeraCrypt nie ma uprawnień administracyjnych, podłączone ulubione wolumeny NIE będą wyświetlone w oknie aplikacji VeraCrypt i nie będą mogły być odłączone. Dlatego, jeżeli potrzebujesz np. odłączyć ulubione systemowe wolumeny, proszę kliknąć prawy przycisk myszy na ikonie VeraCrypt (w Menu Start) i wybrać 'Uruchom jako administrator'. Takie same ograniczenia dotyczą funkcji odłączenia 'Odłącz wszystkie', funkcji 'Automatyczne-Odłączanie', skrótów klawiaturowych 'Odłącz wszystko' itp.</entry>
<entry lang="pl" key="SETTING_REQUIRES_REBOOT">Zauważ, że to ustawienie zostanie aktywowane dopiero po restarcie systemu operacyjnego.</entry>
<entry lang="pl" key="COMMAND_LINE_ERROR">Błąd podczas parsowania wiersza poleceń.</entry>
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK">Płyta ratunkowa</entry>
<entry lang="pl" key="SELECT_FILE_AND_MOUNT">Wybierz &amp;plik i podłącz...</entry>
<entry lang="pl" key="SELECT_DEVICE_AND_MOUNT">Wybierz &amp;dysk i podłącz...</entry>
- <entry lang="pl" key="DISABLE_NONADMIN_SYS_FAVORITES_ACCESS">Zezwalaj tylko administratorom przeglądać i odmontowywać ulubione wolumeny systemowe VeraCrypt</entry>
- <entry lang="pl" key="MOUNT_SYSTEM_FAVORITES_ON_BOOT">Montuj ulubione wolumeny systemowe podczas startu Windows (w początkowej fazie procedury startup)</entry>
- <entry lang="pl" key="MOUNTED_VOLUME_DIRTY">OSTRZEŻENIE: System plików na wolumenie podłączonym jako '%s' nie został poprawnie odłączony i może to spowodować błędy. Używanie uszkodzonego systemu plików może spowodować utratę danych lub ich uszkodzenie.\n\nInformacja: Przed fizycznym usunięciem lub wyłączeniem urządzenia (np. dysków USB flash lub zewnętrznych dysków twardych), które są zamontowane VeraCryptem, powinieneś zawsze najpierw odłączyć wolumen w VeraCrypt.\n\n\nCzy chcesz pozwolić Windows wykryć i naprawić (jeżeli umie) błędy na systemie plików?</entry>
- <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITE_VOLUME_DIRTY">OSTRZEŻENIE: Jeden lub więcej ulubionych systemowych wolumenów nie został poprawnie odmontowany i stąd system plików może zawierać błędy. Proszę zobaczyć do dziennika zdarzeń po więcej informacji.\n\nUżywając uszkodzonego systemu plików możesz utracić lub uszkodzić dane. Powinieneś sprawdzić dotknięty błędem wolumen/y na błędy (kliknij prawym przyciskiem na każdym z wolumenów VeraCrypt i wybierz 'Napraw System Plików').</entry>
+ <entry lang="pl" key="DISABLE_NONADMIN_SYS_FAVORITES_ACCESS">Zezwalaj tylko administratorom przeglądać i odłączać ulubione wolumeny systemowe VeraCrypt</entry>
+ <entry lang="pl" key="MOUNT_SYSTEM_FAVORITES_ON_BOOT">Podłącz ulubione wolumeny systemowe podczas startu Windows (w początkowej fazie procedury startup)</entry>
+ <entry lang="pl" key="MOUNTED_VOLUME_DIRTY">OSTRZEŻENIE: System plików na wolumenie podłączonym jako '%s' nie został poprawnie odłączony i może to spowodować błędy. Używanie uszkodzonego systemu plików może spowodować utratę danych lub ich uszkodzenie.\n\nInformacja: Przed fizycznym usunięciem lub wyłączeniem urządzenia (np. dysków USB flash lub zewnętrznych dysków twardych), które są podłączone VeraCryptem, powinieneś zawsze najpierw odłączyć wolumen w VeraCrypt.\n\n\nCzy chcesz pozwolić Windows wykryć i naprawić (jeżeli umie) błędy na systemie plików?</entry>
+ <entry lang="pl" key="SYS_FAVORITE_VOLUME_DIRTY">OSTRZEŻENIE: Jeden lub więcej ulubionych systemowych wolumenów nie został poprawnie odłączony i stąd system plików może zawierać błędy. Proszę zobaczyć do dziennika zdarzeń po więcej informacji.\n\nUżywając uszkodzonego systemu plików możesz utracić lub uszkodzić dane. Powinieneś sprawdzić dotknięty błędem wolumen/y na błędy (kliknij prawym przyciskiem na każdym z wolumenów VeraCrypt i wybierz 'Napraw System Plików').</entry>
<entry lang="pl" key="FILESYS_REPAIR_CONFIRM_BACKUP">OSTRZEŻENIE: Naprawianie uszkodzonego systemu plików używając narzędzia Microsoft 'chkdsk' może spowodować utratę plików w uszkodzonym zakresie. Dlatego, zalecane jest najpierw skopiowanie plików umieszczonych w wolumenie VeraCrypt do innego dobrego wolumenu VeraCrypt.\n\nCzy chcesz teraz naprawiać system plików?</entry>
<entry lang="pl" key="MOUNTED_CONTAINER_FORCED_READ_ONLY">Wolumen '%s' został podłączony w trybie tylko do odczytu ponieważ nie ma prawa do zapisu.\n\nProszę upewnić się, że uprawnienia pliku kontenera zezwalają na jego zapis (kliknij prawy przycisk kontenera i wybierz Właściwości &gt; Uprawnienia).\n\nPamiętaj o tym, używając Windows, możesz zobaczyć to ostrzeżenie za każdym razem jak zmienisz uprawnienia. To nie jest błąd VeraCrypt. Możliwym rozwiązaniem jest przesunięcie kontenera np. do twoich 'Moje dokumenty'.\n\nJeżeli rzeczywiście chcesz utrzymywać twój wolumen w trybie tylko do odczytu, to ustaw atrybut tylko do odczytu (prawy przycisk myszy na kontenerze - Właściwości &gt; Tylko-do-odczytu), to wyłączy to ostrzeżenie.</entry>
<entry lang="pl" key="MOUNTED_DEVICE_FORCED_READ_ONLY">Wolumen '%s' został podłączony w trybie tylko do odczyty ponieważ nie ma prawa zapisu.\n\nProszę się upewnić, że aplikacje (np. system antywirusowy) są dostępne na partycji/urządzeniu, które znajduje się na wolumenie.</entry>
@@ -1377,7 +1377,7 @@
<entry lang="pl" key="TRIPLE_DOT_GLYPH_ELLIPSIS">…</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_BOOT_LOADER_CACHE_PIM">Dołączaj &amp;PIM w trakcie przechowywania hasła uwierzytelniania rozruchu wstępnego</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_PREF_CACHE_PIM">Dołączaj PIM w trakcie przechowywania hasła w pamięci</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_SHOW_DISCONNECTED_NETWORK_DRIVES">Uczyń odłączone napędy sieciowe dostępnymi do montowania</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_SHOW_DISCONNECTED_NETWORK_DRIVES">Uczyń odłączone napędy sieciowe dostępnymi do podłączania</entry>
<entry lang="pl" key="PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">Wpisane hasło jest zbyt długie: jego reprezentacja UTF-8 przekracza %d bajty.</entry>
<entry lang="pl" key="PASSWORD_UTF8_INVALID">Wpisane hasło zawiera znaki Unicode, które nie mogą zostać przekonwertowane do reprezentacji UTF-8.</entry>
<entry lang="pl" key="INIT_DLL">Błąd: Nie można załadować biblioteki systemowej.</entry>
@@ -1385,7 +1385,7 @@
<entry lang="pl" key="IDT_ENTROPY_BAR">Losowość zebrana z ruchów myszką</entry>
<entry lang="pl" key="IDT_VOLUME_ID">Identyfikator wolumenu:</entry>
