VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.vi.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2014-06-11 11:13:27 +0200
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2014-11-08 23:19:51 +0100
commit859393caf191277feedb45fe81aa45543f55f4a5 (patch)
treebaefc2af1eb68fa5dd163e34c11165152bf27676 /Translations/Language.vi.xml
parent437cbd9c8b223738b715d099a3460d86644d7b98 (diff)
downloadVeraCrypt-859393caf191277feedb45fe81aa45543f55f4a5.tar.gz
VeraCrypt-859393caf191277feedb45fe81aa45543f55f4a5.zip
Add original TrueCrypt 7.1a translation language files
Diffstat (limited to 'Translations/Language.vi.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.vi.xml1341
1 files changed, 1341 insertions, 0 deletions
diff --git a/Translations/Language.vi.xml b/Translations/Language.vi.xml
new file mode 100644
index 00000000..f4e1c53c
--- /dev/null
+++ b/Translations/Language.vi.xml
@@ -0,0 +1,1341 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<TrueCrypt>
+ <localization prog-version="7.1a">
+ <!-- Languages -->
+ <language langid="vi" name="Tiếng Việt" en-name="Vietnamese" version="0.1.0" translators="Nguyễn Kim Huy" />
+ <!-- Fonts -->
+ <font lang="vi" class="normal" size="11" face="default" />
+ <font lang="vi" class="bold" size="13" face="Arial" />
+ <font lang="vi" class="fixed" size="12" face="Lucida Console" />
+ <font lang="vi" class="title" size="21" face="Times New Roman" />
+ <!-- Controls -->
+ <control lang="vi" key="IDCANCEL">Hủy</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_ALL_USERS">Cài đặt &amp;cho tất cả người dùng</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_BROWSE">X&amp;em...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_DESKTOP_ICON">Thêm biểu tượng TrueCrypt vào &amp;màn hình</control>
+ <control lang="en" key="IDC_DONATE">Donate now...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_FILE_TYPE">Liên hệ tập tin có &amp;đuôi .tc với TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_OPEN_CONTAINING_FOLDER">&amp;Mở vị trí đích khi chấm dứt</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PROG_GROUP">Thêm TrueCrypt vào trình đơn &amp;Start</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SYSTEM_RESTORE">Cấu tạo điểm &amp;Phục hồi Hệ thống</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_UNINSTALL">&amp;Hủy cài đặt</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_WIZARD_MODE_EXTRACT_ONLY">&amp;Trích</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_WIZARD_MODE_INSTALL">&amp;Cài đặt</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_INSTL_DLG">Trợ lý Thiết lập TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_UNINSTALL">Hủy cài đặt TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDHELP">&amp;Trợ giúp</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_EXTRACT_DESTINATION">Xin chọn hoặc gõ vị trí nơi bạn muốn đặt các tập tin được trích:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_INSTALL_DESTINATION">Xin chọn hoặc gõ vị trí nơi bạn muốn cài đặt các tập tin chương trình của TrueCrypt. Nếu thư mục được điền vào không có thì nó sẽ được tự động cấu tạo.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_UNINSTALL_DIR">Nhấn Hủy cài đặt để gỡ bỏ TrueCrypt ra khỏi hệ thống này.</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_ABORT_BUTTON">Thoát ra</control>
+ <control lang="en" key="IDC_BENCHMARK">&amp;Benchmark</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_CIPHER_TEST">&amp;Thử</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_DEVICE_TRANSFORM_MODE_FORMAT">Cấu tạo tập đĩa được mã hóa và định dạng nó</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_DEVICE_TRANSFORM_MODE_INPLACE">Mã hóa phân vùng tại chỗ</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_DISPLAY_KEYS">Hiển thị các khóa được tạo ra(phần của chúng)</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_DISPLAY_POOL_CONTENTS">Hiển thị nội dung của công chung</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_DOWNLOAD_CD_BURN_SOFTWARE">Tải nhu liệu thâu CD/DVD xuống</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_FILE_CONTAINER">Cấu tạo một bộ chứa tập tin được mã hóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_GB">&amp;GB</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HIDDEN_SYSENC_INFO_LINK">Thêm thông tin</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HIDDEN_VOL">Tập đĩa TrueCrypt được &amp;ẩn</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HIDDEN_VOL_HELP">Thêm thông tin về tập đĩa được ẩn</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HIDVOL_WIZ_MODE_DIRECT">Phương thức trực tiếp</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HIDVOL_WIZ_MODE_FULL">Phương thức thông thường</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_KB">&amp;KB</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_KEYFILES_ENABLE">X&amp;ử dụng tập tin khóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_KEY_FILES">&amp;Tập tin khóa..</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_LINK_HASH_INFO">Thông tin về các thuật toán ước tính</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_LINK_MORE_INFO_ABOUT_CIPHER">Thêm thông tin về mật mã</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MB">&amp;MB</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_ON_CONTAINERS">Thêm thông tin về bộ chứa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_ON_SYS_ENCRYPTION">Thêm thông tin về hệ thống mã hóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_SYS_ENCRYPTION">Thêm thông tin</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MULTI_BOOT">Khởi động đa hệ</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_NONSYS_DEVICE">Mã hóa một phân vùng/ổ đĩa vô hệ</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_NO_HISTORY">Đừng bao giờ &amp;lưu lược sử</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_OPEN_OUTER_VOLUME">Mở tập đĩa bên ngoài</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PAUSE">&amp;Tạm dừng</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_QUICKFORMAT">Định dạng nhanh</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD">&amp;Hiển thị mật mã</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD_SINGLE">&amp;Hiển thị mật mã</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SINGLE_BOOT">Khởi động đơn hệ</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_STD_VOL">Tập đĩa TrueCrypt chuẩn</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SYSENC_HIDDEN">Ẩ&amp;n</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SYSENC_NORMAL">Thông thường</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SYS_DEVICE">Mã hóa phân vùng hệ thống hoặc nguyên cả ổ đĩa hệ thống</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SYS_PARTITION">Mã hóa phân vùng hệ thống của Windows</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_WHOLE_SYS_DRIVE">Mã hóa nguyên cả ổ đĩa</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_VOL_CREATION_WIZARD_DLG">Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_CLUSTER">Cụm</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_COLLECTING_RANDOM_DATA_NOTE">QUAN TRỌNG: Di chuyển con chuột của bạn càng ngẫu nhiên càng tốt trong cửa sổ này. Bạn di chuyển nó càng lâu càng tốt. Việc này gia tăng cường độ mật mã của các khóa mã hóa. Sau đó nhấn Kế tiếp để tiếp tục.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_CONFIRM">&amp;Xác nhận:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_DONE">Hoàn tất</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_ENCRYPTION_ALGO">Giải thuật mã hóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_FILESYSTEM">Hệ thống tập tin</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_FILE_CONTAINER">Cấu tạo một đĩa được mã hóa ảo bên trong một tập tin. Thích hợp cho người dùng không kinh nghiệm.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_FORMAT_OPTIONS">Tùy chọn</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_HASH_ALGO">Thuật toán Ước tính</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_HEADER_KEY">Khóa Đầu:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_LEFT">Trái</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_MASTER_KEY">Khóa Chính:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_MULTI_BOOT">Chọn tùy chọn này nếu có hai hệ điều hành hay nhiều hơn được cài đặt trong máy điện toán này.\n\nVí dụ:\n- Windows XP và Windows XP\n- Windows XP và Windows Vista\n- Windows và Mac OS X\n- Windows và Linux\n- Windows, Linux và Mac OS X</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_NON_SYS_DEVICE">Mã hóa một phân vùng vô hệ trên bất cứ ổ đĩa bên trong hay bên ngoài (ví dụ như một ổ đĩa flash). Cũng có thể cấu tạo một tập đĩa dấu được.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PARTIAL_POOL_CONTENTS">Nội dung gộp chung hiện tại (một phần)</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PASS">Mật</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PASSWORD">Mật mã:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PROGRESS">Tiến triển:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_RANDOM_POOL">Gộp chung Ngẫu nhiên:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_SINGLE_BOOT">Chọn tùy chọn này nếu chỉ có một hệ điều hành được cài đặt trong máy điện toán này (ngay cả nếu nó được dùng bởi nhiều người).</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_SPEED">Tốc độ</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_STATUS">Trạng thái</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_SYSENC_KEYS_GEN_INFO">Các khóa, muối, và những dữ liệu khác đã được tạo ra. Nếu bạn muốn tạo ra khóa mới thì nhấn Ngược lại và sau đó nhấn Kế tiếp. Không thôi thì nhấn Kế tiếp để tiếp tục.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_SYS_DEVICE">Mã hóa phân vùng/ổ đĩa nơi mà Windows được cài đặt. Bất cứ ai muốn đưọc truy cập và sử dụng hệ thống, đọc và viết tập tin, v.v. sẽ cần nhập đúng mật mã mỗi lần trước khi Windows khởi động. Cũng có thể cấu tạo một hệ thống dấu được.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_SYS_PARTITION">Chọn tùy chọn này để mã hóa phân vùng nơi mà hệ điều hành Windows đang chạy hiện tại được cài đặt.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_WIPE_MODE">Phương thức tẩy:</control>
+ <control lang="vi" key="IDCLOSE">Đóng</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_ALLOW_ESC_PBA_BYPASS">Cho phép bỏ qua &amp;chứng thực tiền khởi động bằng cách bấm phím Esc (bật quản lý khởi động lên)</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_AUTORUN_DISABLE">Không làm gì cả</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_AUTORUN_MOUNT">&amp;Tự-nạp tập đĩa TrueCrypt lên (ghi rõ bên dưới)</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_AUTORUN_START">&amp;Bắt đầu TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_AUTO_DETECT_PKCS11_MODULE">Tự-&amp;Phát hiện Thư viện</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_BOOT_LOADER_CACHE_PASSWORD">&amp;Tạm trữ mật mã chứng thực tiền khởi động trong bộ nhớ của trình điều khiển (để nạp các tập đĩa vô hệ lên)</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_BROWSE_DIRS">Duyệt...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_BROWSE_FILES">Duyệt...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_CACHE">Tạm trữ các mật mã và tập &amp;tin khóa trong bộ nhớ</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_CLOSE_BKG_TASK_WHEN_NOVOL">Thoát ra khi không có tập đĩa nào được nạp lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_CLOSE_TOKEN_SESSION_AFTER_MOUNT">&amp;Đóng phiên chạy của hiệu bài (đăng xuất) sau khi một tập đĩa được nạp lên thành công</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_COPY_WIZARD">Thêm Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt vào</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_CREATE">Cấu tạo</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_CREATE_VOLUME">Cấu tạo Tập đĩa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_DISABLE_BOOT_LOADER_OUTPUT">Đừng cho thấy bất cứ văn bản nào trong màn ảnh chứng thực tiền khởi động (ngoại trừ thông điệp riêng bên dưới)</control>
+ <control lang="en" key="IDC_ENABLE_HARDWARE_ENCRYPTION">Accelerate AES encryption/decryption by using the AES instructions of the processor (if available)</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_ENABLE_KEYFILES">Xử dụng tập tin khóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_ENABLE_NEW_KEYFILES">Xử dụng tập tin khóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_EXIT">Thoát ra</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITES_HELP_LINK">Help on favorite volumes</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_DISABLE_HOTKEY">Do not mount selected volume when 'Mount Favorite Volumes' &amp;hot key is pressed</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_ON_ARRIVAL">Mount selected volume when its host device gets &amp;connected</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_ON_LOGON">Mount selected volume upon log&amp;on</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_READONLY">Mount selected volume as read-o&amp;nly</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_REMOVABLE">Mount selected volume as remo&amp;vable medium</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOVE_DOWN">Move &amp;Down</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOVE_UP">Move &amp;Up</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_OPEN_EXPLORER_WIN_ON_MOUNT">Open &amp;Explorer window for selected volume when successfully mounted</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAVORITE_REMOVE">&amp;Remove</control>
+ <control lang="en" key="IDC_FAV_VOL_OPTIONS_GLOBAL_SETTINGS_BOX">Global Settings</control>
+ <control lang="en" key="IDC_HK_DISMOUNT_BALLOON_TOOLTIP">Display balloon tooltip after successful hot-key dismount</control>
+ <control lang="en" key="IDC_HK_DISMOUNT_PLAY_SOUND">Play system notification sound after successful hot-key dismount</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HK_MOD_ALT">Alt</control>
+ <control lang="en" key="IDC_HK_MOD_CTRL">Ctrl</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HK_MOD_SHIFT">Shift</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HK_MOD_WIN">Win</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HOTKEY_ASSIGN">Gán</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_HOTKEY_REMOVE">Gỡ bỏ</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_KEYFILES">Tập tin khóa...</control>
+ <control lang="en" key="IDC_LIMIT_ENC_THREAD_POOL">Do not use the following number of processors for encryption/decryption:</control>
+ <control lang="en" key="IDC_MORE_INFO_ON_HW_ACCELERATION">More information</control>
+ <control lang="en" key="IDC_MORE_INFO_ON_THREAD_BASED_PARALLELIZATION">More information</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MORE_SETTINGS">Thêm Thiết lập...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MOUNTALL">Các Thiết bị &amp;Tự-Nạp lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MOUNT_OPTIONS">Nạp Tùy &amp;chọn lên...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MOUNT_READONLY">Nạp tập đĩa kiểu chỉ-đọc lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_NEW_KEYFILES">Tập tin khóa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_BKG_TASK_ENABLE">Được bật lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_CACHE_PASSWORDS">Tạm trữ mật mã trong bộ nhớ của trình điều khiển</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_DISMOUNT_INACTIVE">Tự-tháo tập đĩa xuống sau khi không có dữ liệu nào được đọc/viết vào nó trong</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_DISMOUNT_LOGOFF">Người dùng đăng xuất</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_DISMOUNT_POWERSAVING">Đang vào phương thức tiết kiệm năng lượng</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_DISMOUNT_SCREENSAVER">Bảo vệ màn hình được khởi chạy</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_FORCE_AUTO_DISMOUNT">Bắt buộc tự-tháo xuống ngay cả nếu tập đĩa có chứa tập tin hay thư mục còn mở</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_LOGON_MOUNT_DEVICES">Nạp tất cả các tập đĩa TrueCrypt có thiết bị làm chủ lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_LOGON_START">Bắt đầu Tác vụ Phụ của TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_MOUNT_READONLY">Nạp các tập đĩa kiểu chỉ-đọc lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_MOUNT_REMOVABLE">Nạp các tập đĩa kiểu môi trường chứa rời được lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_OPEN_EXPLORER">Mở cửa sổ Explorer của tập đĩa được nạp lên thành công</control>
+ <control lang="en" key="IDC_PREF_USE_DIFF_TRAY_ICON_IF_VOL_MOUNTED">Use a different taskbar icon when there are mounted volumes</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_WIPE_CACHE_ON_AUTODISMOUNT">Xóa mật mã được tạm trữ khi tự-tháo xuống</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PREF_WIPE_CACHE_ON_EXIT">Xóa mật mã được tạm trữ khi ra khỏi</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PRESERVE_TIMESTAMPS">Duy trì dấu giờ của các bộ chứa tập tin</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_RESET_HOTKEYS">Đặt lại</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SELECT_DEVICE">Chọn Thiết bị...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SELECT_FILE">Chọn Tập tin...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SELECT_PKCS11_MODULE">Chọn &amp;Thư viện...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD_CHPWD_NEW">Hiển thị mật mã</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD_CHPWD_ORI">Hiển thị mật mã</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_TRAVEL_OPEN_EXPLORER">Mở cửa sổ &amp;Explorer cho tập đĩa được nạp lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_TRAV_CACHE_PASSWORDS">&amp;Tạm trữ mật mã trong bộ nhớ của trình điều khiển</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_UNMOUNTALL">Th&amp;áo Tất cả xuống</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_VOLUME_PROPERTIES">Đặc tính của Tập đĩa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_VOLUME_TOOLS">Công cụ của Tập đĩa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_WIPE_CACHE">&amp;Tẩy Bộ tạm trữ</control>
+ <control lang="en" key="IDD_FAVORITE_VOLUMES">TrueCrypt - Favorite Volumes</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_HOTKEYS_DLG">TrueCrypt - Các khóa kích hoạt cho Nguyên cả Hệ thống</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_MOUNT_DLG">TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_PASSWORDCHANGE_DLG">Thay đổi Mật mã hoặc Tập tin khóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_PASSWORD_DLG">Nhập vào Mật mã của Tập đĩa TrueCrypt</control>
+ <control lang="en" key="IDD_PERFORMANCE_SETTINGS">TrueCrypt - Performance Options</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_PREFERENCES_DLG">TrueCrypt - Tùy thích</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_SYSENC_SETTINGS">TrueCrypt - Thiết lập Mã hóa Hệ thống</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_TOKEN_PREFERENCES">TrueCrypt - Các tùy thích của Hiệu bài Bảo mật</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_TRAVELER_DLG">Thiết kế Đĩa Di chuyển của TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_VOLUME_PROPERTIES">Đặc tính của Tập đĩa TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_ABOUT">Về...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_ADD_REMOVE_VOL_KEYFILES">Thêm/Bỏ Tập tin khóa vào/từ Tập đĩa...</control>
+ <control lang="en" key="IDM_ADD_VOLUME_TO_FAVORITES">Add Mounted Volume to Favorites...</control>
+ <control lang="en" key="IDM_ADD_VOLUME_TO_SYSTEM_FAVORITES">Add Mounted Volume to System Favorites...</control>
+ <control lang="en" key="IDM_ANALYZE_SYSTEM_CRASH">Analyze a System Crash...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_BACKUP_VOL_HEADER">Sao lưu Phần đầu của Tập đĩa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_BENCHMARK">Tiêu chuẩn...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CHANGE_HEADER_KEY_DERIV_ALGO">Đặt Khóa Đầu của Thuật toán Chuyển hóa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CHANGE_PASSWORD">Đổi mật mã của Tập đĩa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CHANGE_SYS_HEADER_KEY_DERIV_ALGO">Đặt Khóa Đầu của Thuật toán Chuyển hóa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CHANGE_SYS_PASSWORD">Đổi mật mã...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CLEAR_HISTORY">Xóa lược sử của Tập đĩa</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CLOSE_ALL_TOKEN_SESSIONS">Đóng Tất cả các Phiên chạy của Hiệu bài Bảo mật</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CONTACT">Liên hệ...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CREATE_HIDDEN_OS">Cấu tạo Hệ điều hành Ẩn...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CREATE_RESCUE_DISK">Cấu tạo Đĩa Cứu hộ...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_CREATE_VOLUME">Cấu tạo Tập đĩa mới...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_DEFAULT_KEYFILES">Tập tin khóa Mặc định...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_ENCRYPT_SYSTEM_DEVICE">Mã hóa Phân vùng Hệ thống/Ổ đĩa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_FAQ">Câu hỏi thông dụng</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_HELP">Hướng dẫn</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_HOMEPAGE">Trang chủ</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_HOTKEY_SETTINGS">Phím nóng...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_KEYFILE_GENERATOR">Cấu tạo Tập tin khóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_LANGUAGE">Ngôn ngữ...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_LICENSE">Các Lưu ý Pháp lý</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_MANAGE_TOKEN_KEYFILES">Quản lý Các tập tin khóa của Hiệu bài Bảo mật...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_MOUNTALL">Tự-Nạp lên Tất cả các Tập đĩa có Thiết bị làm chủ</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_MOUNT_FAVORITE_VOLUMES">Nạp các Tập đĩa được Chuộng lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_MOUNT_SYSENC_PART_WITHOUT_PBA">Nạp lên mà Không cần &amp;Chứng thực Tiền Khởi động...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_MOUNT_VOLUME">Nạp Tập đĩa lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_MOUNT_VOLUME_OPTIONS">Nạp Tập đĩa với các Tùy chọn lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_NEWS">Tin tức</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_ONLINE_HELP">Trợ giúp trực tuyến</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_ONLINE_TUTORIAL">Bài học cho người bắt đầu</control>
+ <control lang="en" key="IDM_ORGANIZE_FAVORITES">Organize Favorite Volumes...</control>
+ <control lang="en" key="IDM_ORGANIZE_SYSTEM_FAVORITES">Organize System Favorite Volumes...</control>
+ <control lang="en" key="IDM_PERFORMANCE_SETTINGS">Performance...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_PERMANENTLY_DECRYPT_SYS">Giải mã vĩnh viễn Phân vùng Hệ thống/Ổ đĩa</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_PREFERENCES">Sở thích...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_REFRESH_DRIVE_LETTERS">Cập nhật các Chữ hiệu Ổ đĩa</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_REMOVE_ALL_KEYFILES_FROM_VOL">Bỏ Tất cả Tập tin khóa ra khỏi Tập đĩa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_RESTORE_VOL_HEADER">Khôi phục Phần đầu của Tập đĩa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_RESUME_INTERRUPTED_PROC">Tiếp tục lại các quá trình bị gián đoạn</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_SELECT_DEVICE">Chọn thiết bị...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_SELECT_FILE">Chọn tập tin...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_SYSENC_RESUME">Tiếp tục lại các quá trình bị gián đoạn</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_SYSENC_SETTINGS">Mã hóa hệ thống...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_SYSTEM_ENCRYPTION_STATUS">Đặc tính...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_SYS_ENC_SETTINGS">Thiết lập...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_SYS_FAVORITES_SETTINGS">Các Tập đĩa Hệ thống được Chuộng...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_TC_DOWNLOADS">Tải xuống</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_TEST_VECTORS">Vectơ Thử nghiệm...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_TOKEN_PREFERENCES">Các Hiệu bài Bảo mật...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_TRAVELER">Thiết kế Đĩa Di chuyển...</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_UNMOUNTALL">Tháo Tất cả các Tập đĩa xuống</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_UNMOUNT_VOLUME">Tháo Tập đĩa xuống</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_VERIFY_RESCUE_DISK">Kiểm tra Đĩa Cứu hộ</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_VERSION_HISTORY">Lịch sử phiên bản</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_VOLUME_PROPERTIES">Đặc tính của Tập đĩa</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_VOLUME_WIZARD">Trợ giúp Cấu tạo Tập đĩa</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_WEBSITE">Trang Web của TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDM_WIPE_CACHE">Tẩy Mật mã được Tạm trữ</control>
+ <control lang="vi" key="IDOK">Đồng ý</control>
+ <control lang="en" key="IDT_ACCELERATION_OPTIONS">Hardware Acceleration</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_ASSIGN_HOTKEY">Phím tắt</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_AUTORUN">Cấu hình Tự chạy (autorun.inf)</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_AUTO_DISMOUNT">Tự-Tháo xuống</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_AUTO_DISMOUNT_ON">Tháo tất cả xuống khi:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_BOOT_LOADER_SCREEN_OPTIONS">Các Tùy chọn của Màn hình Bộ tải Khởi nạp</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_CONFIRM_PASSWORD">Xác nhận mật mã:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_CURRENT">Hiện tại</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_CUSTOM_BOOT_LOADER_MESSAGE">Hiển thị thông điệp riêng này trong màn hình chứng thực tiền khởi động (tối đa 24 ký tự):</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_DEFAULT_MOUNT_OPTIONS">Tùy chọn của Nạp mặc định</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_DISMOUNT_ACTION">Tùy chọn phím nóng</control>
+ <control lang="en" key="IDT_FAVORITE_LABEL">Label of selected favorite volume:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_FILE_SETTINGS">Thiếp lập tập tin</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_HOTKEY_KEY">Khóa để giao cho:</control>
+ <control lang="en" key="IDT_HW_AES_SUPPORTED_BY_CPU">Processor (CPU) in this computer supports hardware acceleration for AES:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_LOGON">Hành động cần làm ngay khi đăng nhập vào Windows</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_MINUTES">phút</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_MOUNT_LETTER">Nạp tập đĩa lên thành chữ hiệu ổ đĩa:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_MOUNT_SETTINGS">Thiết lập Tập đĩa</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_NEW">Mới</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_NEW_PASSWORD">Mật mã:</control>
+ <control lang="en" key="IDT_PARALLELIZATION_OPTIONS">Thread-Based Parallelization</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PKCS11_LIB_PATH">Đường dẫn Thư viện của PKCS #11</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PKCS5_PRF">PKCS-5 PRF:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PW_CACHE_OPTIONS">Tạm trữ Mật mã</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_SECURITY_OPTIONS">Tùy chọn bảo mật</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TASKBAR_ICON">Tác vụ Phụ của TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TRAVELER_MOUNT">Tập đĩa TrueCrypt để nạp lên (tương quan với gốc của đĩa di chuyển):</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TRAVEL_INSERTION">Khi chèn đĩa di chuyển vào:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TRAVEL_ROOT">Cấu tạo các tập tin cho đĩa di chuyển tại (thư mục gốc của đĩa di chuyển):</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_VOLUME">Tập đĩa</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_WINDOWS_RELATED_SETTING">Cửa sổ</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_ADD_KEYFILE_PATH">Thêm đường dẫn...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_AUTO">&amp;Tự-Kiểm Tất cả</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_CONTINUE">Tiếp tục</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_DECRYPT">Giải mã</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_DELETE">Xóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_ENCRYPT">&amp;Mã hóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_EXPORT">&amp;Xuất...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_GENERATE_AND_SAVE_KEYFILE">Tạo ra và Lưu lại Tập tin khóa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_GENERATE_KEYFILE">&amp;Tạo ra Tập tin khóa Ngẫu nhiên...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_GET_LANG_PACKS">Tải về bộ ngôn ngữ</control>
+ <control lang="en" key="IDC_HW_AES_LABEL_LINK">Hardware-accelerated AES:</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_IMPORT_KEYFILE">&amp;Nhập Tập tin khóa vào Hiệu bài...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_KEYADD">Thêm tập tin...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_KEYFILES_ENABLE_HIDVOL_PROT">X&amp;ử dụng các tập tin khóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_KEYFILES_HIDVOL_PROT">&amp;Các tập tin khóa...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_KEYREMOVE">Gỡ bỏ</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_KEYREMOVEALL">Gỡ bỏ toàn bộ</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_LINK_HIDVOL_PROTECTION_INFO">Bảo vệ tập đĩa ẩn là gì?</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_LINK_KEYFILES_INFO">Thêm tin tức về tập tin khóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MOUNT_REMOVABLE">Nạp tập đĩa kiểu &amp;môi trường chứa rời được lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_MOUNT_SYSENC_PART_WITHOUT_PBA">Nạp phân vùng lên bằng cách sử dụng mã hóa hệ thống mà không cần chứng thực tiền khởi động</control>
+ <control lang="en" key="IDC_PARALLELIZATION_LABEL_LINK">Parallelization:</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PERFORM_BENCHMARK">Tiêu chuẩn</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PRINT">Trong</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_PROTECT_HIDDEN_VOL">&amp;Bảo vệ tập đĩa ẩn khỏi bị tổn hại gây ra bởi viết vào tập đĩa bên ngoài</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_RESET">&amp;Đặt lại</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD_MO">&amp;Hiển thị mật mã</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_TOKEN_FILES_ADD">Chèn các Tập tin &amp;Hiệu bài...</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_USE_EMBEDDED_HEADER_BAK">Xử dụng sao lưu của phần đầu được gắn vào trong &amp;tập đĩa nếu có sẵn</control>
+ <control lang="vi" key="IDC_XTS_MODE_ENABLED">Phương thức XTS</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_ABOUT_DLG">Về TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_BENCHMARK_DLG">TrueCrypt - Tiêu chuẩn Thuật toán Mã hóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_CIPHER_TEST_DLG">TrueCrypt - Vectơ Thử nghiệm</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_COMMANDHELP_DLG">Trợ giúp dòng lệnh</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_KEYFILES">TrueCrypt - Các tập tin khóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_KEYFILE_GENERATOR">TrueCrypt - Hàm tạo Tập tin khóa</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_LANGUAGE">TrueCrypt - Ngôn ngữ</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_MOUNT_OPTIONS">TrueCrypt - Các tùy chọn để Nạp lên</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_NEW_TOKEN_KEYFILE">Các Đặc tính của Tập tin khóa của Hiệu bài Bảo mật Mới</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_RANDOM_POOL_ENRICHMENT">TrueCrypt - Phong phú Công chung Ngẫu nhiên</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_RAWDEVICES_DLG">Chọn lựa Phân vùng hoặc Thiết bị</control>
