VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.vi.xml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Translations/Language.vi.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.vi.xml40
1 files changed, 20 insertions, 20 deletions
diff --git a/Translations/Language.vi.xml b/Translations/Language.vi.xml
index 1d86c4ce..f2a1cd21 100644
--- a/Translations/Language.vi.xml
+++ b/Translations/Language.vi.xml
@@ -132,7 +132,7 @@
<entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOVE_DOWN">Move &amp;Down</entry>
<entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOVE_UP">Move &amp;Up</entry>
<entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_OPEN_EXPLORER_WIN_ON_MOUNT">Open &amp;Explorer window for selected volume when successfully mounted</entry>
- <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_REMOVE">&amp;Remove</entry>
+ <entry lang="vi" key="IDC_FAVORITE_REMOVE">Gỡ bỏ</entry>
<entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_USE_LABEL_IN_EXPLORER">Use favorite label as Explorer drive label</entry>
<entry lang="en" key="IDC_FAV_VOL_OPTIONS_GLOBAL_SETTINGS_BOX">Global Settings</entry>
<entry lang="en" key="IDC_HK_DISMOUNT_BALLOON_TOOLTIP">Display balloon tooltip after successful hot-key dismount</entry>
@@ -145,8 +145,8 @@
<entry lang="vi" key="IDC_HOTKEY_REMOVE">Gỡ bỏ</entry>
<entry lang="vi" key="IDC_KEYFILES">Tập tin khóa...</entry>
<entry lang="en" key="IDC_LIMIT_ENC_THREAD_POOL">Do not use the following number of logical processors for encryption/decryption:</entry>
- <entry lang="en" key="IDC_MORE_INFO_ON_HW_ACCELERATION">More information</entry>
- <entry lang="en" key="IDC_MORE_INFO_ON_THREAD_BASED_PARALLELIZATION">More information</entry>
+ <entry lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_ON_HW_ACCELERATION">Thêm thông tin</entry>
+ <entry lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_ON_THREAD_BASED_PARALLELIZATION">Thêm thông tin</entry>
<entry lang="vi" key="IDC_MORE_SETTINGS">Thêm Thiết lập...</entry>
<entry lang="vi" key="IDC_MOUNTALL">Các Thiết bị &amp;Tự-Nạp lên</entry>
<entry lang="vi" key="IDC_MOUNT_OPTIONS">Nạp Tùy &amp;chọn lên...</entry>
@@ -355,7 +355,7 @@
<entry lang="vi" key="IDT_KEYFILE_GENERATOR_NOTE">QUAN TRỌNG: Di chuyển con chuột của bạn càng nhiều trong cửa sổ này càng tốt. Bạn làm càng lâu càng tốt. Chuyện này gia tăng rất nhiều sức mã hóa của tập tin khóa.</entry>
<entry lang="vi" key="IDT_KEYFILE_WARNING">CẢNH BÁO: Nếu bạn mất một tập tin khóa hoặc nếu bất cứ phần nào trong 1024 kilobytes đầu của nó thay đổi thì sẽ không thể nào nạp lên các tập đĩa nào dùng tập tin khóa được!</entry>
<entry lang="vi" key="IDT_KEY_UNIT">bits</entry>
- <entry lang="en" key="IDT_NUMBER_KEYFILES">Number of keyfiles:</entry>
+ <entry lang="vi" key="IDT_NUMBER_KEYFILES">Số tập tin khóa:</entry>
<entry lang="en" key="IDT_KEYFILES_SIZE">Keyfiles size (in Bytes):</entry>
<entry lang="en" key="IDT_KEYFILES_BASE_NAME">Keyfiles base name:</entry>
<entry lang="vi" key="IDT_LANGPACK_AUTHORS">Dịch bởi:</entry>
@@ -739,7 +739,7 @@
<entry lang="vi" key="VOLUME">Tập đĩa</entry>
<entry lang="vi" key="VOLUME_LOWER_CASE">tập đĩa</entry>
<entry lang="vi" key="VOLUME_UPPER_CASE">TẬP ĐĨA</entry>
- <entry lang="en" key="LABEL">Label</entry>
+ <entry lang="vi" key="LABEL">Nhãn</entry>
<entry lang="vi" key="CLUSTER_TOO_SMALL">Kích cỡ của cụm đưọc chọn quá nhỏ cho kích cỡ của tập đĩa này. Một kích cỡ lớn hơn của cụm sẽ được dùng thay.</entry>
<entry lang="vi" key="CANT_GET_VOLSIZE">Lỗi: Không thể lấy kích cỡ của tập đĩa được!\n\nXin đảm bảo là tập đĩa được chọn không đang được dung bởi hệ thống hoặc một ứng dụng.</entry>
<entry lang="en" key="HIDDEN_VOL_HOST_SPARSE">Hidden volumes must not be created within dynamic (sparse file) containers. To achieve plausible deniability, the hidden volume needs to be created within a non-dynamic container.</entry>