<entry lang="pl" key="VOLUME_ID">Identyfikator wolumenu</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_USE_VOLUME_ID">Użyj identyfikatora wolumenu do montowania ulubionego</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_FAVORITE_USE_VOLUME_ID">Użyj identyfikatora wolumenu do podłączania ulubionego</entry>
<entry lang="pl" key="VOLUME_ID_INVALID">Identyfikator wolumenu jest nieprawidłowy</entry>
<entry lang="pl" key="VOLUME_ID_NOT_FOUND">W systemie nie odnaleziono wolumenu z określonym identyfikatorem</entry>
<entry lang="pl" key="IDPM_COPY_VALUE_TO_CLIPBOARD">Skopiuj wartość do schowka...</entry>
@@ -1405,7 +1405,7 @@
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_EFI_EXTRACT_INFO_NO_CHECK">Obraz ZIP płyty ratunkowej został stworzony i jest przechowywany w tym pliku:\n%s\n\nTeraz musisz wypakować go na pamięć USB, która jest sformatowana jako FAT/FAT32 albo przenieść go w bezpieczne miejsce do późniejszego użytku.\n\n%lsKliknij Dalej, aby kontynuować.</entry>
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_EFI_EXTRACT_INFO_NOTE">WAŻNE: Pamiętaj, że plik ZIP musi być wypakowany bezpośrednio do głównego folderu pamięci USB. Na przykład, jeżeli litera napędu pamięci USB to E:, wtedy wypakowany plik ZIP powinien stworzyć folder E:\\EFI na pamięci USB.\n\n</entry>
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_EFI_CHECK_FAILED">Nie można zweryfikować poprawnego wypakowania płyty ratunkowej.\n\nJeżeli wypakowałeś płytę ratunkową, proszę wysunąć i raz jeszcze wsunąć pamięć USB, kliknąć Dalej i spróbować ponownie. Jeżeli to nie pomoże, proszę wypróbować inną pamięć USB albo/i inny program obsługujący ZIP.\n\nJeżeli jeszcze nie wypakowałeś płyty ratunkowej, proszę to zrobić, a następnie kliknąć Dalej.\n\nJeżeli próbowałeś zweryfikować płytę ratunkową VeraCrypt stworzoną przed uruchomieniem tego kreatora, proszę pamiętać, że taka płyta ratunkowa nie może zostać użyta, ponieważ powstała dla innego klucza głównego. Musisz wypakować nowo powstały obraz ZIP płyty ratunkowej.</entry>
- <entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_EFI_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Nie można zweryfikować poprawności wypakowania płyty ratunkowej.\n\nJeżeli wypakowałeś płytę ratunkową, proszę wysunąć i raz jeszcze wsunąć pamięć USB, kliknąć Dalej i spróbować ponownie. Jeżeli to nie pomoże, proszę wypróbować inną pamięć USB albo/i inny program obsługujący ZIP lub inny nośnik\n\nIJeżeli próbowałeś zweryfikować płytę ratunkową VeraCrypt stworzoną dla innego klucza głównego, hasła, soli itd., proszę pamiętać, że taka płyta ratunkową zawsze nie przejdzie weryfikacji. Aby stworzyć nową płytę ratunkową w pełni kompatybilną z bieżącą konfiguracją, wybierz 'System' > 'Utwórz płytę ratunkową'.</entry>
+ <entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_EFI_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Nie można zweryfikować poprawności wypakowania płyty ratunkowej.\n\nJeżeli wypakowałeś płytę ratunkową, proszę wysunąć i raz jeszcze wsunąć pamięć USB, kliknąć Dalej i spróbować ponownie. Jeżeli to nie pomoże, proszę wypróbować inną pamięć USB albo/i inny program obsługujący ZIP lub inny nośnik.\n\nJeżeli próbowałeś zweryfikować płytę ratunkową VeraCrypt stworzoną dla innego klucza głównego, hasła, soli itd., proszę pamiętać, że taka płyta ratunkową zawsze nie przejdzie weryfikacji. Aby stworzyć nową płytę ratunkową w pełni kompatybilną z bieżącą konfiguracją, wybierz 'System' > 'Utwórz płytę ratunkową'.</entry>
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_EFI_NON_WIZARD_CREATION">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i jest przechowywany w tym pliku:\n%s\n\nTeraz musisz wypakować go na pamięć USB, która jest sformatowana jako FAT/FAT32.\n\nWAŻNE: Pamiętaj, że plik ZIP musi być wypakowany bezpośrednio do głównego folderu pamięci USB. Na przykład, jeżeli litera napędu pamięci USB to E:, wtedy wypakowany plik ZIP powinien stworzyć folder E:\\EFI na pamięci USB.\n\nPo stworzeniu płyty ratunkowej wybierz 'System' > 'Sprawdź płytę ratunkową', aby zweryfikować poprawność jej stworzenia.</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_SECURE_DESKTOP_PASSWORD_ENTRY">Użyj funkcji bezpiecznego pulpitu do wprowadzenia hasła</entry>
<entry lang="pl" key="ERR_REFS_INVALID_VOLUME_SIZE">Rozmiar pliku wolumenu określony w linii poleceń nie jest kompatybilny z wybranym systemem plików ReFS.</entry>
@@ -1428,7 +1428,7 @@
<entry lang="pl" key="IDC_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">Zezwalaj Defragmentatorowi dysków Windows na defragmentację bezsystemowej partycji/napędu</entry>
<entry lang="pl" key="CONFIRM_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">OSTRZEŻENIE: Defragmentacja bezsystemowych partycji/napędów może spowodować wyciek metadanych dotyczących ich zawartości lub spowodować problemy z ukrytymi wolumenami, które mogą zawierać.\n\nKontynuować?</entry>
<entry lang="pl" key="VIRTUAL_DEVICE">Urządzenie wirtualne</entry>
- <entry lang="pl" key="MOUNTED_VOLUME_NOT_ASSOCIATED">Wybrany zamontowany wolumen nie jest powiązany z literą dysku w systemie Windows, więc nie można go otworzyć w Eksploratorze Windows.</entry>
+ <entry lang="pl" key="MOUNTED_VOLUME_NOT_ASSOCIATED">Wybrany podłączony wolumen nie jest powiązany z literą dysku w systemie Windows, więc nie można go otworzyć w Eksploratorze Windows.</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_CLEAR_KEYS_ON_NEW_DEVICE_INSERTION">Wyczyść klucze szyfrujące z pamięci, jeśli włożono nowe urządzenie</entry>
<entry lang="pl" key="CLEAR_KEYS_ON_DEVICE_INSERTION_WARNING">WAŻNE UWAGI:\n - Należy pamiętać, że ta opcja nie będzie obowiązywać po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu komputera, więc będziesz musiał wybrać ją ponownie przy następnym uruchomieniu urządzenia.\n\n - Po włączeniu tej opcji i po podłączeniu nowego urządzenia maszyna zawiesi się i w końcu ulegnie awarii BSOD, ponieważ system Windows nie może uzyskać dostępu do zaszyfrowanego dysku po usunięciu kluczy z pamięci.\n</entry>
<entry lang="pl" key="STARTING">Rozruch</entry>
@@ -1436,7 +1436,7 @@
<entry lang="pl" key="IDC_USE_LEGACY_MAX_PASSWORD_LENGTH">Użyj starszej maksymalnej długości hasła (64 znaki)</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_ENABLE_RAM_ENCRYPTION">Aktywuj szyfrowanie kluczy i haseł przechowywanych w RAM</entry>