+ <control lang="en" key="IDD_STATIC_MODELESS_WAIT_DLG">TrueCrypt</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_TOKEN_KEYFILES">Các tập tin khóa của Hiệu bài Bảo mật</control>
+ <control lang="vi" key="IDD_TOKEN_PASSWORD">Cần mật mã/PIN của hiệu bài bảo mật</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_ACTIVE_LANG_PACK">Bộ ngôn ngữ</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_BOX_BENCHMARK_INFO">Tốc độ bị ảnh hưởng bởi độ tải của CPU và các đặc tính của thiết bị chứa.\n\nNhững thử nghiệm này xảy ra ở trong RAM.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_BUFFER_SIZE">Kích cỡ Tăng đệm:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_CIPHER">Mật mã:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_HIDDEN_PROT_PASSWD">M&amp;ật khẩu cho tập đĩa ẩn:\n(nếu trống, bộ tạm trữ được dùng)</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_HIDDEN_VOL_PROTECTION">Bảo vệ Tập đĩa Ẩn</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_KEY">Kích cỡ khóa:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_KEYFILE_GENERATOR_NOTE">QUAN TRỌNG: Di chuyển con chuột của bạn càng nhiều trong cửa sổ này càng tốt. Bạn làm càng lâu càng tốt. Chuyện này gia tăng rất nhiều sức mã hóa của tập tin khóa.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_KEYFILE_WARNING">CẢNH BÁO: Nếu bạn mất một tập tin khóa hoặc nếu bất cứ phần nào trong 1024 kilobytes đầu của nó thay đổi thì sẽ không thể nào nạp lên các tập đĩa nào dùng tập tin khóa được!</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_KEY_UNIT">bits</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_LANGPACK_AUTHORS">Dịch bởi:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PLAINTEXT">Kích cỡ chữ thường:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PLAINTEXT_SIZE_UNIT">bits</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_POOL_CONTENTS">Nội dung của công chung hiện tại</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_PRF">Đang pha trộn PRF:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_RANDOM_POOL_ENRICHMENT_NOTE">QUAN TRỌNG: Di chuyển con chuột của bạn càng nhiều trong cửa sổ này càng tốt. Bạn làm càng lâu càng tốt. Chuyện này gia tăng sự bảo mật. Khi xong thì nhấn 'Tiếp tục'.</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_SECONDARY_KEY">Khóa phụ (hexadecimal)</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_SECURITY_TOKEN">Hiệu bài bảo mật:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_SORT_METHOD">Phương pháp sắp xếp:</control>
+ <control lang="en" key="IDT_STATIC_MODELESS_WAIT_DLG_INFO">Please wait. This process may take a long time...</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TEST_BLOCK_NUMBER">Số khối:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TEST_CIPHERTEXT">Chữ mã hóa (hexadecimal)</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TEST_DATA_UNIT_NUMBER">Số đơn vị dữ liệu (64-bit hexadecimal, kích cỡ đơn vị dữ liệu là 512 bytes)</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TEST_KEY">Khóa (hexadecimal)</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TEST_PLAINTEXT">Chữ thô (hexadecimal)</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_TOKEN_KEYFILE_NAME">Tên của Tập tin khóa:</control>
+ <control lang="vi" key="IDT_XTS_MODE">Phương thức XTS</control>
+ <control lang="vi" key="MENU_SYSTEM_ENCRYPTION">Hệ thống</control>
+ <control lang="vi" key="MENU_VOLUMES">&amp;Tập đĩa</control>
+ <control lang="en" key="MENU_FAVORITES">Favor&amp;ites</control>
+ <control lang="vi" key="MENU_TOOLS">Công cụ</control>
+ <control lang="vi" key="MENU_SETTINGS">Thiết lập</control>
+ <control lang="vi" key="MENU_HELP">Giúp đỡ</control>
+ <control lang="vi" key="MENU_WEBSITE">Trang chủ</control>
+ <!-- Strings -->
+ <string lang="vi" key="ABOUTBOX">&amp;Về...</string>
+ <string lang="vi" key="ACCESSMODEFAIL">Thuộc tính chỉ-đọc của tập đĩa cũ của bạn không thể thay được. Xin kiểm soát lại các quyền truy cập tập tin.</string>
+ <string lang="vi" key="ACCESS_DENIED">Lỗi: Truy cập bị từ khước.\n\nPhân vùng mà bạn đang truy cập có chiều dài 0 khu vực, hoặc nó là thiết bị khởi động.</string>
+ <string lang="vi" key="ADMINISTRATOR">Quản lý</string>
+ <string lang="vi" key="ADMIN_PRIVILEGES_DRIVER">Để nạp trình điều khiển của TrueCrypt lên, bạn cần đăng nhập vào một trương mục có quyền quản lý.</string>
+ <string lang="vi" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_DEVICES">Xin lưu ý là để mã hóa/định dạng một phân vùng/thiết bị thì bạn cần đăng nhập vào một trương mục có quyền quản lý.\n\nChuyện này không áp dụng với các tập đĩa có tập tin làm chủ.</string>
+ <string lang="vi" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_HIDVOL">Để cấu tạo một tập đĩa ẩn bạn cần đăng nhập vào một trương mục có quyền quản lý.\n\nTiếp tục không?</string>
+ <string lang="vi" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_NTFS">Xin lưu ý là để định dạng tập đĩa theo dạng NTFS bạn cần đăng nhập vào một trương mục có quyền quản lý.\n\nKhông thôi có quyền quản lý, bạn có thể định dạng tập đĩa theo dạng FAT.</string>
+ <string lang="vi" key="AES_HELP">Mã hóa được chấp thuận bởi FIPS (Rijndael, phát hành năm 1998) có thể được sử dụng bởi các bộ và cơ quan Hoa Kỳ để bảo vệ những tin tức mật cho đến mức tối mật. 256-bit key, 128-bit block, 14 rounds (AES-256). Phương thức của thao tác là XTS.</string>
+ <string lang="vi" key="ALREADY_MOUNTED">Tập đĩa đã được nạp lên rồi.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_SELF_TESTS_FAILED">LƯU Ý: Ít nhất một sự mã hóa hoặc thuật toán ước tính đã không qua được những kiểm tra tự động được đặt!\n\nCài đặt TrueCrypt có thể bị hỏng.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_NOT_ENOUGH_RANDOM_DATA">LƯU Ý: Không đủ dữ liệu trong công chung Hàm tạo Số Ngẫu nhiên để cung cấp số lượng dữ liệu ngẫu nhiên được yêu cầu.\n\nBạn không nên tiếp tục thêm nữa. Xin chọn 'Report một Bug' từ trình đơn Help, và báo cáo lỗi này.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_HARDWARE_ERROR">Ổ đĩa bị tổn hại (có một phần bị hỏng trong đó) hoặc một đường dây bị tổn hại, hoặc bộ nhớ bị trục trặc.\n\nXin lưu ý đây là một vấn đề với cương liệu của bạn, không phải với TrueCrypt. Vì vậy, xin ĐỪNG báo cáo đây là một lỗi/vấn đề trong TrueCrypt và xin ĐỪNG xin giúp đỡ với chuyện này trong các Diễn đàn của TrueCrypt. Xin liên lạc với ban hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp máy điện toán của bạn để xin giúp đỡ. Cám ơn bạn.\n\nLưu ý: Nếu lỗi xảy ra nhiều lần tại cùng một chỗ thì điều đó rất có thể gây ra bởi một khối đĩa xấu, mà có thể dùng nhu liệu của hãng khác để sửa được (lưu ý là trong nhiều trường hợp, lệnh 'chkdsk /r' không thể sửa nó được vì nó chỉ làm được ở cấp hệ thống tập tin; trong một vài trường hợp, ngay cả công cụ 'chkdsk' cũng không tìm được nó).</string>
+ <string lang="en" key="DEVICE_NOT_READY_ERROR">If you are accessing a drive for removable media, please make sure that a medium is inserted in the drive. The drive/medium may also be damaged (there may be a physical defect on it) or a cable may be damaged/disconnected.</string>
+ <string lang="vi" key="WHOLE_DRIVE_ENCRYPTION_PREVENTED_BY_DRIVERS">Hệ thống của bạn dường như đang dùng các trình điều khiển chipset riêng có chứa một lỗi ngăn cản việc mã hóa toàn bộ ổ đĩa hệ thống.\n\nXin cập nhật hoặc hủy cài đặt bất cứ trình điều khiển chipset riêng (không phải của Microsoft) trước khi tiến hành. Nếu chuyện này không giúp ích được thì thử chỉ mã hóa phân vùng hệ thống thôi.</string>
+ <string lang="vi" key="BAD_DRIVE_LETTER">Ký tự Ổ đĩa không hợp lệ.</string>
+ <string lang="vi" key="INVALID_PATH">Đường dẫn không hợp lệ.</string>
+ <string lang="vi" key="CANCEL">Hủy bỏ</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_CALC_SPACE">Không thể truy cập thiết bị được. Đảm bảo thiết bị được chọn đã có và không đang được dùng bởi hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="CAPSLOCK_ON">Cảnh báo: Caps Lock đang bật. Việc này có thể làm cho bạn nhập mật mã không đúng.</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_TYPE_TITLE">Loại Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOLUME_TYPE_HELP">Chuyện bạn bị người khác buộc nói ra mật mã của một tập đĩa được mã hóa có thể xảy ra. Có nhiều trường hợp bạn không thể từ chối nói ra mật mã (ví dụ như tra tấn). Sử dụng một tập đĩa được gọi là ẩn cho phép bạn giải quyết những trường hợp như thế mà không phải nói ra mật mã cho tập đĩa của bạn.</string>
+ <string lang="vi" key="NORMAL_VOLUME_TYPE_HELP">Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt thông thường.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_PRECLUDES_SINGLE_KEY_WDE">Xin lưu ý là nếu bạn muốn một hệ điều hành được cài đặt trong một tập đĩa ẩn có phân vùng-làm chủ thì toàn cả ổ đĩa hệ thống không thể được mã hóa chỉ bằng một khóa đơn độc.</string>
+ <string lang="vi" key="CIPHER_HIDVOL_HOST_TITLE">Các Tùy chọn Mã hóa Tập đĩa Bên ngoài</string>
+ <string lang="vi" key="CIPHER_HIDVOL_TITLE">Các Tùy chọn Mã hóa Tập đĩa Ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="CIPHER_TITLE">Tùy chọn mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="CLEAN_WINMRU_FAILED">CẢNH BÁO: Không dọn sạch được đường dẫn của tập đĩa/tập tin khóa được chọn (được nhớ bởi bộ chọn tập tin)!</string>
+ <string lang="vi" key="COMPRESSION_NOT_SUPPORTED">Lỗi: Bộ chứa đã bị ép lại ở cấp hệ thống tập tin. TrueCrypt không hỗ trợ các bộ chứa bị ép lại (lưu ý là việc ép những dữ liệu được mã hóa lại là vô ích và dư thừa).\n\nXin tắt việc ép bộ chứa lại bằng cách theo những bước sau đây:\n1) Nhấn phải vào bộ chứa trong Windows Explorer (không phải trong TrueCrypt).\n2) Chọn 'Đặc tính'.\n3) Trong hộp thoại 'Đặc tính', nhấn 'Cấp cao'.\n4) Trong hộp thoại 'Thuộc tính Cấp cao', tắt tùy chọn 'Ép nội dung lại để tiết kiệm chỗ trống trong đĩa' và nhấn 'OK'.\n5) Trong hộp thoại 'Đặc tính', nhấn 'OK'.</string>
+ <string lang="vi" key="CREATE_FAILED">Không cấu tạo tập đĩa %hs được</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_FREE_BYTES">Kích cỡ của %hs là %.2f bytes</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_FREE_KB">Kích cỡ của %hs là %.2f KB</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_FREE_MB">Kích cỡ của %hs là %.2f MB</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_FREE_GB">Kích cỡ của %hs là %.2f GB</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_FREE_TB">Kích cỡ của %hs là %.2f TB</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_FREE_PB">Kích cỡ của %hs là %.2f PB</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_IN_USE_FORMAT">CẢNH BÁO: Thiết bị/phân vùng đang được dùng bởi hệ điều hành hoặc các ứng dụng. Định dạng thiết bị/phân vùng có thể làm cho dữ liệu bị hỏng và hệ thống không ổn định.\n\nTiếp tục không?</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_IN_USE_INPLACE_ENC">Cảnh báo: Phân vùng đang được dùng bởi hệ điều hành hoặc các ứng dụng. Bạn nên đóng bất cứ ứng dụng nào có thể đang sử dụng phân vùng này (kể luôn nhu liệu chống vi-rút).\n\nTiếp tục không?</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_CANT_DISMOUNT_FILESYS">Lỗi: Thiết bị/phân vùng có chứa một hệ thống tập tin mà không thể tháo xuống được. Hệ thống tập tin có thể đang được dùng bởi hệ điều hành. Định dạng thiết bị/phân vùng sẽ rất có thể làm cho dữ liệu bị hỏng và hệ thống bị bất ổn.\n\nĐể giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề nghị trước tiên bạn xóa bỏ phân vùng và sau đó cấu tạo nó lại mà không có định dạng. Để làm thế, theo những bước sau đây:\n1) Nhấn phải vào biểu tượng 'Computer' (hoặc 'My Computer') trong 'Trình đơn Start' và chọn 'Quản lý'. Cửa sổ 'Computer Management' sẽ hiện ra.\n2) Trong cửa sổ 'Computer Management', chọn 'Lưu trữ' &gt; 'Disk Management'.\n3) Nhấn phải vào phân vùng mà bạn muốn mã hóa và chọn 'Xóa Phân vùng', hay 'Xóa Tập đĩa', hay 'Xóa Ổ đĩa theo Lôgic'.\n4) Nhấn 'Có'. Nếu Windows yêu cầu bạn bắt đầu máy lại thì làm vậy. Sau đó, lập lại các bước 1 và 2 và tiếp tục từ bước 5.\n5) Nhấn phải vào khu vực chỗ chưa được phân phối/trống và chọn 'Phân vùng Mới', hay 'Tập đĩa Đơn giản Mới', hay 'Ổ đĩa Lôgic Mới'.\n6) Cửa sổ 'Trợ lý Phân vùng Mới' hay 'Trợ lý Tập đĩa Đơn giản Mới' sẽ hiện ra bây giờ; theo những chỉ dẫn của nó. Trên trang trợ lý mang tựa đề 'Định dạng Phân vùng', chọn 'Đừng định dạng phân vùng này' hay 'Đừng định dạng tập đĩa này'. Trên cùng trợ lý, nhấn 'Kế tiếp' và sau đó 'Kết thúc'.\n7) Lưu ý là đường dẫn thiết bị mà bạn đã chọn trong TrueCrypt bây giờ có thể sai. Vì vậy, ra khỏi Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt (nếu nó vẫn còn chạy) và sau đó bắt đầu lại.\n8) Thử mã hóa thiết bị/phân vùng lại.\n\nNếu TrueCrypt nhiều lần không mã hóa thiết bị/phân vùng được thì thay vào đó, bạn có thể tính đến chuyện cấu tạo một bộ chứa tập tin.</string>
+ <string lang="vi" key="INPLACE_ENC_CANT_LOCK_OR_DISMOUNT_FILESYS">Lỗi: Hệ thống tập tin không thể được khóa và/hay tháo xuống. Nó có thể đang được dùng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng (ví dụ như nhu liệu chống vi rút). Mã hóa phân vùng có thể làm cho dữ liệu bị hỏng và hệ thống không ổn định.\n\nXin đóng bất cứ ứng dụng nào có thể đang dùng hệ thống tập tin (kể luôn nhu liệu chống vi rút) và thử lại. Nếu nó không giúp được thì xin theo những bước bên dưới.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_IN_USE_INFO">CẢNH BÁO: Một vài thiết bị/phân vùng được nạp lên đã được đang sử dụng!\n\nBỏ mặc chuyện này có thể gây ra những kết quả không mong muốn luôn cả hệ thống không ổn định.\n\nChúng tôi cực lực khuyên bạn nên đóng bất cứ ứng dụng nào có thể dùng những thiết bị/phân vùng này.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_PARTITIONS_ERR">Thiết bi được chọn có chứa các phân vùng.\n\nĐịnh dạng thiết bị có thể làm cho hệ thống bất ổn và/hay dữ liệu bị hỏng. Xin chọn một phân vùng trong thiết bị hoặc bỏ hết các phân vùng trong thiết bị để TrueCrypt có thể định dạng nó một cách an toàn.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_PARTITIONS_ERR_W_INPLACE_ENC_NOTE">Thiết bị vô hệ được chọn có chứa các phân vùng.\n\nCác tập đĩa TrueCrypt được mã hóa có thiết bị làm chủ có thể được cấu tạo bên trong các thiết bị không có chứa bất cứ phân vùng nào (kể luôn các đĩa cứng và ổ đĩa thể rắn). Một thiết bị có chứa các phân vùng chỉ có thể được mã hóa toàn bộ tại chỗ (dùng một khóa chính đơn độc) nếu nó là ổ đĩa nơi mà Windows được cài đặt và nơi mà nó khởi động.\n\nNếu bạn muốn mã hóa thiết bị vô hệ được chọn bằng cách dùng một khóa chính đơn độc thì bạn sẽ cần phải gỡ bỏ tất cả các phân vùng trong thiết bị trước để cho TrueCrypt định dạng nó một cách an toàn (định dạng một thiết bị có chứa các phân vùng có thể làm cho hệ thống bất ổn và/hay dữ liệu bị hỏng). Một cách khác, bạn có thể mã hóa mỗi phân vùng trong ổ đĩa riêng biệt nhau (mỗi phân vùng sẽ được mã hóa bằng cách dùng một khóa chính khác nhau).\n\nLưu ý: Nếu bạn muốn gỡ bỏ tất cả các phân vùng khỏi một đĩa GPT, bạn có thể cần phải hoán chuyển nó thành một đĩa MBR (ví dụ như dùng công cụ trong Computer Management) để gỡ bỏ các phân vùng ẩn.</string>
+ <string lang="en" key="WHOLE_NONSYS_DEVICE_ENC_CONFIRM">Warning: If you encrypt the entire device (as opposed to encrypting only a partition on it), operating systems will consider the device as new, empty, and unformatted (as it will contain no partition table) and may spontaneously initialize the device (or ask you if you want to do so), which may damage the volume. Furthermore, it will not be possible to consistently mount the volume as favorite (e.g. when the drive number changes) or to assign a favorite-volume label to it.\n\nTo avoid that you may want to consider creating a partition on the device and encrypting the partition instead.\n\nAre you sure want to encrypt the entire device?</string>
+ <string lang="vi" key="AFTER_FORMAT_DRIVE_LETTER_WARN">QUAN TRỌNG: Xin nhớ là tập đĩa này KHÔNG thể nạp lên/truy cập được khi dùng chữ hiệu ổ đĩa %c:, cái mà đang được gán cho nó!\n\nĐể nạp tập đĩa này lên, nhấn 'Auto-Mount Devices' trong cửa sổ chính của TrueCrypt (một cách khác, trong cửa sổ chính của TrueCrypt, nhấn 'Select Device', sau đó chọn phân vùng/thiết bị này, và nhấn 'Mount'). Tập đĩa sẽ được nạp lên một chữ hiệu ổ đĩa khác mà bạn chọn từ danh sách trong cửa sổ chính của TrueCrypt.\n\nChữ hiệu ổ đĩa gốc %c: chỉ nên được dùng trong trường hợp bạn cần bỏ mã hóa ra khỏi phân vùng/thiết bị (ví dụ như nếu bạn không còn cần mã hóa nữa). Trong trường hợp như thế, nhấn phải chữ hiệu ổ đĩa %c: trong danh sách của 'Computer' (hay 'My Computer') và chọn 'Format'. Ngoài ra, chữ hiệu ổ đĩa %c: không nên bao giờ được sử dụng (trừ khi bạn gỡ bỏ nó, như được miêu tả ví dụ như trong FAQ của TrueCrypt, và gán nó vào một phân vùng/thiết bị khác).</string>
+ <string lang="vi" key="OS_NOT_SUPPORTED_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Mã hóa tại chỗ các tập đĩa vô hệ không được hỗ trợ trong phiên bản của hệ điều hành mà bạn hiện đang sử dụng (nó chỉ được hỗ trợ trong Windows Vista và các phiên bản sau của Windows).\n\nLý do là phiên bản này của Windows không hỗ trợ việc thu nhỏ một hệ thống tập tin (hệ thống tập tin cần được thu nhỏ để dành chỗ cho phần đầu và bản sao phần đầu của tập đĩa).</string>
+ <string lang="vi" key="ONLY_NTFS_SUPPORTED_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Phân vùng được chọn dường như không có chứa một hệ thống tập tin NTFS. Chỉ có những phân vùng có chứa một hệ thống tập tin NTFS mới có thể được mã hóa tại chỗ.\n\nLưu ý: Lý do là Windows không hỗ trợ việc thu nhỏ những loại hệ thống tập tin khác (hệ thống tập tin cần được thu nhỏ để dành chỗ cho phần đầu và bản sao phần đầu của tập đĩa).</string>
+ <string lang="vi" key="ONLY_MOUNTED_VOL_SUPPORTED_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Phân vùng được chọn dường như không có chứa một hệ thống tập tin NTFS. Chỉ có những phân vùng có chứa một hệ thống tập tin NTFS mới có thể được mã hóa tại chỗ.\n\nNếu bạn muốn cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt được mã hóa bên trong phân vùng này thì chọn tùy chọn "Cấu tạo tập đĩa được mã hóa và định dạng nó" (thay vì tùy chọn "Mã hóa phân vùng tại chỗ").</string>
+ <string lang="vi" key="PARTITION_TOO_SMALL_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Lỗi: Phân vùng quá nhỏ. TrueCrypt không thể mã hóa nó tại chỗ được.</string>
+ <string lang="vi" key="INPLACE_ENC_ALTERNATIVE_STEPS">Để mã hóa dữ liệu trong phân vùng này, xin theo những bước sau đây:\n\n1) Cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt trong một phân vùng/thiết bị trống và sau đó nạp nó lên.\n\n2) Chép tất cả tập tin mà ban đầu bạn muốn mã hóa từ phân vùng vào tập đĩa TrueCrypt đã được nạp (được cấu tạo và nạp trong bước 1). Cách đó, bạn sẽ cấu tạo một bản sao của dữ liệu được TrueCrypt mã hóa.\n\n3) Cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt trong phân vùng mà ban đầu bạn muốn mã hóa và đảm bảo rằng (trong trợ lý của TrueCrypt) bạn chọn tùy chọn " Cấu tạo tập đĩa được mã hóa và định dạng nó" (thay vì tùy chọn "Mã hóa phân vùng tại chỗ"). Lưu ý là tất cả dữ liệu trong phân vùng sẽ bị xóa bỏ. Sau khi tập đĩa được cấu tạo, nạp nó lên.\n\n4) Chép tất cả tập tin từ tập đĩa sao TrueCrypt đã được nạp (được cấu tạo và nạp trong bước 1) vào tập đĩa TrueCrypt được nạp mà đã được cấu tạo (và nạp lên) trong bước 3.\n\nSau khi bạn làm xong những bước này, dữ liệu sẽ được mã hóa và, thêm vào đó, sẽ có một bản sao của dữ liệu được mã hóa.</string>
+ <string lang="vi" key="RAW_DEV_NOT_SUPPORTED_FOR_INPLACE_ENC">TrueCrypt chỉ có thể mã hóa tại chỗ một phân vùng, một tập đĩa động, hoặc toàn bộ một ổ đĩa hệ thống.\n\nNếu bạn muốn cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt được mã hóa bên trong thiết bị vô hệ được chọn thì chọn tùy chọn "Cấu tạo tập đĩa được mã hóa và định dạng nó" (thay vì tùy chọn "Mã hóa phân vùng tại chỗ ").</string>
+ <string lang="vi" key="INPLACE_ENC_INVALID_PATH">Lỗi: TrueCrypt chỉ có thể mã hóa tại chỗ một phân vùng, một tập đĩa động, hoặc toàn bộ một ổ đĩa hệ thống. Xin đảm bảo là đường dẫn được điền rõ có hợp lệ.</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_RESIZE_FILESYS">Lỗi: Không thể thu nhỏ hệ thống tập tin (hệ thống tập tin cần được thu nhỏ để dành chỗ cho phần đầu và bản sao phần đầu của tập đĩa).\n\nNhững nguyên nhân và giải pháp có thể xảy ra:\n\n- Không đủ chỗ trống trong tập đĩa. Xin đảm bảo là không có ứng dụng nào khác đang viết vào hệ thống tập tin.\n\n- Hệ thống tập tin bị tổn hại. Thử kiểm soát nó và sửa bất cứ lỗi nào (nhấn phải chữ hiệu ổ đĩa tương ứng trong danh sách 'Computer', sau đó chọn Đặc tính &gt; Tools &gt; 'Check Now', đảm bảo là tùy chọn 'Automatically fix tập tin hệ thống errors' được bật lên và nhấn Start).\n\nNếu những bước trên không giúp được gì, xin theo những bước bên dưới.</string>
+ <string lang="vi" key="NOT_ENOUGH_FREE_FILESYS_SPACE_FOR_SHRINK">Lỗi: Không đủ chỗ trống trong tập đĩa và vì thế hệ thống tập đĩa không thể được thu nhỏ (hệ thống tập tin cần được thu nhỏ để dành chỗ cho phần đầu và bản sao phần đầu của tập đĩa).\n\nXin xóa bỏ bất cứ tập tin nào dư thừa và trút bỏ Recycle Bin để có được ít nhất 256 KB chỗ trống và sau đó thử lại. Lưu ý là vì một vấn đề của Windows, số lượng chỗ trống báo bởi Windows Explorer có thể không đúng cho đến khi hệ điều hành được bắt đầu lại. Nếu bắt đầu hệ thống lại không giúp được thì hệ thống tập tin có thể bị tổn hại. Thử kiểm soát nó và sửa bất cứ lỗi nào (nhấn phải chữ hiệu ổ đĩa tương ứng trong danh sách 'Computer', sau đó chọn Đặc tính &gt; Tools &gt; 'Check Now', đảm bảo là tùy chọn 'Automatically fix tập tin hệ thống errors' được bật lên và nhấn Start).\n\nNếu những bước trên không giúp được gì, xin theo những bước bên dưới.</string>
+ <string lang="vi" key="DISK_FREE_BYTES">Chỗ trống trên ổ đĩa %hs là %.2f bytes.</string>
+ <string lang="vi" key="DISK_FREE_KB">Chỗ trống trên ổ đĩa %hs là %.2f KB</string>
+ <string lang="vi" key="DISK_FREE_MB">Chỗ trống trên ổ đĩa %hs là %.2f MB</string>
+ <string lang="vi" key="DISK_FREE_GB">Chỗ trống trên ổ đĩa %hs là %.2f GB</string>
+ <string lang="vi" key="DISK_FREE_TB">Chỗ trống trên ổ đĩa %hs là %.2f TB</string>
+ <string lang="vi" key="DISK_FREE_PB">Chỗ trống trên ổ đĩa %hs là %.2f PB</string>
+ <string lang="vi" key="DRIVELETTERS">Không thể lấy chữ hiệu ổ đĩa có sẵn.</string>
+ <string lang="vi" key="DRIVER_NOT_FOUND">Lỗi: Không tìm được trình điều khiển TrueCrypt.\n\nXin chép các tập tin 'truecrypt.sys' và 'truecrypt-x64.sys' vào thư mục nơi mà ứng dụng chính của TrueCrypt (TrueCrypt.exe) đang nằm.</string>
+ <string lang="en" key="DRIVER_VERSION">Error: An incompatible version of the TrueCrypt driver is currently running.\n\nIf you are trying to run TrueCrypt in portable mode (i.e. without installing it) and a different version of TrueCrypt is already installed, you must uninstall it first (or upgrade it using the TrueCrypt installer). To uninstall it, follow these steps: On Windows Vista or later, select 'Start Menu' &gt; Computer &gt; 'Uninstall or change a program' &gt; TrueCrypt &gt; Uninstall; on Windows XP, select 'Start Menu' &gt; Settings &gt; 'Control Panel' &gt; 'Add Or Remove Programs' &gt; TrueCrypt &gt; Remove.\n\nSimilarly, if you are trying to run TrueCrypt in portable mode (i.e. without installing it) and a different version of TrueCrypt is already running in portable mode, you must restart the system first and then run only this new version.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_CIPHER_INIT_FAILURE">Lỗi: Sơ khởi mã hóa thất bại.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_CIPHER_INIT_WEAK_KEY">Lỗi: Một khóa yếu hoặc có thể yếu đã được phát hiện. Khóa này sẽ được bỏ. Xin thử lại lần nữa.</string>
+ <string lang="vi" key="EXCEPTION_REPORT">Một lỗi nghiêm trọng đã xảy ra và TrueCrypt phải được chấm dứt. Nếu chuyện này gây ra bởi một lỗi trong TrueCrypt thì chúng tôi muốn sửa nó. Để giúp chúng tôi, bạn có thể gởi cho chúng tôi một báo cáo lỗi được làm tự động có chứa những khoản sau đây:\n\n- Phiên bản của chương trình\n- Phiên bản của hệ điều hành\n- Loại CPU\n- Tên bộ phận của TrueCrypt\n- Tổng kiểm của tập tin thực hiện của TrueCrypt\n- Tên tượng trưng của cửa sổ hộp thoại\n- Loại lỗi\n- Địa chỉ lỗi \n- Cụm gọi của TrueCrypt\n\nNếu bạn chọn 'Có', URL sau đây (which có chứas the toàn bộ error report) sẽ được mở ra trong Internet browser mặc định của bạn.\n\n%hs\n\nBạn có muốn gởi cho chúng tôi báo cáo lỗi bên trên không?</string>
+ <string lang="vi" key="EXCEPTION_REPORT_EXT">Một lỗi nghiêm trọng đã xảy ra trong hệ thống của bạn nên TrueCrypt cần phải được chấm dứt.\n\nLưu ý là lỗi này không phải do TrueCrypt gây ra (vì vậy những nhà phát triển TrueCrypt không thể sửa nó được). Xin kiểm soát hệ thống của bạn coi có vấn đề không (ví dụ như cấu hình hệ thống, kết nối mạng, các bộ phận phần cứng bị hư).</string>
+ <string lang="en" key="EXCEPTION_REPORT_EXT_FILESEL">A critical error has occurred in your system, which requires TrueCrypt to be terminated.\n\nIf this problem persists, you may want to try disabling or uninstalling applications that could potentially be causing this issue, such as antivirus or Internet security software, system "enhancers", "optimizers" or "tweakers", etc. If it does not help, you may want to try reinstalling your operating system (this problem may also be caused by malware).</string>
+ <string lang="vi" key="EXCEPTION_REPORT_TITLE">Lỗi Nghiêm trọng của TrueCrypt</string>
+ <string lang="en" key="SYSTEM_CRASHED_ASK_REPORT">TrueCrypt detected that the operating system recently crashed. There are many potential reasons why the system could have crashed (for example, a failing hardware component, a bug in a device driver, etc.)\n\nDo you want TrueCrypt to check whether a bug in TrueCrypt could have caused the system crash?</string>
+ <string lang="en" key="ASK_KEEP_DETECTING_SYSTEM_CRASH">Do you want TrueCrypt to continue detecting system crashes?</string>
+ <string lang="en" key="NO_MINIDUMP_FOUND">TrueCrypt found no system crash minidump file.</string>
+ <string lang="en" key="ASK_DELETE_KERNEL_CRASH_DUMP">Do you want to delete the Windows crash dump file to free up disk space?</string>
+ <string lang="en" key="ASK_DEBUGGER_INSTALL">In order to analyze the system crash, TrueCrypt needs to install Microsoft Debugging Tools for Windows first.\n\nAfter you click OK, the Windows installer will download the Microsoft Debugging Tools installation package (16 MB) from a Microsoft server and install it (the Windows installer will be forwarded to the Microsoft server URL from the truecrypt.org server, which ensures that this feature works even if Microsoft changes the location of the installation package).</string>
+ <string lang="en" key="SYSTEM_CRASH_ANALYSIS_INFO">After you click OK, TrueCrypt will analyze the system crash. This may take up to several minutes.</string>
+ <string lang="en" key="DEBUGGER_NOT_FOUND">Please make sure the environment variable 'PATH' includes the path to 'kd.exe' (Kernel Debugger).</string>
+ <string lang="en" key="SYSTEM_CRASH_NO_TRUECRYPT">It appears that TrueCrypt most likely did not cause the system crash. There are many potential reasons why the system could have crashed (for example, a failing hardware component, a bug in a device driver, etc.)</string>
+ <string lang="en" key="SYSTEM_CRASH_UPDATE_DRIVER">Results of the analysis indicate that updating the following driver might solve this issue: </string>
+ <string lang="en" key="SYSTEM_CRASH_REPORT">To help us determine whether there is a bug in TrueCrypt, you can send us an automatically generated error report containing the following items:\n- Program version\n- Operating system version\n- Type of CPU\n- Error category\n- Driver name and version\n- System call stack\n\nIf you select 'Yes', the following URL (which contains the entire error report) will be opened in your default Internet browser.</string>
+ <string lang="en" key="ASK_SEND_ERROR_REPORT">Do you want to send us the above error report?</string>
+ <string lang="vi" key="ENCRYPT">Mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="DECRYPT">Giải mã</string>
+ <string lang="vi" key="PERMANENTLY_DECRYPT">Giải mã vĩnh viễn</string>
+ <string lang="vi" key="EXIT">Thoát ra</string>
+ <string lang="vi" key="EXT_PARTITION">Xin cấu tạo một ổ đĩa theo lôgic cho phân vùng nới rộng này, và sau đó thử lại.</string>
+ <string lang="vi" key="FILE_HELP">Một tập đĩa TrueCrypt có thể nằm trong một tập tin (gọi là bộ chứa TrueCrypt), mà có thể nằm trong một đĩa cứng, trong một ổ đĩa nhớ USB, v.v. Một bộ chứa TrueCrypt thì giống như bất cứ tập tin thông thường nào (ví dụ như nó có thể được di chuyển hoặc xóa bỏ như bất cứ tập tin nào). Nhấn 'Chọn Tập tin' để chọn một tập tin cho bộ nhớ và để chọn vị trí nơi mà bạn muốn bộ nhớ được cấu tạo.\n\nCẢNH BÁO: Nếu bạn chọn một tập tin có sẵn, TrueCrypt sẽ KHÔNG mã hóa nó; tập tin sẽ được xóa bỏ và thay thế với bộ chứa TrueCrypt mới được cấu tạo. Bạn sẽ có thể mã hóa những tập tin có sẵn (sau này) bằng cách di chuyển chúng vào bộ chứa TrueCrypt mà bạn sắp cấu tạo bây giờ.</string>
+ <string lang="vi" key="FILE_HELP_HIDDEN_HOST_VOL">Chọn vị trí của tập đĩa bên ngoài để được cấu tạo (bên trong tập đĩa này, tập đĩa ẩn sẽ được cấu tạo sau này).\n\nMột tập đĩa TrueCrypt có thể nằm trong một tập tin (gọi là bộ chứa TrueCrypt), mà có thể nằm trong một đĩa cứng, trong một ổ đĩa nhớ một USB, v.v. Một bộ chứa TrueCrypt có thể được di chuyển hoặc xóa bỏ như bất cứ tập tin thông thường nào. Nhấn 'Chon Tập tin' để chọn một tập tin cho bộ nhớ và để chọn vị trí nơi mà bạn muốn bộ nhớ được cấu tạo. Nếu bạn chọn một tập tin có sẵn, TrueCrypt sẽ KHÔNG mã hóa nó; nó sẽ được xóa bỏ và thay thế với bộ chứa mới được cấu tạo. Bạn sẽ có thể mã hóa những tập tin có sẵn (sau này) bằng cách di chuyển chúng vào bộ chứa TrueCrypt mà bạn sắp cấu tạo bây giờ.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_HELP">Các tập đĩa TrueCrypt được mã hóa có thiết bị làm chủ có thể được cấu tạo bên trong các phân vùng của các đĩa cứng, các ổ đĩa thể rắn, các thỏi nhớ USB, và trong các thiết bị chứa được hỗ trợ khác. Các phân vùng cũng có thể được mã hóa tại chỗ.\n\nThêm vào đó, các tập đĩa TrueCrypt được mã hóa có thiết bị làm chủ có thể được cấu tạo bên trong các thiết bị không có chứa bất cứ phân vùng nào (kể luôn các đĩa cứng và ổ đĩa thể rắn).\n\nLưu ý: Một thiết bị có chứa các phân vùng có thể được mã hóa toàn bộ tại chỗ (dùng một khóa đơn độc) nếu nó là ổ đĩa nơi mà Windows được cài đặt và nơi mà nó khởi động.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_HELP_NO_INPLACE">Một tập đĩa TrueCrypt có thiết bị làm chủ có thể được cấu tạo bên trong một phân vùng của đĩa cứng, ổ đĩa thể rắn, thỏi USB, và các thiết bị chứa khác.\n\nCẢNH BÁO: Lưu ý là phân vùng/thiết bị sẽ được định dạng và tất cả dữ liệu đang được lưu trữ trong đó sẽ bị mất.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_HELP_HIDDEN_HOST_VOL">\nChọn vị trí của tập đĩa bên ngoài để được cấu tạo (bên trong tập đĩa này, tập đĩa ẩn sẽ được cấu tạo sau này).\n\nCác tập đĩa bên ngoài có thể được cấu tạo bên trong những phân vùng của các đĩa cứng, các ổ đĩa thể rắn, các thỏi nhớ USB, và trong các thiết bị chứa được hỗ trợ khác. Các tập đĩa bên ngoài cũng có thể được cấu tạo bên trong các thiết bị không có chứa bất cứ phân vùng nào (kể luôn các đĩa cứng và ổ đĩa thể rắn).\n\nCẢNH BÁO: Lưu ý là phân vùng/thiết bị sẽ được định dạng và tất cả dữ liệu đang được lưu trữ trong đó sẽ bị mất.</string>
+ <string lang="vi" key="FILE_HELP_HIDDEN_HOST_VOL_DIRECT">\nChọn vị trí của tập đĩa nơi mà bạn muốn cấu tạo một tập đĩa ẩn trong đó.</string>
+ <string lang="vi" key="FILE_IN_USE">CẢNH BÁO: Tập tin chủ/thiết bị đã đang được sử dụng!\n\nPhớt lờ chuyện này có thể gây ra những kết quả không muốn kể luôn sự bất ổn của hệ thống. Tất cả các ứng dụng có thể đang dùng tập tin chủ/thiết bị (ví dụ như các ứng dụng chống vi rút hoặc sao lưu) nên được đóng lại trước khi nạp tập đĩa lên.\n\nTiếp tục nạp lên không?</string>
+ <string lang="vi" key="FILE_IN_USE_FAILED">Lỗi: Không thể nạp tập đĩa lên được. Tập tin chủ/thiết bị đã đang được sử dụng. Thử nạp lên mà không cần truy cập dành riêng cũng thất bại luôn.</string>
+ <string lang="vi" key="FILE_OPEN_FAILED">Không thể mở tập tin.</string>