@@ -834,7 +834,7 @@
<entry lang="vi" key="SETUP_PROGRESS_TITLE">Đang cài đặt</entry>
<entry lang="vi" key="SETUP_PROGRESS_INFO">Xin chờ trong lúc VeraCrypt đang được cài đặt.</entry>
<entry lang="en" key="SETUP_FINISHED_TITLE_DON">VeraCrypt has been successfully installed</entry>
- <entry lang="en" key="SETUP_FINISHED_UPGRADE_TITLE_DON">VeraCrypt has been successfully upgraded</entry>
+ <entry lang="vi" key="SETUP_FINISHED_UPGRADE_TITLE_DON">VeraCrypt đã nâng cấp thành công</entry>
<entry lang="en" key="SETUP_FINISHED_INFO_DON">Please consider making a donation. You can click Finish anytime to close the installer.</entry>
<entry lang="vi" key="EXTRACTION_OPTIONS_TITLE">Các tùy chọn Rút ra</entry>
<entry lang="vi" key="EXTRACTION_OPTIONS_INFO">Ở đây bạn có thể đặt nhiều loại tùy chọn khác nhau để điều khiển quá trình rút ra.</entry>
@@ -932,7 +932,7 @@
<entry lang="en" key="FAVORITE_LABEL_PARTITION_TYPE_ERR">Please set the type of the partition displayed below to a type recognized by Windows (use the SETID command of the Windows 'diskpart' tool). Then remove the partition from favorites and add it again. This will enable VeraCrypt to assign a label to the partition.</entry>
<entry lang="en" key="SYSTEM_FAVORITE_NETWORK_PATH_ERR">Due to a Windows limitation, a container stored in a remote filesystem shared over a network cannot be mounted as a system favorite volume (however, it can be mounted as a non-system favorite volume when a user logs on).</entry>
<entry lang="vi" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Nhập mật mã cho %s</entry>
- <entry lang="en" key="ENTER_PASSWORD_FOR_LABEL">Enter password for '%s'</entry>
+ <entry lang="vi" key="ENTER_PASSWORD_FOR_LABEL">Nhập mật khẩu cho '%s'</entry>
<entry lang="vi" key="ENTER_NORMAL_VOL_PASSWORD">Nhập mật mã cho tập đĩa thông thường/bên ngoài</entry>
<entry lang="vi" key="ENTER_HIDDEN_VOL_PASSWORD">Nhập mật mã cho tập đĩa ẩn</entry>
<entry lang="vi" key="ENTER_HEADER_BACKUP_PASSWORD">Nhập khẩu cho phần đầu giữ trong tập tin sao lưu</entry>
@@ -977,14 +977,14 @@
<entry lang="vi" key="CANNOT_SET_TIMER">Lỗi: Không thể thiết lập bộ đếm thời gian.</entry>
<entry lang="vi" key="IDPM_CHECK_FILESYS">Kiểm soát Hệ thống tập tin</entry>
<entry lang="vi" key="IDPM_REPAIR_FILESYS">Sửa chữa Hệ thống Tập tin</entry>
- <entry lang="en" key="IDPM_ADD_TO_FAVORITES">Add to Favorites...</entry>
+ <entry lang="vi" key="IDPM_ADD_TO_FAVORITES">Thêm vào Yêu thích...</entry>
<entry lang="en" key="IDPM_ADD_TO_SYSTEM_FAVORITES">Add to System Favorites...</entry>
<entry lang="en" key="IDPM_PROPERTIES">P&amp;roperties...</entry>
<entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_PROTECTION">Tập đĩa Ẩn được Bảo vệ</entry>
<entry lang="vi" key="NOT_APPLICABLE_OR_NOT_AVAILABLE">N/A</entry>
<entry lang="vi" key="UISTR_YES">Có</entry>
<entry lang="vi" key="UISTR_NO">Không</entry>
- <entry lang="en" key="UISTR_DISABLED">Disabled</entry>
+ <entry lang="vi" key="UISTR_DISABLED">Tàn tật</entry>
<entry lang="vi" key="DIGIT_ONE">1</entry>
<entry lang="vi" key="TWO_OR_MORE">2 hoặc hơn</entry>
<entry lang="vi" key="MODE_OF_OPERATION">Phương thức của Thao tác</entry>
@@ -1166,7 +1166,7 @@
<entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_SPAN_WHOLE_SYS_DRIVE_HELP">Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn mã hóa toàn bộ ổ đĩa mà hệ thống Windows đang chạy được cài đặt. Toàn bộ ổ đĩa, bao gồm tất cả các phân vùng của nó, sẽ được mã hóa, ngoại trừ phần đường đầu tiên mà các Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt sẽ cư trú. Những người muốn truy cập một hệ thống được cài đặt trên ổ đĩa, hoặc các tập tin được lưu trữ trên ổ đĩa, sẽ cần phải nhập đúng mật mã mỗi lần trước khi hệ thống bắt đầu. Tùy chọn này không thể được sử dụng để mã hóa một ổ đĩa thứ cấp hoặc bên ngoài nếu Windows không được cài đặt trên nó và không khởi động từ nó.</entry>