<entry lang="pl" key="IDT_BENCHMARK">Testowanie:</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_DISABLE_MOUNT_MANAGER">Utwórz tylko urządzenie wirtualne bez montowania na wybranej literze dysku</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_DISABLE_MOUNT_MANAGER">Utwórz tylko urządzenie wirtualne bez podłączania na wybranej literze dysku</entry>
<entry lang="pl" key="LEGACY_PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">Wpisane hasło jest zbyt długie: jego reprezentacja UTF-8 przekracza 64 bajty.</entry>
<entry lang="pl" key="HIDDEN_CREDS_SAME_AS_OUTER">Wolumen ukryty nie może mieć tego samego hasła, PIM i plików-kluczy, co wolumen zewnętrzny</entry>
<entry lang="pl" key="SYSENC_BITLOCKER_CONFLICT">VeraCrypt nie obsługuje szyfrowania dysku systemowego, który jest już zaszyfrowany przez BitLocker.</entry>
@@ -1446,126 +1446,126 @@
<entry lang="pl" key="IDC_FORCE_VERACRYPT_FIRST_BOOT_ENTRY">Wymuś pierwszeństwo wpisu VeraCrypt w menu uruchamiania oprogramowania układowego EFI</entry>
<entry lang="pl" key="RAM_ENCRYPTION_DISABLE_HIBERNATE">OSTRZEŻENIE: Szyfrowanie pamięci RAM nie jest zgodne z funkcjami hibernacji Windows i szybkiego uruchamiania Windows. VeraCrypt musi wyłączyć te funkcje przed aktywacją szyfrowania RAM.\n\nKontynuować?</entry>
<entry lang="pl" key="CONFIRM_DISABLE_FAST_STARTUP">OSTRZEŻENIE: Szybkie uruchamianie Windows jest włączone i wiadomo, że powoduje problemy podczas pracy z wolumenami VeraCrypt. Zaleca się wyłączenie tej funkcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i użyteczności.\n\nCzy chcesz wyłączyć szybkie uruchamianie Windows?</entry>
- <entry lang="en" key="QUICK_FORMAT_HELP">In order to enable your operating system to mount your new volume, it has to be formatted with a filesystem. Please select a filesystem type.\n\nIf your volume is going to be hosted on a device or partition, you can use 'Quick format' to skip encryption of free space of the volume.</entry>
- <entry lang="en" key="IDC_ENABLE_HARDWARE_ENCRYPTION_NEG">Do not accelerate AES encryption/decryption by using the AES instructions of the processor</entry>
- <entry lang="en" key="IDM_ADD_ALL_VOLUME_TO_FAVORITES">Add All Mounted Volumes to Favorites...</entry>
- <entry lang="en" key="TASKICON_PREF_MENU_ITEMS">Task Icon Menu Items</entry>
- <entry lang="en" key="TASKICON_PREF_OPEN_VOL">Open Mounted Volumes</entry>
- <entry lang="en" key="TASKICON_PREF_DISMOUNT_VOL">Dismount Mounted Volumes</entry>
- <entry lang="en" key="DISK_FREE">Free space available: {0}</entry>
- <entry lang="en" key="VOLUME_SIZE_HELP">Please specify the size of the container to create. Note that the minimum possible size of a volume is 292 KiB.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CONFIRM_INNER_VOLUME_CALC">WARNING: You have selected a filesystem other than FAT for the outer volume.\nPlease Note that in this case VeraCrypt can't calculate the exact maximum allowed size for the hidden volume and it will use only an estimation that can be wrong.\nThus, it is your responsibility to use an adequate value for the size of the hidden volume so that it does not overlap the outer volume.\n\nDo you want to continue using the selected filesystem for the outer volume?</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_SECURITY">Security</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS">Mount Options</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_BACKGROUND_TASK">Background Task</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_SYSTEM_INTEGRATION">System Integration</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_SYSTEM_INTEGRATION_EXPLORER">Filesystem Explorer</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_PERFORMANCE">Performance</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_KEYFILES">Keyfiles</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_TOKENS">Security Tokens</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_KERNEL_SERVICES">Kernel Services</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_KERNEL_CRYPT">Do not use kernel cryptographic services</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS_FS">Filesystem</entry>
- <entry lang="en" key="IDT_LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS">Mount options:</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT">Cross-Platform Support</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_OTHER">I will mount the volume on other platforms</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_OTHER_HELP">Choose this option if you need to use the volume on other platforms.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_ONLY">I will mount the volume only on {0}</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_ONLY_HELP">Choose this option if you do not need to use the volume on other platforms.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_ONLY_HELP">Choose this option if you do not need to use the volume on other platforms.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_DESELECT">Deselect</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ADMIN_PW_QUERY">Enter your user password or administrator password:</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ADMIN_PW_QUERY_TITLE">Administrator privileges required</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_VC_RUNNING_ALREADY">VeraCrypt is already running.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_SYSTEM_ENC_PW_LENGTH_NOTE">System Encryption password is longer than {0} characters.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_MOUNT_SYSTEM_ENC_PREBOOT">Mount partition &amp;using system encryption (preboot authentication)</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_DO_NOT_MOUNT">Do &amp;not mount</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_MOUNT_AT_DIR">Mount at directory:</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_SELECT">Se&amp;lect...</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_DISMOUNT_ALL_WHEN">Dismount All Volumes When</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ENTERING_POWERSAVING">System is entering power saving mode</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_LOGIN_ACTION">Actions to Perform when User Logs On</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CLOSE_EXPL_ON_DISMOUNT">Close all Explorer windows of volume being dismounted</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_HOTKEYS">Hotkeys</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_SYSTEM_HOTKEYS">System-Wide Hotkeys</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_SOUND_NOTIFICATION">Play system notification sound after mount/dismount</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CONFIRM_AFTER_DISMOUNT">Display confirmation message box after dismount</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_VC_QUITS">VeraCrypt quits</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_OPEN_FINDER">Open Finder window for successfully mounted volume</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_DISABLE_KERNEL_ONLY_SETTING">Please note that this setting takes effect only if use of the kernel cryptographic services is disabled.