+ <string lang="vi" key="FILE_TITLE">Vị trí Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="FILESYS_PAGE_TITLE">Các Tập tin lớn</string>
+ <string lang="vi" key="FILESYS_PAGE_HELP_QUESTION">Bạn có tính lưu giữ những tập tin lớn hơn 4 GB trong tập đĩa TrueCrypt này không?</string>
+ <string lang="vi" key="FILESYS_PAGE_HELP_EXPLANATION">Tùy vào sự chọn lựa của bạn bên trên, TrueCrypt sẽ chọn một hệ thống tập tin mặc định thích hợp cho tập đĩa TrueCrypt (bạn sẽ có thể chọn một hệ thống tập tin trong bước kế tiếp).</string>
+ <string lang="vi" key="FILESYS_PAGE_HELP_EXPLANATION_HIDVOL">Vì bạn đang cấu tạo một tập đĩa bên ngoài, bạn nên tính đến chuyện chọn 'Không'. Nếu bạn chọn 'Có', hệ thống tập tin mặc định sẽ là NTFS, mà cái này không thích hợp cho các tập đĩa bên ngoài dùng theo FAT (ví dụ như kích cỡ tối đa có thể được cho tập đĩa ẩn sẽ lớn hơn nhiều nếu tập đĩa bên ngoài được định dạng theo FAT). Thông thường, FAT là mặc định cho cả tập đĩa ẩn và thông thường (vì vậy các tập đĩa FAT không bị nghi ngờ gì). Tuy nhiên, nếu người dùng cho thấy ý định lưu giữ các tập tin lớn hơn 4 GB (mà hệ thống tập tin FAT không cho phép), thì FAT không phải là mặc định.</string>
+ <string lang="vi" key="FILESYS_PAGE_HELP_EXPLANATION_HIDVOL_CONFIRM">Bạn có chắc là bạn muốn chọn 'Có' không?</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_TRANSFORM_MODE_PAGE_TITLE">Phương thức cấu tạo Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_TRANSFORM_MODE_PAGE_FORMAT_HELP">Đây là cách nhanh nhất để cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt có phân vùng làm chủ hoặc có thiết bị làm chủ (mã hóa tại chỗ, một tùy chọn khác, bị chậm hơn vì nội dung của mỗi khu vực phải được đọc trước, mã hóa, và sau đó viết). Bất cứ dữ liệu nào đã được lưu trữ trong phân vùng/thiết bị được chọn sẽ bị mất (dữ liệu sẽ KHÔNG được mã hóa; nó sẽ được viết chòng lên với dữ liệu ngẫu nhiên). Nếu bạn muốn mã hóa dữ liệu có sẵn trong một phân vùng thì chọn tùy chọn khác.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_TRANSFORM_MODE_PAGE_INPLACE_HELP">Nguyên cả phân vùng được chọn và tất cả dữ liệu giữ trong đó sẽ được mã hóa tại chỗ. Nếu phân vùng trống thì bạn nên chọn tùy chọn khác (tập đĩa sẽ được cấu tạo nhanh hơn nhiều).</string>
+ <string lang="vi" key="NOTE_BEGINNING">Ghi chú:</string>
+ <string lang="vi" key="RESUME">Làm tiếp</string>
+ <string lang="vi" key="DEFER">&amp;Hoãn lại</string>
+ <string lang="vi" key="START">Bắt đầu</string>
+ <string lang="vi" key="CONTINUE">Tiếp tục</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT">Định dạng</string>
+ <string lang="vi" key="WIPE">&amp;Tẩy</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_ABORT">Hủy bỏ định dạng không?</string>
+ <string lang="vi" key="SHOW_MORE_INFORMATION">Cho thấy thêm tin tức</string>
+ <string lang="vi" key="DO_NOT_SHOW_THIS_AGAIN">Đừng cho thấy cái này nữa</string>
+ <string lang="vi" key="WIPE_FINISHED">Nội dung của phân vùng/ổ đĩa đã được xóa bỏ thành công.</string>
+ <string lang="vi" key="WIPE_FINISHED_DECOY_SYSTEM_PARTITION">Nội dung của phân vùng nơi hệ thống gốc (mà hệ ẩn là một bản sao) ở đã được xóa bỏ thành công.</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_VERSION_WARNING">Xin đảm bảo là phiên bản Windows bạn sắp cài đặt (on the tẩyd phân vùng) giống như phiên bản Windows bạn đang cho chạy hiện tại. Chuyện này cần thiết vì cả hai hệ thống sẽ cùng dùng một phân vùng khởi động giống nhau.</string>
+ <string lang="en" key="SYSTEM_ENCRYPTION_FINISHED">The system partition/drive has been successfully encrypted.\n\nNote: If there are non-system TrueCrypt volumes that you need to have mounted automatically every time Windows starts, you can set it up by mounting each of them and selecting 'Favorites' &gt; 'Add Mounted Volume to System Favorites').</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_DECRYPTION_FINISHED">Phân vùng/ổ đĩa hệ thống đã được giải mã thành công.</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nTập đĩa TrueCrypt đã được cấu tạo và sẵn sàng để dùng. Nếu bạn muốn cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt khác thì nhấn Kế tiếp. Không thôi thì nhấn Thoát ra.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_VOL_FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nTập đĩa ẩn TrueCrypt đã được cấu tạo thành công (hệ điều hành ẩn sẽ nằm bên trong tập đĩa ẩn này).\n\nNhấn Kế tiếp để tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_TITLE">Tập đĩa được Hoàn toàn Mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_INFO">QUAN TRỌNG: ĐỂ NẠP TẬP ĐĨA TRUECRYPT MỚI ĐƯỢC CẤU TẠO NÀY LÊN VÀ ĐỂ TRUY CẬP DỮ LIỆU LƯU TRỮ TRONG NÓ, NHẤN 'Auto-Mount Devices' TRONF CỬA SỔ CHÍNH CỦA TRUECRYPT. Sau khi bạn nhập đúng mật mã vào (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa), tập đĩa sẽ được nạp lên chữ hiệu ổ đĩa mà bạn chọn từ danh sách trong cửa sổ chính của TrueCrypt (và bạn sẽ có thể truy cập dữ liệu được mã hóa data qua chữ hiệu ổ đĩa được chọn).\n\nXIN NHỚ HOẶC GHI XUỐNG NHỮNG BƯỚC TRÊN. BẠN PHẢI THEO CHÚNG BẤT CỨ KHI NÀO BẠN MUỐN NẠP TẬP ĐĨA LÊN VÀ TRUY CẬP DỮ LIỆU LƯU GIỮ TRONG NÓ. Một cách khác, trong cửa sổ chính của TrueCrypt, nhấn 'Chọn Thiết bị', sau đó chọn phân vùng/tập đĩa này, và nhấn 'Mount'.\n\nPhân vùng/tập đĩa đã được mã hóa thành công (nó có chứa một tập đĩa TrueCrypt đã được mã hóa toàn bộ bây giờ) và sẵn sàng để dùng.</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_FINISHED_INFO">Tập đĩa TrueCrypt đã được cấu tạo thành công.</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_FINISHED_TITLE">Tập đĩa được Cấu tạo</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_HELP">QUAN TRỌNG: Di chuyển con chuột của bạn càng nhiều trong cửa sổ này càng tốt. Bạn làm càng lâu càng tốt. Chuyện này sẽ gia tăng sức mạnh mã hóa của các khóa mã hóa. Sau đó nhấn Định dạng để cấu tạo tập đĩa.</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_HIDVOL_HOST_HELP">Nhấn Định dạng để cấu tạo tập đĩa bên ngoài. Để có thêm hướng dẫn, xin tham khảo tài liệu.</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_HIDVOL_HOST_TITLE">Định dạng Tập đĩa Bên ngoài</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_HIDVOL_TITLE">Định dạng Tập đĩa Ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_TITLE">Định dạng Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="HELP_READER_ERROR">Cần có Adobe Reader (hoặc một công cụ tương đương) để xem hoặc in TrueCrypt User's Guide. Adobe Reader (freeware) có thể được tải xuống tại: www.adobe.com\n\nThay vì vậy, bạn có muốn xem tài liệu trên mạng không?</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_WIZARD_MODE_NORMAL_HELP">Nếu bạn chọn tùy chọn này, trước tiên trợ lý sẽ giúp bạn cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt thông thường và sau đó một tập đĩa TrueCrypt ẩn bên trong nó. Người dùng không kinh nghiệm nên luôn luôn chọn tùy chọn này.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_WIZARD_MODE_DIRECT_HELP">Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ cấu tạo một tập đĩa ẩn bên trong một tập đĩa TrueCrypt có sẵn. Sẽ cho rằng bạn đã cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt thích hợp để chứa tập đĩa ẩn rồi.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_WIZARD_MODE_TITLE">Phương thức Cấu tạo Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_FORMAT_FINISHED_TITLE">Tập đĩa Ẩn đã được Cấu tạo</string>
+ <string lang="en" key="HIDVOL_FORMAT_FINISHED_HELP">The hidden TrueCrypt volume has been successfully created and is ready for use. If all the instructions have been followed and if the precautions and requirements listed in the section "Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes" in the TrueCrypt User's Guide are followed, it should be impossible to prove that the hidden volume exists, even when the outer volume is mounted.\n\nWARNING: IF YOU DO NOT PROTECT THE HIDDEN VOLUME (FOR INFORMATION ON HOW TO DO SO, REFER TO THE SECTION "PROTECTION OF HIDDEN VOLUMES AGAINST DAMAGE" IN THE TRUECRYPT USER'S GUIDE), DO NOT WRITE TO THE OUTER VOLUME. OTHERWISE, YOU MAY OVERWRITE AND DAMAGE THE HIDDEN VOLUME!</string>
+ <string lang="vi" key="FIRST_HIDDEN_OS_BOOT_INFO">Bạn đã bắt đầu hệ điều hành ẩn. Như bạn có thể để ý, hệ điều hành ẩn hình như được cài đặt trong cùng phân vùng với hệ điều hành ban đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, nó được cài đặt bên trong phân vùng đằng sau nó (trong tập đĩa ẩn). Tất cả các thao tác đọc và viết đang được vô hình chuyển từ phân vùng hệ thống ban đầu đến tập đĩa ẩn.\n\nCả hệ điều hành lẫn các ứng dụng sẽ không biết là dữ liệu viết vào và đọc từ phân vùng hệ thống thực ra được viết vào và đọc từ phân vùng đằng sau nó (từ/vào một tập đĩa ẩn). Bất cứ dữ liệu nào như thế được mã hóa và giải mã ngay khi cần như thông thường (với một khóa mã hóa khác với cái sẽ được dùng cho hệ điều hành nghi trang).\n\n\nXin nhấn Kế tiếp để tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_HOST_FILLING_HELP_SYSENC">Tập đĩa bên ngoài đã được cấu tạo và nạp vào ổ đĩa %hc:. Bây giờ bạn nên chép một vài tập tin nhìn có vẻ nhạy cảm mà thật ra bạn KHÔNG muốn dấu vào tập đĩa bên ngoài này. Chúng nó sẽ nằm ở đó cho bất cứ ai buộc bạn phải tiết lộ mật mã của phân vùng đầu tiên sau phân vùng hệ thống, nơi mà cả hai tập đĩa bên ngoài và tập đĩa ẩn (có chứa hệ điều hành ẩn) sẽ nằm đó. Bạn sẽ có thể tiết lộ mật mã của tập đĩa bên ngoài này, và sự hiện diện của tập đĩa ẩn (và của hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn được giữ bí mật .\n\nQUAN TRỌNG: Những tập tin bạn chép vào tập đĩa bên ngoài không nên chiếm hơn %s. Không thôi, có thể không đủ chỗ trống trong tập đĩa bên ngoài cho tập đĩa ẩn (và bạn sẽ không thể tiếp tục được). Sau khi bạn chép xong, nhấn Kế tiếp (đừng tháo tập đĩa xuống).</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_HOST_FILLING_HELP">Tập đĩa bên ngoài đã được cấu tạo và nạp vào ổ đĩa %hc:. Bây giờ bạn nên chép một vài tập tin nhìn có vẻ nhạy cảm mà thật ra bạn KHÔNG muốn dấu. Những tập tin sẽ nằm ở đó cho bất cứ ai buộc bạn phải tiết lộ mật mã. Bạn sẽ chỉ tiết lộ mật mã của tập đĩa bên ngoài này thôi, không phải của cái ẩn. Những tập tin mà bạn thật sự lo cho sẽ được lưu trữ trong tập đĩa ẩn, mà sẽ được cấu tạo sau này. Khi bạn chép xong, nhấn Kế tiếp. Đừng tháo tập đĩa xuống.\n\nLưu ý: Sau khi nhấn Kế tiếp, cụm ảnh mảng của tập đĩa bên ngoài sẽ được quét để xác định kích cỡ của khu vực chỗ trống không gián đoạn mà phần cuối của nó trùng với phần cuối của tập đĩa. Khu vực này sẽ chứa tập đĩa ẩn, vì thế nó sẽ giới hạn kích cỡ tối đa có thể được của nó. Quét cụm ảnh mảng đảm bảo là không có dữ liệu nào trong tập đĩa bên ngoài bị viết chòng lên bởi tập đĩa ẩn.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_HOST_FILLING_TITLE">Nội dung Tập đĩa Bên ngoài</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_HOST_PRE_CIPHER_HELP">\n\nTrong những bước kế tiếp, bạn sẽ thiết lập các tùy chọn cho tập đĩa bên ngoài (nơi mà bên trong đó tập đĩa ẩn sẽ được cấu tạo sau đó).</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_HOST_PRE_CIPHER_HELP_SYSENC">\n\nTrong những bước kế tiếp, bạn sẽ cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt được gọi là bên ngoài bên tromg phân vùng thứ nhất đằng sau phân vùng hệ thống (như đã được giải thích trong một trong các bước trước).</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_HOST_PRE_CIPHER_TITLE">Tập đĩa bên ngoài</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_PRE_CIPHER_HELP">Trong những bước sau đây, bạn sẽ đặt những tùy chọn và mật mã cho tập đĩa ẩn, cái mà sẽ chứa hệ điều hành ẩn.\n\nGhi chú: Cụm ảnh mảng của tập đĩa bên ngoài đã được quét để xác định kích cỡ của khu vực chỗ trống không gián đoạn mà phần cuối của nó trùng với phần cuối của tập đĩa bên ngoài. Khu vực này sẽ chứa tập đĩa ẩn, vì thế nó giới hạn kích cỡ tối đa có thể được của nó. Kích cỡ tối đa có thể được của tập đĩa ẩn đã được xác định và xác nhận là lớn hơn kích cỡ của phân vùng hệ thống (cần phải có vì nguyên cả nội dung của hệ thống sẽ cần được chép vào tập đĩa ẩn). Chuyện này đảm bảo là không có dữ liệu nào đang được lưu trữ trong tập đĩa bên ngoài sẽ bị viết chòng lên bởi dữ liệu được viết vào khu vực của tập đĩa ẩn.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_PRE_CIPHER_WARNING">QUAN TRỌNG: Xin ghi nhớ những thuật toán mà bạn chọn trong bước này. Bạn sẽ phải chọn những thuật toán giống vậy cho hệ thống nghi trang. Không thôi hệ ẩn sẽ không truy cập được! (Hệ thống nghi trang phải được mã hóa với thuật toán mã hóa giống với hệ ẩn.)\n\nLưu ý: Lý do là hệ thống nghi trang và hệ ẩn sẽ xài chung một bộ tải khởi nạp đơn độc, cái mà chỉ hỗ trợ một thuật toán đơn độc được chọn bởi người sử dụng (cho mỗi thuật toán, có một phiên bản đặc biệt của Bộ tải Khởi nạp của TrueCrypt).</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_PRE_CIPHER_HELP">\n\nCụm ảnh mảng của tập đĩa đã được quét và kích cỡ tối đa có thể được của tập đĩa ẩn đã được xác định. Trong những bước kế tiếp bạn sẽ đặt những tùy chọn, kích cỡ, và mật mã cho tập đĩa ẩn.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_PRE_CIPHER_TITLE">Tập đĩa Ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_PROT_WARN_AFTER_MOUNT">Tập đĩa ẩn bây giờ được bảo vệ khỏi bị tổn hại cho đến khi tập đĩa bên ngoài được tháo xuống.\n\nCẢNH BÁO: Nếu bất cứ dữ liệu nào được thử lưu vào khu vực của tập đĩa ẩn, TrueCrypt sẽ bắt đầu bảo vệ chống ghi toàn bộ tập đĩa (cả phần bên ngoài lẫn phần ẩn) cho đến khi nó được tháo xuống. Chuyện này có thể làm cho hệ thống tập tin bị tổn hại trong tập đĩa bên ngoài, mà (nếu tái diễn) sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi cho việc phủ nhận có vẻ hợp lý về tập đĩa ẩn. Vì vậy, bạn nên dùng mọi nổ lực tránh viết vào khu vực tập đĩa ẩn. Bất cứ dữ liệu nào đang được lưu vào khu vực tập đĩa ẩn sẽ không được lưu trữ và sẽ bị mất. Windows có thể báo đây là một lỗi viết ("Viết Hoãn lại bị Thất bại" hoặc "Tham số không đúng").</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_PROT_WARN_AFTER_MOUNT_PLURAL">Mỗi một tập đĩa ẩn bên trong các tập đĩa mới được nạp lên bây giờ được bảo vệ khỏi bị tổn hại cho đến khi được tháo xuống.\n\nCẢNH BÁO: Nếu bất cứ dữ liệu nào được thử lưu vào khu vực của tập đĩa ẩn được bảo vệ của các tập đĩa này, TrueCrypt sẽ bắt đầu bảo vệ chống ghi toàn bộ tập đĩa (cả phần bên ngoài lẫn phần ẩn) cho đến khi nó được tháo xuống. Chuyện này có thể làm cho hệ thống tập tin bị hỏng trong tập đĩa bên ngoài, mà (nếu tái diễn) sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi cho việc phủ nhận có vẻ hợp lý về tập đĩa ẩn. Vì vậy, bạn nên dùng mọi nổ lực tránh viết vào khu vực tập đĩa ẩn. Bất cứ dữ liệu nào đang được lưu vào khu vực tập đĩa ẩn được bảo vệ sẽ không được lưu trữ và sẽ bị mất. Windows có thể báo đây là một lỗi viết ("Viết Hoãn lại bị Thất bại" hoặc "Tham số không đúng").</string>
+ <string lang="vi" key="DAMAGE_TO_HIDDEN_VOLUME_PREVENTED">CẢNH BÁO: Dữ liệu đã được thử lưu vào khu vực của tập đĩa ẩn của tập đĩa được nạp vào %c:! TrueCrypt đã ngăn cản những dữ liệu này được lưu trữ để bảo vệ tập đĩa ẩn. Chuyện này có thể làm hệ thống tập tin bị hỏng trong tập đĩa bên ngoài và Windows có thể báo một lỗi viết ("Viết Hoãn lại bị Thất bại" hoặc "Tham số không đúng"). Toàn bộ tập đĩa (cả phần bên ngoài lẫn phần ẩn) sẽ được bảo vệ chống ghi cho đến khi nó được tháo xuống. Nếu đây không phải là lần đầu tiên TrueCrypt ngăn cản dữ liệu được lưu vào khu vực của tập đĩa ẩn của tập đĩa này, việc phủ nhận có vẻ hợp lý về tập đĩa ẩn có thể bị ảnh hưởng bất lợi (vì có thể có sự mâu thuẩn bất thường bên trong hệ thống tập tin của tập đĩa bên ngoài). Vì vậy, bạn nên tính đến chuyện cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt mới (với Quick Format được tắt) và dời các tập tin từ tập đĩa này sang tập đĩa mới; tập đĩa này nên được xóa tẩy một cách an toàn (cả phần bên ngoài lẫn phần ẩn). Chúng tôi cực lực khuyên bạn bắt đầu hệ điều hành lại bây giờ.</string>
+ <string lang="en" key="CANNOT_SATISFY_OVER_4G_FILE_SIZE_REQ">You have indicated intent to store files larger than 4 GB on the volume. This requires the volume to be formatted as NTFS, which, however, will not be possible.</string>
+ <string lang="en" key="CANNOT_CREATE_NON_HIDDEN_NTFS_VOLUMES_UNDER_HIDDEN_OS">Please note that when a hidden operating system is running, non-hidden TrueCrypt volumes cannot be formatted as NTFS. The reason is that the volume would need to be temporarily mounted without write protection in order to allow the operating system to format it as NTFS (whereas formatting as FAT is performed by TrueCrypt, not by the operating system, and without mounting the volume). For further technical details, see below. You can create a non-hidden NTFS volume from within the decoy operating system.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_CREATION_UNDER_HIDDEN_OS_HOWTO">Vì những lý do bảo mật, khi một hệ điều hành ẩn đang chạy, các tập đĩa ẩn chỉ có thể được cấu tạo bằng phương thức 'trực tiếp' (vì các tập đĩa bên ngoài phải luôn được nạp kiểu chỉ-đọc lên). Để cấu tạo một tập đĩa ẩn một cách an toàn, theo những bước sau đây:\n\n1) Khởi động hệ thống nghi trang.\n\n2) Cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt thông thường và chép vào tập đĩa này một vài tập tin nhìn có vẻ nhạy cảm mà thật ra bạn KHÔNG muốn dấu, (tập đĩa sẽ trở thành tập đĩa bên ngoài).\n\n3) Khởi động hệ ẩn và bắt đầu Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt. Nếu tập đĩa được tập tin làm chủ thì dời nó qua phân vùng hệ thống hoặc qua một tập đĩa ẩn khác (không thôi, tập đĩa ẩn mới được cấu tạo sẽ được nạp kiểu chỉ-đọc và không thể được định dạng). Theo những chỉ dẫn trong trợ lý để chọn phương thức cấu tạo tập đĩa ẩn 'trực tiếp'.\n\n4) Trong trợ lý, chọn tập đĩa bạn đã cấu tạo trong bưóc 2 và sau đó theo những chỉ dẫn để cấu tạo một tập đĩa ẩn bên trong nó.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_WRITE_PROTECTION_BRIEF_INFO">Vì những lý do bảo mật, khi một hệ điều hành ẩn đang chạy, những hệ thống tập tin được giải mã và các tập đĩa TrueCrypt vô ẩn cục bộ được nạp kiểu chỉ-đọc lên (dữ liệu không thể được viết vào những hệ thống tập tin hoặc các tập đĩa TrueCrypt như thế).\n\nDữ liệu được phép viết vào bất cứ hệ thống tập tin nào nằm bên trong một tập đĩa TrueCrypt ẩn (miễn là tập đĩa ẩn không được đặt trong một bộ chứa lưu trữ trong một hệ thống tập tin được giải mã hoặc bất cứ hệ thống tập tin chỉ-đọc nào khác).</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_WRITE_PROTECTION_EXPLANATION">Có ba lý do chính tại sao những biện pháp phòng chống như thế đã được thực hiện:\n\n- Nó cho phép sự cấu tạo của một nền tảng an toàn để nạp các tập đĩa ẩn TrueCrypt lên. Lưu ý là chúng tôi chính thức khuyên rằng các tập đĩa ẩn chỉ được nạp lên khi một hệ điều hành ẩn đang chạy. (Để có thêm tin tức, xem phần phụ 'Những Yêu cầu và Đề phòng Bảo mật Liên quan đến những Tập đĩa Ẩn' trong tài liệu.)\n\n- Trong một vài trường hợp, có thể xác định rằng, ở một thời điểm nào đó, một hệ thống tập tin cá biệt đã không được nạp dưới (hoăc một tập tin cá biệt trong hệ thống tập tin đã không được lưu hay truy cập từ bên trong) một thể hiện cá biệt của một hệ điều hành (ví dụ như bằng cách phân tích và so sánh những ký sự của hệ thống tập tin, những dấu giờ của tập tin, những ghi bản của các ứng dụng, những ghi bản các lỗi, v.v.). Chuyện này có thể cho thấy một hệ điều hành ẩn được cài đặt trong máy. Những biện pháp phòng chống ngăn cản những vấn đề này.\n\n- Nó ngăn cản việc làm hư dữ liệu và cho phép sự vô động an toàn. Khi Windows tiếp tục lại từ sự vô động, nó cho rằng tất cả các hệ thống tập tin đã được nạp lên nằm trong tình trạng giống như khi hệ thống vào trạng thái vô động. TrueCrypt đảm bảo việc này bằng cách bảo vệ viết bất cứ hệ thống tập tin nào có thể truy cập được từ bên trong cả hệ nghi trang lẫn hệ ẩn. Không sự bảo vệ như thế, hệ thống tập tin có thể trở nên bị hỏng khi được nạp lên bởi một hệ thống trong lúc hệ thống kia đang vô động.</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_TO_HIDDEN_OS_DATA_TRANSFER_HOWTO">Lưu ý: Nếu bạn cần chuyển các tập tin một cách an toàn từ hệ thống nghi trang sang hệ thống ẩn, theo những bước sau đây:\n1) Bắt đầu hệ thống nghi trang.\n2) Lưu những tập tin vào một tập đĩa được giải mã hoặc vào một tập đĩa TrueCrypt bên ngoài/thông thường.\n3) Bắt đầu hệ ẩn.\n4) Nếu bạn đã lưu những tập tin vào một tập đĩa TrueCrypt, nạp nó lên (nó sẽ được tự động nạp lên kiểu chỉ-đọc).\n5) Chép những tập tin vào phân vùng hệ thống ẩn phân vùng hoặc vào một tập đĩa ẩn khác.</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_RESTART">Máy của bạn phải được bắt đầu lại.\n\nBạn có muốn bắt đầu nó lại bây giờ không?</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_GETTING_SYSTEM_ENCRYPTION_STATUS">Có lỗi xảy ra khi đang lấy tình trạng mã hóa hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="INIT_SYS_ENC">Không thể sơ khởi các bộ phận của ứng dụng cho việc mã hóa hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="INIT_RAND">Không sơ khởi hàm tạo ra các số ngẫu nhiên được!</string>
+ <string lang="vi" key="INIT_REGISTER">Không thể sơ khởi ứng dụng được. Không đăng ký hạng Hộp thoại được.</string>
+ <string lang="vi" key="INIT_RICHEDIT">Lỗi: Không nạp thư viện hệ thống Rich Edit được.</string>
+ <string lang="vi" key="INTRO_TITLE">Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="MAX_HIDVOL_SIZE_BYTES">Kích cỡ tối đa có thể xài được cho tập đĩa ẩn trong tập đĩa này là %.2f bytes.</string>
+ <string lang="vi" key="MAX_HIDVOL_SIZE_KB">Kích cỡ tối đa có thể xài được cho tập đĩa ẩn trong tập đĩa này là %.2f KB.</string>
+ <string lang="vi" key="MAX_HIDVOL_SIZE_MB">Kích cỡ tối đa có thể xài được cho tập đĩa ẩn trong tập đĩa này là %.2f MB.</string>
+ <string lang="vi" key="MAX_HIDVOL_SIZE_GB">Kích cỡ tối đa có thể xài được cho tập đĩa ẩn trong tập đĩa này là %.2f GB.</string>
+ <string lang="vi" key="MOUNTED_NOPWCHANGE">Mật mã/tập tin khóa không thể được thay đổi trong lúc tập đĩa đang được nạp lên. Xin tháo tập đĩa xuống trước.</string>
+ <string lang="vi" key="MOUNTED_NO_PKCS5_PRF_CHANGE">Khóa đầu của thuật toán chuyển hóa không thể được thay đổi trong lúc tập đĩa đang được nạp lên. Xin tháo tập đĩa xuống trước.</string>
+ <string lang="vi" key="MOUNT_BUTTON">&amp;Nạp lên</string>
+ <string lang="vi" key="NEW_VERSION_REQUIRED">Cần có một phiên bản mới của TrueCrypt để nạp tập đĩa này lên.</string>
+ <string lang="vi" key="VOL_CREATION_WIZARD_NOT_FOUND">Lỗi: Không tìm được Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa.\n\nXin đảm bảo là tập tin 'TrueCrypt Format.exe' có trong thư mục nơi mà 'TrueCrypt.exe' được khởi chạy. Không thôi có thì xin cài đặt TrueCrypt lại, hoặc tìm 'TrueCrypt Format.exe' trong đĩa của bạn và cho nó chạy.</string>
+ <string lang="vi" key="NEXT">&amp;Kế tiếp &gt;</string>
+ <string lang="vi" key="FINALIZE">&amp;Kết thúc</string>
+ <string lang="vi" key="INSTALL">&amp;Cài đặt</string>
+ <string lang="vi" key="EXTRACT">R&amp;út ra</string>
+ <string lang="vi" key="NODRIVER">Không thể nối vào trình điều khiển thiết bị của TrueCrypt. TrueCrypt không thể làm việc được nếu trình điều khiển thiết bị không đang chạy.\n\nXin lưu ý là vì một vấn đề của Windows, có thể cần phải đăng xuất hoặc bắt đầu hệ thống lại trước khi trình điều khiển cí thể được nạp lên.</string>
+ <string lang="vi" key="NOFONT">Có lỗi xảy ra khi đang nạp/chuẩn bị các kiểu chữ.</string>
+ <string lang="vi" key="NOT_FOUND">Không tìm được chữ hiệu ổ đĩa hoặc không có chữ hiệu ổ đĩa nào được xác định.</string>
+ <string lang="vi" key="DRIVE_LETTER_UNAVAILABLE">Chữ hiệu ổ đĩa không có sẵn.</string>
+ <string lang="vi" key="NO_FILE_SELECTED">Không có tập tin nào được chọn!</string>
+ <string lang="vi" key="NO_FREE_DRIVES">Không có chữ hiệu ổ đĩa nào có sẵn.</string>
+ <string lang="vi" key="NO_FREE_DRIVE_FOR_OUTER_VOL">Không có chữ hiệu ổ đĩa nào trống cho tập đĩa bên ngoài! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="NO_OS_VER">Không thể định được phiên bản hệ điều hành của bạn hoặc bạn đang sử dụng một hệ điều hành không được hỗ trợ.</string>
+ <string lang="vi" key="NO_PATH_SELECTED">Không có đường dẫn nào được chọn!</string>
+ <string lang="vi" key="NO_SPACE_FOR_HIDDEN_VOL">Không có đủ chỗ trống cho tập đĩa ẩn! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_OS_CLONE">Lỗi: Những tập tin bạn đã chép vào tập đĩa bên ngoài chiếm quá nhiều chỗ. Vì vậy, không còn đủ chỗ trống trong tập đĩa bên ngoài cho tập đĩa ẩn.\n\nLưu ý là tập đĩa ẩn phải lớn bằng phân vùng hệ thống (phân vùng nơi mà hệ điều hành hiện đang chạy được cài đặt). Lý do là hệ điều hành ẩn cần được cấu tạo bằng cách chép nội dung của phân vùng hệ thống phân vùng vào tập đĩa ẩn.\n\n\nQuá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn không thể tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="OPENFILES_DRIVER">Trình điều khiển không thể tháo tập đĩa xuống được. Một vài tập tin nằm trong tập tin có thể vẫn còn đang được mở.</string>
+ <string lang="vi" key="OPENFILES_LOCK">Không thể khóa tập đĩa được. Vẫn còn có các tập tin đang được mở trong tập đĩa. Vì thế nó không thể được tháo xuống.</string>
+ <string lang="vi" key="VOL_LOCK_FAILED_OFFER_FORCED_DISMOUNT">TrueCrypt không thể khóa tập đĩa được vì nó đang được sử dụng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng (có thể có các tập tin đang được mở trong tập đĩa).\n\nBạn có muốn buộc tháo tập đĩa xuống không?</string>
+ <string lang="vi" key="OPEN_VOL_TITLE">Chọn một Tập đĩa TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="OPEN_TITLE">Xác định Đường dẫn và Tên Tập tin</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_PKCS11_MODULE">Chọn Thư viện PKCS #11</string>
+ <string lang="vi" key="OUTOFMEMORY">Hết bộ nhớ</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_DEVICE_FOR_ADVANCED_ONLY">QUAN TRỌNG: Chúng tôi cực lực khuyên rằng những người sử dụng ít kinh nghiệm nên cấu tạo một bộ chứa tập tin TrueCrypt trong thiết bị/phân vùng được chọn, thay vì thử mã hóa toàn bộ thiết bị/phân vùng.\n\nKhi bạn cấu tạo một bộ chứa tập tin TrueCrypt (thay vì mã hóa một thiết bị hoặc phân vùng) thì sẽ không có rủi ro hủy bỏ một số lượng lớn tập tin. Lưu ý là một bộ nhớ tập tin TrueCrypt (ngay cả khi nó có chứa một đĩa mã hóa ảo) thật ra giống như bất cứ tập tin thông thường khác. Để có thêm tin tức, xem chương Bài tập cho Người bắt đầu trong Hướng dẫn cho Người dùng của TrueCrypt.\n\nBạn có chắc là bạn muốn mã hóa toàn bộ thiết bị/phân vùng không?</string>
+ <string lang="vi" key="OVERWRITEPROMPT">CẢNH BÁO: Tập tin '%hs' đã có sẵn!\n\nQUAN TRỌNG: TRUECRYPT SẼ KHÔNG MÃ HÓA TẬP TIN, NHƯNG NÓ SẼ XÓA BỎ NÓ. Bạn có chắc là bạn muốn xóa bỏ tập tin và thay thế nó với một bộ nhớ TrueCrypt mới không?</string>
+ <string lang="vi" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">CHÚ Ý: TẤT CẢ CÁC TẬP TIN ĐANG ĐƯỢC GIỮ TRONG %s '%hs'%s ĐƯỢC CHỌN SẼ BỊ XÓA BỎ VÀ MẤT ĐI (CHÚNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC MÃ HÓA)!\n\nBạn có chắc là bạn muốn tiến hành với định dạng không?</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">CẢNH BÁO: Bạn sẽ không thể nạp tập đĩa lên hoặc truy cập bất cứ tập tin nào được giữ trong nó cho đến khi nó được hoàn toàn mã hóa.\n\nBạn có chắc là bạn muốn bắt đầu mã hóa %s '%hs'%s được chọn không?</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">CẢNH BÁO: Xin lưu ý là nếu nguồn điện bị gián đoạn đột ngột trong lúc mã hóa dữ liệu tại chỗ, hoặc khi hệ điều hành sụp đổ vì một lỗi của nhu liệu hoặc cương liệu bị trục trặc trong lúc TrueCrypt đang mã hóa dữ liệu tại chỗ, vài phần của dữ liệu sẽ bị hỏng hay mất. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu mã hóa, xin đảm bảo là bạn có bản sao của các tập tin bạn muốn mã hóa.\n\nBạn có một bản sao như thế không?</string>
+ <string lang="vi" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">CHÚ Ý: BẤT CỨ TẬP TIN NÀO ĐANG ĐƯỢC GIỮ TRONG PHÂN VÙNG '%hs'%s (NGHĨA LÀ TRONG PHÂN VÙNG ĐẦU TIÊN ĐẰNG SAU PHÂN VÙNG HỆ THỐNG) SẼ BỊ XÓA BỎ VÀ MẤT ĐI (CHÚNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC MÃ HÓA)!\n\nBạn có chắc là bạn muốn tiến hành với định dạng không?</string>
+ <string lang="vi" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_SECOND_WARNING_LOTS_OF_DATA">CẢNH BÁO: PHÂN VÙNG ĐƯỢC CHỌN CÓ CHỨA MỘT SỐ LƯỢNG DỮ LIỆU LỚN! Bất cứ tập tin nào được giữ trong phân vùng sẽ bị xóa bỏ và mất đi (chúng sẽ KHÔNG được mã hóa)!</string>
+ <string lang="vi" key="ERASE_FILES_BY_CREATING_VOLUME">Xóa bỏ bất cứ tập tin nào được giữ trong phân vùng bằng cách cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt bên trong nó</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD">Mật mã</string>
+ <string lang="vi" key="IDD_PCDM_CHANGE_PKCS5_PRF">Đặt Khóa Đầu của Thuật toán Chuyển hóa</string>
+ <string lang="vi" key="IDD_PCDM_ADD_REMOVE_VOL_KEYFILES">Thêm/Bỏ các Tập tin khóa vào/ra khỏi Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="IDD_PCDM_REMOVE_ALL_KEYFILES_FROM_VOL">Bỏ Tất cả các Tập tin khóa ra khỏi Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_CHANGED">Mật mã và/hay tập tin khóa được thay đổi thành công.\n\nQUAN TRỌNG: Xin đảm bảo bạn có đọc phần 'Thay đổi Mật mã và Tập tin khóa' trong chương 'Yêu cầu và Đề phòng Bảo mật' trong Hướng dẫn cho Người dùng của TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_PASSWORD_CHANGED_ASK_RESCUE_DISK">QUAN TRỌNG: Nếu bạn đã không hủy bỏ Đĩa Cứu hộ TrueCrypt của bạn, hệ thống phân vùng/ổ đĩa của bạn vẫn có thể được giải mã khi dùng mật mã cũ (bằng cách khởi động Đĩa Cứu hộ TrueCrypt và nhập vào mật mã cũ). Bạn nên cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt mới và sau đó hủy bỏ cái cũ.\n\nBạn có muốn cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt mới không?</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_HKD_ALGO_CHANGED_ASK_RESCUE_DISK">Lưu ý là Đĩa Cứu hộ TrueCrypt của bạn vẫn còn dùng thuật toán trước đó. Nếu bạn cho là thuật toán trước đó không an toàn thì bạn nên cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt mới và sau đó hủy bỏ cái cũ.\n\nBạn có muốn cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt mới không?</string>
+ <string lang="en" key="KEYFILES_NOTE">Any kind of file (for example, .mp3, .jpg, .zip, .avi) may be used as a TrueCrypt keyfile. Note that TrueCrypt never modifies the keyfile contents. You can select more than one keyfile (the order does not matter). If you add a folder, all non-hidden files found in it will be used as keyfiles. Click 'Add Token Files' to select keyfiles stored on security tokens or smart cards (or to import keyfiles to security tokens or smart cards).</string>
+ <string lang="vi" key="KEYFILE_CHANGED">(Các) tập tin khóa được thêm vào/bỏ ra thành công.</string>
+ <string lang="vi" key="KEYFILE_EXPORTED">Tập tin khóa được xuất.</string>