<entry lang="vi" key="COLLECTING_RANDOM_DATA_TITLE">Thu thập Dữ liệu Ngẫu nhiên</entry>
<entry lang="vi" key="KEYS_GEN_TITLE">Các Khóa đã được Tạo ra</entry>
- <entry lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT">VeraCrypt has found no CD/DVD burner connected to your computer. VeraCrypt needs a CD/DVD burner to burn a bootable VeraCrypt Rescue Disk containing a backup of the encryption keys, VeraCrypt boot loader, original system loader, etc.\n\nWe strongly recommend that you burn the VeraCrypt Rescue Disk.</entry>
+ <entry lang="vi" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT">VeraCrypt không tìm thấy ổ đĩa CD/DVD kết nối với máy tính bạn. VeraCrypt cần ổ đĩa CD/DVD để in Đĩa Cứu Trợ VeraCrypt chứa bản sao lưu của khóa mã hóa, VeraCrypt bootloader, trình nạp hệ thống, v.v.\n\nChúng tôi khuyên bạn nên in Đĩa Cứu Trợ VeraCrypt.</entry>
<entry lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_WILL_STORE_ISO">I have no CD/DVD burner but I will store the Rescue Disk ISO image on a removable drive (e.g. USB flash drive).</entry>
<entry lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_WILL_CONNECT_LATER">I will connect a CD/DVD burner to my computer later. Terminate the process now.</entry>
<entry lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_CONNECTED_NOW">A CD/DVD burner is connected to my computer now. Continue and write the Rescue Disk.</entry>
@@ -1397,7 +1397,7 @@
<entry lang="en" key="IDC_DISABLE_BOOT_LOADER_HASH_PROMPT">Do not request Hash algorithm in the pre-boot authentication screen</entry>
<entry lang="en" key="KUZNYECHIK_HELP">Kuznyechik is a block cipher first published in 2015 and defined in the National Standard of the Russian Federation GOST R 34.12-2015 and also in RFC 7801. 256-bit key, 128-bit block. Mode of operation is XTS.</entry>
<entry lang="en" key="CAMELLIA_HELP">Jointly developed by Mitsubishi Electric and NTT of Japan. First published on 2000. 256-bit key, 128-bit block. Mode of operation is XTS. It has been approved for use by the ISO/IEC, the European Union's NESSIE project and the Japanese CRYPTREC project.</entry>
- <entry lang="en" key="TIME">Time</entry>
+ <entry lang="vi" key="TIME">Thời gian</entry>
<entry lang="en" key="ITERATIONS">Iterations</entry>
<entry lang="en" key="PRE-BOOT">Pre-Boot</entry>
<entry lang="en" key="RESCUE_DISK_EFI_INFO">Before you can encrypt the partition, you must create a VeraCrypt Rescue Disk (VRD), which serves the following purposes:\n\n- If the VeraCrypt Boot Loader, master key, or other critical data gets damaged, the VRD allows you to restore it (note, however, that you will still have to enter the correct password then).\n\n- If Windows gets damaged and cannot start, the VRD allows you to permanently decrypt the partition before Windows starts.\n\n- The VRD will contain a backup of the present EFI boot loader and will allow you to restore it if necessary.\n\nThe VeraCrypt Rescue Disk ZIP image will be created in the location specified below.</entry>
@@ -1415,7 +1415,7 @@
<entry lang="en" key="EFI_PLATFORM_INFORMATION">EFI Platform Information</entry>
<entry lang="en" key="EDIT_DCSPROP_FOR_ADVANCED_ONLY">WARNING: Inexperienced users should never attempt to manually edit boot loader configurations.\n\nContinue?</entry>
<entry lang="en" key="DCSPROP_XML_VALIDATION_FAILED">WARNING: Failed to validate the XML format of the Boot Loader configuration. Please check your modifications.</entry>
- <entry lang="en" key="IDT_ADVANCED_OPTIONS">Advanced Options</entry>
+ <entry lang="vi" key="IDT_ADVANCED_OPTIONS">Các Tùy Chọn Nâng Cao</entry>