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_DISABLE_KERNEL_CRYPT_CONFIRM">Disabling the use of kernel cryptographic services can degrade performance.\n\nAre you sure?</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_KERNEL_CRYPT_OPTION_CHANGE_MOUNTED_HINT">Please note that disabling this option may have no effect on volumes mounted using kernel cryptographic services.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_REMOUNT_BECAUSEOF_SETTING">Please note that any currently mounted volumes need to be remounted before they can use this setting.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_UNKNOWN_EXC_OCCURRED">Unknown exception occurred.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_FIRST_AID">"Disk Utility will be launched after you press 'OK'.\n\nPlease select your volume in the Disk Utility window and press 'Verify Disk' or 'Repair Disk' button on the 'First Aid' page.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_MOUNT_ALL_DEV">Mount All Devices</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ERROR_LOADING_CONFIG">Error while loading configuration files located in </entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_SELECT_FREE_SLOT">Please select a free drive slot from the list.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_MESSAGE_ON_MOUNT_AGAIN">\n\nDo you want to show this message next time you mount such a volume?</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_WARNING">Warning</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ERROR">Error</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ONLY_TEXTMODE">This feature is currently supported only in text mode.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_FREE_SPACE_ON_DRIVE">Free space on drive {0}: is {1}.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_DYNAMIC_NOTICE">Please note that if your operating system does not allocate files from the beginning of the free space, the maximum possible hidden volume size may be much smaller than the size of the free space on the outer volume. This is not a bug in VeraCrypt but a limitation of the operating system.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_MAX_HIDDEN_SIZE">Maximum possible hidden volume size for this volume is {0}.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_OPEN_OUTER_VOL">Open Outer Volume</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_OUTER_VOL_IS_MOUNTED">Outer volume has been successfully created and mounted as '{0}'. To this volume you should now copy some sensitive-looking files that you actually do NOT want to hide. The files will be there for anyone forcing you to disclose your password. You will reveal only the password for this outer volume, not for the hidden one. The files that you really care about will be stored in the hidden volume, which will be created later on. When you finish copying, click Next. Do not dismount the volume.\n\nNote: After you click Next, the outer volume will be analyzed to determine the size of uninterrupted area of free space whose end is aligned with the end of the volume. This area will accommodate the hidden volume, so it will limit its maximum possible size. The procedure ensures no data on the outer volume are overwritten by the hidden volume.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ERROR_TRY_ENCRYPT_SYSTEM_DRIVE">Error: You are trying to encrypt a system drive.\n\nVeraCrypt can encrypt a system drive only under Windows.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ERROR_TRY_ENCRYPT_SYSTEM_PARTITION">Error: You are trying to encrypt a system partition.\n\nVeraCrypt can encrypt system partitions only under Windows.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_WARNING_FORMAT_DESTROY_FS">WARNING: Formatting of the device will destroy all data on filesystem '{0}'.\n\nDo you want to continue?</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_MOUNTET_HINT">The filesystem of the selected device is currently mounted. Please dismount '{0}' before proceeding.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_HIDDEN_PASS_NO_DIFF">The Hidden volume can't have the same password, PIM and keyfiles as the Outer volume</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_NOT_FAT_HINT">Please note that the volume will not be formatted with a FAT filesystem and, therefore, you may be required to install additional filesystem drivers on platforms other than {0}, which will enable you to mount the volume.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ERROR_SIZE_HIDDEN_VOL">Error: The hidden volume to be created is larger than {0} TB ({1} GB).\n\nPossible solutions:\n- Create a container/partition smaller than {0} TB.\n</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_MAX_SIZE_HINT">- Use a drive with 4096-byte sectors to be able to create partition/device-hosted hidden volumes up to 16 TB in size</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_DOT_LF">.\n</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_NOT_SUPPORTED"> (not supported by components available on this platform).\n</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_KERNEL_OLD">Your system uses an old version of the Linux kernel.\n\nDue to a bug in the Linux kernel, your system may stop responding when writing data to a VeraCrypt volume. This problem can be solved by upgrading the kernel to version 2.6.24 or later.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_VOL_DISMOUNTED">Volume {0} has been dismounted.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_OOM">Out of memory.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CANT_GET_ADMIN_PRIV">Failed to obtain administrator privileges</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_COMMAND_GET_ERROR">Command {0} returned error {1}.