+ <string lang="vi" key="PKCS5_PRF_CHANGED">Khóa đầu của thuật toán chuyển hóa được đặt thành công.</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_PASSWORD_PAGE_HELP">Xin nhập mật mã và/hay (các) tập tin khóa vào cho tập đĩa vô hệ nơi mà bạn muốn tiếp tục lại quá trình mã hóa tại chỗ.\n\n\nGhi chú: Sau khi bạn nhấn Kế tiếp, TrueCrypt sẽ thử tìm tất cả các tập đĩa vô hệ nơi mà quá trình mã hóa đã bị gián đoạn và nơi mà phần đầu tập đĩa TrueCrypt có thể được giải mã khi dùng mật mã và/hay (các) tập tin khóa được cung cấp. Nếu nhiều hơn một tập đĩa như thế được tìm, bạn sẽ cần chọn một trong những cái đó trong bước kế tiếp.</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_VOL_SELECT_HELP">Xin chọn một trong các tập đĩa được liệt kê. Danh sách có chứa mọi tập đĩa vô hệ có thể truy cập được nơi mà quá trình mã hóa đã bị gián đoạn và phần đầu của chúng có thể được giải mã khi dùng mật mã và/hay (các) tập tin khóa được cung cấp.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_HELP">Chọn một mật mã tốt là điều rất quan trọng. Bạn nên tránh chọn cái mà chỉ có chứa một chữ đơn độc mà có thể tìm trong tự điển (hoặc là một kết hợp của 2, 3, or 4 chữ như thế). Nó không nên chứa bất cứ tên hoặc ngày sinh nào cả. Nó không dễ đoán được. Một mật mã tốt là một kết hợp ngẫu nhiên của chữ hoa và chữ thường, số, và những ký tự đặc biệt như @ ^ = $ * + v.v. Chúng tôi khuyên nên chọn một mật mã có chứa nhiều hơn 20 ký tự (càng dài càng tốt). Chiều dài tối đa có thể được là 64 ký tự.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HELP">Xin chọn một mật mã cho tập đĩa ẩn.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_HELP">Xin chọn một mật mã cho hệ điều hành ẩn (nghĩa là cho tập đĩa ẩn).</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_NOTE">QUAN TRỌNG: Mật mã mà bạn chọn cho hệ điều hành ẩn trong bước này phải khác thật nhiều so với hai mật mã khác (nghĩa là, so với mật mã cho tập đĩa bên ngoài và so với mật mã cho hệ điều hành nghi trang).</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_DIRECT_HELP">Xin chọn mật mã cho tập đĩa mà bên trong đó bạn muốn cấu tạo một tập đĩa ẩn.\n\nSau khi bạn nhấn Kế tiếp, TrueCrypt sẽ thử nạp tập đĩa lên. Ngay khi tập đĩa được nạp lên, cụm ảnh mảng của nó sẽ được quét để xác định kích cỡ của khu vực chỗ trống không gián đoạn (nếu có bất cứ cái nào) mà phần cuối của nó trùng với phần cuối của tập đĩa. Khu vực này sẽ chứa tập đĩa ẩn và vì thế sẽ giới hạn kích cỡ tối đa có thể được của nó. Quét cụm ảnh mảng là cần thiết để đảm bảo là không có dữ liệu nào trong tập đĩa bên ngoài sẽ bị viết chòng lên bởi tập đĩa ẩn.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_HELP">\nXin chọn một mật mã cho tập đĩa bên ngoài. Đây sẽ là mật mã mà bạn sẽ có thể tiết lộ cho một đối phương nếu bạn bị hỏi hoặc bị buộc phải làm thế.\n\nQUAN TRỌNG: Mật mã phải khác thật nhiều so với cái mà bạn sẽ chọn cho tập đĩa ẩn.\n\nLưu ý: Chiều dài tối đa có thể được là 64 ký tự.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_SYSENC_OUTERVOL_HELP">Xin chọn một mật mã cho tập đĩa bên ngoài. Đây sẽ là mật mã mà bạn sẽ có thể tiết lộ cho bất cứ ai buộc bạn để lộ ra mật mã cho phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống, nơi mà cả hai tập đĩa bên ngoài và tập đĩa ẩn (có chứa hệ điều hành ẩn) sẽ nằm đó. Sự hiện có của tập đĩa ẩn (và của hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn bí mật. Lưu ý là mật mã này không phải cho hệ điều hành nghi trang.\n\nQUAN TRỌNG: Mật mã phải khác thật nhiều so với cái mà bạn sẽ chọn cho tập đĩa ẩn (nghĩa là cho hệ điều hành ẩn).</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_HIDVOL_HOST_TITLE">Mật mã cho Tập đĩa Bên ngoài</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_HIDVOL_TITLE">Mật mã cho Tập đĩa Ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_TITLE">Mật mã cho Hệ Điều hành Ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_LENGTH_WARNING">CẢNH BÁO: Những mật mã ngắn thì dễ bị phá vỡ khi dùng những kỹ thuật lực mạnh!\n\nChúng tôi khuyên nên chọn một mật mã có chứa nhiều hơn 20 ký tự. Bạn có chắc là bạn muốn dùng một mật mã ngắn không?</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_TITLE">Mật mã cho Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_WRONG">Mật mã không đúng hoặc không phải là một tập đĩa TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG">Tập tin khóa và/hay mật mã không đúng hoặc không phải là một tập đĩa TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_OR_MODE_WRONG">Phương thức nạp sai, mật mã không đúng, hoặc không phải là một tập đĩa TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_OR_MODE_WRONG">Phương thức nạp sai, tập tin khóa và/hay mật mã không đúng, hoặc không phải là một tập đĩa TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_WRONG_AUTOMOUNT">Mật mã không đúng hoặc không tìm được tập đĩa TrueCrypt nào cả.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG_AUTOMOUNT">Tập tin khóa/mật mã không đúng hoặc không tìm được tập đĩa TrueCrypt nào cả.</string>
+ <string lang="vi" key="PASSWORD_WRONG_CAPSLOCK_ON">\n\nCảnh báo: Caps Lock đang bật. Chuyện này có thể làm cho bạn nhập mật mã của bạn không đúng.</string>
+ <string lang="en" key="HIDDEN_FILES_PRESENT_IN_KEYFILE_PATH">\n\nWARNING: Hidden file(s) have been found in a keyfile search path. Such hidden files cannot be used as keyfiles. If you need to use them as keyfiles, remove their 'Hidden' attribute (right-click each of them, select 'Properties', uncheck 'Hidden' and click OK). Note: Hidden files are visible only if the corresponding option is enabled (Computer &gt; Organize &gt; 'Folder and search options' &gt; View).</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_PROT_PASSWORD_US_KEYB_LAYOUT">Nếu bạn thử bảo vệ một tập đĩa ẩn có chứa một hệ ẩn thì xin đảm bảo là bạn đang dùng bố trí bàn phím căn bản của Mỹ khi nhập mật mã vào cho tập đĩa ẩn. Việc này cần thiết vì trên thực tế mật mã cần được đánh vào trong môi trường tiền khởi động (trước khi Windows bắt đầu) lúc mà bố trí bàn phím Windows không phải của Mỹ không có sẵn.</string>
+ <string lang="vi" key="FOUND_NO_PARTITION_W_DEFERRED_INPLACE_ENC">TrueCrypt không tìm được bất cứ tập đĩa nào mà sự mã hóa vô hệ đã bị gián đoạn và nơi mà phần đầu tập đĩa có thể được giải mã khi dùng mật mã và/hay (các) tập tin khóa được cung cấp.\n\nXin đảm bảo là mật mã và/hay (các) tập tin đúng và phân vùng/tập đĩa không đang được dùng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng (kể luôn cả nhu liệu chống vi rút).</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MOUNT_WITHOUT_PBA_NOTE">\n\nLưu ý: Nếu bạn thử nạp một phân vùng nằm trong một ổ đĩa hệ thống được mã hóa mà không có chứng thực tiền khởi động hoặc nạp một phân vùng hệ thống được mã hóa của hệ điều hành không đang chạy, bạn có thể làm vậy bằng cách chọn 'Hệ thống' &gt; 'Nạp lên mà Không có Chứng thực Tiền Khởi động'.</string>
+ <string lang="vi" key="MOUNT_WITHOUT_PBA_VOL_ON_ACTIVE_SYSENC_DRIVE">Trong phương thức này, bạn không thể nạp lên một phân vùng nằm trong một ổ đĩa mà một phần của nó nằm trong phạm vi chính của việc mã hóa hệ thống hoạt động.\n\nTrước khi bạn có thể nạp phân vùng này trong phương thức này lên, bạn cần khởi động một hệ điều hành được cài đặt trong một ổ đĩa khác (được mã hóa hay không) hoặc khởi động một hệ điều hành không được mã hóa.</string>
+ <string lang="vi" key="PREV">&lt;&amp;Trở lại</string>
+ <string lang="vi" key="RAWDEVICES">Không thể liệt kê những thiết bị thô được cài đặt trong hệ thống của bạn!</string>
+ <string lang="vi" key="READONLYPROMPT">Tập đĩa '%hs' hiện có, và chỉ-đọc được. Bạn có chắc là bạn muốn thay thế nó không?</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_DEST_DIR">Chọn thư mục đích</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_KEYFILE">Chọn Tập tin khóa</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_KEYFILE_PATH">Chọn một đường dẫn kiếm của tập tin. CẢNH BÁO: Lưu ý là chỉ có đường dẫn sẽ được nhớ chứ tên tập tin thì không!</string>
+ <string lang="vi" key="SERPENT_HELP">Thiết kế bởi Ross Anderson, Eli Biham, và Lars Knudsen. Phát hành năm 1998. 256-bit key, 128-bit block. Phương thức của thao tác là XTS. Serpent đã vào các vòng kết của AES.</string>
+ <string lang="en" key="SIZE_HELP">Please specify the size of the container you want to create.\n\nIf you create a dynamic (sparse-file) container, this parameter will specify its maximum possible size.\n\nNote that the minimum possible size of a FAT volume is 292 KB. The minimum possible size of an NTFS volume is 3792 KB.</string>
+ <string lang="en" key="SIZE_HELP_HIDDEN_HOST_VOL">Please specify the size of the outer volume to be created (you will first create the outer volume and then a hidden volume within it). The minimum possible size of a volume within which a hidden volume is intended to be created is 340 KB.</string>
+ <string lang="en" key="SIZE_HELP_HIDDEN_VOL">Please specify the size of the hidden volume to create. The minimum possible size of a hidden volume is 40 KB (or 3664 KB if it is formatted as NTFS). The maximum possible size you can specify for the hidden volume is displayed above.</string>
+ <string lang="vi" key="SIZE_HIDVOL_HOST_TITLE">Kích cỡ của Tập đĩa Bên ngoài</string>
+ <string lang="vi" key="SIZE_HIDVOL_TITLE">Kích cỡ của Tập đĩa Ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="SIZE_PARTITION_HELP">Xin phối kiểm là kích cỡ của thiết bị/phân vùng được chọn bên trên là đúng và nhấn Kế tiếp.</string>
+ <string lang="vi" key="SIZE_PARTITION_HIDDEN_SYSENC_HELP">Tập đĩa bên ngoài và tập đĩa ẩn (có chứa hệ điều hành ẩn) sẽ nằm bên trong phân vùng trên. Nó sẽ là phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống.\n\nXin kiểm chứng kích cỡ của phân vùng và số của nó cho thấy bên trên là đúng, và nếu đúng thì nhấn Kế tiếp.</string>
+ <string lang="en" key="SIZE_PARTITION_HIDDEN_VOL_HELP">\n\nNote that the minimum possible size of a volume within which a hidden volume is intended to be created is 340 KB.</string>
+ <string lang="vi" key="SIZE_TITLE">Kích cỡ của Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="SPARSE_FILE">Động</string>
+ <string lang="vi" key="TESTS_FAILED">CẢNH CÁO: TỰ-KIỂM BỊ THẤT BẠI!</string>
+ <string lang="vi" key="TESTS_PASSED">Những tự-kiểm của tất cả các thuật toán đều qua được</string>
+ <string lang="vi" key="TEST_INCORRECT_TEST_DATA_UNIT_SIZE">Số đơn vị dữ liệu mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</string>
+ <string lang="vi" key="TEST_INCORRECT_SECONDARY_KEY_SIZE">Khóa phụ mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</string>
+ <string lang="vi" key="TEST_CIPHERTEXT_SIZE">Văn bản mật mã mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</string>
+ <string lang="vi" key="TEST_KEY_SIZE">Khóa kiểm tra mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</string>
+ <string lang="vi" key="TEST_PLAINTEXT_SIZE">Văn bản thô mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</string>
+ <string lang="vi" key="TWO_LAYER_CASCADE_HELP">Hai thuật toán mã hóa trong một thác hoạt động trong phương thức XTS. Mỗi khối trước tiên được mã hóa với %hs (%d-bit key) và sau đó với %hs (%d-bit key). Mỗi thuật toán mã hóa dùng khóa riêng của nó. Tất cả các khóa đều độc lập với nhau.</string>
+ <string lang="vi" key="THREE_LAYER_CASCADE_HELP">Ba thuật toán mã hóa tromg một thác hoạt động trong phương thức XTS. Mỗi khối trước tiên được mã hóa với %hs (%d-bit key), và sau đó với %hs (%d-bit key), và sau cùng với %hs (%d-bit key). Mỗi thuật toán mã hóa dùng khóa riêng của nó. Tất cả các khóa đều độc lập với nhau.</string>
+ <string lang="vi" key="AUTORUN_MAY_NOT_ALWAYS_WORK">Lưu ý là tùy vào cấu hình của hệ điều hành, những tính năng tự-chạy và tự-nạp chỉ có thể làm việc được khi những tập tin trong đĩa của người lữ hành được cấu tạo trong một môi trường như CD/DVD không viết. Cũng lưu ý là đây không phải một lỗi trong TrueCrypt (nó là một giới hạn của Windows).</string>
+ <string lang="vi" key="TRAVELER_DISK_CREATED">Đĩa di chuyển TrueCrypt đã được cấu tạo thành công.\n\nLưu ý là bạn cần quyền quản lý để cho TrueCrypt chạy trong phương thức lưu động. Đồng thời cũng lưu ý là, sau khi khám nghiệm tập tin thanh ghi, có thể biết được là TrueCrypt được chạy trong hệ thống Windows ngay cả nếu nó chạy trong phương thức lưu động.</string>
+ <string lang="vi" key="TC_TRAVELER_DISK">Đĩa Di chuyển của TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="TWOFISH_HELP">Thiết kế bởi Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, và Niels Ferguson. Phát hành năm 1998. 256-bit key, 128-bit block. Phương thức của thao tác là XTS. Twcủaish đã vào các vòng kết của AES.</string>
+ <string lang="vi" key="MORE_INFO_ABOUT">Thêm tin tức về %hs</string>
+ <string lang="vi" key="UNKNOWN">Không rõ</string>
+ <string lang="en" key="ERR_UNKNOWN">An unspecified or unknown error occurred (%d).</string>
+ <string lang="vi" key="UNMOUNTALL_LOCK_FAILED">Một vài tập đĩa có chứa tập tin hoặc thư mục đang được dung bởi các ứng dụng hoặc hệ thống.\n\nBuộc tháo xuống không?</string>
+ <string lang="vi" key="UNMOUNT_BUTTON">&amp;Tháo xuống</string>
+ <string lang="vi" key="UNMOUNT_FAILED">Không tháo xuống được!</string>
+ <string lang="vi" key="UNMOUNT_LOCK_FAILED">Tập đĩa có chứa tập tin hoặc thư mục đang được dùng bởi các ứng dụng hoặc hệ thống.\n\nBuộc tháo xuống không?</string>
+ <string lang="en" key="NO_VOLUME_MOUNTED_TO_DRIVE">No volume is mounted to the specified drive letter.</string>
+ <string lang="vi" key="VOL_ALREADY_MOUNTED">Tập đĩa bạn đang cố gắng nạp lên đã được nạp lên rồi.</string>
+ <string lang="vi" key="VOL_MOUNT_FAILED">Có lỗi xảy ra khi thử nạp tập đĩa lên.</string>
+ <string lang="vi" key="VOL_SEEKING">Lỗi kiếm vị trí bên trong tập đĩa.</string>
+ <string lang="vi" key="VOL_SIZE_WRONG">Lỗi: Kích cỡ của tập đĩa sai.</string>
+ <string lang="en" key="WARN_QUICK_FORMAT">WARNING: You should use Quick Format only in the following cases:\n\n1) The device contains no sensitive data and you do not need plausible deniability.\n2) The device has already been securely and fully encrypted.\n\nAre you sure you want to use Quick Format?</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_SPARSE_FILE">Bộ chứa động là một tập tin NTFS thưa tiền phân phối mà kích cỡ nó (actual disk space used) gia tăng khi dữ liệu mới được bỏ thêm vào nó.\n\nCẢNH BÁO: Hiệu suất của các tập đĩa có tập tin thưa-làm chủ tệ hơn hiệu suất của các tập đĩa thông thường rất nhiều. Các tập đĩa có tập tin thưa-làm chủ cũng không an toàn bằng vì có thể biết được những khu vực nào của tập đĩa không được sử dụng. Ngoài ra, các tập đĩa có tập tin thưa-làm chủ không thể cung cấp sự phủ nhận có vẻ hợp lý được (chứa một tập đĩa ẩn). Cũng lưu ý là nếu dữ liệu được viết vào một bộ chứa tập tin thưa khi không có đủ chỗ trống trong hệ thống tập tin chủ, hệ thống tập tin được mã hóa có thể bị hỏng.\n\nBạn có chắc là bạn muốn cấu tạo một tập đĩa có tập tin thưa-làm chủ không?</string>
+ <string lang="en" key="SPARSE_FILE_SIZE_NOTE">Note that the size of the dynamic container reported by Windows and by TrueCrypt will always be equal to its maximum size. To find out current physical size of the container (actual disk space it uses), right-click the container file (in a Windows Explorer window, not in TrueCrypt), then select 'Properties' and see the 'Size on disk' value.\n\nAlso note that if you move a dynamic container to another volume or drive, the physical size of the container will be extended to the maximum. (You can prevent that by creating a new dynamic container in the destination location, mounting it and then moving the files from the old container to the new one.)</string>
+ <string lang="en" key="PASSWORD_CACHE_WIPED_SHORT">Password cache wiped</string>
+ <string lang="en" key="PASSWORD_CACHE_WIPED">Passwords (and/or processed keyfile contents) stored in the TrueCrypt driver cache have been wiped.</string>
+ <string lang="vi" key="WRONG_VOL_TYPE">TrueCrypt không thể thay đổi mật mã cho một tập đĩa lạ được.</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_FREE_DRIVE">Xin chọn một chữ hiệu ổ đĩa trống từ danh sách.</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_A_MOUNTED_VOLUME">Xin chọn một tập đĩa được nạp lên trong danh sách chữ hiệu ổ đĩa.</string>
+ <string lang="en" key="AMBIGUOUS_VOL_SELECTION">Two different mounted volumes are currently selected (one in the drive letter list and the other in the input field below the list).\n\nPlease choose the volume you wanted to select:</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_CREATE_AUTORUN">Lỗi: Không thể cấu tạo autorun.inf</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_PROCESS_KEYFILE">Lỗi trong lúc xử lý tập tin khóa!</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_PROCESS_KEYFILE_PATH">Lỗi xử lý đường dẫn của tập tin khóa!</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_KEYFILE_PATH_EMPTY">Đường dẫn của tập tin khóa không có chứa tập tin nào cả.\n\nXin lưu ý các thư mục (và các tập tin mà chúng chứa) tìm được trong những đường dẫn kiếm của tập tin khóa bị bỏ mặc.</string>
+ <string lang="vi" key="UNSUPPORTED_OS">TrueCrypt không hỗ trợ hệ điều hành này.</string>
+ <string lang="vi" key="UNSUPPORTED_BETA_OS">Lỗi: TrueCrypt chỉ hỗ trợ những phiên bản ổn định của hệ điều hành này (những phiên bản beta/RC không được hỗ trợ).</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_MEM_ALLOC">Lỗi: Không thể phân phối bộ nhớ.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_PERF_COUNTER">Lỗi: Không thể lấy giá trị của bộ đếm hiệu suất.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_VOL_FORMAT_BAD">Lỗi: Định dạng tập đĩa xấu.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_HIDDEN_NOT_NORMAL_VOLUME">Lỗi: Bạn cung cấp một mật mã cho một tập đĩa ẩn (không phải cho một tập đĩa thông thường).</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_HIDDEN_VOL_HOST_ENCRYPTED_INPLACE">Vì những lý do bảo mật, một tập đĩa ẩn không thể được cấu tạo bên trong một tập đĩa TrueCrypt có chứa một hệ thống tập tin mà đã đuợc mã hóa tại chỗ (tại vì chỗ trống trong the tập đĩa đã không được làm đầy với dữ liệu ngẫu nhiên).</string>
+ <string lang="vi" key="LEGAL_NOTICES_DLG_TITLE">TrueCrypt - Lưu ý Pháp lý</string>
+ <string lang="vi" key="ALL_FILES">Tất cả các Tập tin</string>
+ <string lang="vi" key="TC_VOLUMES">Những Tập đĩa TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="DLL_FILES">Những Mô-đun Thư viện</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_NTFS_STOP">Định dạng theo NTFS không thể tiếp tục được.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_MOUNT_VOLUME">Không thể nạp tập đĩa lên được.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_DISMOUNT_VOLUME">Không thể tháo tập đĩa xuống được.</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_NTFS_FAILED">Windows không định dạng tập đĩa theo kiểu NTFS được.\n\nXin chọn một loại hệ thống tập tin khác (nếu có thể) và thử lại. Một cách khác, bạn có thể để tập đĩa không được định dạng (chọn 'None' làm hệ thống tập tin), ra khỏi trợ lý này, nạp tập đĩa lên, và sau đó dùng một hệ thống hay một công cụ của hãng khác để định dạng tập đĩa được nạp (tập đĩa vẫn sẽ được mã hóa).</string>
+ <string lang="vi" key="FORMAT_NTFS_FAILED_ASK_FAT">Windows không định dạng tập đĩa theo kiểu NTFS được.\n\nThay vì vậy, bạn có muốn định dạng tập đĩa theo dạng FAT không?</string>
+ <string lang="vi" key="DEFAULT">Mặc định</string>
+ <string lang="vi" key="PARTITION_LOWER_CASE">Phân vùng</string>
+ <string lang="vi" key="PARTITION_UPPER_CASE">PHÂN VÙNG</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE">Thiết bị</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_LOWER_CASE">thiết bị</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_UPPER_CASE">THIẾT BỊ</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME">Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_LOWER_CASE">tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_UPPER_CASE">TẬP ĐĨA</string>
+ <string lang="en" key="LABEL">Label</string>
+ <string lang="vi" key="CLUSTER_TOO_SMALL">Kích cỡ của cụm đưọc chọn quá nhỏ cho kích cỡ của tập đĩa này. Một kích cỡ lớn hơn của cụm sẽ được dùng thay.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_GET_VOLSIZE">Lỗi: Không thể lấy kích cỡ của tập đĩa được!\n\nXin đảm bảo là tập đĩa được chọn không đang được dung bởi hệ thống hoặc một ứng dụng.</string>
+ <string lang="en" key="HIDDEN_VOL_HOST_SPARSE">Hidden volumes must not be created within dynamic (sparse file) containers. To achieve plausible deniability, the hidden volume needs to be created within a non-dynamic container.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_HOST_UNSUPPORTED_FILESYS">Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt chỉ có thể cấu tạo một tập đĩa ẩn bên trong một tập FAT hay NTFS.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_HOST_UNSUPPORTED_FILESYS_WIN2000">Trong Windows 2000, Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt chỉ có thể cấu tạo một tập đĩa ẩn bên trong một tập đĩa FAT.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_HOST_NTFS">Lưu ý: Hệ thống tập tin FAT thích hợp cho các tập đĩa bên ngoài hơn là hệ thống tập tin NTFS (ví dụ như kích cỡ tối đa có thể được cho tập đĩa ẩn sẽ rất có thể lớn hơn nhiều nếu như tập đĩa bên ngoài đã được định dạng theo kiểu FAT).</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_HOST_NTFS_ASK">Lưu ý là hệ thống tập tin FAT thích hợp cho các tập đĩa bên ngoài hơn là hệ thống tập tin NTFS. Ví dụ như kích cỡ tối đa có thể được cho tập đĩa ẩn sẽ có thể lớn hơn nhiều nếu như tập đĩa bên ngoài được định dạng theo kiểu FAT (lý do là hệ thống tập tin NTFS luôn luôn lưu dữ liệu bên trong ở ngay chính giữa tập đĩa và, vì vậy, tập đĩa ẩn chỉ có thể nằm trong phần thứ hai của tập đĩa bên ngoài).\n\nBạn có chắc là bạn muốn định dạng tập đĩa bên ngoài theo kiểu NTFS không?</string>
+ <string lang="vi" key="OFFER_FAT_FORMAT_ALTERNATIVE">Thay vì vậy, bạn có muốn định dạng tập tin theo kiểu FAT không?</string>
+ <string lang="en" key="FAT_NOT_AVAILABLE_FOR_SO_LARGE_VOLUME">Note: This volume cannot be formatted as FAT, because it exceeds the maximum volume size supported by the FAT32 filesystem for the applicable sector size (2 TB for 512-byte sectors and 16 TB for 4096-byte sectors).</string>
+ <string lang="vi" key="PARTITION_TOO_SMALL_FOR_HIDDEN_OS">Lỗi: Phân vùng cho hệ điều hành ẩn (nghĩa là phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống) phải ít nhất lớn hơn 5% phân vùng hệ thống (phân vùng hệ thống là nơi mà hệ điều hành đang chạy được cài đặt).</string>
+ <string lang="vi" key="PARTITION_TOO_SMALL_FOR_HIDDEN_OS_NTFS">Lỗi: Phân vùng cho hệ điều hành ẩn (nghĩa là phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống) phải ít nhất lớn hơn 110% (2.1 lần) phân vùng hệ thống (phân vùng hệ thống là nơi mà hệ điều hành đang chạy được cài đặt). Lý do là hệ thống tập tin NTFS luôn luôn lưu dữ liệu bên trong ở ngay chính giữa tập đĩa và, vì vậy, tập đĩa ẩn (cái mà có chứa một bản sao của phân vùng hệ thống) chỉ có thể nằm trong phần thứ hai của phân vùng.</string>
+ <string lang="vi" key="OUTER_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_HIDDEN_OS_NTFS">Lỗi: Nếu tập đĩa bên ngoài được định dạng theo kiểu NTFS thì nó ít nhất phải lớn hơn 110% (2.1 lần) phân vùng hệ thống. Lý do là hệ thống tập tin NTFS luôn luôn lưu dữ liệu bên trong ở ngay chính giữa tập đĩa và, vì vậy, tập đĩa ẩn (cái mà có chứa một bản sao của phân vùng hệ thống) chỉ có thể nằm trong phần thứ hai của tập đĩa bên ngoài.\n\n Lưu ý: Tập đĩa bên ngoài cần nằm bên trong phân vùng giống như của hệ điều hành ẩn (nghĩa là bên trong phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống).</string>
+ <string lang="vi" key="NO_PARTITION_FOLLOWS_BOOT_PARTITION">Lỗi: Không có phân vùng nào đằng sau phân vùng hệ thống cả.\n\nLưu ý là trước khi bạn có thể cấu tạo một hệ điều hành ẩn, bạn cần cấu tạo một phân vùng cho nó trong ổ đĩa hệ thống. Nó phải là phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống và phải ít nhất lớn hơn 5% phân vùng hệ thống (phân vùng hệ thống là nơi mà hệ điều hành đang chạy được cài đặt). Tuy nhiên, nếu tập đĩa bên ngoài (đừng lẫn lộn với phân vùng hệ thống) được định dạng theo kiểu NTFS, thì phân vùng cho hệ điều hành ẩn phải ít nhất lớn hơn 110% (2.1 lần) phân vùng hệ thống (lý do là hệ thống tập tin NTFS luôn luôn lưu dữ liệu bên trong ở ngay chính giữa tập đĩa và, vì vậy, tập đĩa ẩn, cái mà có chứa một bản sao của phân vùng hệ thống, chỉ có thể nằm trong phần thứ hai của phân vùng).</string>
+ <string lang="vi" key="TWO_SYSTEMS_IN_ONE_PARTITION_REMARK">Ghi chú: Cài đặt các hệ điều hành trong hai tập đĩa TrueCrypt mà đã được gắn vào bên trong một phân vùng đơn độc không phải là điều thiết thực (và vì vậy không được hỗ trợ), bởi vì sử dụng hệ điều hành bên ngoài sẽ thường cần dữ liệu được viết vào khu vực của hệ điều hành ẩn (và nếu những thao tác viết như thế bị ngăn cản sử dụng tính năng bảo vệ của tập đĩa ẩn, nó sẽ đương nhiên làm cho hệ thống bị sụp đỗ, nghĩa là những lỗi 'Màn ảnh Xanh').</string>
+ <string lang="vi" key="FOR_MORE_INFO_ON_PARTITIONS">Để có thêm hướng dẫn làm sao cấu tạo và quản lý các phân vùng, xin tham khảo tài liệu được cung cấp với hệ điều hành của bạn hoặc liên lạc ban hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp máy điện toán của bạn để xin giúp đỡ.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION_NOT_ACTIVE">Lỗi: Hệ điều hành đang chạy không được cài đặt trong phân vùng khởi động (phân vùng hoạt động đầu tiên). Chuyện này không được hỗ trợ.</string>
+ <string lang="en" key="CONFIRM_FAT_FOR_FILES_OVER_4GB">You indicated that you intend to store files larger than 4 GB in this TrueCrypt volume. However, you chose the FAT file system, on which files larger than 4 GB cannot be stored.\n\nAre you sure you want to format the volume as FAT?</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_ACCESS_VOL">Lỗi: Không thể truy cập tập đĩa được!\n\nĐảm bảo là tập đĩa được chọn đã có, và nó không được nạp hoặc đang được dùng bởi hệ thống hoặc một ứng dụng, và bạn có quyền đọc/viết cho tập đĩa, và nó không được bảo vệ viết.</string>
+ <string lang="vi" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL">Lỗi: Không thể truy cập tập đĩa và/hay thu thập tin tức về tập đĩa được.\n\nĐảm bảo là tập đĩa được chọn đã có, và nó không đang được dùng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng, và bạn có quyền đọc/viết cho tập đĩa, và nó không được bảo vệ viết.</string>
+ <string lang="vi" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL_ALT">Lỗi: Không thể truy cập tập đĩa và/hay thu thập tin tức về tập đĩa được. Đảm bảo là tập đĩa được chọn đã có, và nó không đang được dùng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng, và bạn có quyền đọc/viết cho tập đĩa, và nó không được bảo vệ viết.\n\nNếu vấn đề vẫn còn, theo những bước bên dưới có thể giúp được.</string>
+ <string lang="vi" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_ALT_STEPS">Một lỗi đã ngăn cản TrueCrypt mã hóa phân vùng. Xin giải quyết bất cứ vấn đề nào đã được báo trước và sau đó thử lại. Nếu vấn đề vẫn còn, theo những bước bên dưới có thể giúp được.</string>
+ <string lang="vi" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_RESUME">Một lỗi đã ngăn cản TrueCrypt bắt đầu lại quá trình mã hóa phân vùng.\n\nXin giải quyết bất cứ vấn đề nào đã được báo trước và sau đó thử bắt đầu quá trình lại lần nữa. Lưu ý là tập đĩa không thể được nạp cho đến khi nó mã hóa hoàn toàn.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_DISMOUNT_OUTER_VOL">Lỗi: Không thể tháo tập đĩa bên ngoài xuống được!\n\nTập đĩa không thể được tháo xuống nếu nó có chứa những tập tin hoặc thư mục đang được dùng bởi một chương trình hay hệ thống.\n\nXin chọn bất cứ chương trình nào có thể đang dùng những tập tin hoặc thư mục trong tập đĩa và nhấn Thử lại.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_GET_OUTER_VOL_INFO">Lỗi: Không thể thu thập tin tức về tập đĩa bên ngoài được!\nCấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_ACCESS_OUTER_VOL">Lỗi: Không thể truy cập tập đĩa bên ngoài được! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_MOUNT_OUTER_VOL">Lỗi: Không thể nạp tập đĩa bên ngoài được! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_GET_CLUSTER_BITMAP">Lỗi: Không thể lấy cụm ảnh mảng của tập đĩa được! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="ALPHABETICAL_CATEGORIZED">Theo thứ tự/Được phân loại</string>
+ <string lang="vi" key="MEAN_SPEED">Tốc độ Trung bình (Đang đi xuống)</string>
+ <string lang="vi" key="ALGORITHM">Thuật toán</string>
+ <string lang="vi" key="ENCRYPTION">Mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="DECRYPTION">Giải mã</string>
+ <string lang="vi" key="MEAN">Trung bình</string>
+ <string lang="vi" key="DRIVE">Ổ đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="SIZE">Kích cỡ</string>
+ <string lang="vi" key="ENCRYPTION_ALGORITHM">Thuật toán Mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="ENCRYPTION_ALGORITHM_LV">Thuật toán Mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="TYPE">Loại</string>
+ <string lang="vi" key="VALUE">Giá trị</string>
+ <string lang="vi" key="PROPERTY">Đặc tính</string>
+ <string lang="vi" key="LOCATION">Vị trí</string>
+ <string lang="vi" key="BYTES">bytes</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN">Ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="OUTER">Bên ngoài</string>
+ <string lang="vi" key="NORMAL">Thông thường</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_VOLUME_TYPE_ADJECTIVE">Hệ thống</string>
+ <string lang="vi" key="TYPE_HIDDEN_SYSTEM_ADJECTIVE">Ẩn (hệ thống)</string>
+ <string lang="vi" key="READ_ONLY">Chỉ-đọc</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_DRIVE">Ổ đĩa Hệ thống</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_DRIVE_ENCRYPTING">Ổ đĩa Hệ thống (đang mã hóa - %.2f%% xong)</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_DRIVE_DECRYPTING">Ổ đĩa Hệ thống (đang giải mã - %.2f%% xong)</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_DRIVE_PARTIALLY_ENCRYPTED">Ổ đĩa Hệ thống (%.2f%% đã mã hóa)</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION">Phân vùng Hệ thống</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_SYSTEM_PARTITION">Phân vùng ẩn Hệ thống</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION_ENCRYPTING">Phân vùng Hệ thống (đang mã hóa - %.2f%% xong)</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION_DECRYPTING">Phân vùng Hệ thống (đang giải mã - %.2f%% xong)</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION_PARTIALLY_ENCRYPTED">Phân vùng Hệ thống (%.2f%% đã mã hóa)</string>
+ <string lang="vi" key="HID_VOL_DAMAGE_PREVENTED">Có (tổn hại được ngăn cản!)</string>
+ <string lang="vi" key="NONE">Không có</string>
+ <string lang="vi" key="KEY_SIZE">Kích cỡ Khóa Chính</string>
+ <string lang="vi" key="SECONDARY_KEY_SIZE_XTS">Kích cỡ Khóa Phụ (Phương thức XTS)</string>
+ <string lang="vi" key="SECONDARY_KEY_SIZE_LRW">Kích cỡ Khóa Vặn (Phương thức LRW)</string>
+ <string lang="vi" key="BITS">bits</string>
+ <string lang="vi" key="BLOCK_SIZE">Kích cỡ Khối</string>
+ <string lang="vi" key="PKCS5_PRF">PKCS-5 PRF</string>
+ <string lang="vi" key="PKCS5_ITERATIONS">Đếm Lần lặp lại của PKCS-5</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_CREATE_DATE">Tập đĩa đã được Cấu tạo</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_HEADER_DATE">Phần đầu được Sửa đổi lần Cuối</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_HEADER_DAYS">(cách đây %I64d ngày)</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_FORMAT_VERSION">Ấn bản Định dạng của Tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="BACKUP_HEADER">Sao lưu Phần đầu được Gắn vào</string>
+ <string lang="en" key="TC_BOOT_LOADER_VERSION">TrueCrypt Boot Loader Version</string>
+ <string lang="vi" key="FIRST_AVAILABLE">Đầu tiên có sẵn</string>
+ <string lang="vi" key="REMOVABLE_DISK">Ổ đĩa Rời được</string>
+ <string lang="vi" key="HARDDISK">Ổ đĩa cứng</string>
+ <string lang="vi" key="UNCHANGED">Không thay đổi</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_MODE_TITLE">Phương thức Trợ lý</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_MODE_INFO">Chọn một trong các phương thức. Nếu bạn không chắc nên chọn cái nào thì sử dụng phương thức mặc định.</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_MODE_HELP_INSTALL">Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn cài đặt TrueCrypt vào hệ thống này.</string>
+ <string lang="en" key="SETUP_MODE_HELP_UPGRADE">Note: You can upgrade without decrypting even if the system partition/drive is encrypted or you use a hidden operating system.</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_MODE_HELP_EXTRACT">Nếu bạn chọn tùy chọn này, tất cả các tập tin sẽ được rút ra từ kiện đồ này nhưng sẽ không có cái gì được cài đặt trong hệ thống. Đừng chọn nó nếu bạn tính mã hóa phân vùng hệ thống hoặc ổ đĩa hệ thống. Chọn tùy chọn này có thể hữu ích, ví dụ như nếu bạn muốn chạy TrueCrypt trong phương thức đuợc gọi là lưu động. TrueCrypt không cần phải được cài đặt trong hệ điều hành nơi mà nó chạy. Sau khi tất cả các tập tin được rút ra, bạn có thể cho chạy tập 'TrueCrypt.exe' trực tiếp (sau đó TrueCrypt sẽ chạy trong phương thức lưu động).</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_OPTIONS_TITLE">Các tùy chọn Thiết lập</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_OPTIONS_INFO">Ở đây bạn có thể đặt nhiều loại tùy chọn khác nhau để điều khiển quá trình cài đặt.</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_PROGRESS_TITLE">Đang cài đặt</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_PROGRESS_INFO">Xin chờ trong lúc TrueCrypt đang được cài đặt.</string>
+ <string lang="en" key="SETUP_FINISHED_TITLE_DON">TrueCrypt has been successfully installed</string>
+ <string lang="en" key="SETUP_FINISHED_UPGRADE_TITLE_DON">TrueCrypt has been successfully upgraded</string>