<entry lang="en" key="AFTER_UPGRADE_RESCUE_DISK">It is strongly recommended that you create a new VeraCrypt Rescue Disk (which will contain the new version of the VeraCrypt Boot Loader) by selecting 'System' > 'Create Rescue Disk'.\nDo you want to do it now?</entry>
<entry lang="en" key="IDC_ALLOW_TRIM_NONSYS_SSD">Allow TRIM command for non-system SSD partition/drive</entry>
<entry lang="en" key="IDC_BLOCK_SYSENC_TRIM">Block TRIM command on system partition/drive</entry>
@@ -1431,7 +1431,7 @@
<entry lang="en" key="MOUNTED_VOLUME_NOT_ASSOCIATED">The selected mounted volume is not associated with its drive letter in Windows and so it can not be opened in Windows Explorer.</entry>
<entry lang="en" key="IDC_CLEAR_KEYS_ON_NEW_DEVICE_INSERTION">Clear encryption keys from memory if a new device is inserted</entry>
<entry lang="en" key="CLEAR_KEYS_ON_DEVICE_INSERTION_WARNING">IMPORTANT NOTES:\n - Please keep in mind that this option will not persist after a shutdown/reboot so you will need to select it again next time the machine is started.\n\n - With this option enabled and after a new device is connected, the machine will freeze and it will eventually crash with a BSOD since Windows can not access the encrypted disk after its keys are cleared from memory.\n</entry>
- <entry lang="en" key="STARTING">Starting</entry>
+ <entry lang="vi" key="STARTING">Đang khởi động</entry>
<entry lang="en" key="IDC_ENABLE_CPU_RNG">Use CPU hardware random generator as an additional source of entropy</entry>
<entry lang="en" key="IDC_USE_LEGACY_MAX_PASSWORD_LENGTH">Use legacy maximum password length (64 characters)</entry>
<entry lang="en" key="IDC_ENABLE_RAM_ENCRYPTION">Activate encryption of keys and passwords stored in RAM</entry>
@@ -1455,7 +1455,7 @@
<entry lang="en" key="DISK_FREE">Free space available: {0}</entry>
<entry lang="en" key="VOLUME_SIZE_HELP">Please specify the size of the container to create. Note that the minimum possible size of a volume is 292 KiB.</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_CONFIRM_INNER_VOLUME_CALC">WARNING: You have selected a filesystem other than FAT for the outer volume.\nPlease Note that in this case VeraCrypt can't calculate the exact maximum allowed size for the hidden volume and it will use only an estimation that can be wrong.\nThus, it is your responsibility to use an adequate value for the size of the hidden volume so that it does not overlap the outer volume.\n\nDo you want to continue using the selected filesystem for the outer volume?</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_SECURITY">Security</entry>
+ <entry lang="vi" key="LINUX_PREF_TAB_SECURITY">Bảo mật</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS">Mount Options</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_BACKGROUND_TASK">Background Task</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_SYSTEM_INTEGRATION">System Integration</entry>
@@ -1501,13 +1501,13 @@
<entry lang="en" key="LINUX_ERROR_LOADING_CONFIG">Error while loading configuration files located in </entry>
<entry lang="en" key="LINUX_SELECT_FREE_SLOT">Please select a free drive slot from the list.</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_MESSAGE_ON_MOUNT_AGAIN">\n\nDo you want to show this message next time you mount such a volume?</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_WARNING">Warning</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_ERROR">Error</entry>
+ <entry lang="vi" key="LINUX_WARNING">Cảnh báo</entry>