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_CMD_HELP">VeraCrypt Command Line Help</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_HIDDEN_FILES_PRESENT_IN_KEYFILE_PATH">\n\nWarning: Hidden files are present in a keyfile path. If you need to use them as keyfiles, remove the leading dot from their filenames. Hidden files are visible only if enabled in system options.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_DEVICESECTORSIZEMISMATCH">Storage device and VC volume sector size mismatch</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_ENCRYPTEDSYSTEMREQUIRED">This operation must be performed only when the system hosted on the volume is running.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_INSUFFICIENTDATA">Not enough data available.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_KERNELCRYPTOSERVICETESTFAILED">Kernel cryptographic service test failed. The cryptographic service of your kernel most likely does not support volumes larger than 2 TB.\n\nPossible solutions:\n- Upgrade the Linux kernel to version 2.6.33 or later.\n- Disable use of the kernel cryptographic services (Settings > Preferences > System Integration) or use 'nokernelcrypto' mount option on the command line.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_LOOPDEVICESETUPFAILED">Failed to set up a loop device.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_MISSINGARGUMENT">A required argument is missing.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_MISSINGVOLUMEDATA">Volume data missing.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_MOUNTPOINTREQUIRED">Mount point required.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_MOUNTPOINTUNAVAILABLE">Mount point is already in use.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDEMPTY">No password or keyfile specified.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDORKEYBOARDLAYOUTINCORRECT">\n\nNote that pre-boot authentication passwords need to be typed in the pre-boot environment where non-US keyboard layouts are not available. Therefore, pre-boot authentication passwords must always be typed using the standard US keyboard layout (otherwise, the password will be typed incorrectly in most cases). However, note that you do NOT need a real US keyboard; you just need to change the keyboard layout in your operating system.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDORMOUNTOPTIONSINCORRECT">\n\nNote: If you are attempting to mount a partition located on an encrypted system drive without pre-boot authentication or to mount the encrypted system partition of an operating system that is not running, you can do so by selecting 'Options >' > 'Mount partition using system encryption'.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDTOOLONG">Password is longer than {0} characters.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PARTITIONDEVICEREQUIRED">Partition device required.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PROTECTIONPASSWORDINCORRECT">Incorrect password to the protected hidden volume or the hidden volume does not exist.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PROTECTIONPASSWORDKEYFILESINCORRECT">Incorrect keyfile(s) and/or password to the protected hidden volume or the hidden volume does not exist.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_STRINGCONVERSIONFAILED">Invalid characters encountered.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_STRINGFORMATTEREXCEPTION">Error while parsing formatted string.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_TEMPORARYDIRECTORYFAILURE">Failed to create a file or directory in a temporary directory.\n\nPlease make sure that the temporary directory exists, its security permissions allow you to access it, and there is sufficient disk space.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_UNSUPPORTEDSECTORSIZEHIDDENVOLUMEPROTECTION">Error: The drive uses a sector size other than 512 bytes.\n\nDue to limitations of components available on your platform, outer volumes hosted on the drive cannot be mounted using hidden volume protection.\n\nPossible solutions:\n- Use a drive with 512-byte sectors.\n- Create a file-hosted volume (container) on the drive.\n- Backup the contents of the hidden volume and then update the outer volume.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_UNSUPPORTEDSECTORSIZENOKERNELCRYPTO">Error: The drive uses a sector size other than 512 bytes.\n\nDue to limitations of components available on your platform, partition/device-hosted volumes on the drive can only be mounted using kernel cryptographic services.\n\nPossible solutions:\n- Enable use of the kernel cryptographic services (Preferences > System Integration).\n- Use a drive with 512-byte sectors.\n- Create a file-hosted volume (container) on the drive.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_UNSUPPORTEDSECTORSIZE">Error: The drive uses a sector size other than 512 bytes.\n\nDue to limitations of components available on your platform, partition/device-hosted volumes cannot be created/used on the drive.\n\nPossible solutions:\n- Create a file-hosted volume (container) on the drive.\n- Use a drive with 512-byte sectors.\n- Use VeraCrypt on another platform.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_VOLUMEHOSTINUSE">The host file/device is already in use.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_VOLUMESLOTUNAVAILABLE">Volume slot unavailable.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_HIGHERFUSEVERSIONREQUIRED">VeraCrypt requires OSXFUSE 2.5 or above.</entry>
- <entry lang="en" key="EXCEPTION_OCCURRED">Exception occurred</entry>
- <entry lang="en" key="ENTER_PASSWORD">Enter password</entry>
- <entry lang="en" key="ENTER_TC_VOL_PASSWORD">Enter VeraCrypt Volume Password</entry>
- <entry lang="en" key="MOUNT">Mount</entry>
- <entry lang="en" key="MOUNT_POINT">Mount Directory"</entry>
- <entry lang="en" key="NO_VOLUMES_MOUNTED">No volumes mounted.</entry>
- <entry lang="en" key="OPEN_NEW_VOLUME">Specify a New VeraCrypt Volume</entry>
- <entry lang="en" key="PARAMETER_INCORRECT">Parameter incorrect</entry>
- <entry lang="en" key="SELECT_KEYFILES">Select Keyfiles</entry>
- <entry lang="en" key="START_TC">Start VeraCrypt</entry>
- <entry lang="en" key="VOLUME_ALREADY_MOUNTED">The volume {0} is already mounted.</entry>
- <entry lang="en" key="UNKNOWN_OPTION">Unknown option</entry>
- <entry lang="en" key="VOLUME_LOCATION">Volume Location</entry>
