VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.vi.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-10-18 17:19:20 +0200
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-10-18 17:21:53 +0200
commit4ff727d7023a08ecc1268fab80393e2895046b3e (patch)
treecf112dfaff9e5b13c5b65aa29d2eb32522cc2ac6 /Translations/Language.vi.xml
parent97701eb2e9836105a27802c5f18ba3c63846755d (diff)
downloadVeraCrypt-4ff727d7023a08ecc1268fab80393e2895046b3e.tar.gz
VeraCrypt-4ff727d7023a08ecc1268fab80393e2895046b3e.zip
Language XML files: add some missing fields
Diffstat (limited to 'Translations/Language.vi.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.vi.xml5
1 files changed, 5 insertions, 0 deletions
diff --git a/Translations/Language.vi.xml b/Translations/Language.vi.xml
index b32553c6..e227c925 100644
--- a/Translations/Language.vi.xml
+++ b/Translations/Language.vi.xml
@@ -61,6 +61,7 @@
<control lang="vi" key="IDC_OPEN_OUTER_VOLUME">Mở tập đĩa bên ngoài</control>
<control lang="vi" key="IDC_PAUSE">&amp;Tạm dừng</control>
<control lang="en" key="IDC_PIM_ENABLE">Use PIM</control>
+ <control lang="en" key="IDC_NEW_PIM_ENABLE">Use PIM</control>
<control lang="vi" key="IDC_QUICKFORMAT">Định dạng nhanh</control>
<control lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD">&amp;Hiển thị mật mã</control>
<control lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD_SINGLE">&amp;Hiển thị mật mã</control>
@@ -135,6 +136,7 @@
<control lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOVE_UP">Move &amp;Up</control>
<control lang="en" key="IDC_FAVORITE_OPEN_EXPLORER_WIN_ON_MOUNT">Open &amp;Explorer window for selected volume when successfully mounted</control>
<control lang="en" key="IDC_FAVORITE_REMOVE">&amp;Remove</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_USE_LABEL_IN_EXPLORER">Use favorite label as Explorer drive label</control>
<control lang="en" key="IDC_FAV_VOL_OPTIONS_GLOBAL_SETTINGS_BOX">Global Settings</control>
<control lang="en" key="IDC_HK_DISMOUNT_BALLOON_TOOLTIP">Display balloon tooltip after successful hot-key dismount</control>
<control lang="en" key="IDC_HK_DISMOUNT_PLAY_SOUND">Play system notification sound after successful hot-key dismount</control>
@@ -259,6 +261,7 @@
<control lang="vi" key="IDM_UNMOUNTALL">Tháo Tất cả các Tập đĩa xuống</control>
<control lang="vi" key="IDM_UNMOUNT_VOLUME">Tháo Tập đĩa xuống</control>
<control lang="vi" key="IDM_VERIFY_RESCUE_DISK">Kiểm tra Đĩa Cứu hộ</control>
+ <control lang="en" key="IDM_VERIFY_RESCUE_DISK_ISO">Verify Rescue Disk ISO Image</control>
<control lang="vi" key="IDM_VERSION_HISTORY">Lịch sử phiên bản</control>
<control lang="en" key="IDM_VOLUME_EXPANDER">Volume Expander</control>
<control lang="vi" key="IDM_VOLUME_PROPERTIES">Đặc tính của Tập đĩa</control>
@@ -965,6 +968,8 @@
<string lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_INSERT">Xin chèn Đĩa Cứu hộ VeraCrypt của bạn vào ổ đĩa CD/DVD của bạn và nhấn OK để xác nhận nó.</string>
<string lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_PASSED">Đĩa Cứu hộ VeraCrypt đã được xác nhận thành công.</string>
<string lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Không thể xác nhận là Đĩa Cứu hộ đã được sang đúng cách.\n\nNếu bạn đã sang Đĩa Cứu hộ, xin đẩy CD/DVD ra và chèn vào lại; sau đó thử lại. Nếu việc này không giúp được, xin thử nhu liệu thâu CD/DVD và/hay môi trường khác.\n\nNếu bạn thử xác nhận một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt được cấu tạo cho một khóa chính, mật mã, salt, v.v. khác, xin lưu ý là Đĩa Cứu hộ như thế sẽ luôn luôn thất bại sự xác nhận này. Để cấu tạo một Đĩa Cứu hộ mới hoàn toàn tương đương với cấu hình hiện tại của bạn, chọn 'Hệ thống' &gt; 'Cấu tạo Đĩa Cứu hộ'.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_ISO_IMAGE_CHECK_PASSED">The VeraCrypt Rescue Disk ISO image has been successfully verified.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_ISO_IMAGE_CHECK_FAILED">The Rescue Disk ISO image verification failed.\n\nIf you attempted to verify a VeraCrypt Rescue Disk ISO image created for a different master key, password, salt, etc., please note that such Rescue Disk ISO image will always fail this verification. To create a new Rescue Disk ISO image fully compatible with your current configuration, select 'System' > 'Create Rescue Disk'.</string>
<string lang="vi" key="ERROR_CREATING_RESCUE_DISK">Lỗi cấu tạo Đĩa Cứu hộ VeraCrypt.</string>
<string lang="vi" key="CANNOT_CREATE_RESCUE_DISK_ON_HIDDEN_OS">Đĩa Cứu hộ VeraCrypt không thể được cấu tạo khi một hệ điều hành ẩn đang chạy.\n\nĐể cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt, khởi động hệ điều hành nghi trang và sau đó chọn 'Hệ thống' &gt; 'Cấu tạo Đĩa Cứu hộ'.</string>
<string lang="vi" key="RESCUE_DISK_CHECK_FAILED">Không thể xác nhận là Đĩa Cứu hộ đã được sang đúng cách.\n\nNếu bạn đã sang Đĩa Cứu hộ, xin đẩy CD/DVD ra và chèn vào lại; sau đó nhấn Kế tiếp để thử lại. Nếu việc này không giúp được, xin thử môi trường khác%s.\n\nNếu bạn chưa sang Đĩa Cứu hộ, xin làm thế, và sau đó nhấn Kế tiếp.\n\nNếu bạn thử xác nhận một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt được cấu tạo trước khi bạn bắt đầu trợ lý này thì xin lưu ý là Đĩa Cứu hộ như thế không thể dùng được bởi vì nó được cấu tạo cho một khóa chính khác. Bạn cần sang Đĩa Cứu hộ mới được tạo ra.</string>