+ <entry lang="vi" key="LINUX_ERROR">Lỗi</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_ONLY_TEXTMODE">This feature is currently supported only in text mode.</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_FREE_SPACE_ON_DRIVE">Free space on drive {0}: is {1}.</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_DYNAMIC_NOTICE">Please note that if your operating system does not allocate files from the beginning of the free space, the maximum possible hidden volume size may be much smaller than the size of the free space on the outer volume. This is not a bug in VeraCrypt but a limitation of the operating system.</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_MAX_HIDDEN_SIZE">Maximum possible hidden volume size for this volume is {0}.</entry>
- <entry lang="en" key="LINUX_OPEN_OUTER_VOL">Open Outer Volume</entry>
+ <entry lang="vi" key="LINUX_OPEN_OUTER_VOL">Mở tập đĩa bên ngoài</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_OUTER_VOL_IS_MOUNTED">Outer volume has been successfully created and mounted as '{0}'. To this volume you should now copy some sensitive-looking files that you actually do NOT want to hide. The files will be there for anyone forcing you to disclose your password. You will reveal only the password for this outer volume, not for the hidden one. The files that you really care about will be stored in the hidden volume, which will be created later on. When you finish copying, click Next. Do not dismount the volume.\n\nNote: After you click Next, the outer volume will be analyzed to determine the size of uninterrupted area of free space whose end is aligned with the end of the volume. This area will accommodate the hidden volume, so it will limit its maximum possible size. The procedure ensures no data on the outer volume are overwritten by the hidden volume.</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_ERROR_TRY_ENCRYPT_SYSTEM_DRIVE">Error: You are trying to encrypt a system drive.\n\nVeraCrypt can encrypt a system drive only under Windows.</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_ERROR_TRY_ENCRYPT_SYSTEM_PARTITION">Error: You are trying to encrypt a system partition.\n\nVeraCrypt can encrypt system partitions only under Windows.</entry>
@@ -1552,8 +1552,8 @@
<entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_VOLUMESLOTUNAVAILABLE">Volume slot unavailable.</entry>
<entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_HIGHERFUSEVERSIONREQUIRED">VeraCrypt requires OSXFUSE 2.5 or above.</entry>
<entry lang="en" key="EXCEPTION_OCCURRED">Exception occurred</entry>
- <entry lang="en" key="ENTER_PASSWORD">Enter password</entry>
- <entry lang="en" key="ENTER_TC_VOL_PASSWORD">Enter VeraCrypt Volume Password</entry>
+ <entry lang="vi" key="ENTER_PASSWORD">Điền mật khẩu</entry>
+ <entry lang="vi" key="ENTER_TC_VOL_PASSWORD">Nhập vào Mật mã của Tập đĩa VeraCrypt</entry>
<entry lang="en" key="MOUNT">Mount</entry>
<entry lang="en" key="MOUNT_POINT">Mount Directory</entry>
<entry lang="en" key="NO_VOLUMES_MOUNTED">No volumes mounted.</entry>
@@ -1563,7 +1563,7 @@
<entry lang="en" key="START_TC">Start VeraCrypt</entry>
<entry lang="en" key="VOLUME_ALREADY_MOUNTED">The volume {0} is already mounted.</entry>
<entry lang="en" key="UNKNOWN_OPTION">Unknown option</entry>
- <entry lang="en" key="VOLUME_LOCATION">Volume Location</entry>
+ <entry lang="vi" key="VOLUME_LOCATION">Vị trí Tập đĩa</entry>
<entry lang="en" key="VOLUME_HOST_IN_USE">WARNING: The host file/device {0} is already in use!\n\nIgnoring this can cause undesired results including system instability. All applications that might be using the host file/device should be closed before mounting the volume.\n\nContinue mounting?</entry>
<entry lang="en" key="CANT_INSTALL_WITH_EXE_OVER_MSI">VeraCrypt was previously installed using an MSI package and so it can't be updated using the standard installer.\n\nPlease use the MSI package to update your VeraCrypt installation.</entry>
<entry lang="en" key="IDC_USE_ALL_FREE_SPACE">Use all available free space</entry>