+ <string lang="en" key="SETUP_FINISHED_INFO_DON">Please consider making a donation. You can click Finish anytime to close the installer.</string>
+ <string lang="vi" key="EXTRACTION_OPTIONS_TITLE">Các tùy chọn Rút ra</string>
+ <string lang="vi" key="EXTRACTION_OPTIONS_INFO">Ở đây bạn có thể đặt nhiều loại tùy chọn khác nhau để điều khiển quá trình rút ra.</string>
+ <string lang="vi" key="EXTRACTION_PROGRESS_INFO">Xin chờ trong lúc các tập tin đang được rút ra.</string>
+ <string lang="en" key="EXTRACTION_FINISHED_TITLE_DON">Files successfully extracted</string>
+ <string lang="vi" key="EXTRACTION_FINISHED_INFO">Tất cả các tập tin đã được rút vào vị trí đích.</string>
+ <string lang="vi" key="AUTO_FOLDER_CREATION">Nếu thư mục được xác định không có thì nó sẽ được tự động cấu tạo.</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_UPGRADE_DESTINATION">Các tập tin chương trình của TrueCrypt sẽ được nâng cấp ở vị trí nơi mà TrueCrypt được cài đặt. Nếu bạn cần chọn một vị trí khác thì trước tiên xin hủy cài đặt TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="AFTER_UPGRADE_RELEASE_NOTES">Bạn có muốn xem ghi chú phát hành cho phiên bản hiện tại (ổn định mới nhất) của TrueCrypt không?</string>
+ <string lang="vi" key="AFTER_INSTALL_TUTORIAL">Nếu bạn chưa bao giờ dùng TrueCrypt trước đây, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chương Dạy kèm cho Người mới bắt đầu trong Hướng dẫn cho Người dùng của TrueCrypt. Bạn có muốn xem dạy kèm không?</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_AN_ACTION">Xin chọn một động tác để thi hành từ những cái sau đây:</string>
+ <string lang="vi" key="REPAIR_REINSTALL">Sửa chữa/Cài đặt lại</string>
+ <string lang="vi" key="UPGRADE">Nâng cấp</string>
+ <string lang="vi" key="UNINSTALL">Hủy cài đặt</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_ADMIN">Để cài đặt/hủy cài đặt TrueCrypt thành công, bạn phải có quyền quản lý. Bạn có muốn tiếp tục không?</string>
+ <string lang="vi" key="TC_INSTALLER_IS_RUNNING">Bộ cài đặt của TrueCrypt hiện đang chạy trong hệ thống này và đang thi hành hay chuẩn bị việc cài đặt hay cập nhật TrueCrypt. Trước khi bạn tiến hành, xin chờ cho nó chấm dứt hoặc đóng nó lại. Nếu bạn không đóng nó được thì xin bắt đầu máy điện toán của bạn lại trước khi tiến hành.</string>
+ <string lang="vi" key="INSTALL_FAILED">Không cài đặt được.</string>
+ <string lang="vi" key="UNINSTALL_FAILED">Không hủy cài đặt được.</string>
+ <string lang="vi" key="DIST_PACKAGE_CORRUPTED">Kiện đồ phân phối này bị tổn hại. Xin tải nó xuống lại (tốt hơn là từ trang web chính thức của TrueCrypt tại www.truecrypt.org).</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_WRITE_FILE_X">Không thể viết vào tập tin %hs</string>
+ <string lang="vi" key="EXTRACTING_VERB">Đang rút ra</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_READ_FROM_PACKAGE">Không thể đọc dữ liệu từ kiện đồ được.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_VERIFY_PACKAGE_INTEGRITY">Không thể kiểm chứng tính toàn vẹn của kiện đồ phân phối này đuợc.</string>
+ <string lang="vi" key="EXTRACTION_FAILED">Rút ra bị thất bại.</string>
+ <string lang="vi" key="ROLLBACK">Việc cài đặt đã được quay ngược lại.</string>
+ <string lang="vi" key="INSTALL_OK">TrueCrypt đã được cài đặt thành công.</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_UPDATE_OK">TrueCrypt đã được cập nhật thành công.</string>
+ <string lang="en" key="UPGRADE_OK_REBOOT_REQUIRED">TrueCrypt has been successfully upgraded. However, before you can start using it, the computer must be restarted.\n\nDo you want to restart it now?</string>
+ <string lang="en" key="SYS_ENC_UPGRADE_FAILED">Failed to upgrade TrueCrypt!\n\nIMPORTANT: Before you shut down or restart the system, we strongly recommend that you use System Restore (Windows Start menu &gt; All programs &gt; Accessories &gt; System Tools &gt; System Restore) to restore your system to the restore point named 'TrueCrypt installation'. If System Restore is not available, you should try installing the original or the new version of TrueCrypt again before you shut down or restart the system.</string>
+ <string lang="vi" key="UNINSTALL_OK">TrueCrypt đã được gỡ bỏ thành công.\n\nNhấn 'Kết thúc' để bỏ bộ cài đặt của TrueCrypt và thư mục %hs. Lưu ý là thư mục sẽ không được bỏ nếu nó có chứa bất cứ tập tin nào không được cài đặt bởi bộ cài đặt của TrueCrypt hoặc được cấu tạo bởi TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="REMOVING_REG">Đang bỏ các mục nhập thanh ghi của TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="ADDING_REG">Đang thêm mục nhập thanh ghi</string>
+ <string lang="vi" key="REMOVING_APPDATA">Đang bỏ dữ liệu ứng dụng riêng</string>
+ <string lang="vi" key="INSTALLING">Đang cài đặt</string>
+ <string lang="vi" key="STOPPING">Đang ngưng lại</string>
+ <string lang="vi" key="REMOVING">Đang bỏ</string>
+ <string lang="vi" key="ADDING_ICON">Đang thêm biểu tượng</string>
+ <string lang="vi" key="CREATING_SYS_RESTORE">Đang cấu tạo điểm Phục hồi Hệ thống</string>
+ <string lang="vi" key="FAILED_SYS_RESTORE">Không cấu tạo điểm Phục hồi Hệ thống được!</string>
+ <string lang="vi" key="INSTALLER_UPDATING_BOOT_LOADER">Đang cập nhật Bộ tải Khởi nạp</string>
+ <string lang="vi" key="INSTALL_OF_FAILED">Không cài đặt '%hs'.%hs được\nBạn có muốn tiếp tục cài đặt không?</string>
+ <string lang="vi" key="UNINSTALL_OF_FAILED">Không hủu cài đặt '%hs' được. %hs\nBạn có muốn tiếp tục hủy cài đặt không?</string>
+ <string lang="vi" key="INSTALL_COMPLETED">Việc cài đặt được hoàn thành.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_CREATE_FOLDER">Thư mục '%hs' không thể được cấu tạo</string>
+ <string lang="vi" key="CLOSE_TC_FIRST">Trình điều khiển thiết bị của TrueCrypt không thể được hủy nạp.\n\nXin đóng tất cả cửa sổ đang mở của TrueCrypt trước. Nếu nó không giúp được, xin vui long bắt đầu Windows lại và sau đó thử lần nữa.</string>
+ <string lang="vi" key="DISMOUNT_ALL_FIRST">Tất cả các tập đĩa của TrueCrypt phải được tháo xuống trước khi cài đặt hay gỡ bỏ TrueCrypt.</string>
+ <string lang="en" key="UNINSTALL_OLD_VERSION_FIRST">An obsolete version of TrueCrypt is currently installed on this system. It needs to be uninstalled before you can install this new version of TrueCrypt.\n\nAs soon as you close this message box, the uninstaller of the old version will be launched. Note that no volume will be decrypted when you uninstall TrueCrypt. After you uninstall the old version of TrueCrypt, run the installer of the new version of TrueCrypt again.</string>
+ <string lang="vi" key="REG_INSTALL_FAILED">Việc cài đặt các mục nhập ghi thanh đã thất bại</string>
+ <string lang="vi" key="DRIVER_INSTALL_FAILED">Việc cài đặt trình điều khiển thiết bị đã thất bại. Xin vui long bắt đầu Windows lại và sau đó thử cài TrueCrypt lại lần nữa.</string>
+ <string lang="vi" key="STARTING_DRIVER">Đang bắt đầu trình điều khiển thiết bị của TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="DRIVER_UINSTALL_FAILED">Việc hủy cài đặt trình điều khiển thiết bị đã thất bại. Xin lưu ý là vì một vấn đề của Windows, có thể cần phải đăng xuất hoặc bắt đầu hệ thống lại trước khi trình điều khiển thiết bị có thể được hủy cài đặt (hoặc cài đặt lại).</string>
+ <string lang="vi" key="INSTALLING_DRIVER">Đang cài đặt trình điều khiển thiết bị của TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="STOPPING_DRIVER">Đang ngưng trình điều khiển thiết bị của TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="REMOVING_DRIVER">Đang hủy cài đặt trình điều khiển thiết bị của TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="COM_REG_FAILED">Đăng ký thư viện hỗ trợ Điều khiển Trương mục Người dùng bị thất bại.</string>
+ <string lang="vi" key="COM_DEREG_FAILED">Hủy đăng ký thư viện hỗ trợ Điều khiển Trương mục Người dùng bị thất bại.</string>
+ <string lang="en" key="TRAVELER_LIMITATIONS_NOTE">Note about portable mode:\n\nPlease note that the operating system requires drivers to be registered with it before they can be started. Hence, the TrueCrypt driver is not (and cannot be) fully portable (whereas the TrueCrypt applications are fully portable, i.e. they do not have to be installed or registered with the operating system). Also note that TrueCrypt needs a driver to provide transparent on-the-fly encryption/decryption.</string>
+ <string lang="vi" key="TRAVELER_UAC_NOTE">Lưu ý là nếu bạn quyết định cho TrueCrypt chạy trong phương thức lưu động (thay vì cho chạy một bản TrueCrypt được cài đặt), hệ thống sẽ hỏi bạn có cho phép chạy TrueCrypt (nhắc UAC) mỗi khi bạn thử chạy nó không.\n\nLý do là khi bạn cho TrueCrypt chạy trong phương thức lưu động, TrueCrypt cần nạp và bắt đầu trình điều khiển thiết bị của TrueCrypt. TrueCrypt cần một trình điều khiển thiết bị để cung cấp sự mã hóa/giải mã vô hình on-the-fly, và những người dùng không có quyền quản lý không thể bắt đầu các trình điều khiển thiết bị trong Windows. Vì vậy, hệ thống sẽ hỏi bạn có cho phép chạy TrueCrypt với quyền quản lý không (nhắc UAC).\n\nLưu ý là bạn cài đặt TrueCrypt vào hệ thống (thay vì cho chạy TrueCrypt phương thức lưu động), hệ thống sẽ KHÔNG hỏi bạn có cho phép chạy TrueCrypt (nhắc UAC) mỗi khi bạn thử chạy nó.\n\nBạn có chắc là bạn muốn rút các tập tin ra không?</string>
+ <string lang="vi" key="CONTAINER_ADMIN_WARNING">Cảnh báo: Thể hiện này của Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa có quyền quản lý.\n\nTập đĩa mới của bạn có thể được cấu tạo với các quyền mà sẽ không cho phép bạn viết vào tập đĩa khi nó được nạp lên. Nếu bạn muốn tránh chuyện đó, đóng thể hiện này của Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa và khởi chạy một cái mới mà không có quyền quản lý.\n\nBạn có muốn đóng thể hiện này của Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa không?</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_DISPLAY_LICENSE">Lỗi: Không thể hiển thị giấy phép.</string>
+ <string lang="vi" key="OUTER_VOL_WRITE_PREVENTED">Bên ngoài(!)</string>
+ <string lang="vi" key="DAYS">ngày</string>
+ <string lang="vi" key="HOURS">giờ</string>
+ <string lang="vi" key="MINUTES">phút</string>
+ <string lang="vi" key="SECONDS">s</string>
+ <string lang="vi" key="OPEN">Mở</string>
+ <string lang="vi" key="DISMOUNT">Tháo xuống</string>
+ <string lang="vi" key="SHOW_TC">Cho thấy TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="HIDE_TC">Giấu TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="TOTAL_DATA_READ">Dữ liệu được Đọc từ khi Nạp lên</string>
+ <string lang="vi" key="TOTAL_DATA_WRITTEN">Dữ liệu được Viết từ khi Nạp lên</string>
+ <string lang="vi" key="ENCRYPTED_PORTION">Phần được Mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="ENCRYPTED_PORTION_FULLY_ENCRYPTED">100% (hoàn toàn mã hóa)</string>
+ <string lang="vi" key="ENCRYPTED_PORTION_NOT_ENCRYPTED">0% (không được mã hóa)</string>
+ <string lang="vi" key="PROCESSED_PORTION_X_PERCENT">%.3f%%</string>
+ <string lang="vi" key="PROCESSED_PORTION_100_PERCENT">100%</string>
+ <string lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_WAITING">Đang chờ</string>
+ <string lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_PREPARING">Đang chuẩn bị</string>
+ <string lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_RESIZING">Đang định kích cỡ</string>
+ <string lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_ENCRYPTING">Đang mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_DECRYPTING">Đang giải mã</string>
+ <string lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_FINALIZING">Đang chấm đứt</string>
+ <string lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_PAUSED">Ngưng</string>
+ <string lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_FINISHED">Xong</string>
+ <string lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_ERROR">Lỗi</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_DISCONNECTED_DEV">Device disconnected</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_FAVORITE_VOLUMES_SAVED">Các tập đĩa hệ thống được chuộng đã được bảo lưu.\n\nĐể bật việc nạp các tập đĩa hệ thống được chuộng lên khi hệ thống bắt đầu, xin 'Settings' &gt; 'Các Tập đĩa Hệ thống được Chuộng' &gt; 'Nạp các tập đĩa hệ thống được chuộng lên khi Windows bắt đầu'.</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_ADD_DRIVE_DEV_WARNING">The volume you are adding to favorites is neither a partition nor a dynamic volume. Therefore, TrueCrypt will be unable to mount this favorite volume if the device number changes.</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_ADD_PARTITION_TYPE_WARNING">The volume you are adding to favorites is a partition not recognized by Windows.\n\nTrueCrypt will be unable to mount this favorite volume if the device number changes. Please set the type of the partition to a type recognized by Windows (use the SETID command of the Windows 'diskpart' tool). Then add the partition to favorites again.</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_BACKGROUND_TASK_ERR">TrueCrypt Background Task is disabled or it is configured to exit when there are no mounted volumes (or TrueCrypt is running in portable mode). This may prevent your favorite volumes from being automatically mounted when devices hosting them get connected.\n\nNote: To enable the TrueCrypt Background Task, select Settings &gt; Preferences and check the 'Enabled' checkbox in the section 'TrueCrypt Background Task'.</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_NETWORK_PATH_ERR">A container stored in a remote filesystem shared over a network cannot be automatically mounted when its host device gets connected.</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_DEVICE_PATH_ERR">The device displayed below is neither a partition nor a dynamic volume. Therefore, the volume hosted on the device cannot be automatically mounted when the device gets connected.</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_PARTITION_TYPE_ERR">Please set the type of the partition displayed below to a type recognized by Windows (use the SETID command of the Windows 'diskpart' tool). Then remove the partition from favorites and add it again. This will enable the volume hosted on the device to be automatically mounted when the device gets connected.</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_LABEL_DEVICE_PATH_ERR">The device displayed below is neither a partition nor a dynamic volume. Therefore, no label can be assigned to it.</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_LABEL_PARTITION_TYPE_ERR">Please set the type of the partition displayed below to a type recognized by Windows (use the SETID command of the Windows 'diskpart' tool). Then remove the partition from favorites and add it again. This will enable TrueCrypt to assign a label to the partition.</string>
+ <string lang="en" key="SYSTEM_FAVORITE_NETWORK_PATH_ERR">Due to a Windows limitation, a container stored in a remote filesystem shared over a network cannot be mounted as a system favorite volume (however, it can be mounted as a non-system favorite volume when a user logs on).</string>
+ <string lang="vi" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Nhập mật mã cho %hs</string>
+ <string lang="en" key="ENTER_PASSWORD_FOR_LABEL">Enter password for '%s'</string>
+ <string lang="vi" key="ENTER_NORMAL_VOL_PASSWORD">Nhập mật mã cho tập đĩa thông thường/bên ngoài</string>
+ <string lang="vi" key="ENTER_HIDDEN_VOL_PASSWORD">Nhập mật mã cho tập đĩa ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="ENTER_HEADER_BACKUP_PASSWORD">Nhập khẩu cho phần đầu giữ trong tập tin sao lưu</string>
+ <string lang="vi" key="KEYFILE_CREATED">Keytập tin has been successfully cấu tạod.</string>
+ <string lang="vi" key="HEADER_DAMAGED_AUTO_USED_HEADER_BAK">CẢNH BÁO: Phần đầu của tập đĩa này bị tổn hại! TrueCrypt tự động xử dụng sao lưu của phần đầu tập đĩa được gắn vào trong tập đĩa.\n\nBạn nên sửa phần đầu tập đĩa bằng cách chọn 'Tools' &gt; 'Phục hồi Phần đầu Tập đĩa'.</string>
+ <string lang="vi" key="VOL_HEADER_BACKED_UP">Bản sao phần đầu tập đĩa phần đầu đã được cấu tạo thành công.\n\nQUAN TRỌNG: Hồi phục phần đầu tập đĩa bằng cách dùng bản sao này cũng sẽ hồi phục mật mã hiện tại của tập đĩa. Hơn nữa, nếu (những) tập tin khóa cần có để nạp tập đĩa lên thì (những) tập tin khóa đó sẽ cần lại để nạp tập đĩa khi phần đầu tập đĩa được hồi phục.\n\nCẢNH BÁO: Bản sao phần đầu tập đĩa này có thể được dùng để hồi phục phần đầu của RIÊNG tập đĩa này thôi. Nếu bạn dùng bản sao phần đầu này để hồi phục một phần đầu của một tập đĩa khác thì bạn sẽ có thể nạp tập đĩa lên, nhưng bạn sẽ KHÔNG thể giải mã bất cứ dữ liệu nào được lưu trữ trong tập đĩa (bởi vì bạn sẽ thay đổi khóa chính của nó).</string>
+ <string lang="vi" key="VOL_HEADER_RESTORED">Phần đầu tập đĩa đã được hồi phục thành công.\n\nQUAN TRỌNG: Xin lưu ý là một mật mã cũ cũng có thể được hồi phục luôn. Hơn nữ, nếu (những) tập tin khóa cần có để nạp tập đĩa lên khi bản sao được cấu tạo thì (những) tập tin khóa đó bây giờ cần có để nạp tập đĩa lần nữa.</string>
+ <string lang="vi" key="EXTERNAL_VOL_HEADER_BAK_FIRST_INFO">Vì lý do bảo mật, bạn sẽ phải nhập đúng mật mã vào (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa) cho tập đĩa.\n\nLưu ý: Nếu tập đĩa có chứa một tập đĩa ẩn, bạn sẽ phải nhập đúng mật mã vào (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa) cho tập đĩa bên ngoài trước. Sau đó, nếu bạn chọn sao lưu phần đầu của tập đĩa ẩn, bạn sẽ phải nhập đúng mật mã vào (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa) cho tập đĩa ẩn.</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_VOL_HEADER_BAK">Bạn có chắc là bạn muốn cấu tạo bản sao phần đầu tập đĩa cho %hs không?\n\nSau khi bạn nhấn Có, bạn sẽ được hỏi tên cho một tập tin cho bản sao phần đầu.\n\nLưu ý: Phần đầu của cả hai tập đĩa thông thường và ẩn sẽ được mã hóa lại bằng cách dùng một muối mới và lưu trữ trong bản sao của tập tin. Không thôi có tập đĩa ẩn bên trong tập đĩa này thì khu vực dành riêng cho phần đầu của tập đĩa ẩn trong bản sao của tập tin sẽ được làm đầy với dữ liệu ngẫu nhiên (để duy trì sự phủ nhận có vẻ hợp lý). Khi hồi phục một phần đầu tập đĩa từ bản sao của tập tin, bạn sẽ cần nhập vào đúng mật mã (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa) mà đã có hiệu lực khi bản sao phần đầu tập đĩa được cấu tạo. Mật mã (và/hay các tập tin khóa) cũng sẽ tự động xác định loại phần đầu tập đĩa nào để hồi phục, nghĩa là thông thường hay ẩn (lưu ý là TrueCrypt xác định loại nào qua quá trình thử và lỗi).</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_VOL_HEADER_RESTORE">Bạn có chắc là bạn muốn hồi phục phần đầu tập đĩa của %hs không?\n\nCẢNH BÁO: Hồi phục phần đầu một tập đĩa cũng hồi phục mật mã của tập đĩa mà đã có hiệu lực khi bản sao được cấu tạo. Hơn nữa, nếu (những) tập tin khóa cần có để nạp tập đĩa lên khi bản sao được cấu tạo thì (những) tập tin khóa đó sẽ cần lại để để nạp tập đĩa sau khi phần đầu tập đĩa được hồi phục.\n\nSau khi bạn nhấn Có, bạn sẽ chọn phần đầu bản sao tập tin.</string>
+ <string lang="vi" key="DOES_VOLUME_CONTAIN_HIDDEN">Tập đĩa có chứa một tập đĩa ẩn không?</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_CONTAINS_HIDDEN">Tập đĩa có chứa một tập đĩa ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_DOES_NOT_CONTAIN_HIDDEN">Tập đĩa không có chứa một tập đĩa ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="HEADER_RESTORE_EXTERNAL_INTERNAL">Xin chọn loại bản sao phần đầu tập đĩa mà bạn muốn sử dụng:</string>
+ <string lang="vi" key="HEADER_RESTORE_INTERNAL">Hồi phục phần đầu tập đĩa từ bản sao được gắn trong tập đĩa</string>
+ <string lang="vi" key="HEADER_RESTORE_EXTERNAL">Hồi phục phần đầu tập đĩa từ một bản sao tập tin bên ngoài</string>
+ <string lang="vi" key="HEADER_BACKUP_SIZE_INCORRECT">Kích cỡ của bản sao phần đầu tập đĩa không đúng.</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_HAS_NO_BACKUP_HEADER">Không có bản sao phần đầu được gắn trong tập đĩa này (lưu ý là chỉ có các tập đĩa được cấu tạo bởi TrueCrypt 6.0 hay sau này có chứa những bản sao phần đầu được gắn vào).</string>
+ <string lang="vi" key="BACKUP_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">Bạn đang thử sao lại phần đầu của phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Chuyện này không được cho phép. Sao lại/hồi phục những thao tác liên quan đến phân vùng/ổ đĩa hệ thống chỉ có thể thực hiện bằng cách dùng Đĩa Cứu hộ TrueCrypt.\n\nBạn có muốn cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt không?</string>
+ <string lang="vi" key="RESTORE_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">Bạn đang thử hồi phục phần đầu của một tập đĩa TrueCrypt ảo nhưng bạn đã chọn phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Chuyện này không được cho phép. Sao lại/hồi phục những thao tác liên quan đến phân vùng/ổ đĩa hệ thống chỉ có thể thực hiện bằng cách dùng Đĩa Cứu hộ TrueCrypt.\n\nBạn có muốn cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt không?</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_SELECT_PATH">Sau khi bạn nhấn OK, bạn sẽ chọn tên một tập tin cho bản ảnh ISO của Đĩa Cứu hộ TrueCrypt và vị trí bạn muốn để nó.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_BURN">Bản ảnh của Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo và lưu trữ trong tập tin này:\n%hs\n\nBây giờ bạn cần sang bản ảnh của Đĩa Cứu hộ qua một CD hay DVD.\n\nQUAN TRỌNG: Lưu ý là tập tin phải được viết vào CD/DVD như là một bản ảnh ISO của đĩa (chứ không phải như là một tập tin cá nhân). Để có hướng dẫn làm như thế nào, xin tham khảo tài liệu của nhu liệu thâu CD/DVD của bạn.\n\nSau khi bạn sang Đĩa Cứu hộ, chọn 'Hệ thống' &gt; 'Xác nhận Đĩa Cứu hộ' để xác nhận là nó đã được sang đúng cách.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_WIN_ISOBURN">Bản ảnh của Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo và lưu trữ trong tập tin này:\n%hs\n\nBây giờ bạn cần sang bản ảnh của Đĩa Cứu hộ qua một CD hay DVD.\n\nBạn có muốn khởi chạy Microsoft Windows Disc Image Burner bây giờ không?\n\nLưu ý: Sau khi bạn sang Đĩa Cứu hộ, chọn 'Hệ thống' &gt; 'Xác nhận Đĩa Cứu hộ' để xác nhận là nó đã được sang đúng cách.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_INSERT">Xin chèn Đĩa Cứu hộ TrueCrypt của bạn vào ổ đĩa CD/DVD của bạn và nhấn OK để xác nhận nó.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_PASSED">Đĩa Cứu hộ TrueCrypt đã được xác nhận thành công.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Không thể xác nhận là Đĩa Cứu hộ đã được sang đúng cách.\n\nNếu bạn đã sang Đĩa Cứu hộ, xin đẩy CD/DVD ra và chèn vào lại; sau đó thử lại. Nếu việc này không giúp được, xin thử nhu liệu thâu CD/DVD và/hay môi trường khác.\n\nNếu bạn thử xác nhận một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt được cấu tạo cho một khóa chính, mật mã, salt, v.v. khác, xin lưu ý là Đĩa Cứu hộ như thế sẽ luôn luôn thất bại sự xác nhận này. Để cấu tạo một Đĩa Cứu hộ mới hoàn toàn tương đương với cấu hình hiện tại của bạn, chọn 'Hệ thống' &gt; 'Cấu tạo Đĩa Cứu hộ'.</string>
+ <string lang="vi" key="ERROR_CREATING_RESCUE_DISK">Lỗi cấu tạo Đĩa Cứu hộ TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_CREATE_RESCUE_DISK_ON_HIDDEN_OS">Đĩa Cứu hộ TrueCrypt không thể được cấu tạo khi một hệ điều hành ẩn đang chạy.\n\nĐể cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt, khởi động hệ điều hành nghi trang và sau đó chọn 'Hệ thống' &gt; 'Cấu tạo Đĩa Cứu hộ'.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_CHECK_FAILED">Không thể xác nhận là Đĩa Cứu hộ đã được sang đúng cách.\n\nNếu bạn đã sang Đĩa Cứu hộ, xin đẩy CD/DVD ra và chèn vào lại; sau đó nhấn Kế tiếp để thử lại. Nếu việc này không giúp được, xin thử môi trường khác%s.\n\nNếu bạn chưa sang Đĩa Cứu hộ, xin làm thế, và sau đó nhấn Kế tiếp.\n\nNếu bạn thử xác nhận một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt được cấu tạo trước khi bạn bắt đầu trợ lý này thì xin lưu ý là Đĩa Cứu hộ như thế không thể dùng được bởi vì nó được cấu tạo cho một khóa chính khác. Bạn cần sang Đĩa Cứu hộ mới được tạo ra.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_CHECK_FAILED_SENTENCE_APPENDIX">và/hay nhu liệu thâu CD/DVD khác</string>
+ <string lang="en" key="SYSTEM_FAVORITES_DLG_TITLE">TrueCrypt - System Favorite Volumes</string>
+ <string lang="en" key="SYS_FAVORITES_HELP_LINK">What are system favorite volumes?</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_FAVORITES_REQUIRE_PBA">Phân vùng/ổ đĩa hệ thống dường như không được mã hóa.\n\nCác tập đĩa hệ thống được chuộng có thể được nạp bằng cách chỉ dùng một mật mã chứng thực tiền khởi động. Vì vậy, để có thể dùng các tập đĩa hệ thống được chuộng, bạn cần mã hóa phân vùng/ổ đĩa hệ thống trước.</string>
+ <string lang="vi" key="DISMOUNT_FIRST">Xin tháo tập đĩa xuống trước khi tiến hành.</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_SET_TIMER">Lỗi: Không thể thiết lập bộ đếm thời gian.</string>
+ <string lang="vi" key="IDPM_CHECK_FILESYS">Kiểm soát Hệ thống tập tin</string>
+ <string lang="vi" key="IDPM_REPAIR_FILESYS">Sửa chữa Hệ thống Tập tin</string>
+ <string lang="en" key="IDPM_ADD_TO_FAVORITES">Add to Favorites...</string>
+ <string lang="en" key="IDPM_ADD_TO_SYSTEM_FAVORITES">Add to System Favorites...</string>
+ <string lang="en" key="IDPM_PROPERTIES">P&amp;roperties...</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_VOL_PROTECTION">Tập đĩa Ẩn được Bảo vệ</string>
+ <string lang="vi" key="NOT_APPLICABLE_OR_NOT_AVAILABLE">N/A</string>
+ <string lang="vi" key="UISTR_YES">Có</string>
+ <string lang="vi" key="UISTR_NO">Không</string>
+ <string lang="en" key="UISTR_DISABLED">Disabled</string>
+ <string lang="vi" key="DIGIT_ONE">1</string>
+ <string lang="vi" key="TWO_OR_MORE">2 hoặc hơn</string>
+ <string lang="vi" key="MODE_OF_OPERATION">Phương thức của Thao tác</string>
+ <string lang="vi" key="LABEL_ITEM">Nhãn:</string>
+ <string lang="vi" key="SIZE_ITEM">Kích cỡ:</string>
+ <string lang="vi" key="PATH_ITEM">Đường dẫn:</string>
+ <string lang="vi" key="DRIVE_LETTER_ITEM">Chữ của Ổ đĩa:</string>
+ <string lang="vi" key="UNSUPPORTED_CHARS_IN_PWD">Lỗi: Mật mã phải chỉ chứa ký tự ASCII.\n\nKý tự không phải ASCII trong mật mã có thể làm cho tập đĩa không thể nào nạp được khi cấu hình hệ thống của bạn thay đổi.\n\nNhững ký tự sau đây được phép dùng:\n\n ! " # $ % &amp; ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; &lt; = &gt; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w k y z { | } ~</string>
+ <string lang="vi" key="UNSUPPORTED_CHARS_IN_PWD_RECOM">Cảnh báo: Mật mã có chứa những ký tự không phải ASCII. Việc này có thể làm cho tập đĩa không thể nào nạp được khi cấu hình hệ thống của bạn thay đổi.\n\nBạn nên thay thế tất cả những ký tự không phải ASCII trong mật mã với những ký tự ASCII. Để làm thế, nhấn 'Tập đĩa' -&gt; 'Thay đổi Mật mã của Tập đĩa'.\n\nSau đây là những ký tự ASCII:\n\n ! " # $ % &amp; ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; &lt; = &gt; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w k y z { | } ~</string>
+ <string lang="vi" key="EXE_FILE_EXTENSION_CONFIRM">CẢNH BÁO: Chúng tôi cực lực khuyên bạn nên tránh những tập tin có đuôi được dùng cho những tập tin thực hiện (như .exe, .sys, hay .dll) và những tập tin có đuôi với những vấn đề tương tự. Dùng những tập tin có đuôi như thế làm cho Windows và nhu liệu chống vi-rút gây trở ngại cho bộ nhớ, mà có ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất của tập đĩa và có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng khác.\n\nChúng tôi cực lực khuyên bạn gỡ bỏ tập tin có đuôi hoặc thay đổi nó (ví dụ thành '.tc').\n\nBạn có chắc là bạn muốn sử dụng tập tin có đuôi có vấn đề không?</string>
+ <string lang="vi" key="EXE_FILE_EXTENSION_MOUNT_WARNING">CẢNH BÁO: Bộ nhớ này có một tập tin có đuôi mà được dùng cho những tập tin thực hiện (such as .exe, .sys, or .dll) hoặc những tập tin có đuôi khác với những vấn đề tương tự. Nó sẽ rất có thể làm cho Windows và nhu liệu chống vi-rút gây trở ngại cho bộ nhớ, mà có ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất của tập đĩa và có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng khác.\n\nChúng tôi cực lực khuyên bạn gỡ bỏ tập tin có đuôi của bộ nhớ hoặc thay đổi nó (ví dụ thành '.tc') sau khi bạn tháo tập đĩa xuống.</string>
+ <string lang="vi" key="HOMEPAGE">Trang chủ</string>
+ <string lang="vi" key="LARGE_IDE_WARNING_XP">CẢNH BÁO: Dường như là bạn chưa áp dụng bất cứ Service Pack nào vào việc cài đặt Windows của bạn. Bạn không nên viết vào các đĩa IDE lớn hơn 128 GB trong Windows XP mà bạn đã không áp dụng Service Pack 1 hay mới hơn! Nếu bạn có làm, dữ liệu trong đĩa (không cần biết nếu nó là một tập đĩa TrueCrypt hay không) có thể bị hỏng. Lưu ý đây là một giới hạn của Windows chứ không phải là một lỗi trong TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="LARGE_IDE_WARNING_2K">CẢNH BÁO: Dường như là bạn chưa áp dụng Service Pack 3 hay mới hơn vào việc cài đặt Windows của bạn. Bạn không nên viết vào các đĩa IDE lớn hơn 128 GB trong Windows 2000 mà bạn chưa áp dụng Service Pack 3 hay mới hơn! Nếu bạn có làm, dữ liệu trong đĩa (không cần biết nếu nó là một tập đĩa TrueCrypt hay không) có thể bị hỏng. Lưu ý đây là một giới hạn của Windows chứ không phải một lỗi trong TrueCrypt.\n\nLưu ý: Bạn có thể cần phải bật hỗ trợ cho 48-bit LBA trong thanh ghi lên; để có thêm tin tức, xem http://support.microsoft.com/kb/305098/EN-US</string>
+ <string lang="vi" key="LARGE_IDE_WARNING_2K_REGISTRY">CẢNH BÁO: Hỗ trợ cho 48-bit LBA ATAPI bị tắt trong hệ thống của bạn. Vì vậy, bạn không nên viết vào các đĩa IDE lớn hơn 128 GB! Nếu bạn có làm, dữ liệu trong đĩa (không cần biết nếu nó là một tập đĩa TrueCrypt hay không) có thể bị hỏng. Lưu ý đây là một giới hạn của Windows chứ không phải là một giới hạn của TrueCrypt.\n\nĐể bật hỗ trợ cho 48-bit LBA lên, thêm giá trị thanh ghi 'EnableBigLba' vào trong khóa thanh ghi HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\atapi\\Parameters và cho nó giá trị 1.\n\nĐể có thêm tin tức, xem http://support.microsoft.com/kb/305098</string>
+ <string lang="vi" key="VOLUME_TOO_LARGE_FOR_FAT32">Lỗi: Những tập tin lớn hơn 4 GB không thể được lưu trữ trong một hệ thống tập tin FAT32. Vì vậy, các tập đĩa (bộ nhớ) TrueCrypt có tập tin-làm chủ được lưu trữ trong một hệ thống tập tin FAT32 không thể lớn hơn 4 GB được.\n\nNếu bạn cần một tập đĩa lớn hơn, cấu tạo nó trong một hệ thống tập tin NTFS (hoặc, nếu bạn sử dụng Windows Vista SP1 hay mới hơn, trong một hệ thống tập tin exFAT) hoặc, thay vì cấu tạo một tập đĩa có tập tin-làm chủ, mã hóa toàn bộ một phân vùng hay thiết bị.</string>
+ <string lang="en" key="VOLUME_TOO_LARGE_FOR_WINXP">Warning: Windows XP does not support files larger than 2048 GB (it will report that "Not enough storage is available"). Therefore, you cannot create a file-hosted TrueCrypt volume (container) larger than 2048 GB under Windows XP.\n\nNote that it is still possible to encrypt the entire drive or create a partition-hosted TrueCrypt volume larger than 2048 GB under Windows XP.</string>
+ <string lang="vi" key="FREE_SPACE_FOR_WRITING_TO_OUTER_VOLUME">CẢNH BÁO: Nếu bạn muốn có thể thêm dữ liệu/tập tin vào tập đĩa bên ngoài trong tương lai, bạn nên tính đến chuyện chọn một kích cỡ nhỏ hơn cho tập đĩa ẩn.\n\nBạn có chắc là bạn muốn tiếp tục với kích cỡ bạn đã xác định không?</string>
+ <string lang="vi" key="NO_VOLUME_SELECTED">Không có tập đĩa nào được chọn.\n\nNhấn 'Chọn Thiết bị' hoặc 'Chọn Tập tin' để chọn một tập đĩa của TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="NO_SYSENC_PARTITION_SELECTED">Không phân vùng nào được chọn.\n\nNhấn 'Chọn Thiết bị' để chọn một phân vùng được tháo xuống mà thông thường cần chứng thực tiền khởi động (ví dụ như một phân vùng nằm trong ổ đĩa hệ thống được mã hóa của một hệ điều hành khác, mà không có đang chạy, hoặc phân vùng hệ thống được mã hóa của một hệ điều hành khác).\n\nLưu ý: Phân vùng được chọn sẽ được nạp lên như một tập đĩa TrueCrypt thông thường không có chứng thực tiền khởi động. Việc này hữu dụng vi dú như cho những thao tác sao chép hoặc sửa chữa.</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_SAVE_DEFAULT_KEYFILES">CẢNH BÁO: Nếu những tập tin khóa mặc định được thiết lập và bật lên thì các tập đĩa mà không dùng những tập tin khóa này sẽ không thể nào nạp lên được. Vì vậy, sau khi bạn bật những tập tin khóa mặc định lên thì nhớ bỏ đánh dấu hộp chọn 'Sử dụng tập tin khóa' (bên dưới một trường nhập mật mã) bất cứ khi nào nạp các tập đĩa như thế.\n\nBạn có chắc là bạn muốn bảo lưu những tập tin khóa/đưòng dẫn được chọn thành mặc định không?</string>