- <entry lang="en" key="VOLUME_HOST_IN_USE">WARNING: The host file/device {0} is already in use!\n\nIgnoring this can cause undesired results including system instability. All applications that might be using the host file/device should be closed before mounting the volume.\n\nContinue mounting?</entry>
+ <entry lang="pl" key="QUICK_FORMAT_HELP">Aby umożliwić systemowi operacyjnemu podłączenie nowego wolumenu, należy go sformatować za pomocą systemu plików. Wybierz typ systemu plików.\n\nJeśli wolumen ma być oparty na urządzeniu lub partycji, możesz użyć opcji 'Szybkie formatowanie', aby pominąć szyfrowanie wolnego miejsca na wolumenie.</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_ENABLE_HARDWARE_ENCRYPTION_NEG">Nie przyspieszaj szyfrowania/deszyfrowania AES za pomocą instrukcji AES procesora</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDM_ADD_ALL_VOLUME_TO_FAVORITES">Dodaj wszystkie podłączone wolumeny do ulubionych...</entry>
+ <entry lang="pl" key="TASKICON_PREF_MENU_ITEMS">Elementy menu ikony zadań</entry>
+ <entry lang="pl" key="TASKICON_PREF_OPEN_VOL">Otwórz podłączone wolumeny</entry>
+ <entry lang="pl" key="TASKICON_PREF_DISMOUNT_VOL">Odłącz podłączone wolumeny</entry>
+ <entry lang="pl" key="DISK_FREE">Dostępna wolna przestrzeń: {0}</entry>
+ <entry lang="pl" key="VOLUME_SIZE_HELP">Określ rozmiar kontenera do utworzenia. Zauważ, że minimalny możliwy rozmiar wolumenu to 292 KB.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CONFIRM_INNER_VOLUME_CALC">OSTRZEŻENIE: Wybrano system plików inny niż FAT dla zewnętrznego wolumenu.\nNależy pamiętać, że w tym przypadku VeraCrypt nie może obliczyć dokładnego maksymalnego dozwolonego rozmiaru ukrytego wolumenu i użyje tylko oszacowania, które może być błędne.\nDlatego Twoim obowiązkiem jest użycie odpowiedniej wartości rozmiaru ukrytego wolumenu, tak aby nie zachodziła na zewnętrzną objętość.\n\nCzy chcesz nadal używać wybranego systemu plików dla zewnętrznego wolumenu?</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_TAB_SECURITY">Bezpieczeństwo</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS">Opcje podłączania</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_TAB_BACKGROUND_TASK">Zadanie w tle</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_TAB_SYSTEM_INTEGRATION">Integracja systemowa</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_TAB_SYSTEM_INTEGRATION_EXPLORER">Eksplorator systemu plików</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_TAB_PERFORMANCE">Wydajność</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_TAB_KEYFILES">Pliki-klucze</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_TAB_TOKENS">Tokeny bezpieczeństwa</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_KERNEL_SERVICES">Usługi jądra</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_KERNEL_CRYPT">Nie używaj usług kryptograficznych jądra</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS_FS">System plików</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDT_LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS">Opcje podłączania:</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CROSS_SUPPORT">Obsługa wielu platform</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_OTHER">Podłączę wolumen na innych platformach</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_OTHER_HELP">Wybierz tę opcję, jeśli chcesz użyć wolumenu na innych platformach.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_ONLY">Wolumen podłączę tylko na {0}</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_ONLY_HELP">Wybierz tę opcję, jeśli nie musisz używać wolumenu na innych platformach.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_ONLY_HELP">Wybierz tę opcję, jeśli nie musisz używać wolumenu na innych platformach.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_DESELECT">Usuń</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_ADMIN_PW_QUERY">Wprowadź hasło użytkownika lub hasło administratora:</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_ADMIN_PW_QUERY_TITLE">Wymagane uprawnienia administratora</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_VC_RUNNING_ALREADY">VeraCrypt już działa.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_SYSTEM_ENC_PW_LENGTH_NOTE">Hasło szyfrowania systemu jest dłuższe niż {0} znaków.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_MOUNT_SYSTEM_ENC_PREBOOT">Podłącz partycję &amp;przy użyciu szyfrowania systemu (uwierzytelnianie przed uruchomieniem)</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_DO_NOT_MOUNT">Nie &amp;podłączaj</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_MOUNT_AT_DIR">Podłącz w katalogu:</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_SELECT">Wyb&amp;ierz...</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_DISMOUNT_ALL_WHEN">Odłącz wszystkie wolumeny, gdy</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_ENTERING_POWERSAVING">System przechodzi w tryb oszczędzania energii</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_LOGIN_ACTION">Działania do wykonania, gdy użytkownik loguje się</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CLOSE_EXPL_ON_DISMOUNT">Zamknij wszystkie okna Eksploratora odłączanego wolumenu</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_HOTKEYS">Skróty klawiszowe</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_SYSTEM_HOTKEYS">Skróty klawiszowe całego systemu</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_SOUND_NOTIFICATION">Odtwórz dźwięk powiadomienia systemowego po podłączeniu/odłączeniu</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CONFIRM_AFTER_DISMOUNT">Wyświetl okno komunikatu potwierdzenia po odłączeniu</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_VC_QUITS">VeraCrypt kończy pracę</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_OPEN_FINDER">Otwórz okno Findera dla pomyślnie podłączonego wolumenu</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_DISABLE_KERNEL_ONLY_SETTING">Należy pamiętać, że to ustawienie działa tylko wtedy, gdy korzystanie z usług kryptograficznych jądra jest wyłączone.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_DISABLE_KERNEL_CRYPT_CONFIRM">Wyłączenie korzystania z usług kryptograficznych jądra może obniżyć wydajność.\n\nJesteś pewien?</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_KERNEL_CRYPT_OPTION_CHANGE_MOUNTED_HINT">Należy pamiętać, że wyłączenie tej opcji może nie mieć wpływu na wolumeny podłączone przy użyciu usług kryptograficznych jądra.