+ <string lang="vi" key="HK_AUTOMOUNT_DEVICES">Những Thiết bị Tự-Nạp</string>
+ <string lang="vi" key="HK_DISMOUNT_ALL">Tháo xuống Tất cả</string>
+ <string lang="vi" key="HK_WIPE_CACHE">Tẩy Bộ tạm trữ</string>
+ <string lang="vi" key="HK_DISMOUNT_ALL_AND_WIPE">Tháo xuống Tất cả &amp; Tẩy Bộ tạm trữ</string>
+ <string lang="vi" key="HK_FORCE_DISMOUNT_ALL_AND_WIPE">Buộc Tháo xuống Tất cả &amp; Tẩy Bộ tạm trữ</string>
+ <string lang="vi" key="HK_FORCE_DISMOUNT_ALL_AND_WIPE_AND_EXIT">Buộc Tháo xuống Tất cả, Tẩy Bộ tạm trữ &amp; Thoát ra</string>
+ <string lang="vi" key="HK_MOUNT_FAVORITE_VOLUMES">Nạp các Tập đĩa được Chuộng lên</string>
+ <string lang="vi" key="HK_SHOW_HIDE_MAIN_WINDOW">Cho thấy/Dấu Cửa sổ Chính của TrueCrypt</string>
+ <string lang="vi" key="PRESS_A_KEY_TO_ASSIGN">(Nhấn vào đây và bấm một phím)</string>
+ <string lang="vi" key="ACTION">Hành động</string>
+ <string lang="vi" key="SHORTCUT">Lối tắt</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_USE_RESERVED_KEY">Lỗi: Lối tắt này được dành riêng. Xin chọn một lối tắt khác.</string>
+ <string lang="vi" key="SHORTCUT_ALREADY_IN_USE">Lỗi: Lối tắt đã được sử dụng.</string>
+ <string lang="vi" key="HOTKEY_REGISTRATION_ERROR">CẢNH BÁO: Một hoặc nhiều khóa kích hoạt cho nguyên cả hệ thống của TrueCrypt sẽ không làm việc được!\n\nXin đảm bảo là các ứng dụng khác và hệ điều hành không sử dụng cùng lối tắt với TrueCrypt.</string>
+ <string lang="en" key="PAGING_FILE_CREATION_PREVENTED">Paging file creation has been prevented.\n\nPlease note that, due to Windows issues, paging files cannot be located on non-system TrueCrypt volumes (including system favorite volumes). TrueCrypt supports creation of paging files only on an encrypted system partition/drive.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENC_HIBERNATION_PREVENTED">Một lỗi hoặc một sự không tương thích ngăn cản TrueCrypt mã hóa tập tin vô động. Vì vậy, sự vô động đã bị ngăn cản.\n\nLưu ý: Khi một máy điện toán vào trạng thái vô động (hoặc bước vào một phương thức tiết kiệm điện năng), nội dung của bộ nhớ hệ thống của nó được viết vào một tập tin lưu trữ vô động nằm trong ỗ đĩa hệ thống. TrueCrypt sẽ không thể ngăn cản những khóa mã hóa và nội dung của những tập tin nhạy cảm được mở trong RAM được bảo lưu mà không có mã hóa vào tập tin lưu trữ vô động.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_HIBERNATION_PREVENTED">Sự vô động đã bị ngăn cản.\n\nTrueCrypt không hỗ trợ sự vô động trong các hệ điều hành ẩn mà sử dụng thêm một phân vùng khởi động. Xin lưu ý là phân vùng khởi động được xài chung bởi cả hệ nghi trang lẫn hệ ẩn. Vì vậy, để ngăn cản những thất thoát và vấn đề của dữ liệu trong lúc bắt đầu lại từ sự vô động, TrueCrypt phải ngăn cản hệ ẩn viết vào phân vùng khởi động xài chung và vào trạng thái vô động.</string>
+ <string lang="en" key="VOLUME_MOUNTED_AS_DRIVE_LETTER_X_DISMOUNTED">TrueCrypt volume mounted as %c: has been dismounted.</string>
+ <string lang="en" key="MOUNTED_VOLUMES_DISMOUNTED">TrueCrypt volumes have been dismounted.</string>
+ <string lang="en" key="VOLUMES_DISMOUNTED_CACHE_WIPED">TrueCrypt volumes have been dismounted and password cache has been wiped.</string>
+ <string lang="en" key="SUCCESSFULLY_DISMOUNTED">Successfully dismounted</string>
+ <string lang="en" key="CONFIRM_BACKGROUND_TASK_DISABLED">WARNING: If the TrueCrypt Background Task is disabled, the following functions will be disabled:\n\n1) Hot keys\n2) Auto-dismount (e.g., upon logoff, inadvertent host device removal, time-out, etc.)\n3) Auto-mount of favorite volumes\n4) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)\n5) Tray icon\n\nNote: You can shut down the Background Task anytime by right-clicking the TrueCrypt tray icon and selecting 'Exit'.\n\nAre you sure you want to permanently disable the TrueCrypt Background Task?</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_NO_FORCED_AUTODISMOUNT">CẢNH BÁO: Nếu tùy chọn này bị tắt thì các tập đĩa có chứa các tập tin/thư mục đang mở sẽ không thể tự-tháo xuống được.\n\nBạn có chắc là bạn muốn tắt tùy chọn này không?</string>
+ <string lang="vi" key="WARN_PREF_AUTO_DISMOUNT">CẢNH BÁO: Những tập đĩa có chứa các tập tin/thư mục đang mở sẽ KHÔNG được tự-tháo xuống.\n\nĐể tránh chuyện này, bật tùy chọn sau đây lên trong cửa sổ hộp thoại này: 'Buộc tự-tháo xuống ngay cả nếu tập đĩa có chứa các tập tin hay thư mục đang mở'</string>
+ <string lang="vi" key="WARN_PREF_AUTO_DISMOUNT_ON_POWER">CẢNH BÁO: Khi điện năng pin của máy notebook xuống thấp, Windows có thể bỏ sót chuyện gửi những thông điệp thích đáng đến những ứng dụng đang chạy khi máy điện toán đang vào phương thức tiết kiệm điện năng. Vì vậy, TrueCrypt có thể không tự-tháo các tập đĩa xuống trong những trường hợp như thế.</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_PROMPT">Bạn đã sắp đặt quá trình mã hóa của một phân vùng/tập đĩa. Quá trình chưa được chấm dứt.\n\nBạn có muốn tiếp tục lại quá trình bây giờ không?</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_RESUME_PROMPT">Bạn đã sắp đặt quá trình mã hóa hoặc giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Quá trình chưa được chấm dứt.\n\nBạn có muốn bắt đầu (tiếp tục lại) quá trình bây giờ không?</string>
+ <string lang="vi" key="ASK_NONSYS_INPLACE_ENC_NOTIFICATION_REMOVAL">Bạn có muốn được nhắc chuyện bạn có muốn tiếp tục lại những quá trình mã hóa đang được sắp đặt của những phân vùng/tập đĩa vô hệ?</string>
+ <string lang="vi" key="KEEP_PROMPTING_ME">Có, cứ nhắc tôi</string>
+ <string lang="vi" key="DO_NOT_PROMPT_ME">Không, đừng nhắc tôi</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_NOTIFICATION_REMOVAL_NOTE">QUAN TRỌNG: Nhớ là bạn có thể tiếp tục lại quá trình mã hóa của bất cứ phân vùng/tập đĩa vô hệ nào bằng cách chọn 'Tập đĩa' &gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_SCHEDULED_BUT_PBA_FAILED">Bạn đã sắp đặt quá trình mã hóa hoặc giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Tuy nhiên, chứng thực tiền-khởi động bị thất bại (hoặc bị bỏ qua).\n\nLưu ý: Nếu bạn giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống trong môi trường tiền-khởi động thì bạn có thể cần phải kết thúc quá trình bằng cách chọn 'Hệ thống' &gt; 'Vĩnh viễn Giải mã Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của TrueCrypt.</string>
+ <string lang="en" key="CONFIRM_EXIT">WARNING: If TrueCrypt exits now, the following functions will be disabled:\n\n1) Hot keys\n2) Auto-dismount (e.g., upon logoff, inadvertent host device removal, time-out, etc.)\n3) Auto-mount of favorite volumes\n4) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)\n\nNote: If you do not wish TrueCrypt to run in the background, disable the TrueCrypt Background Task in the Preferences (and, if necessary, disable the automatic start of TrueCrypt in the Preferences).\n\nAre you sure you want TrueCrypt to exit?</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_EXIT_UNIVERSAL">Thoát ra không?</string>
+ <string lang="vi" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT">TrueCrypt không có đủ tin tức để xác định là nên mã hóa hay giải mã.</string>
+ <string lang="vi" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT_FINALIZE_DECRYPT_NOTE">TrueCrypt không có đủ tin tức để xác định là nên mã hóa hay giải mã.\n\nLưu ý: Nếu bạn giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống trong môi trường tiền-khởi động thì bạn có thể cần phải kết thúc quá trình bằng cách nhấn Giải mã.</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_DEFER_CONFIRM">Bạn có muốn gián đoạn và dời lại quá trình mã hóa của phân vùng/tập đĩa không?\n\nLưu ý: Nhớ là tập đĩa không thể được nạp lên cho đến khi nó được mã hóa hoàn toàn. Bạn sẽ có thể tiếp tục lại quá trình mã hóa và nó sẽ tiếp tục từ điểm mà nó bị ngừng. Bạn có thể làm thế, ví dụ như bằng cách chọn 'Tập đĩa' &gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_DEFER_CONFIRM">Bạn có muốn gián đoạn và dời lại quá trình mã hóa của phân vùng/tập đĩa không?\n\nLưu ý: Bạn sẽ có thể tiếp tục lại quá trình mã hóa và nó sẽ tiếp tục từ điểm mà nó bị ngừng. Bạn có thể làm thế, ví dụ như bằng cách chọn 'Tập đĩa' &gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của TrueCrypt. Nếu bạn muốn vĩnh viễn chấm dứt hoặc đảo ngược quá trình mã hóa, chọn 'Hệ thống' &gt; 'Vĩnh viễn Giải mã Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống'.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_DECRYPTION_DEFER_CONFIRM">Bạn có muốn gián đoạn và dời lại quá trình giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống không?\n\nLưu ý: Bạn sẽ có thể tiếp tục lại quá trình và nó sẽ tiếp tục từ điểm mà nó bị ngừng. Bạn có thể làm thế, ví dụ như bằng cách chọn 'Hệ thống' &gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của TrueCrypt. Nếu bạn muốn đảo ngược quá trình giải mã (và bắt đầu mã hóa), chọn 'Hệ thống' &gt; ' Mã hóa Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống'.</string>
+ <string lang="vi" key="FAILED_TO_INTERRUPT_SYSTEM_ENCRYPTION">Lỗi: Không gián đoạn quá trình mã hóa/giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống được.</string>
+ <string lang="vi" key="FAILED_TO_INTERRUPT_WIPING">Lỗi: Không gián đoạn quá trình tẩy được.</string>
+ <string lang="vi" key="FAILED_TO_RESUME_SYSTEM_ENCRYPTION">Lỗi: Không tiếp tục lại quá trình mã hóa/giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống được.</string>
+ <string lang="vi" key="FAILED_TO_START_WIPING">Lỗi: Không bắt đầu quá trình tẩy được.</string>
+ <string lang="vi" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">Mâu thuẫn đã được giải quyết.\n\n\n(Nếu bạn báo một lỗi liên quan đến chuyện này, xin bao gồm tin tức kỹ thuật sau đây trong phần báo lỗi:\n%hs)</string>
+ <string lang="vi" key="UNEXPECTED_STATE">Lỗi: Trạng thái bất thường.\n\n\n(Nếu bạn báo một lỗi liên quan đến chuyện này, xin bao gồm tin tức kỹ thuật sau đây trong phần báo lỗi:\n%hs)</string>
+ <string lang="vi" key="NOTHING_TO_RESUME">Không có quá trình/tác vụ nào để tiếp tục lại.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">CẢNH BÁO: Tác vụ Phụ của TrueCrypt bị tắt. Sau khi bạn ra khỏi TrueCrypt, bạn sẽ không được thông báo nếu tổn hại cho tập đĩa ẩn được ngăn cản.\n\nLưu ý: Bạn có thể tắt Tác vụ Phụ bất cứ lúc nào bằng cách nhấn phải biểu tượng khay và chọn 'Thoát ra'.\n\nBật Tác vụ Phụ của TrueCrypt lên không?</string>
+ <string lang="vi" key="LANG_PACK_VERSION">Phiên bản của bộ ngôn ngữ: %s</string>
+ <string lang="vi" key="CHECKING_FS">Đang kiểm soát hệ thống tập tin trong tập đĩa TrueCrypt được nạp như %hs...</string>
+ <string lang="vi" key="REPAIRING_FS">Đang thử sửa hệ thống tập tin trong tập đĩa TrueCrypt được nạp như %hs...</string>
+ <string lang="vi" key="WARN_CBC_MODE">Cảnh báo: Tập đĩa này được mã hóa với phương thức CBC. Vì những lý do bảo mật, phương thức CBC đã bị bãi bỏ kể từ TrueCrypt 4.1.\n\nChúng tôi cực lực khuyên bạn nên dời dữ liệu từ tập đĩa TrueCrypt này sang một tập đĩa mới được cấu tạo bởi phiên bản này của TrueCrypt. Sau khi bạn làm thế, bạn nên xóa tẩy hoặc phá hủy tập đĩa cũ một cách an toàn. Để có thêm tin tức, xin xem Quá trình Phiên bản trong tài liệu hoặc những thông báo xuất bản được phân phối với TrueCrypt 4.1 hoặc mới hơn.</string>
+ <string lang="vi" key="WARN_64_BIT_BLOCK_CIPHER">Cảnh báo: Tập đĩa này được mã hóa với một thuật toán mã hóa thừa tự.\n\nTất cả các thuật toán mã hóa 64-bit-block (ví dụ như Blowfish, CAST-128, hay Triple DES) bị bãi bỏ. Sẽ không thể nào nạp tập đĩa này khi dùng những phiên bản tương lai của TrueCrypt. Tuy nhiên, sẽ không còn những tiến triển cho việc thực hiện những thuật toán mã hóa thừa tự này nữa. Chúng tôi khuyên bạn cấu tạo một tập đĩa TrueCrypt mới được mã hóa với một thuật toán mã hóa 128-bit-block (ví dụ như AES, Serpent, Twcủaish, v.v.) và dời tất cả các tập tin từ tập đĩa này sang tập đĩa mới.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_AUTOMOUNT_DISABLED">Hệ thống của bạn không được cấu hình để tự-nạp các tập đĩa mới. Có thể nạp các tập đĩa TrueCrypt có thiết bị làm chủ được. Tự-nạp có thể được bật lên bằng cách thực thi lệnh sau đây và bắt đầu hệ thống lại.\n\nmountvol.exe /E</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ASSIGN_DRIVE_LETTER">Xin gán một chữ hiệu ổ đĩa cho phân vùng/thiết bị trước khi tiến hành ('Control Panel' &gt; 'System and Maintenance' &gt; 'Administrative Tools' - 'Cấu tạo và định dạng phân vùng đĩa cứng').\n\nLưu ý rằng đây là một yêu cầu của hệ điều hành.</string>
+ <string lang="vi" key="MOUNT_TC_VOLUME">Nạp tập đĩa TrueCrypt lên</string>
+ <string lang="vi" key="DISMOUNT_ALL_TC_VOLUMES">Tháo tất cả các tập đĩa TrueCrypt xuống</string>
+ <string lang="vi" key="UAC_INIT_ERROR">TrueCrypt không lấy được những quyền Quản lý.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_ACCESS_DENIED">Quyền truy cập bị từ chối bởi hệ điều hành.\n\nNguyên nhân khả dĩ: Hệ điều hành yêu cầu bạn có quyền đọc/viết (hoặc quyền quản lý) cho một số thư mục, tập tin, và thiết bị, để bạn được quyền đọc và viết dữ liệu vào/từ chúng. Thông thường, một người dùng không có những quyền quản lý chỉ được được quyền cấu tạo, đọc và thay đổi những tập tin trong thư mục Documents của họ.</string>
+ <string lang="en" key="SECTOR_SIZE_UNSUPPORTED">Error: The drive uses an unsupported sector size.\n\nIt is currently not possible to create partition/device-hosted volumes on drives that use sectors larger than 4096 bytes. However, note that you can create file-hosted volumes (containers) on such drives.</string>
+ <string lang="en" key="SYSENC_UNSUPPORTED_SECTOR_SIZE_BIOS">It is currently not possible to encrypt a system installed on a disk that uses a sector size other than 512 bytes.</string>
+ <string lang="vi" key="NO_SPACE_FOR_BOOT_LOADER">Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt cần ít nhất 32 KBytes phần trống ở khúc đầu của ổ đĩa hệ thống (Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt cần được giữ trong khu vực đó). Không may, ổ đĩa của bạn không đạt được điều kiện này.\n\nXin ĐỪNG báo chuyện này là lỗi/vấn đề trong TrueCrypt. Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần phải phân vùng đĩa của bạn lại và chừa trống 32 KBytes đầu tiên của đĩa (trong đa số các trường hợp, bạn sẽ cần phải xóa và cấu tạo lại phân vùng đầu tiên). Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng Microsoft phân vùng manager đang có sẵn ví dụ như khi bạn đang cài đặt Windows.</string>
+ <string lang="vi" key="FEATURE_UNSUPPORTED_ON_CURRENT_OS">Tính năng không được hỗ trợ trong phiên bản của hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_UNSUPPORTED_ON_CURRENT_OS">TrueCrypt không hỗ trợ việc mã hóa một phân vùng/ổ đĩa hệ thống trong phiên bản của hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_UNSUPPORTED_ON_VISTA_SP0">Trước khi bạn có thể mã hóa phân vùng/ổ đĩa hệ thống trong Windows Vista, bạn cần cài đặt Service Pack 1 hoặc cao hơn cho Windows Vista (chưa có Service Pack nào như thế đã được cài đặt trong hệ thống này).\n\nLưu ý: Service Pack 1 cho Windows Vista giải quyết một vấn đề gây nên sự thiếu hụt bộ nhớ trống trong khi khởi nạp hệ thống.</string>
+ <string lang="en" key="SYS_ENCRYPTION_UPGRADE_UNSUPPORTED_ON_VISTA_SP0">TrueCrypt no longer supports encryption of the system partition/drive on Windows Vista with no Service Pack installed. Before upgrading TrueCrypt, please install Service Pack 1 or higher for Windows Vista.</string>
+ <string lang="vi" key="FEATURE_REQUIRES_INSTALLATION">Lỗi: Tính năng này cần TrueCrypt được cài đặt trong hệ thống của bạn (bạn đang cho TrueCrypt chạy trong dạng lưu động).\n\nXin cài đặt TrueCrypt và sau đó thử lại.</string>
+ <string lang="vi" key="WINDOWS_NOT_ON_BOOT_DRIVE_ERROR">CẢNH BÁO: Dường như Windows không được cài đặt trong ổ đĩa nơi mà nó khởi nạp. Việc này không được hỗ trợ.\n\nBạn chỉ nên tiếp tục nếu bạn chắc là Windows được cài đặt trong ổ đĩa nơi mà nó khởi nạp.\n\nBạn có muốn tiếp tục không?</string>
+ <string lang="vi" key="GPT_BOOT_DRIVE_UNSUPPORTED">Ổ đĩa hệ thống của bạn có một bảng phân vùng GUID (GPT). Hiện tại, chỉ có những ổ đĩa với bảng phân vùng MBR được hỗ trợ.</string>
+ <string lang="vi" key="TC_BOOT_LOADER_ALREADY_INSTALLED">CHÚ Ý: Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt đã được cài đặt trong ổ đĩa hệ thống của bạn!\n\nCó thể một hệ thống khác trong máy của bạn đã được mã hóa.\n\nCẢNH BÁO: TIẾN HÀNH VIỆC MÃ HÓA HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CHẠY CÓ THỂ LÀM CHO (CÁC) HỆ THỐNG KHÁC KHÔNG TÀI NÀO BẮT ĐẦU ĐƯỢC VÀ DỮ LIỆU LIÊN HỆ KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC.\n\nBạn có chắc là bạn muốn tiếp tục không?</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_LOADER_RESTORE_FAILED">Không thể phục hồi bộ tải hệ thống nguyên thủy.\n\nXin sử dụng Đĩa Cứu hộ TrueCrypt ('Tùy chọn Sửa chửa' &gt; 'Phục hồi bộ tải hệ thống nguyên thủy') hoặc môi trường cài đặt Windows để thay thế Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt với bộ tải hệ thống Windows.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_LOADER_UNAVAILABLE_FOR_RESCUE_DISK">Bộ tải hệ thống nguyên thủy sẽ không được giữ trong Đĩa Cứu hộ (lý do có thể là tập tin sao lưu bị mất).</string>
+ <string lang="vi" key="ERROR_MBR_PROTECTED">Không viết vào khu vực MBR được.\n\nBIOS của bạn có thể được cấu hình để bảo vệ khu vực MBR. Kiểm soát những thiết đặt BIOS của bạn (bấm F2, Xóa, hay Esc, sau khi bật máy của bạn lên) xem coi có bảo vệ MBR/chống vi-rút.</string>
+ <string lang="vi" key="BOOT_LOADER_VERSION_INCORRECT_PREFERENCES">Phiên bản cần có của Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt hiện không đang được cài đặt. Việc này có thể ngăn cản sự lưu trữ một số thiết lập.</string>
+ <string lang="vi" key="CUSTOM_BOOT_LOADER_MESSAGE_HELP">Lưu ý: Trong một vài trường hợp, bạn có thể muốn ngăn cản một người (đối phương) đang nhìn xem bạn bắt đầu máy điện toán không cho biết là bạn sử dụng TrueCrypt. Những tùy chọn bên trên cho phép bạn làm như thế bằng cách đặc chế màn ảnh bộ tải khởi nạp của TrueCrypt. Nếu bạn bật tùy chọn thứ nhất lên, không có chữ nào sẽ được hiển thị bởi bộ tải khởi nạp (ngay cả khi bạn đánh mật mã sai vào). Máy điện toán sẽ nhìn giống như đang bị "ngưng đọng" trong lúc bạn có thể đánh mật mã của bạn vào. Thêm vào đó, một thông điệp riêng có thể được hiển thị để đánh lạc đối phương. Ví dụ như những thông điệp lỗi giả như "Mất hệ điều hành" (thường được hiển thị bởi bộ tải khởi nạp của Windows nếu nó không tìm được phân vùng khởi động Windows). Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nếu đối phương có thể phân tích nội dung của đĩa cứng thì họ vẫn có thể tìm được là nó có chứa bộ tải khởi nạp của TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="CUSTOM_BOOT_LOADER_MESSAGE_PROMPT">CẢNH BÁO: Xin nhớ là bạn bật tùy chọn này lên, bộ tải khởi nạp của TrueCrypt sẽ không hiển thị bất cứ chữ nào (ngay cả khi bạn đánh mật mã sai vào). Máy điện toán sẽ nhìn giống như đang bị "ngưng đọng" (không đáp lại) trong lúc bạn có thể đánh mật mã của bạn vào (con trỏ sẽ KHÔNG di chuyển và sẽ không có dấu sao nào được hiển thị khi bạn bấm một phím).\n\nBạn có chắc là bạn muốn bật tùy chọn này lên không?</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_PARTITION_OR_DRIVE_APPEARS_FULLY_ENCRYPTED">Dường như phân vùng/ổ đĩa hệ thống của bạn đã được hoàn toàn mã hóa.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_UNSUPPORTED_FOR_DYNAMIC_DISK">TrueCrypt không hỗ trợ việc mã hóa một ổ đĩa hệ thống đã được biến thành một đĩa động.</string>
+ <string lang="en" key="WDE_UNSUPPORTED_FOR_EXTENDED_PARTITIONS">The system drive contains extended (logical) partitions.\n\nYou can encrypt an entire system drive containing extended (logical) partitions only on Windows Vista and later versions of Windows. On Windows XP, you can encrypt an entire system drive provided that it contains only primary partitions.\n\nNote: You can still encrypt the system partition instead of the entire system drive (and, in addition to that, you can create partition-hosted TrueCrypt volumes within any non-system partitions on the drive).</string>
+ <string lang="en" key="WDE_EXTENDED_PARTITIONS_WARNING">WARNING: As you are running Windows XP/2003, after you start encrypting the drive, you must NOT create any extended (logical) partitions on it (you may create only primary partitions). Any extended (logical) partition on the drive would be inaccessible after you start encrypting (the drive currently does not contain any such partition).\n\nNote: If this limitation is not acceptable, you can go back and choose to encrypt only the system partition instead of the entire drive (and, in addition to that, you can create partition-hosted TrueCrypt volumes within any non-system partitions on the drive).\n\nAlternatively, if this limitation is not acceptable, you may want to consider upgrading to Windows Vista or a later version of Windows (you can encrypt an entire system drive containing extended/logical partitions only on Windows Vista or later).</string>
+ <string lang="en" key="SYSDRIVE_NON_STANDARD_PARTITIONS">Your system drive contains a non-standard partition.\n\nIf you are using a notebook, your system drive probably contains a special recovery partition. After the whole system drive is encrypted (including any recovery partition), your system might become unbootable if your computer is using an inappropriately designed BIOS. It would also be impossible to use any recovery partition until the system drive is decrypted. Therefore, we recommend that you encrypt only the system partition.</string>
+ <string lang="vi" key="ASK_ENCRYPT_PARTITION_INSTEAD_OF_DRIVE">Bạn có muốn mã hóa phân vùng hệ thống thay vì toàn bộ ổ đĩa không?\n\nLưu ý là bạn có thể cấu tạo các tập đĩa TrueCrypt có phân vùng-làm chủ bên trong bất cứ phân vùng vô hệ nào trong ổ đĩa (thêm vào chuyện mã hóa phân vùng hệ thống).</string>
+ <string lang="vi" key="WHOLE_SYC_DEVICE_RECOM">Vì ổ đĩa hệ thống của bạn chỉ có chứa một phân vùng đơn độc mà chiếm cả ổ đĩa, tốt hơn (an toàn hơn) là mã hóa toàn bộ ổ đĩa kể cả khoảng trống "slack" mà thường bao quanh một phân vùng như thế.\n\nBạn có muốn mã hóa toàn bộ ổ đĩa hệ thống không?</string>
+ <string lang="vi" key="TEMP_NOT_ON_SYS_PARTITION">Hệ thống của bạn đưọc cấu hình để lưu giữ những tập tin tạm thời trong một phân vùng vô hệ.\n\nNhững tập tin tạm thời chỉ có thể được lưu giữ trong phân vùng hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="USER_PROFILE_NOT_ON_SYS_PARTITION">Những tập tin cho hồ sơ người dùng của bạn không được lưu giữ trong phân vùng hệ thống.\n\nCác tập tin cho hồ sơ người dùng chỉ có thể được lưu giữ trong phân vùng hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="PAGING_FILE_NOT_ON_SYS_PARTITION">Có (những) tập tin phân trang trong những phân vùng vô hệ.\n\nCác tập tin phân trang chỉ có thể tìm thấy trong phân vùng hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="RESTRICT_PAGING_FILES_TO_SYS_PARTITION">Bạn có muốn cấu hình Windows để cấu tạo những tập tin phân trang chỉ trong phân vùng của Windows bây giờ không?\n\nLưu ý là nếu bạn nhấn 'Có', máy điện toán sẽ được bắt đầu lại. Sau đó bắt đầu TrueCrypt và thử cấu tạo OS ẩn lần nữa.</string>
+ <string lang="vi" key="LEAKS_OUTSIDE_SYSPART_UNIVERSAL_EXPLANATION">Không thôi, sự phủ nhận hợp lý của hệ điều hành ẩn có thể bị ảnh hưởng bất lợi.\n\nLưu ý: Nếu một đối phương phân tích nội dung những của tập tin như thế (nằm trong một phân vùng vô hệ), họ có thể tìm ra được là bạn đã dùng trợ lý này trong phương thức cấu tạo-hệ thống-ẩn (điều này có thể cho thấy có sự xuất hiện của một hệ điều hành ẩn trong máy điện toán của bạn). Đồng thời cũng lưu ý là bất cứ tập tin nào như thế được lưu giữ trong phân vùng hệ thống sẽ được xóa tẩy một cách an toàn bởi TrueCrypt trong quá trình cấu tạo của hệ điều hành ẩn.</string>
+ <string lang="en" key="DECOY_OS_REINSTALL_WARNING">WARNING: During the process of creation of the hidden operating system, you will be required to fully reinstall the currently running system (in order to create a decoy system securely).\n\nNote: The currently running operating system and the entire content of the system partition will be copied to the hidden volume (in order to create the hidden system).\n\n\nAre you sure you will be able to install Windows using a Windows Setup medium (or using a service partition)?</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_REQUIREMENTS">Vì những lý do bảo mật, nếu hệ điều hành hiện đang chạy cần kích hoạt thì nó phải được kích hoạt trước khi tiến hành. Lưu ý là hệ điều hành ẩn sẽ được cấu tạo bằng cách chép nội dung của phân vùng hệ thống vào một tập đĩa ẩn (vì thế nếu hệ điều hành này không được kích hoạt thì hệ điều hành ẩn cũng sẽ không được kích hoạt luôn). Để có thêm tin tức, xem phần "Những Yêu cầu và Đề phòng Bảo mật Liên quan đến những Tập đĩa ẩn" trong Hướng dẫn cho Người dùng của TrueCrypt.\n\nQuan trọng: Trước khi tiến hành, xin đảm bảo là bạn đã đọc phần "Những Yêu cầu và Đề phòng Bảo mật Liên quan đến những Tập đĩa ẩn" trong Hướng dẫn cho Người dùng.\n\n\nHệ điều hành hiện đang chạy có đạt được điều kiện bên trên không?</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_HIDDEN_OS_EXTRA_BOOT_PARTITION">Hệ thống của bạn dùng thêm một phân vùng khởi động. TrueCrypt không hỗ trợ vô động trong những hệ điều hành ẩn mà sử dụng thêm một phân vùng khởi động (hệ thốngs nghi trang có thể được vô động mà không gặp vấn đề gì cả).\n\nXin lưu ý là phân vùng khởi động sẽ được xài chung bởi cả hệ nghi trang lẫn hệ ẩn. Vì vậy, để ngăn cản những thất thoát và vấn đề của dữ liệu trong lúc bắt đầu lại từ sự vô động, TrueCrypt phải ngăn cản hệ ẩn viết vào phân vùng khởi động xài chung và vào trạng thái vô động.\n\n\nBạn có muốn tiếp tục không? Nếu bạn chọn 'Không', những chỉ dẫn để tháo bỏ phân vùng khởi động thêm sẽ được hiển thị.</string>
+ <string lang="en" key="EXTRA_BOOT_PARTITION_REMOVAL_INSTRUCTIONS">\nThe extra boot partition can be removed before installing Windows. To do so, follow these steps:\n\n1) Boot your Windows installation disc.\n\n2) In the Windows installer screen, click 'Install now' &gt; 'Custom (advanced)'.\n\n3) Click 'Drive Options'.\n\n4) Select the main system partition and delete it by clicking 'Delete' and 'OK'.\n\n5) Select the 'System Reserved' partition, click 'Extend', and increase its size so that the operating system can be installed to it.\n\n6) Click 'Apply' and 'OK'.\n\n7) Install Windows on the 'System Reserved' partition.\n\n\nShould an attacker ask why you removed the extra boot partition, you can answer that you wanted to prevent any possible data leaks to the unencrypted boot partition.\n\nNote: You can print this text by clicking the 'Print' button below. If you save a copy of this text or print it (strongly recommended, unless your printer stores copies of documents it prints on its internal drive), you should destroy any copies of it after removing the extra boot partition (otherwise, if such a copy was found, it might indicate that there is a hidden operating system on this computer).</string>
+ <string lang="vi" key="GAP_BETWEEN_SYS_AND_HIDDEN_OS_PARTITION">Cảnh báo: Có chỗ trống chưa phân phát giữa phân vùng hệ thống và phân vùng đầu tiên phía sau nó. Sau khi bạn cấu tạo hệ điều hành ẩn, bạn không được cấu tạo bất cứ phân vùng mới nào trong chỗ trống chưa phân phát đó. Không thôi, hệ điều hành ẩn sẽ không thể nào khởi động được (cho đến khi bạn xóa bỏ những phân vùng được cấu tạo như thế).</string>
+ <string lang="vi" key="ALGO_NOT_SUPPORTED_FOR_SYS_ENCRYPTION">Thuật toán này hiện không được hỗ trợ cho việc mã hóa hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="KEYFILES_NOT_SUPPORTED_FOR_SYS_ENCRYPTION">Các tập tin khóa hiện không được hỗ trợ cho việc mã hóa hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_RESTORE_KEYBOARD_LAYOUT">Cảnh báo: TrueCrypt không thể hồi phục bố trí bàn phím gốc được. Chuyện này có thể làm cho bạn đánh mật mã không đúng vào.</string>
+ <string lang="vi" key="CANT_CHANGE_KEYB_LAYOUT_FOR_SYS_ENCRYPTION">Lỗi: Không thể thiết đặt bố trí bàn phím cho TrueCrypt thành bố trí bàn phím căn bản của Mỹ được.\n\nLưu ý là mật mã cần được đánh vào trong môi trường tiền khởi động (trước khi Windows bắt đầu) lúc mà bố trí bàn phím Windows không phải của Mỹ không có sẵn. Vì vậy, mật mã phải luôn luôn được đánh vào dùng bố trí bàn phím căn bản của Mỹ.</string>
+ <string lang="vi" key="ALT_KEY_CHARS_NOT_FOR_SYS_ENCRYPTION">Vì TrueCrypt đã tạm thời thay đổi bố trí bàn phím thành bố trí bàn phím căn bản của Mỹ, nên không thể đánh các ký tự bằng cách nhấn bấm các phím trong lúc phím Alt bên phải đang được giữ xuống. Tuy nhiên, bạn có thể đánh đa số những ký tự như thế bằng cách bấm các phím thích hợp trong lúc phím Shift đang được giữ xuống.</string>
+ <string lang="vi" key="KEYB_LAYOUT_CHANGE_PREVENTED">TrueCrypt ngăn cản sự thay đổi của bố trí bàn phím .</string>
+ <string lang="vi" key="KEYB_LAYOUT_SYS_ENC_EXPLANATION">Lưu ý: Mật mã sẽ cần được đánh vào trong môi trường tiền khởi động (trước khi Windows bắt đầu) lúc mà bố trí bàn phím Windows không phải của Mỹ không có sẵn. Vì vậy, mật mã phải luôn luôn được đánh vào dùng bố trí bàn phím căn bản của Mỹ. Tuy nhiên, chuyện quan trọng cần lưu ý là bạn KHÔNG cần một bàn phím thật của Mỹ. TrueCrypt tự động đảm bảo là bạn có thể đánh mật mã một cách an toàn (ngay bây giờ và trong môi trường tiền khởi động) ngay cả nếu bạn KHÔNG có một bàn phím thật của Mỹ.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_INFO">Trước khi bạn có thể mã hóa phân vùng/ổ đĩa, bạn phải cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt (TRD) để dùng cho những mục đích sau đây:\n\n- Nếu Bộ tải Khởi nạp của TrueCrypt, khóa chính, hoặc những dữ liệu trọng yếu bị tổn hại thì TRD để cho bạn hồi phục nó (tuy nhiên lưu ý là bạn sẽ vẫn phải nhập mật mã đúng vào).\n\n- Nếu Windows bị tổn hại và không thể bắt đầu, TRD để cho bạn giải mã phân vùng/ổ đĩa vĩnh viễn trước khi Windows bắt đầu.\n\n- TRD sẽ có chứa một bản sao của nội dung hiện tại của phần đường đầu tiên của ổ đĩa (cái mà thường có chứa một hệ thống khởi nạp hoặc hàm quản lý khởi động) và sẽ để cho bạn hồi phục nếu cần thiết.\n\nBản ảnh ISO của Đĩa Cứu hộ TrueCrypt sẽ được cấu tạo ở vị trí xác định bên dưới.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_WIN_ISOBURN_PRELAUNCH_NOTE">Sau khi bạn nhấn OK, Microsoft Windows Disc Image Burner sẽ được khởi chạy. Xin sử dụng nó để sang bản ảnh ISO của Đĩa Cứu hộ TrueCrypt qua một CD hay DVD.\n\nSau khi bạn làm thế, trở lại Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt và theo những hướng dẫn của nó.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO">Bản ảnh của Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo và lưu trữ trong tập tin này:\n%hs\n\nBây giờ bạn cần sang nó qua một CD hay DVD.\n\n%lsSau khi bạn sang Đĩa Cứu hộ rồi, nhấn Kế tiếp để xác nhận là nó đã đuợc sang đúng cách.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NO_CHECK">Bản ảnh của Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo và lưu trữ trong tập tin này:\n%hs\n\nBây giờ bạn nên sang bản ảnh qua một CD/DVD hoặc or di chuyển nó qua một vị trí an toàn để sử dụng sau này.\n\n%lsNhấn Kế tiếp để tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NONWIN_ISO_BURNER">QUAN TRỌNG: Lưu ý là tập tin phải được viết vào CD/DVD như là một bản ảnh ISO của đĩa (chứ không phải như là một tập tin cá nhân). Để có hướng dẫn làm như thế nào, xin tham khảo tài liệu của nhu liệu thâu CD/DVD của bạn. Nếu bạn không có nhu liệu thâu CD/DVD nào có thể viết bản ảnh ISO của đĩa vào một CD/DVD, nhấn liên kết bên dưới để tải nhu liệu miễn phí như thế xuống.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="LAUNCH_WIN_ISOBURN">Khởi chạy Microsoft Windows Disc Image Burner</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_BURN_NO_CHECK_WARN">CẢNH BÁO: Nếu bạn đã cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt trong quá khứ, nó không thể đuợc dùng lại cho phân vùng/ổ đĩa hệ thống này vì nó được cấu tạo cho một khóa chính khác! Mỗi khi bạn mã hóa một phân vùng/ổ đĩa hệ thống, bạn phải cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt mới cho nó ngay cả nếu bạn sử dụng cùng một mật mã.</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_SAVE_SYS_ENCRYPTION_SETTINGS">Lỗi: Không thể lưu trữ những thiết lập mã hóa hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_INITIATE_SYS_ENCRYPTION_PRETEST">Không thể khởi đầu tiền thử nghiệm của mã hóa hệ thống.</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_INITIATE_HIDDEN_OS_CREATION">Không thể khởi đầu quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn.</string>
+ <string lang="vi" key="WIPE_MODE_TITLE">Phương thức Tẩy</string>
+ <string lang="vi" key="INPLACE_ENC_WIPE_MODE_INFO">Trong một vài loại môi trường chứa, khi các dữ liệu bị viết chòng lên với những dữ liệu khác, các dữ liệu bị viết chòng lên có thể được khôi phục lại bằng cách dùng những kỹ thuật như microscopy lực từ trường. This also applies to data that are overwritten with their mã hóa form (which happens when TrueCrypt initially encrypts một unmã hóa phân vùng or ổ đĩa). Dựa theo một vài nghiên cứu và công bố của chính phủ, sự khôi phục của các dữ liệu bị viết chòng lên có thể được cản trở (hoặc làm cho rất khó khăn) bằng cách viết chòng các dữ liệu với dữ liệu pseudorandom và non-random một số lần nhất định. Vì vậy, nếu bạn tin là một đối phương có thể dùng những kỹ thuật như thế để khôi phục lại các dữ liệu bạn intend mã hóa, bạn có thể chọn một trong những phương thức tẩy (existing data will NOT be lost). Lưu ý là sự tẩy will NOT be performed after the phân vùng/ổ đĩa is mã hóa. When the phân vùng/ổ đĩa is fully mã hóa, no unmã hóa data is written to it. Any data being written to it is first mã hóa ngay khi cần in memory and only then is the (mã hóa) data written to the disk.</string>
+ <string lang="vi" key="WIPE_MODE_INFO">Trong một vài loại môi trường chứa, khi các dữ liệu bị viết chòng lên với những dữ liệu khác (ví dụ như khi dữ liệu bị xóa mất), các dữ liệu bị viết chòng lên có thể được khôi phục lại bằng cách dùng những kỹ thuật như microscopy lực từ trường. Dựa theo một vài nghiên cứu và công bố của chính phủ, sự khôi phục của các dữ liệu bị viết chòng lên có thể được cản trở (hoặc làm cho rất khó khăn) bằng cách viết chòng các dữ liệu với dữ liệu pseudorandom và non-random một số lần nhất định. Vì vậy, nếu bạn tin là một đối phương có thể dùng những kỹ thuật như thế để khôi phục lại các dữ liệu đáng được xóa mất, bạn có thể chọn một trong những phương thức tẩy nhiều-pass.\n\nLưu ý: Bạn càng sử dụng nhiều pass tẩy chừng nào thì sẽ nó sẽ mất lâu hơn để xóa mất các dữ liệu.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_WIPE_PAGE_TITLE">Đang tẩy</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_WIPE_PAGE_INFO_HIDDEN_OS">\nLưu ý: Bạn có thể gián đoạn quá trình của việc tẩy, tắt máy điện toán của bạn, bắt đầu hệ ẩn lại và sau đó tiếp tục lại quá trình (trợ lý này sẽ được tự động khởi chạy). Tuy nhiên, nếu bạn gián đoạn nó, toàn bộ quá trình của việc tẩy sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_WIPE_PAGE_INFO">\n\nLưu ý: Nếu bạn gián đoạn quá trình tẩy và thử tiếp tục lại thì cả quá trình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_WIPE_ABORT">Bạn có muốn hủy bỏ quá trình tẩy không?</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_WIPE_START">Cảnh báo: Toàn bộ nội dung của phân vùng/thiết bị được chọn sẽ bị xóa và mất đi.</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_WIPE_START_DECOY_SYS_PARTITION">Toàn bộ nội dung của phân vùng nơi mà hệ thống gốc nằm sẽ bị xóa đi.\n\nLưu ý: Toàn bộ nội dung của phân vùng mà bị xóa đi đã được sao chép vào phân vùng của hệ ẩn này.</string>
+ <string lang="vi" key="WIPE_MODE_WARN">CẢNH BÁO: Lưu ý là khi bạn chọn ví dụ như phương thức tẩy 3-bước, thời gian cần thiết để mã hóa phân vùng/ổ đĩa sẽ lâu hơn gấp 4 lần. Tương tự, nếu bạn chọn phương thức tẩy 35-bước, nó sẽ lâu hơn gấp 36 lần (nó có thể mất một vài tuần).\n\nTuy nhiên, xin lưu ý là việc tẩy sẽ KHÔNG được thực hiện sau khi phân vùng/ổ đĩa được hoàn toàn mã hóa. Khi phân vùng/ổ đĩa được hoàn toàn mã hóa, dữ liệu không được mã hóa sẽ không được viết vào nó. Bâ;t cứ dữ liệu nào được viết vào nó trước tiên được mã hóa ngay khi cần trong bộ nhớ và chỉ sau đó dữ liệu (mã hóa) mới được viết vào đĩa (vì thế hiệu suất sẽ KHÔNG bị ảnh hưởng).\n\nBạn có chắc là bạn muốn sử dụng phương thức tẩy không?</string>
+ <string lang="vi" key="WIPE_MODE_NONE">Không có (fastest)</string>
+ <string lang="en" key="WIPE_MODE_1_RAND">1-pass (random data)</string>
+ <string lang="en" key="WIPE_MODE_3_DOD_5220">3-pass (US DoD 5220.22-M)</string>
+ <string lang="en" key="WIPE_MODE_7_DOD_5220">7-pass (US DoD 5220.22-M)</string>
+ <string lang="vi" key="WIPE_MODE_35_GUTMANN">35-pass ("Gutmann")</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_MULTI_BOOT_MODE_TITLE">Số Hệ Điều hành</string>
+ <string lang="vi" key="MULTI_BOOT_FOR_ADVANCED_ONLY">CẢNH BÁO: Người dùng không kinh nghiệm không bao giờ nên thử mã hóa Windows theo cấu hình khởi động đa hệ.\n\nTiếp tục không?</string>
+ <string lang="en" key="HIDDEN_OS_MULTI_BOOT">When creating/using a hidden operating system, TrueCrypt supports multi-boot configurations only when the following conditions are met:\n\n- The currently running operating system must be installed on the boot drive, which must not contain any other operating systems.\n\n- Operating systems installed on other drives must not use any boot loader residing on the drive on which the currently running operating system is installed.\n\nAre the above conditions met?</string>
+ <string lang="en" key="UNSUPPORTED_HIDDEN_OS_MULTI_BOOT_CFG">TrueCrypt does not support this multi-boot configuration when creating/using a hidden operating system.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_SYS_EQ_BOOT_TITLE">Ổ đĩa Khởi động</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_SYS_EQ_BOOT_HELP">Hệ điều hành đang chạy hiện thời có được cài đặt trong ổ đĩa khởi động không?\n\nLưu ý: Đôi khi Windows không được cài đặt trong cùng ổ đĩa chung với bộ nạp khởi động của Windows bộ tải khởi nạp (phân vùng khởi động). Trong trường hợp như thế, chọn 'Không'.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_PARTITION_MUST_BE_ON_BOOT_DRIVE">TrueCrypt hiện tại không hỗ trợ việc mã hóa một hệ điều hành mà không khởi động từ ổ đĩa nơi nó được cài đặt.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_NBR_SYS_DRIVES_TITLE">Số Ổ đĩa Hệ thống</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_NBR_SYS_DRIVES_HELP">Có bao nhiêu ổ đĩa có chứa một hệ điều hành?\n\nLưu ý: Ví dụ nếu như bạn có bất cứ hệ điều hành nào(như Windows, Mac OS X, Linux, v.v.) được cài đặt trong ổ đĩa chính của bạn và một hệ điều hành khác được cài đặt trong ổ đĩa phụ của bạn thì chọn '2 hay hơn'.</string>
+ <string lang="vi" key="WDE_UNSUPPORTED_FOR_MULTIPLE_SYSTEMS_ON_ONE_DRIVE">TrueCrypt hiện tại không hỗ trợ việc mã hóa cả một ổ đĩa có chứa nhiều hệ điều hành.\n\nNhững Giải pháp Có thể:\n\n- Bạn vẫn có thể mã hóa một trong các hệ thống nếu bạn đi ngược lại và chọn chỉ mã hóa một hệ thống phân vùng đơn độc (thay vì chọn mã hóa toàn bộ ổ đĩa hệ thống).\n\n- Ngoài ra, bạn sẽ có thể mã hóa toàn bộ ổ đĩa nếu bạn dời một vài hệ thống qua những ổ đĩa khác và chỉ để một hệ thống trong ổ đĩa mà bạn muốn mã hóa.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_ADJACENT_SYS_TITLE">Đa Hệ trong Ổ đĩa Đơn</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_ADJACENT_SYS_HELP">Có hệ điều hành nào khác được cài đặt trong ổ đĩa hệ điều hành đang chạy được cài đặt không?\n\nLưu ý: Ví dụ như nếu hệ điều hành đang chạy được cài đặt trong ổ đĩa #0, nơi mà có chứa một số phân vùng, và nếu một trong các phân vùng có chứa Windows và một phân vùng khác có chứa bất cứ hệ điều hành khác (ví dụ như Windows, Mac OS X, Linux, v.v.), chọn 'Có'.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_NONWIN_BOOT_LOADER_TITLE">Bộ tải Khởi nạp Không phải của Windows</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_NONWIN_BOOT_LOADER_HELP">Có một bộ tải khởi nạp nào không phải của Windows (hoặc hàm quản lý khởi động) được cài đặt trong hồ sơ khởi động chính (MBR) không?\n\nLưu ý: Ví dụ như nếu phần đường đầu tiên của ổ đĩa khởi động có chứa GRUB, LILO, XOSL, hoặc vài hàm quản lý khởi động không phải của Windows (hoặc bộ tải khởi nạp), chọn 'Có'.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_OUTCOME_TITLE">Khởi động Đa hệ</string>
+ <string lang="vi" key="CUSTOM_BOOT_MANAGERS_IN_MBR_UNSUPPORTED">TrueCrypt hiện tại không hỗ trợ cấu hình đa-khởi động nơi một bộ tải khởi nạp không phải của Windows được cài đặt trong Hồ sơ Khởi động Chính.\n\nNhững Giải pháp Có thể:\n\n- Nếu bạn sử dụng một hàm quản lý khởi động để khởi động Windows và Linux, dời hàm quản lý khởi động (thông thường là GRUB) từ Hồ sơ Khởi động Chính đến một phân vùng. Sau đó bắt đầu trợ lý này lại và mã hóa phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Lưu ý là Bộ tải Khởi nạp của TrueCrypt sẽ trở thành hàm quản lý khởi động chủ yếu của bạn và nó sẽ cho phép bạn khởi chạy hàm quản lý khởi động gốc (ví dụ như GRUB) như là hàm quản lý khởi động phụ của bạn (bằng cách bấm Esc trong màn ảnh Bộ tải Khởi nạp của TrueCrypt) và vì vậy bạn sẽ có thể khởi động Linux.</string>
+ <string lang="vi" key="WINDOWS_BOOT_LOADER_HINTS">Nếu hệ điều hành hiện đang chạy được cài đặt trong phân vùng khởi động thì sau khi bạn mã hóa nó, bạn sẽ cần phải nhập mật mã đúng vào ngay cả nếu bạn muốn bắt đầu bất cứ hệ thống Windows chưa mã hóa nào khác (vì chúng sẽ xài chung một bộ tải khởi nạp/hàm quản lý đơn độc của Windows được mã hóa).\n\nNgược lại, nếu hệ điều hành đang chạy không được cài đặt trong phân vùng khởi động (hoặc nếu bộ tải khởi nạp/hàm quản lý của Windows không được dùng bởi bất cứ hệ thống nào khác) thì sau khi bạn mã hóa hệ thống này, bạn sẽ không cần phải nhập mật mã đúng vào để khởi động (các) hệ thống chưa được mã hóa khác -- bạn sẽ chỉ cần bấm phím Esc để bắt đầu giải mã hệ thống (nếu có nhiều hệ thống chưa được mã hóa thì bạn sẽ cũng cần phải chọn hệ thống nào để bắt đầu trong trình đơn của Hàm quản lý Khởi động của TrueCrypt).\n\nLưu ý: Thông thường thì hệ thống Windows được cài đặt trước nhất thì được cài đặt trong phân vùng khởi động.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_PRE_DRIVE_ANALYSIS_TITLE">Mã hóa Vùng được Chủ Bảo vệ</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_PRE_DRIVE_ANALYSIS_HELP">Ở phía cuối của nhiều ổ đĩa, có một vùng thường được ẩn khỏi hệ điều hành (những vùng như thế thường được nhắc đến như là những Vùng được Chủ Bảo vệ). Tuy nhiên, một vài chương trình có thể đọc và viết dữ liệu từ/vào những vùng như thế.\n\nCẢNH BÁO: Một vài nhà sản xuất máy điện toán có thể dùng những vùng như thế để lưu trữ các công cụ và dữ liệu cho RAID, hệ thống phục hồi, hệ thống thiết lập, chẩn đoán, hay những mục đích khác. Nếu such các công cụ và dữ liệu như thế phải được truy cập trước khi khởi động, vùng ẩn KHÔNG nên được mã hóa (chọn 'No' bên trên).\n\nBạn có muốn TrueCrypt truy kiếm và mã hóa một vùng ẩn như thế (nếu có) ở phía cuối của ổ đĩa hệ thống không?</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_TYPE_PAGE_TITLE">Loại Giải Mã Hệ Thống</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_NORMAL_TYPE_HELP">Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giải mã phân vùng hệ thống hoặc toàn bộ đĩa hệ thống.</string>
+ <string lang="en" key="SYSENC_HIDDEN_TYPE_HELP">It may happen that you are forced by somebody to decrypt the operating system. There are many situations where you cannot refuse to do so (for example, due to extortion). If you select this option, you will create a hidden operating system whose existence should be impossible to prove (provided that certain guidelines are followed). Thus, you will not have to decrypt or reveal the password to the hidden operating system. For a detailed explanation, please click the link below.</string>
+ <string lang="en" key="HIDDEN_OS_PREINFO">It may happen that you are forced by somebody to decrypt the operating system. There are many situations where you cannot refuse to do so (for example, due to extortion).\n\nUsing this wizard, you can create a hidden operating system whose existence should be impossible to prove (provided that certain guidelines are followed). Thus, you will not have to decrypt or reveal the password for the hidden operating system.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_REQ_CHECK_PAGE_TITLE">Hệ Điều Hành Ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_REQ_CHECK_PAGE_HELP">Trong các bước sau đây, bạn sẽ cấu tạo hai tập đĩa TrueCrypt (bên ngoài và ẩn) trong phân vùng đầu tiên phía sau phân vùng hệ thống. Tập đĩa ẩn có chứa hệ điều hành tiềm ẩn (OS). TrueCrypt sẽ cấu tạo hệ điều hành ẩn bằng cách sao chép nội dung của phân vùng hệ thống (nơi hệ điều hành hiện đang chạy được cài đặt) tới tập đĩa ẩn. Cho tập đĩa bên ngoài, bạn sẽ sao chép một số tập tin nhìn như nhạy cảm mà bạn thực sự không muốn để ẩn. Chúng sẽ ở đó cho bất cứ ai buộc bạn phải tiết lộ mật mã cho phân vùng hệ điều hành ẩn. Bạn có thể tiết lộ mật mã cho các tập đĩa bên ngoài trong hệ điều hành phân vùng ẩn (sự hiện hữu của hệ điều hành ẩn vẫn là bí mật).\n\nCuối cùng, trên phân vùng hệ thống của hệ điều hành đang chạy, bạn sẽ cài đặt một hệ điều hành mới, gọi là hệ điều hành nghi trang , và mã hóa nó. Nó không được chứa dữ liệu nhạy cảm và sẽ ở đó cho bất cứ ai ép buộc bạn để lộ mật mã chứng thực tiền khởi động. Tổng số, sẽ có ba mật mã. Hai trong số đó có thể được công bố (cho hệ điều hành nghi trang và tập đĩa bên ngoài). Nếu bạn sử dụng mật mã thứ ba, hệ điều hành ẩn sẽ khởi động.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_DRIVE_ANALYSIS_TITLE">Phát hiện các Khu vực Ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_DRIVE_ANALYSIS_INFO">Xin chờ trong khi TrueCrypt đang phát hiện những khu vực có thể ẩn ở phần cuối của ổ đĩa hệ thống. Ghi chú rằng có thể mất một thời gian dài để hoàn thành.\n\nLưu ý: Trong vài trường hợp rất hiếm, trên một số máy điện toán, hệ thống có thể trở thành không phản hồi trong quá trình phát hiện này. Nếu điều đó xảy ra, khởi động lại máy điện toán, bắt đầu TrueCrypt, lặp lại các bước trên nhưng bỏ qua quá trình này phát hiện. Lưu ý là vấn đề này không phải là do một lỗi trong TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_SPAN_TITLE">Khu vực để Mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_SPAN_WHOLE_SYS_DRIVE_HELP">Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn mã hóa toàn bộ ổ đĩa mà hệ thống Windows đang chạy được cài đặt. Toàn bộ ổ đĩa, bao gồm tất cả các phân vùng của nó, sẽ được mã hóa, ngoại trừ phần đường đầu tiên mà các Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt sẽ cư trú. Những người muốn truy cập một hệ thống được cài đặt trên ổ đĩa, hoặc các tập tin được lưu trữ trên ổ đĩa, sẽ cần phải nhập đúng mật mã mỗi lần trước khi hệ thống bắt đầu. Tùy chọn này không thể được sử dụng để mã hóa một ổ đĩa thứ cấp hoặc bên ngoài nếu Windows không được cài đặt trên nó và không khởi động từ nó.</string>
+ <string lang="vi" key="COLLECTING_RANDOM_DATA_TITLE">Thu thập Dữ liệu Ngẫu nhiên</string>
+ <string lang="vi" key="KEYS_GEN_TITLE">Các Khóa đã được Tạo ra</string>
+ <string lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT">TrueCrypt has found no CD/DVD burner connected to your computer. TrueCrypt needs a CD/DVD burner to burn a bootable TrueCrypt Rescue Disk containing a backup of the encryption keys, TrueCrypt boot loader, original system loader, etc.\n\nWe strongly recommend that you burn the TrueCrypt Rescue Disk.</string>
+ <string lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_WILL_STORE_ISO">I have no CD/DVD burner but I will store the Rescue Disk ISO image on a removable drive (e.g. USB flash drive).</string>
+ <string lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_WILL_CONNECT_LATER">I will connect a CD/DVD burner to my computer later. Terminate the process now.</string>
+ <string lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_CONNECTED_NOW">A CD/DVD burner is connected to my computer now. Continue and write the Rescue Disk.</string>
+ <string lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_WILL_STORE_ISO_INFO">Please follow these steps:\n\n1) Connect a removable drive, such as a USB flash drive, to your computer now.\n\n2) Copy the TrueCrypt Rescue Disk image file (%s) to the removable drive.\n\nIn case you need to use the TrueCrypt Rescue Disk in the future, you will be able to connect your removable drive (containing the TrueCrypt Rescue Disk image) to a computer with a CD/DVD burner and create a bootable TrueCrypt Rescue Disk by burning the image to a CD or DVD. IMPORTANT: Note that the TrueCrypt Rescue Disk image file must be written to the CD/DVD as an ISO disk image (not as an individual file).</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_RECORDING_TITLE">Ghi Đĩa Cứu hộ</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_CREATED_TITLE">Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_TITLE">Dự bị thử nghiệm Hệ thống mã hóa</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_DISK_VERIFIED_TITLE">Đĩa Cứu hộ đã được xác nhận</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_VERIFIED_INFO">\n\nĐĩa Cứu hộ TrueCrypt đã được xác nhận thành công. Xin gỡ bỏ nó từ ổ đĩa hiện nay và lưu trữ nó trong một nơi an toàn.\n\nNhấn Kế tiếp để tiếp tục</string>
+ <string lang="vi" key="REMOVE_RESCUE_DISK_FROM_DRIVE">CẢNH BÁO: Trong các bước kế tiếp, Đĩa Cứu hộ TrueCrypt không được ở trong ổ đĩa. Không thôi, nó sẽ không thể hoàn tất các bước chính xác.\n\nXin lấy nó ra khỏi ổ đĩa bây giờ và lưu trữ nó trong một nơi an toàn. Sau đó bấm OK.</string>
+ <string lang="vi" key="PREBOOT_NOT_LOCALIZED">Cảnh báo: Do hạn chế kỹ thuật của môi trường trước khi khởi động, văn bản được hiển thị bởi TrueCrypt trong môi trường trước khi khởi động (tức là trước khi bắt đầu Windows) không thể được bản địa hóa. Các giao diện người dùng Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt hoàn toàn bằng tiếng Anh.\n\nTiếp tục không?</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO">Trước khi mã hóa các phân vùng hệ thống hoặc ổ đĩa của bạn, TrueCrypt cần xác minh rằng tất cả mọi chuyện hoạt động chính xác. \n\nSau khi bạn nhấn vào Thử, tất cả các thành phần cần thiết (ví dụ như thành phần chứng thực tiền khởi động, tức là Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt) sẽ được cài đặt và máy điện toán của bạn sẽ được khởi động lại. Sau đó, bạn sẽ phải nhập mật mã của bạn trong màn hình Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt mà nó sẽ xuất hiện trước khi Windows khởi động. Sau khi Windows khởi động, bạn sẽ được tự động thông báo về kết quả của cuộc tiền thử nghiệm này.\n\n Thiết bị sau đây sẽ được sửa đổi: Ổ đĩa #%d\n\n\nNếu bạn nhấn vào Hủy bây giờ, không có gì sẽ được cài đặt và tiền thử nghiệm sẽ không được thực hiện.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO2_PORTION_1">LƯU Ý QUAN TRỌNG -- XIN ĐỌC HOẶC IN (nhấn vào 'In'):\n\nLưu ý là không có tập tin nào của bạn sẽ được mã hóa trước khi bạn khởi động lại máy điện toán của bạn thành công và bắt đầu Windows. Vì thế, nếu bất cứ điều gì thất bại, dữ liệu của bạn sẽ KHÔNG bị mất. Tuy nhiên, nếu một cái gì đó đi sai, bạn có thể gặp khó khăn khi khởi động Windows. Vì vậy, hãy đọc (và nếu có thể, in) các hướng dẫn sau đây về những gì cần làm nếu Windows không thể bắt đầu sau khi bạn khởi động lại máy điện toán.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO2_PORTION_2">Cần Làm Gì Nếu Windows Không thể Khởi động\n----------------------------------------------------\n\nLưu ý: Những chỉ dẫn có giá trị chỉ khi bạn chưa bắt đầu mã hóa.\n\n-Nếu Windows không khởi động sau khi bạn nhập đúng mật mã (hoặc nếu bạn liên tục nhập đúng mật mã nhưng TrueCrypt cho biết mật mã là không chính xác), đừng lo. Khởi động lại (tắt nguồn và trên) máy điện toán, và trong màn hình Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt, bấm phím Esc trên bàn phím của bạn (và nếu bạn có nhiều hệ thống, chọn để bắt đầu). Sau đó Windows sẽ bắt đầu (miễn là nó không phải là mật mã) và TrueCrypt sẽ tự động hỏi bạn có muốn bỏ cài đặt các thành phần chứng thực tiền khởi động. Lưu ý là các bước trước đó KHÔNG làm việc nếu hệ thống phân vùng / ổ đĩa được mã hóa (không ai có thể bắt đầu Windows hoặc truy cập mã hóa dữ liệu trên ổ đĩa mà không có mật mã chính xác ngay cả khi người đó đi theo các bước trước đó).\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO2_PORTION_3">- Nếu các bước trước đó không giúp đỡ hoặc nếu màn hình Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt không xuất hiện (trước khi bắt đầu Windows), bỏ Đĩa Cứu hộ TrueCrypt vào đĩa CD/DVD ổ đĩa và khởi động lại máy điện toán của bạn. Nếu Đĩa Cứu hộ TrueCrypt màn hình không xuất hiện (hoặc nếu bạn không nhìn thấy mục "Tùy chọn Sửa chữa 'trong phần' Bàn phím điều khiển 'của màn hình TrueCrypt Đĩa Cứu hộ), có thể là BIOS của bạn được cấu hình để thử khởi động từ ổ đĩa cứng trước khi chạy CD/DVD. Nếu đó là trường hợp, khởi động lại máy điện toán của bạn, nhấn F2 hoặc Xóa (ngay sau khi bạn thấy màn hình BIOS bắt đầu-lên), và đợi cho đến khi một màn hình cấu hình BIOS xuất hiện. Không thôi có màn hình cấu hình BIOS xuất hiện, khởi động lại (đạt lại) lại máy điện toán và bắt đầu nhấn F2 hoặc Xóa liên tục ngay sau khi bạn khởi động lại (reset) máy điện toán. Khi một màn hình cấu hình BIOS xuất hiện, cấu hình BIOS để khởi động từ CD/DVD ổ đĩa đầu tiên (để có hướng dẫn làm như thế nào, xin tham khảo tài liệu cho BIOS của bạn / bo mạch chủ hoặc liên hệ với ban hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp máy điện toán của bạn của để được hỗ trợ). Sau đó khởi động lại máy điện toán của bạn. Các Đĩa Cứu hộ TrueCrypt màn hình sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Trong màn hình Đĩa Cứu hộ TrueCrypt, chọn "Tùy chọn Sửa chữa 'bằng cách nhấn F8 trên bàn phím. Từ trình đơn 'Tùy chọn Sửa chữa', chọn 'Khôi phục hệ thống bộ nạp bản gốc. Sau đó, loại bỏ các Đĩa Cứu hộ từ ổ CD/DVD ổ đĩa và khởi động lại máy điện toán của bạn. Windows sẽ bắt đầu thông thường (với điều kiện là nó không phải là mật mã).\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO2_PORTION_4">Lưu ý là các bước trước đó KHÔNG làm việc nếu hệ thống phân vùng / ổ đĩa được mã hóa (không ai có thể bắt đầu Windows hoặc truy cập mã hóa dữ liệu trên ổ đĩa mà không có mật mã chính xác ngay cả khi người đó làm theo các bước trước đó). \n\n\nLưu ý là ngay cả khi bạn bị mất Đĩa Cứu hộ TrueCrypt của bạn và kẻ tấn công tìm thấy nó, họ sẽ không thể giải mã các phân vùng hệ thống hoặc ổ đĩa mà không có mật mã chính xác.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_RESULT_TITLE">Dự bị thử nghiệm đã hoàn thành</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_RESULT_INFO">Dự bị thử nghiệm đã được hoàn tất thành công.\n\nCẢNH BÁO: Xin lưu ý là nếu cung cấp điện bị gián đoạn đột ngột trong khi mã hóa dữ liệu hiện có tại chỗ, hoặc khi hệ điều hành bị hỏng do lỗi phần mềm hoặc trục trặc phần cứng trong khi TrueCrypt đang mã hóa dữ liệu hiện có tại chỗ, các phần của dữ liệu sẽ bị hỏng hoặc bị mất. Vì vậy, trước khi bắt đầu mã hóa, hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu dự phòng dữ liệu mà bạn muốn mã hóa. Không thôi, xin sao lưu các tập tin ngay bây giờ (bạn có thể nhấn Hoãn, Sao lưu các tập tin, sau đó chạy TrueCrypt lại bất cứ lúc nào, và chọn 'Hệ thống'&gt; 'Tiếp tục lại quá trình bị gián đoạn' để bắt đầu mã hóa). \n\nKhi đã sẵn sàng, nhấn Mã hóa để bắt đầu mã hóa.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">Bạn có thể nhấn vào Tạm dừng hoặc Trì hoãn bất cứ lúc nào để gây ngăn cản quá trình mã hóa hay giải mã, đi ra thuật này, khởi động lại hoặc tắt máy điện toán của bạn, và sau đó tiếp tục lại quá trình, mà sẽ tiếp tục từ chổ nó đã được ngừng lại. Để ngăn cản suy giảm khi hệ thống hoặc các ứng dụng viết hoặc đọc dữ liệu từ hệ thống ổ đĩa, tự động TrueCrypt đợi cho đến khi dữ liệu được viết hoặc đọc (xem Status trên) và sau đó tiếp tục tự động mã hóa hoặc giải mã.</string>
+ <string lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">\n\nBạn có thể nhấn vào Tạm dừng hoặc Trì hoãn bất cứ lúc nào để gây cắt đứt quá trình mã hóa, xuất khỏi thuật này, khởi động lại hoặc tắt máy điện toán của bạn, và sau đó tiếp tục lại quá trình, mà sẽ tiếp tục từ chổ nó đã ngừng lại. Lưu ý là tập đĩa không thể được gắn kết cho đến khi nó đã được mã hóa hoàn toàn.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_INITIAL_INFO_TITLE">Hệ Thống Ẩn đã bắt đầu</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO_TITLE">Hệ thống gốc</string>
+ <string lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO">Windows cấu tạo (thường, không cần sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của bạn) các loại tập tin ghi bản, các tập tin tạm thời, v.v., trên phân vùng hệ thống. Nó cũng giúp để cho phần RAM được yên nghỉ và các tập tin phân trang nằm trên phân vùng hệ thống. Do đó, nếu một đối phương đã phân tích các tập tin được lưu trữ trên phân vùng mà hệ thống ban đầu (trong đó hệ thống ẩn là một bản sao) cư trú, họ có thể tìm hiểu, ví dụ như rằng bạn đã sử dụng thuật TrueCrypt ở trạng thái cấu tạo hệ thống ẩn, (mà có thể cho biết sự tồn tại của một hệ điều hành ẩn trên máy điện toán của bạn).\n\nĐể ngăn ngừa các vấn đề như vậy, TrueCrypt sẽ, trong các bước kế tiếp, an toàn xóa toàn bộ nội dung của phân vùng mà hệ thống ban đầu cư trú. Sau đó, để đạt được từ chối được chính đáng, bạn sẽ cần phải cài đặt một hệ thống mới trên phân vùng đó và mã hóa nó. Vì vậy bạn sẽ cấu tạo các hệ thống nghi trang và toàn bộ quá trình cấu tạo của hệ điều hành ẩn sẽ được hoàn thành.</string>
+ <string lang="vi" key="OS_WIPING_NOT_FINISHED_ASK">Hệ điều hành ẩn đã được cấu tạo thành công. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng nó (và được sự từ chối được chính đáng), bạn cần phải xóa một cách an toàn (sử dụng TrueCrypt) toàn bộ nội dung của phân vùng nơi hệ điều hành đang chạy được cài đặt. Trước khi có thể làm điều đó, bạn cần phải khởi động lại máy điện toán, và trong màn hình Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt (xuất hiện trước khi bắt đầu Windows), nhập mật mã chứng thực tiền khởi động cho hệ điều hành ẩn. Sau đó, sau khi hệ thống ẩn bắt đầu, thuật TrueCrypt sẽ được đưa ra tự động.\n\nLưu ý: Nếu bạn chọn để chấm dứt quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn bây giờ, bạn sẽ không thể tiếp tục lại quá trình và hệ thống ẩn sẽ không thể truy cập được (bởi vì các Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt sẽ được gỡ bỏ).</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_NOT_FINISHED_ASK">Bạn có dự kiến quá trình cấu tạo của một hệ điều hành ẩn. Quá trình này đã chưa được hoàn thành. Để hoàn thành nó, bạn cần phải khởi động lại máy điện toán, và trong màn hình Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt (xuất hiện trước khi bắt đầu Windows), nhập mật mã cho hệ điều hành ẩn.\n\nLưu ý: Nếu bạn chọn để chấm dứt quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn bây giờ, bạn sẽ không thể tiếp tục lại quá trình.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_NOT_FINISHED_CHOICE_RETRY">Khởi động lại máy điện toán và tiến hành</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_NOT_FINISHED_CHOICE_TERMINATE">Vĩnh viễn chấm dứt quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_NOT_FINISHED_CHOICE_ASK_LATER">Không làm gì cả bây giờ và hỏi lại sau</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_1">\nNẾU ĐƯỢC, XIN IN VĂN BẢN NÀY (nhấn vào 'In' dưới đây).\n\n\nSử dụng Đĩa Cứu hộ TrueCrypt Khi nào và Như thế nào (Sau khi Mã hóa)\n----------------------------------------------------------------------\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_2">I. Làm thế nào để khởi động Đĩa Cứu hộ TrueCrypt\n\nĐể khởi động một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt, hãy bỏ nó vào ổ đĩa CD/DVD và khởi động lại máy điện toán của bạn. Nếu màn hình Đĩa Cứu hộ TrueCrypt không xuất hiện (hoặc nếu bạn không nhìn thấy mục "Tùy chọn Sửa chữa 'trong phần' Điều khiển Bàn phím' của màn hình), có thể là BIOS của bạn được cấu hình để thử khởi động từ đĩa cứng trước khi CD/DVD chạy. Nếu đó là một trường hợp, khởi động lại máy điện toán của bạn, nhấn F2 hoặc Xóa (ngay sau khi bạn thấy màn hình BIOS bắt đầu-lên), và đợi cho đến khi một màn hình cấu hình BIOS xuất hiện. Không thôi có màn hình cấu hình BIOS xuất hiện, khởi động lại (đặt lại) lại máy điện toán và bắt đầu nhấn F2 hoặc Xóa liên tục ngay sau khi bạn khởi động lại (reset) máy điện toán. Khi một màn hình cấu hình BIOS xuất hiện, cấu hình BIOS để khởi động từ CD/DVD ổ đĩa trước (để có hướng dẫn làm như thế nào, xin tham khảo tài liệu cho BIOS của bạn / bo mạch chủ hoặc liên hệ với ban hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp máy điện toán của bạn để được trợ giúp). Sau đó khởi động lại máy điện toán của bạn. Các màn hình Đĩa Cứu hộ TrueCrypt sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Lưu ý: Trong màn hình Đĩa Cứu hộ TrueCrypt, bạn có thể chọn 'Tùy chọn Sửa chữa' bằng cách nhấn F8 trên bàn phím.\n\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_3">II. Sử dụng Đĩa Cứu hộ TrueCrypt khi nào và như thế nào(Sau khi Mã Hóa)\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_4">1) Nếu màn hình Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt không xuất hiện sau khi bạn khởi động máy điện toán (hoặc nếu Windows không khởi động), Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt có thể bị tổn hại. Đĩa Cứu hộ TrueCrypt cho phép bạn khôi phục lại nó và do đó để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống mã hóa và dữ liệu của bạn (tuy nhiên, lưu ý là bạn vẫn sẽ phải nhập đúng mật mã sau đó). Trong màn hình trên Đĩa Cứu hộ, chọn "Tùy chọn Sửa chữa '&gt;' Khôi phục Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt’. Sau đó nhấn 'Y' để xác nhận động tác, loại bỏ Đĩa Cứu hộ từ đĩa CD/DVD và khởi động lại máy điện toán của bạn.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_5">2) Nếu bạn liên tục nhập đúng mật mã nhưng TrueCrypt cho biết mật mã là không đúng, khóa chính hoặc các dữ liệu quan trọng khác có thể bị tổn hại. Đĩa Cứu hộ TrueCrypt cho phép bạn khôi phục lại chúng và do đó để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống mã hóa và dữ liệu của bạn (tuy nhiên, lưu ý là bạn vẫn sẽ phải nhập đúng mật mã sau đó). Trong màn hình trên Đĩa Cứu hộ chọn "Sửa chửa tùy chọn '&gt;' Khôi phục dữ liệu quan trọng’. Sau đó nhập mật mã của bạn, nhấn 'Y' để xác nhận, loại bỏ các đĩa giải từ đĩa CD/DVD của bạn, và khởi động lại máy điện toán của bạn.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_6">3) Nếu Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt bị tổn hại, bạn có thể tránh chạy nó bằng cách khởi nạp trực tiếp từ Đĩa Cứu hộ TrueCrypt. Bỏ Đĩa Cứu hộ của bạn vào đĩa CD/DVD ổ đĩa và sau đó nhập mật mã của bạn trong màn hình trên Đĩa Cứu hộ.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_7">4) Nếu Windows bị tổn hại và không thể bắt đầu, Đĩa Cứu hộ TrueCrypt cho phép bạn vĩnh viễn giải mã phân vùng / đĩa trước khi Windows khởi động. Trong màn hình trên Đĩa Cứu hộ chọn ‘Tùy chọn Sửa chữa’&gt;’ Vĩnh Viễn giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống‘. Xin nhập đúng mật mã và chờ cho đến khi giải mã được hoàn tất. Sau đó, bạn có thể ví như, khởi động thiết lập đĩa CD/DVD của MS Windows để sửa chữa cài đặt Windows của bạn.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_8">Lưu ý: Ngoài ra, nếu Windows bị hư tổn hại (không thể bắt đầu) và bạn cần phải sửa chữa nó (hoặc truy cập các tập tin vào đó), bạn có thể tránh được giải mã hệ thống phân vùng / ổ đĩa bằng cách làm theo các bước sau: Nếu bạn có nhiều hệ điều hành được cài đặt trên máy điện toán của bạn, khởi động một máy mà không cần chứng thực tiền khởi động. Nếu bạn không có nhiều hệ điều hành được cài đặt trên máy điện toán của bạn, bạn có thể khởi động một WinPE hoặc BartPE CD/DVD hoặc bạn có thể kết nối ổ đĩa hệ thống của bạn như một ổ đĩa thứ cấp hay bên ngoài tới một máy điện toán khác và sau đó khởi động hệ điều hành được cài đặt trên máy điện toán. Sau khi bạn khởi động một hệ thống, chạy TrueCrypt, nhấn vào ‘Chọn Thiết bị', chọn phân vùng hệ thống bị ảnh hưởng, nhấn vào 'OK', chọn 'Hệ thống'&gt; 'Mount không cần Pre-Boot Authentication’, nhập mật mã chứng thực tiền khởi động của bạn và bấm vào' OK '. Phân vùng sẽ được gắn kết như là một tập đĩa thường xuyên TrueCrypt (dữ liệu sẽ được on-the-fly giải mã / mã hóa trong RAM ngày truy cập, như thường lệ). n\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_9">Lưu ý là ngay cả khi bạn bị mất Đĩa Cứu hộ TrueCrypt của bạn và một kẻ tấn công tìm thấy nó, họ sẽ không thể giải mã các phân vùng hệ thống hoặc ổ đĩa mà không có mật mã chính xác</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_1">\n\nQUAN TRỌNG – XIN IN văn bản NÀY NẾU CÓ THỂ (nhấn vào 'In' dưới đây).\n\n\nLưu ý: văn bản này sẽ được tự động hiển thị mỗi khi bạn khởi động hệ thống ẩn cho đến khi bạn bắt đầu cấu tạo hệ thống nghi trang.\n\n\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_2">Làm thế nào để cấu tạo hệ thống Nghi trang một cách an toàn và baỏ mật \n ----------------------------------------------------------------------------\n\n Để đạt được sự từ chối chính đáng, bạn cần phải cấu tạo hệ điều hành nghi trang bây giờ. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:\n\n</string>