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_REMOUNT_BECAUSEOF_SETTING">Należy pamiętać, że wszystkie aktualnie podłączone wolumeny muszą zostać ponownie podłączone, zanim będą mogły użyć tego ustawienia.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_UNKNOWN_EXC_OCCURRED">Wystąpił nieznany wyjątek.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_FIRST_AID">Narzędzie dyskowe zostanie uruchomione po naciśnięciu 'OK'.\n\nWybierz swój wolumen w oknie Narzędzia dyskowego i naciśnij przycisk 'Weryfikuj dysk' lub 'Napraw dysk' na stronie 'Pierwsza pomoc'.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_MOUNT_ALL_DEV">Podłącz wszystkie urządzenia</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_ERROR_LOADING_CONFIG">Błąd podczas ładowania plików konfiguracyjnych znajdujących się w </entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_SELECT_FREE_SLOT">Wybierz wolne miejsce na dysk z listy.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_MESSAGE_ON_MOUNT_AGAIN">\n\nCzy chcesz pokazać ten komunikat przy następnym podłączaniu takiego wolumenu?</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_WARNING">Ostrzeżenie</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_ERROR">Błąd</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_ONLY_TEXTMODE">Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w trybie tekstowym.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_FREE_SPACE_ON_DRIVE">Wolne miejsce na dysku {0}: to {1}.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_DYNAMIC_NOTICE">Należy pamiętać, że jeśli system operacyjny nie przydziela plików od początku wolnego miejsca, maksymalny możliwy rozmiar wolumenu ukrytego może być znacznie mniejszy niż rozmiar wolnego miejsca na wolumenie zewnętrznym. To nie jest błąd w VeraCrypt, ale ograniczenie systemu operacyjnego.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_MAX_HIDDEN_SIZE">Maksymalny możliwy rozmiar ukrytego wolumenu dla tego wolumenu to {0}.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_OPEN_OUTER_VOL">Otwórz wolumen zewnętrzny</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_OUTER_VOL_IS_MOUNTED">Wolumen zewnętrzny został pomyślnie utworzony i podłączony jako '{0}'. Powinieneś teraz skopiować do tego wolumenu niektóre wrażliwe pliki, których w rzeczywistości NIE chcesz ukrywać. Pliki będą dostępne dla każdego, kto zmusi Cię do ujawnienia hasła. Ujawnisz tylko hasło do tego zewnętrznego wolumenu, a nie do ukrytego. Pliki, na których naprawdę Ci zależy, zostaną zapisane w ukrytym wolumenie, który zostanie utworzony później. Po zakończeniu kopiowania kliknij Dalej. Nie odłączaj wolumenu.\n\nUwaga: Po kliknięciu Dalej wolumen zewnętrzny zostanie przeanalizowany w celu określenia rozmiaru nieprzerwanego obszaru wolnej przestrzeni, którego koniec jest wyrównany z końcem wolumenu. Ten obszar pomieści ukryty wolumen, więc ograniczy jego maksymalny możliwy rozmiar. Procedura zapewnia, że żadne dane z wolumenu zewnętrznego nie zostaną nadpisane przez wolumen ukryty.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_ERROR_TRY_ENCRYPT_SYSTEM_DRIVE">Błąd: Próbujesz zaszyfrować dysk systemowy.\n\nVeraCrypt może zaszyfrować dysk systemowy tylko w systemie Windows.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_ERROR_TRY_ENCRYPT_SYSTEM_PARTITION">Błąd: Próbujesz zaszyfrować partycję systemową.\n\nVeraCrypt może zaszyfrować partycję systemową tylko w systemie Windows.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_WARNING_FORMAT_DESTROY_FS">OSTRZEŻENIE: Formatowanie urządzenia zniszczy wszystkie dane w systemie plików '{0}'.\n\nCzy chcesz kontynuować?</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_MOUNTET_HINT">System plików wybranego urządzenia jest aktualnie podłączony. Odłącz '{0}' przed kontynuowaniem.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_HIDDEN_PASS_NO_DIFF">Wolumen ukryty nie może mieć tego samego hasła, pliku PIM i plików-kluczy, co wolumen zewnętrzny</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_NOT_FAT_HINT">Zwróć uwagę, że wolumen nie zostanie sformatowany w systemie plików FAT i dlatego może być konieczne zainstalowanie dodatkowych sterowników systemu plików na platformach innych niż '{0}', co umożliwi podłączenie wolumenu.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_ERROR_SIZE_HIDDEN_VOL">Błąd: Ukryty wolumen do utworzenia jest większy niż {0} TB ({1} GB).\n\nMożliwe rozwiązania:\n- Utwórz kontener/partycję mniejszą niż {0} TB.\n</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_MAX_SIZE_HINT">- Użyj dysku z sektorami o rozmiarze 4096 bajtów, aby móc tworzyć ukryte wolumeny oparte na partycji/urządzeniu o rozmiarze do 16 TB</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_DOT_LF">.\n</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_NOT_SUPPORTED"> (nieobsługiwane przez komponenty dostępne na tej platformie).\n</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_KERNEL_OLD">Twój system używa starej wersji jądra Linuksa.\n\nZ powodu błędu w jądrze Linuksa Twój system może przestać odpowiadać podczas zapisywania danych do wolumenu VeraCrypt. Ten problem można rozwiązać, aktualizując jądro do wersji 2.6.24 lub nowszej.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_VOL_DISMOUNTED">Wolumen {0} został odłączony.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_OOM">Brak pamięci.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CANT_GET_ADMIN_PRIV">Nie udało się uzyskać uprawnień administratora</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_COMMAND_GET_ERROR">Polecenie {0} zwróciło błąd {1}.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_CMD_HELP">Pomoc wiersza poleceń VeraCrypt</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_HIDDEN_FILES_PRESENT_IN_KEYFILE_PATH">\n\nOstrzeżenie: Ukryte pliki znajdują się w ścieżce pliku-klucza. Jeśli chcesz użyć ich jako plików-kluczy, usuń wiodącą kropkę z ich nazw plików. Ukryte pliki są widoczne tylko wtedy, gdy są włączone w opcjach systemowych.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_DEVICESECTORSIZEMISMATCH">Niezgodność rozmiaru urządzenia pamięci masowej i sektora wolumenu VC</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_ENCRYPTEDSYSTEMREQUIRED">Tę operację należy wykonać tylko wtedy, gdy działa system oparty na wolumenie.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_INSUFFICIENTDATA">Brak wystarczających danych.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_KERNELCRYPTOSERVICETESTFAILED">Test usługi kryptograficznej jądra nie powiódł się. Usługa kryptograficzna Twojego jądra najprawdopodobniej nie obsługuje wolumenów większych niż 2 TB.\n\nMożliwe rozwiązania:\n- Zaktualizuj jądro Linuksa do wersji 2.6.33 lub nowszej.\n- Wyłącz korzystanie z usług kryptograficznych jądra (Ustawienia > Preferencje > Integracja systemowa) lub użyj opcji podłączania 'nokernelcrypto' w wierszu poleceń.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_LOOPDEVICESETUPFAILED">Nie udało się skonfigurować urządzenia pętlowego.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_MISSINGARGUMENT">Brak wymaganego argumentu.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_MISSINGVOLUMEDATA">Brak danych dotyczących wolumenu.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_MOUNTPOINTREQUIRED">Wymagany punkt podłączania.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_MOUNTPOINTUNAVAILABLE">Punkt podłączania jest już używany.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDEMPTY">Nie określono hasła ani pliku-klucza.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDORKEYBOARDLAYOUTINCORRECT">\n\nNależy pamiętać, że hasła uwierzytelniania przed uruchomieniem należy wpisać w środowisku przedrozruchowym, w którym układy klawiatury inne niż amerykańskie nie są dostępne. Dlatego hasła uwierzytelniające przed uruchomieniem muszą być zawsze wpisywane przy użyciu standardowego układu klawiatury USA (w przeciwnym razie w większości przypadków hasło zostanie wpisane nieprawidłowo). Pamiętaj jednak, że NIE potrzebujesz prawdziwej klawiatury amerykańskiej; wystarczy zmienić układ klawiatury w systemie operacyjnym.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDORMOUNTOPTIONSINCORRECT">\n\nUwaga: Jeśli próbujesz podłączyć partycję znajdującą się na zaszyfrowanym dysku systemowym bez uwierzytelniania przed uruchomieniem lub podłączyć zaszyfrowaną partycję systemową niedziałającego systemu operacyjnego, możesz to zrobić, wybierając opcję 'Opcje >' > 'Podłącz partycję przy użyciu szyfrowania systemowego'.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDTOOLONG">Hasło jest dłuższe niż {0} znaków.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_PARTITIONDEVICEREQUIRED">Wymagane urządzenie partycji.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_PROTECTIONPASSWORDINCORRECT">Nieprawidłowe hasło do chronionego wolumenu ukrytego lub wolumen ukryty nie istnieje.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_PROTECTIONPASSWORDKEYFILESINCORRECT">Nieprawidłowe plik(i)-klucz(e) i/lub hasło do chronionego wolumenu ukrytego lub wolumen ukryty nie istnieje.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_STRINGCONVERSIONFAILED">Napotkano nieprawidłowe znaki.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_STRINGFORMATTEREXCEPTION">Błąd podczas analizowania sformatowanego ciągu.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_TEMPORARYDIRECTORYFAILURE">Nie udało się utworzyć pliku lub katalogu w katalogu tymczasowym.\n\nUpewnij się, że katalog tymczasowy istnieje, jego uprawnienia bezpieczeństwa pozwalają na dostęp do niego i jest wystarczająca ilość miejsca na dysku.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_UNSUPPORTEDSECTORSIZEHIDDENVOLUMEPROTECTION">Błąd: Dysk używa rozmiaru sektora innego niż 512 bajty.\n\nZe względu na ograniczenia komponentów dostępnych na Twojej platformie wolumeny zewnętrzne oparte na dysku nie mogą być podłączone przy użyciu ochrony ukrytych wolumenów.\n\nMożliwe rozwiązania:\n- Użyj dysku z sektorami 512-bajtowymi.\n- Utwórz na dysku wolumen (kontener) oparty na pliku.\n- Utwórz kopię zapasową zawartości ukrytego wolumenu, a następnie zaktualizuj wolumen zewnętrzny.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_UNSUPPORTEDSECTORSIZENOKERNELCRYPTO">Błąd: Dysk używa rozmiaru sektora innego niż 512 bajty.\n\nZe względu na ograniczenia komponentów dostępnych na Twojej platformie wolumeny oparte na partycji/urządzeniu na dysku można podłączyć tylko przy użyciu usług kryptograficznych jądra.\n\nMożliwe rozwiązania:\n- Włącz korzystanie z usług kryptograficznych jądra (Preferencje > Integracja systemowa).\n- Użyj dysku z sektorami 512-bajtowymi.\n- Utwórz na dysku wolumen (kontener) oparty na pliku</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_UNSUPPORTEDSECTORSIZE">Błąd: Dysk używa rozmiaru sektora innego niż 512 bajty.\n\nZe względu na ograniczenia komponentów dostępnych na Twojej platformie wolumeny oparte na partycjach/urządzeniu nie mogą być tworzone/używane na dysku.\n\nMożliwe rozwiązania:\n- Utwórz na dysku wolumen (kontener) oparty na pliku.\n- Użyj dysku z sektorami 512-bajtowymi.\n- Użyj VeraCrypt na innej platformie.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_VOLUMEHOSTINUSE">Plik/urządzenie hosta jest już używane.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_VOLUMESLOTUNAVAILABLE">Miejsce na wolumen jest niedostępne.</entry>
+ <entry lang="pl" key="LINUX_EX2MSG_HIGHERFUSEVERSIONREQUIRED">VeraCrypt wymaga OSXFUSE w wersji 2.5 lub nowszego.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXCEPTION_OCCURRED">Wystąpił wyjątek.</entry>
+ <entry lang="pl" key="ENTER_PASSWORD">Wprowadź hasło</entry>
+ <entry lang="pl" key="ENTER_TC_VOL_PASSWORD">Wprowadź hasło wolumenu VeraCrypt</entry>
+ <entry lang="pl" key="MOUNT">Podłącz</entry>
+ <entry lang="pl" key="MOUNT_POINT">Katalog podłączenia</entry>
+ <entry lang="pl" key="NO_VOLUMES_MOUNTED">Brak podłączonych wolumenów.</entry>
+ <entry lang="pl" key="OPEN_NEW_VOLUME">Określ nowy wolumen VeraCrypt</entry>
+ <entry lang="pl" key="PARAMETER_INCORRECT">Parametr nieprawidłowy</entry>
+ <entry lang="pl" key="SELECT_KEYFILES">Wybierz pliki-klucze</entry>
+ <entry lang="pl" key="START_TC">Uruchom VeraCrypt</entry>
+ <entry lang="pl" key="VOLUME_ALREADY_MOUNTED">Wolumen {0} jest już podłączony.</entry>
+ <entry lang="pl" key="UNKNOWN_OPTION">Nieznana opcja</entry>
+ <entry lang="pl" key="VOLUME_LOCATION">Położenie wolumenu</entry>
+ <entry lang="pl" key="VOLUME_HOST_IN_USE">OSTRZEŻENIE: Plik/urządzenie {0} jest już używane!\n\nZignorowanie tego może spowodować niepożądane skutki, w tym niestabilność systemu. Wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z pliku/urządzenia, powinny zostać zamknięte przed podłączeniem wolumenu.\n\nKontynuować podłączanie?</entry>
</localization>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="VeraCrypt">