+ <string lang="en" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_3">1) For security reasons, shut down your computer and leave it powered off for at least several minutes (the longer, the better). This is required to clear the memory, which contains sensitive data. Then turn on the computer but do not boot the hidden system.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_4">2) Cài đặt Windows trên phân vùng mà nội dung đã được xoá hoàn toàn (tức là trên phân vùng mà hệ thống ban đầu, trong đó hệ thống ẩn là một bản sao, đã được cài đặt).\n\nQUAN TRỌNG: Khi bạn bắt đầu cài đặt nghi trang SYSTEM, HỆ THỐNG ẨN SẼ *KHÔNG* có khả năng khởi động (bởi vì Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt sẽ được xoá bỏ bởi cài đặt hệ thống Windows). Điều này là thông thường và dự kiến. Xin đừng lo lắng. Bạn sẽ có thể khởi động Hệ ẩn trở lại ngay khi BẠN START mã hoá nghi trang SYSTEM (vì TrueCrypt sau đó sẽ tự động cài đặt Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt trên ổ đĩa hệ thống)\n\nQuan Trọng: Kích cỡ của phân vùng hệ thống nghi trang phải vẫn giữ giống như như kích thước của tập đĩa ẩn (tình trạng này nay đã gặp). Hơn nữa, bạn không phải cấu tạo bất kỳ phân vùng nào giữa các phân vùng hệ thống nghi trang và phân vùng mà hệ thống ẩn ở đó.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_5">3) Khởi động hệ thống nghi trang (mà bạn đã caì đặt trọng bước 2 và cai đặt TrueCrypt ở đó).\n\n Hảy nhớ rằng hệ thống nghi trang không bao giờ được chứa bất kỳ dữ liệu nhay cảm.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_6">4) Trên hệ thống nghi trang, chạy TrueCrypt và chọn 'Hệ thống'&gt; 'Mã hóa hệ thống phân vùng / ổ’. Các cửa sổ TrueCrypt Tập đĩa Creation Wizard sẽ xuất hiện.\n\nNhững bước sau đây áp dụng cho Thuật Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_7">5) Trong Thuật Cấu tạo Tập Đĩa TrueCrypt, ĐỪNG chọn tùy chọn ‘Ẩn’. Chọn tùy chọn 'Thông thường' và nhấn vào 'Kế tiếp'.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_8">6) Chọn tùy chọn 'Mã Hóa phân vùng hệ thống Windows' và sau đó nhấn vào 'Kế tiếp'.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_9">7) Nếu chỉ có hệ thống ẩn và hệ thống nghi trang cài đặt trên máy điện toán, chọn tùy chọn 'Single-khởi động (nếu có nhiều hơn hai hệ thống được cài đặt trên máy điện toán, chọn 'Đa-khởi động '). Sau đó nhấn vào 'Kế tiếp'.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_10">8) QUAN TRỌNG: Trong bước này, CHO HỆ THỐNG nghi trang, bạn phải chọn CÙNG thuật toán mã hóa VÀ thuật toán HASH mà bạn chọn CHO HỆ THỐNG ẨN! Không thôi, HỆ THỐNG ẨN SẼ không thể được truy cập! Nói cách khác, hệ thống nghi trang phải được mã hóa với thuật toán mã hóa như hệ thống ẩn. Lưu ý: Lý do là hệ thống nghi trang và hệ thống ẩn sẽ chia xẻ một Bộ tải Khởi nạp đơn độc, mà nó chỉ hỗ trợ một thuật toán đơn độc, được lựa chọn bởi người sử dụng (đối với mỗi thuật toán, có một phiên bản đặc biệt của Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt).\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_11">9) Trong bước này, chọn một mật mã cho hệ điều hành nghi trang. Đây sẽ là mật mã mà bạn sẽ có thể tiết lộ cho người đối phương một khi bạn được yêu cầu hoặc bị buộc phải tiết lộ mật mã chứng thực tiền khởi động (mật mã khác mà bạn có thể tiết lộ là một trong những tập đĩa bên ngoài). Sự tồn tại của mật mã thứ ba (tức là mật mã chứng thực tiền khởi động cho hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn bí mật.\n\nQuan trọng: Mật mã mà bạn chọn cho hệ thống nghi trang phải khác nhiều từ một trong những mà bạn đã chọn cho các tập đĩa ẩn (ví dụ cho hệ điều hành ẩn).\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_12">10) Theo các hướng dẫn còn lại trong trình thuật để mã hóa các hệ điều hành nghi trang.\n\n\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_13">Sau khi Hệ thống Nghi trang được cấu tạo\n ------------------------------------------------\n\nSau khi bạn mã hóa hệ thống nghi trang, toàn bộ quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn sẽ được hoàn thành và bạn sẽ có thể sử dụng ba mật mã này:\n\n1) Mật mã chứng thực tiền khởi động cho hệ điều hành ẩn.\n\n2) Mật mã chứng thực tiền khởi động cho hệ điều hành nghi trang.\n\n3) Mật mã cho tập đĩa bên ngoài.</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_14">Nếu bạn muốn bắt đầu hệ điều hành ẩn, bạn chỉ cần nhập mật mã cho hệ điều hành ẩn trong màn hình Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt (xuất hiện sau khi bạn bật hoặc khởi động lại máy điện toán của bạn).\n\nNếu bạn muốn bắt đầu hệ điều hành nghi trang, bạn chỉ cần nhập mật mã cho hệ điều hành nghi trang trong màn hình Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt.\n\n Mật mã cho hệ thống nghi trang. có thể được tiết lộ cho bất cứ ai ép buộc bạn để lộ mật mã chứng thực tiền khởi động. Sự tồn tại của tập đĩa ẩn (và của hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn là bí mật.\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_15">Mật mã thứ ba (cho tập đĩa bên ngoài) có thể được tiết lộ cho bất cứ ai ép buộc bạn để lộ mật mã cho phân vùng đầu tiên phía sau phân vùng hệ thống, nơi mà cả hai tập đĩa bên ngoài và tập đĩa ẩn (có chứa hệ điều hành ẩn) cư trú. Sự tồn tại của khối lượng ẩn (và của hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn được giữ bí mật.\n\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_16">Nếu bạn tiết lộ mật mã cho hệ thống nghi trang với đối phương một và anh ta hỏi bạn tại sao phần tự do của hệ thống phân vùng nghi trang chứa dữ liệu ngẫu nhiên, bạn có thể trả lời, ví dụ: "Các phân vùng trước đây có một hệ thống mã hóa của TrueCrypt, nhưng tôi quên mật mã chứng thực tiền khởi động (hoặc hệ thống bị tổn hại và ngừng khởi động), do đó, tôi đã phải cài đặt lại Windows và mã hóa các phân vùng một lần nữa."\n\n\n</string>
+ <string lang="en" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_17">If all the instructions are followed and if the precautions and requirements listed in the section "Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes" in the TrueCrypt User's Guide are followed, it should be impossible to prove that the hidden volume and hidden operating system exist, even when the outer volume is mounted or when the decoy operating system is decrypted or started.\n\nIf you save a copy of this text or print it (strongly recommended, unless your printer stores copies of documents it prints on its internal drive), you should destroy any copies of it after you have created the decoy system and after you have understood all the information contained in the text (otherwise, if such a copy was found, it might indicate that there is a hidden operating system on this computer).\n\n</string>
+ <string lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_18">Cảnh báo: NẾU BẠN KHÔNG BẢO VỆ TẬP ĐĨA ẨN (để có hướng dẫn làm như thế nào, tham khảo phần "Bảo vệ của những Tập đĩa ẩn chống thiệt hại" trong Hướng dẫn cho Người dùng của TrueCrypt), ĐỪNG VIẾT VÀO TẬP ĐĨA bên ngoài (lưu ý là hệ điều hành nghi trang không được cài đặt trong tập đĩa bên ngoài). Không thôi, bạn CÓ THỂ ghi đè lên và làm hư hỏng TẬP ĐĨA ẨN (VÀ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG ẩn trong nó)!</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_PREINFO_TITLE">Hệ điều hành Sao y</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_PREINFO_HELP">Trong các bước kế tiếp, TrueCrypt sẽ cấu tạo hệ điều hành ẩn bằng cách sao chép nội dung của phân vùng hệ thống thành tập đĩa ẩn (dữ liệu đã được sao chép sẽ được mã hóa ở bộ phận fly với một khoá mật mã khác với hệ sẽ được sử dụng cho các hệ thống hoạt động nghi trang).\n\nXin lưu ý là quá trình này sẽ được thực hiện trong môi trường tiền khởi động (trước khi bắt đầu Windows) và nó có thể mất một thời gian dài để hoàn thành; vài giờ hoặc thậm chí vài ngày (tùy thuộc vào kích cỡ của hệ thống phân vùng và về hiệu suất của máy điện toán của bạn).\n\n Bạn sẽ có thể làm gián đoạn quá trình,. tắt máy, khởi động hệ điều hành và sau đó tiếp tục lại quá trình. Tuy nhiên, nếu bạn làm gián đoạn nó, toàn bộ quá trình sao chép hệ thống sẽ phải bắt đầu từ đầu (vì nội dung của phân vùng hệ thống không phải thay đổi trong quá trình sao y).</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_CANCEL_HIDDEN_OS_CREATION">Bạn có muốn hủy bỏ toàn bộ quá trình sáng tạo của hệ điều hành ẩn?\n\nLưu ý: Bạn sẽ không thể tiếp tục lại quá trình nếu bạn hủy bỏ nó ngay bây giờ.</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_CANCEL_SYS_ENC_PRETEST">Bạn có muốn hủy bỏ hệ thống mã hóa thử trước?</string>
+ <string lang="en" key="BOOT_PRETEST_FAILED_RETRY">The TrueCrypt system encryption pretest failed. Do you want to try again?\n\nIf you select 'No', the pre-boot authentication component will be uninstalled.\n\nNotes:\n\n- If the TrueCrypt Boot Loader did not ask you to enter the password before Windows started, it is possible that your operating system does not boot from the drive on which it is installed. This is not supported.\n\n- If you used an encryption algorithm other than AES and the pretest failed (and you entered the password), it may have been caused by an inappropriately designed driver. Select 'No', and try encrypting the system partition/drive again, but use the AES encryption algorithm (which has the lowest memory requirements).\n\n- For more possible causes and solutions, see: http://www.truecrypt.org/docs/?s=troubleshooting</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_DRIVE_NOT_ENCRYPTED">Các phân vùng/ổ đĩa hệ thống dường như không được mã hóa (một phần hoặc hoàn toàn).</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_FAILED_BOOT_DRIVE_ENCRYPTED">Phân vùng/ổ đĩa hệ thống của bạn được mã hóa (một phần hoặc hoàn toàn). \n\nXin giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống của bạn hoàn toàn trước khi tiến hành. Để làm như vậy, hãy chọn 'Hệ thống'&gt; 'Vĩnh viễn Giải mã Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống' từ thanh trình đơn của cửa sổ TrueCrypt chính.</string>
+ <string lang="vi" key="SETUP_FAILED_BOOT_DRIVE_ENCRYPTED_DOWNGRADE">Khi phân vùng/ổ đĩa hệ thống được mã hóa (một phần hoặc hoàn toàn), bạn không thể hạ cấp TrueCrypt xuống (nhưng bạn có thể nâng cấp hoặc cài đặt một phiên bản giống vậy lại).</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_OR_DECRYPTION_IN_PROGRESS">Phân vùng/ổ đĩa hệ thống của bạn đang được mã hóa, giải mã, hoặc bằng không sửa đổi. Xin gián đoạn quá trình mã hóa/giải mã/sửa đổi (hoặc chờ cho đến khi nó được hoàn tất) trước khi tiến hành.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_IN_PROGRESS_ELSEWHERE">Một thực thể của Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa TrueCrypt hiện đang chạy trên hệ thống này và đang thực hiện hoặc chuẩn bị mã hóa/giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Trước khi bạn tiếp hành, xin chờ cho nó chấm dứt hoặc đóng nó lại. Nếu bạn không thể đóng nó lại, hãy khởi động lại máy vi tính của bạn trước khi tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_NOT_COMPLETED">Quá trình mã hóa hay giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống chưa được hoàn tất. Xin chờ cho đến khi nó được hoàn tất trước khi tiếp tục.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_ENCRYPTION_NOT_COMPLETED">Lỗi: Quá trình mã hóa của phân vùng/ổ đĩa chưa được hoàn tất. Nó phải được hoàn tất trước tiên.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_NONSYS_INPLACE_ENC_INCOMPLETE">Lỗi: Quá trình mã hóa của phân vùng/tập đĩa chưa được hoàn tất. Nó phải được hoàn tất trưóc tiên.\n\nLưu ý: Để tiếp tục lại quá trình, hãy chọn 'Tập đĩa'&gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn’ từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_SYS_HIDVOL_HEAD_REENC_MODE_WRONG">Mật mã là đúng, TrueCrypt đã giải mã thành công tiêu đề tập đĩa và phát hiện ra rằng tập đĩa này là một tập đĩa hệ thống ẩn. Tuy nhiên, bạn không thể sửa đổi tiêu đề của một tập đĩa hệ thống ẩn theo cách này.\n\nĐể thay đổi mật mã cho một tập đĩa hệ thống ẩn, khởi động hệ điều hành đang ở tại tập đĩa ẩn, và sau đó chọn 'Hệ thống'&gt; 'Thay đổi mật mã’ từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của TrueCrypt.\n\nĐể thiết lập thuật toán dẫn xuất tiêu đề chính, khởi động hệ điều hành ẩn và sau đó chọn 'Hệ thống'&gt; 'Thiết lập thuật toán dẫn xuất khóa tiêu đề.</string>
+ <string lang="vi" key="CANNOT_DECRYPT_HIDDEN_OS">TrueCrypt không hỗ trợ giải mã tại chỗ của một phân vùng hệ thống ẩn.\n\nLưu ý: Nếu bạn muốn giải mã các phân vùng hệ thống nghi trang, khởi động hệ thống nghi trang, và sau đó chọn 'Hệ thống'&gt; 'Vĩnh viễn Giải mã Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="ERR_PARAMETER_INCORRECT">Lỗi: Tham số sai/không hợp lệ.</string>
+ <string lang="vi" key="DEVICE_SELECTED_IN_NON_DEVICE_MODE">Bạn đã lựa chọn một phân vùng hoặc một thiết bị nhưng phương thức trợ lý bạn lựa chọn chỉ phù hợp cho các chổ chứa tập tin.\n\nBạn có muốn thay đổi phương thức trợ lý không?</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_CHANGE_WIZARD_MODE_TO_FILE_CONTAINER">Thay vì vậy, bạn có muốn cấu tạo một bộ chứa tập tin của TrueCrypt không?</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_SYSTEM_ENCRYPTION_MODE">Bạn đã lựa chọn các phân vùng/ổ đĩa hệ thống (hoặc phân vùng khởi động), nhưng phương thức trợ lý bạn lựa chọn chỉ thích hợp cho phân vùng/ổ đĩa vô hệ.\n\nBạn có muốn thiết lập chứng thực tiền khởi động (có nghĩa là bạn sẽ cần phải bỏ vào mật mã của bạn mỗi lần trước khi</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE">Bạn có chắc bạn muốn vĩnh viễn giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống?</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE_CAUTION">LƯU Ý: Nếu bạn thường giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống, dữ liệu không được mã hóa sẽ được ghi vào nó. \n\nBạn có thực sự chắc chắn muốn vĩnh viễn giải mã hệ thống phân vùng/ổ đĩa?</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">Cảnh báo: Nếu bạn sử dụng một thác của thuật toán mã hóa cho hệ thống mã hóa, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:\n\n1) Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt lớn hơn thông thường và, do đó, không có đủ chổ trong phần đường đầu tiên của ổ đĩa cho sự sao lưu Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt. Vì vậy, bất cứ khi nào nó bị tổn hại (mà thường xảy ra, ví dụ như, trong những qúa trình kích hoạt chống sao chép lậu được thiết kế một cách không thích hợp của những chương trình nhất định), bạn sẽ cần phải sử dụng Đĩa Cứu hộ TrueCrypt để khởi nạp hoặc để sửa chữa Bộ tải Khởi nạp TrueCrypt.\n\n2) Trên một số máy vi tính, sẽ cần thời gian lâu hơn để tiếp tục lại sự ngưng hoạt động.\n\nNhững vấn đề tiềm năng này có thể được phòng ngừa bằng cách chọn một thuật toán mã hóa phi-thác (ví dụ như AES).\n\n Bạn có chắc bạn muốn sử dụng một thác của thuật toán mã hóa?</string>
+ <string lang="vi" key="NOTE_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào được mô tả trước đây, giải mã phân vùng/ổ đĩa (nếu nó được mã hóa) và sau đó thử mã hóa nó một lần nữa bằng cách dùng một thuật toán mã hóa phi-thác (ví dụ như AES).</string>
+ <string lang="en" key="UPDATE_TC_IN_DECOY_OS_FIRST">WARNING: For safety and security reasons, you should update TrueCrypt on the decoy operating system before you update it on the hidden operating system.\n\nTo do so, boot the decoy system and run the TrueCrypt installer from within it. Then boot the hidden system and run the installer from within it as well.\n\nNote: The decoy system and the hidden system share a single boot loader. If you upgraded TrueCrypt only on the hidden system (but not on the decoy system), the decoy system would contain a TrueCrypt driver and TrueCrypt applications whose version numbers are different from the version number of the TrueCrypt Boot Loader. Such a discrepancy might indicate that there is a hidden operating system on this computer.\n\n\nDo you want to continue?</string>
+ <string lang="vi" key="UPDATE_TC_IN_HIDDEN_OS_TOO">Số phiên bản của Bộ nạp Khởi động của TrueCrypt mà đã khởi động hệ điều hành này khác với số phiên bản của trình điều khiển TrueCrypt (và các ứng dụng của TrueCrypt) được cài đặt trên hệ thống này.\n\n Bạn nên cho chạy trình cài đặt TrueCrypt (mà số phiên bản giống như cái của Bộ nạp Khởi động của TrueCrypt) để cập nhật TrueCrypt trên hệ điều hành này.</string>
+ <string lang="en" key="BOOT_LOADER_VERSION_DIFFERENT_FROM_DRIVER_VERSION">The version number of the TrueCrypt Boot Loader that booted this operating system is different from the version number of the TrueCrypt driver (and of the TrueCrypt applications) installed on this system. Note that older versions may contain bugs fixed in later versions.\n\nIf you did not boot from the TrueCrypt Rescue Disk, you should reinstall TrueCrypt or upgrade it to the latest stable version (the boot loader will be updated too).\n\nIf you booted from the TrueCrypt Rescue Disk, you should update it ('System' &gt; 'Create Rescue Disk').</string>
+ <string lang="vi" key="BOOT_LOADER_UPGRADE_OK">Bộ nạp Khởi động của TrueCrypt đã được nâng cấp.\n\nCực lực khuyên bạn nên cấu tạo một Đĩa Cứu hộ TrueCrypt mới (mà sẽ có chứa phiên bản mới của Bộ nạp Khởi động của TrueCrypt) bằng cách chọn 'Hệ thống' &gt; 'Cấu tạo Đĩa Cứu hộ' sau khi bạn khởi động máy điện toán của bạn lại.</string>
+ <string lang="en" key="BOOT_LOADER_UPGRADE_OK_HIDDEN_OS">The TrueCrypt Boot Loader has been upgraded.\n\nIt is strongly recommended that you boot the decoy operating system and then create a new TrueCrypt Rescue Disk (which will contain the new version of the TrueCrypt Boot Loader) by selecting 'System' &gt; 'Create Rescue Disk'.</string>
+ <string lang="vi" key="BOOT_LOADER_UPGRADE_FAILED">Không nâng cấp Bộ nạp Khởi động của TrueCrypt được.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_DRIVE_SIZE_PROBE_TIMEOUT">TrueCrypt không phát hiện được kích cỡ thật sự của ổ đĩa hệ thống và vì vậy, kích cỡ được báo cáo bởi hệ điều hành (có thể nhỏ hơn kích cỡ thật sự) sẽ được dùng. Cũng lưu ý là đây không phải là lỗi trong TrueCrypt.</string>
+ <string lang="vi" key="HIDDEN_SECTOR_DETECTION_FAILED_PREVIOUSLY">CẢNH BÁO: Dường như là TrueCrypt đã thử phát hiện các khu bị dấu trong ổ đĩa hệ thống này. Nếu bạn gặp phải bất cứ vấn đề nào trong quá trình phát hiện trước đây thì bạn có thể tránh những vấn đề này bằng cách bỏ qua việc phát hiện các khu bị dấu bây giờ. Lưu ý là nếu bạn làm thế thì TrueCrypt sẽ sử dụng kích cỡ được báo cáo bởi hệ điều hành (có thể nhỏ hơn kích cỡ thật sự của ổ đĩa).\n\nLưu ý là vấn đề này không phải do lỗi trong TrueCrypt gây ra.</string>
+ <string lang="vi" key="SKIP_HIDDEN_SECTOR_DETECTION">Bỏ qua việc phát hiện các khu bị dấu (sử dụng kích cỡ được báo cáo bởi hệ điều hành)</string>
+ <string lang="vi" key="RETRY_HIDDEN_SECTOR_DETECTION">Thử phát hiện các khu bị dấu lần nữa</string>
+ <string lang="vi" key="ENABLE_BAD_SECTOR_ZEROING">Lỗi: Nội dung của một hoặc nhiều khu trên đĩa không đọc được (có lẽ vì đĩa hư).\n\nQuá trình mã hóa tại chỗ chỉ có thể tiếp tục khi các khu được làm cho đọc được lại. TrueCrypt có thể thử làm cho các khu này đọc được bằng cách viết những số không vào các khu này (sau đó các khối toàn bằng số không này sẽ được mã hóa). Tuy nhiên, lưu ý là bất cứ dữ liệu nào được cất giữ trong các khu không đọc được sẽ bị mất đi. Nếu bạn muốn tránh chuyện đó thì bạn có thể thử phục hồi một phần của dữ liệu bị hư bằng các công cụ thích hợp của những hãng khác.\n\nLưu ý: Trong trường hợp các khu bị tổn hại (thay vì chỉ là dữ liệu bị hư và tổng kiểm có lỗi) đa số các loại thiết bị cất giữ tự phân phối lại các khu khi dữ liệu được viết vào chúng (thế thì dữ liệu đã có trong các khu bị tổn hại có thể vẫn không được mã hóa trong ổ đĩa).\n\nBạn có muốn TrueCrypt viết các số không vào những khu không đọc được không?</string>
+ <string lang="vi" key="DISCARD_UNREADABLE_ENCRYPTED_SECTORS">Lỗi: Nội dung của một hoặc nhiều khu trên đĩa không đọc được (có lẽ vì đĩa hư).\n\nĐể có thể tiến hành việc giải mã, TrueCrypt sẽ phải bỏ nội dung của các khu không đọc được (nội dung sẽ được thay thế với dữ liệu ngẫu nhiên giả). Xin lưu ý là trước khi tiến hành, bạn có thể thử phục hồi một phần của bất cứ dữ liệu bị hư nào bằng các công cụ thích hợp của những hãng khác.\n\nBạn có muốn TrueCrypt bỏ những dữ liệu trong các khu không đọc được bây giờ không?</string>
+ <string lang="vi" key="ZEROED_BAD_SECTOR_COUNT">Lưu ý: TrueCrypt đã thay thế nội dung của %I64d khu không đọc được (%s) với các khối chữ thường toàn bằng số không được mã hóa.</string>
+ <string lang="vi" key="ENTER_TOKEN_PASSWORD">Nhập vào mật mã/PIN cho hiệu bài '%s':</string>
+ <string lang="vi" key="PKCS11_LIB_LOCATION_HELP">Để cho phép TrueCrypt truy cập một hiệu bài bảo mật hoặc thẻ smart, bạn cần cài đặt một thư viện nhu liệu của PKCS #11 cho hiệu bài hoặc thẻ smart trước. Một thư viện như thế có thể được cung cấp với thiết bị hoặc nó có sẵn để tải xuống từ trang web của nhà sản xuất hoặc những hãng khác.\n\nSau khi bạn cài đặt thư viện, bạn có thể tự chọn nó bằng cách nhấn 'Chọn Thư viện' hoặc bạn có thể để TrueCrypt tự động tìm và chọn nó bằng cách nhấn 'Tự động-Phát hiện Thư viện' (chỉ có thư mục hệ thống của Windows sẽ được kiếm).</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_PKCS11_MODULE_HELP">Lưu ý: Để biết tên tập tin và vị trí của thư viện của PKCS #11 được cài đặt cho hiệu bài bảo mật hoặc thẻ smart của bạn, xin tham khảo tài liệu hướng dẫn được cung cấp với hiệu bài, thẻ, hoặc nhu liệu của hãng khác.\n\nNhấn 'OK' để chọn đường dẫn và tên tập tin.</string>
+ <string lang="vi" key="NO_PKCS11_MODULE_SPECIFIED">Để cho phép TrueCrypt truy cập một hiệu bài bảo mật hoặc thẻ smart, bạn cần chọn một thư viện nhu liệu của PKCS #11 cho hiệu bài/thẻ trước. Để làm thế, chọn 'Các thiết lập' &gt; 'Các Hiệu bài Bảo mật'.</string>
+ <string lang="vi" key="PKCS11_MODULE_INIT_FAILED">Không khởi động thư viện của hiệu bài bảo mật cho PKCS #11 được.\n\nXin đảm bảo đường dẫn và tên tập tin được ghi rõ ám chỉ một thư viện hợp lệ của PKCS #11. Để ghi rõ đường dẫn và tên tập tin cho một thư viện của PKCS #11, chọn 'Các thiết lập' &gt; 'Các Hiệu bài Bảo mật'.</string>
+ <string lang="vi" key="PKCS11_MODULE_AUTO_DETECTION_FAILED">Không tìm được thư viện của PKCS #11 nào trong thư mục hệ thống của Windows.\n\nXin đảm bảo một thư viện của PKCS #11 cho hiệu bài bảo mật của bạn (hoặc cho thẻ smart của bạn) được cài đặt (một thư viện như thế có thể được cung cấp với hiệu bài/thẻ hoặc nó có sẵn để tải xuống từ trang web của nhà sản xuất hoặc những hãng khác). Nếu nó được cài đặt trong một thư mục khác hơn là thư mục hệ thống của Windows, nhấn 'Chọn Thư viện' để kiếm thư viện (ví dụ trong thư mục nơi mà nhu liệu cho hiệu bài/thẻ được cài đặt).</string>
+ <string lang="vi" key="NO_TOKENS_FOUND">Không tìm được hiệu bài bảo mật.\n\nXin đảm bảo hiệu bài bảo mật của bạn được nối vào máy điện toán của bạn và trình điều khiển thiết bị đúng cho hiệu bài của bạn được cài đặt.</string>
+ <string lang="vi" key="TOKEN_KEYFILE_NOT_FOUND">Không tìm được tập tin khóa của hiệu bài bảo mật.</string>
+ <string lang="vi" key="TOKEN_KEYFILE_ALREADY_EXISTS">Một tập tin khóa của hiệu bài bảo mật cùng tên đã có rồi.</string>
+ <string lang="vi" key="CONFIRM_SEL_FILES_DELETE">Bạn có muốn xóa các tập tin được chọn không?</string>
+ <string lang="vi" key="INVALID_TOKEN_KEYFILE_PATH">Đường dẫn đến tập tin khóa của hiệu bài bảo mật không hợp lệ.</string>
+ <string lang="vi" key="SECURITY_TOKEN_ERROR">Lỗi của hiệu bài bảo mật</string>
+ <string lang="vi" key="CKR_PIN_INCORRECT">Mật mã cho hiệu bài bảo mật không đúng.</string>
+ <string lang="en" key="CKR_DEVICE_MEMORY">The security token does not have enough memory/space to perform the requested operation.\n\nIf you are attempting to import a keyfile, you should select a smaller file or use a keyfile generated by TrueCrypt (select 'Tools' &gt; 'Keyfile Generator').</string>
+ <string lang="vi" key="ALL_TOKEN_SESSIONS_CLOSED">Tất cả các phiên chạy của hiệu bài bảo mật đã được đóng.</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_TOKEN_KEYFILES">Chọn các Tập tin khóa của Hiệu bài Bảo mật</string>
+ <string lang="vi" key="TOKEN_SLOT_ID">Rãnh</string>
+ <string lang="vi" key="TOKEN_NAME">Tên hiệu bài</string>
+ <string lang="vi" key="TOKEN_DATA_OBJECT_LABEL">Tên tập tin</string>
+ <string lang="vi" key="BOOT_PASSWORD_CACHE_KEYBOARD_WARNING">QUAN TRỌNG: Xin lưu ý là những mật mã chứng thực tiền khởi động luôn luôn được gõ bằng bố trí bàn phím tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Vì vậy, một tập đĩa sử dụng một mật mã gõ bằng bất cứ bố trí bàn phím nào khác có thể không thể nào được nạp lên bằng một mật mã chứng thực tiền khởi động (lưu ý là đây không phải là lỗi trong TrueCrypt). Để cho phép một tập đĩa được nạp lên bằng một mật mã chứng thực tiền khởi động, làm theo các bước sau:\n\n1) Nhấn 'Chọn Tập tin' hoặc 'Chọn Thiết bị' và chọn tập đĩa.\n2) Chọn 'Các tập đĩa' &gt; 'Thay đổi Mật mã của Tập đĩa'.\n3) Nhập vào mật mã hiện tại của tập đĩa.\n 4) Thay đổi bố trí bàn phím thành Anh văn (Hoa Kỳ) bằng cách nhấn vào biểu tượng của thanh Ngôn ngữ trong thanh tác vụ của Windows và chọn 'EN Anh văn (Hoa Kỳ).\n5) Trong TrueCrypt, trong trường cho mật mã mới, gõ mật mã chứng thực tiền khởi động.\n6) Xác nhận mật mã mới bằng cách gõ nó lại trong trường xác nhận và nhấn 'OK'.\nCẢNH BÁO: Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn làm theo các bước này, mật mã của tập đĩa sẽ luôn luôn phải được gõ bằng bố trí bàn phím Hoa Kỳ (chỉ được tự động đảm bảo trong môi trường tiền khởi động).</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_FAVORITES_KEYBOARD_WARNING">Tập đĩa hệ thống được chuộng sẽ được nạp lên bằng cách dùng mật mã chứng thực tiền khởi động. Nếu bất cứ tập đĩa hệ thống được chuộng sử dụng một mật mã khác, nó sẽ không được nạp lên.</string>
+ <string lang="en" key="SYS_FAVORITES_ADMIN_ONLY_INFO">Please note that if you need to prevent normal TrueCrypt volume actions (such as 'Dismount All', auto-dismount, etc.) from affecting system favorite volumes, you should enable the option 'Allow only administrators to view and dismount system favorite volumes in TrueCrypt'. In addition, when TrueCrypt is run without administrator privileges (the default on Windows Vista and later), system favorite volumes will not be displayed in the drive letter list in the main TrueCrypt application window.</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_FAVORITES_ADMIN_ONLY_WARNING">QUAN TRỌNG: Hãy ghi nhớ rằng nếu tùy chọn này được bật lên và TrueCrypt không có quyền quản lý, tập đĩa hệ thống được chuộng đã nạp lên KHÔNG được hiển thị trong cửa sổ ứng dụng TrueCrypt và chúng không thể được tháo xuống. Vì vậy, ví dụ nếu bạn cần tháo một tập đĩa hệ thống được chuộng xuống, xin nhấn phải vào biểu tượng TrueCrypt (trong trình đơn Start) và chọn 'Chạy kiểu Quản lý' trước. Giới hạn giống vậy cũng áp dụng cho chức năng 'Tháo xuống Tất cả', những chức năng 'Tự động-Tháo xuống', các khóa kích hoạt 'Tháo xuống Tất cả', v.v.</string>
+ <string lang="en" key="SETTING_REQUIRES_REBOOT">Note that this setting takes effect only after the operating system is restarted.</string>
+ <string lang="vi" key="COMMAND_LINE_ERROR">Có lỗi trong khi phân tích cú pháp dòng lệnh.</string>
+ <string lang="vi" key="RESCUE_DISK">Đĩa Cứu hộ</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_FILE_AND_MOUNT">Lựa chọn &amp;Tập tin và Nạp lên...</string>
+ <string lang="vi" key="SELECT_DEVICE_AND_MOUNT">Lựa chọn &amp;Thiết bị và Nạp lên...</string>
+ <string lang="en" key="DISABLE_NONADMIN_SYS_FAVORITES_ACCESS">Allow only administrators to view and dismount system favorite volumes in TrueCrypt</string>
+ <string lang="en" key="MOUNT_SYSTEM_FAVORITES_ON_BOOT">Mount system favorite volumes when Windows starts (in the initial phase of the startup procedure)</string>
+ <string lang="vi" key="MOUNTED_VOLUME_DIRTY">Cảnh báo: hệ thống tập tin trên tập đĩa đã nạp lên thành '%s' đã không được tháo xuống sạch sẽ và do đó có thể có lỗi. Sử dụng một hệ thống tập tin bị hỏng có thể làm mất hoặc làm hỏng dữ liệu.\n\nLưu ý: Trước khi bạn có thể gỡ bỏ hoặc tắt đi một thiết bị (như một ổ đĩa USB flash hay một ổ đĩa cứng bên ngoài) nơi một tập đĩa TrueCrypt được nạp lên đang nằm, bạn nên luôn luôn tháo tập đĩa TrueCrypt trong TrueCrypt xuống trước.\n\n\nBạn có muốn Windows thử phát hiện và sửa các lỗi (nếu có) trên hệ thống tập tin không?</string>
+ <string lang="vi" key="SYS_FAVORITE_VOLUME_DIRTY">Cảnh báo: Một hoặc nhiều tập đĩa hệ thống được chuộng không được tháo xuống sạch sẽ và do đó có thể có lỗi của hệ thống tập tin. Xin xem các ghi bản sự kiện hệ thống để biết thêm chi tiết.\n\nSử dụng một hệ thống tập tin bị hỏng có thể làm mất hoặc làm hỏng dữ liệu. Bạn nên kiểm tra những tập đĩa hệ thống được chuộng bị ảnh hưởng xem có lỗi không (nhấn phải vào từng lỗi trong TrueCrypt và chọn 'Sửa chữa Hệ thống tập tin').</string>
+ <string lang="vi" key="FILESYS_REPAIR_CONFIRM_BACKUP">Cảnh báo: Sửa chữa một hệ thống tập tin bị tổn hại bằng cách dùng công cụ 'chkdsk' của Microsoft có thể làm mất các tập tin ở những vùng bị tổn hại. Vì vậy, trước tiên bạn nên sao lưu các tập tin được cất giữ trong tập đĩa TrueCrypt vào một tập đĩa TrueCrypt tốt khác.\n\nBạn có muốn sửa chữa hệ thống tập tin bây giờ không?</string>
+ <string lang="vi" key="MOUNTED_CONTAINER_FORCED_READ_ONLY">Tập đĩa '%s' đã được nạp kiểu chỉ-đọc lên vì quyền ghi bị từ chối.\n\nXin đảm bảo các quyền bảo mật của bộ chứa tập tin cho phép bạn viết vào nó (nhấn phải vào bộ chứa và chọn Đặc tính &gt; Bảo mật).\n\nLưu ý là do một vấn đề của Windows, bạn có thể thấy cảnh báo này ngay cả sau khi thiết lập các quyền bảo mật thích hợp. Chuyện này không phải do lỗi của TrueCrypt gây ra. Một giải pháp là di chuyển bộ chứa của bạn đến, ví dụ như thư mục 'Documents 'của bạn.\n\nNếu bạn có ý định giữ cho tập đĩa của bạn kiểu chỉ-đọc, đặt các thuộc tính chỉ-đọc của bộ chứa (nhấn phải vào bộ chứa và chọn Đặc tính &gt; Chỉ-đọc), sẽ tắt cảnh báo này.</string>
+ <string lang="vi" key="MOUNTED_DEVICE_FORCED_READ_ONLY">Tập đĩa '%s' phải được nạp kiểu chỉ-đọc lên vì quyền ghi bị từ chối.\n\nXin đảm bảo rằng không có ứng dụng nào khác (ví dụ như nhu liệu chống vi rút) đang truy cập vào phân vùng/thiết bị nơi mà tập đĩa được tiếp.</string>
+ <string lang="vi" key="MOUNTED_DEVICE_FORCED_READ_ONLY_WRITE_PROTECTION">Tập đĩa '%s' đã được nạp kiểu chỉ-đọc lên vì hệ điều hành báo cáo thiết bị làm chủ được bảo vệ chống ghi.\n\nXin lưu ý là một số trình điều khiển chipset riêng đã được báo cáo là làm cho các môi trường chứa ghi được nhìn giả giống như được bảo vệ chống ghi. Vấn đề này không phải do TrueCrypt gây ra. Nó có thể được giải quyết bằng cách cập nhật hoặc hủy cài đặt bất cứ trình điều khiển chipset riêng (không phải của Microsoft) hiện đang được cài đặt trên hệ thống này.</string>
+ <string lang="en" key="LIMIT_ENC_THREAD_POOL_NOTE">Note that the Hyper-Threading technology provides multiple logical cores per a single physical core. When Hyper Threading is enabled, the number selected above represents the number of logical processors/cores.</string>
+ <string lang="en" key="NUMBER_OF_THREADS">%d threads</string>
+ <string lang="en" key="DISABLED_HW_AES_AFFECTS_PERFORMANCE">Note that hardware-accelerated AES is disabled, which will affect benchmark results (worse performance).\n\nTo enable hardware acceleration, select 'Settings' &gt; 'Performance' and enable the corresponding option.</string>
+ <string lang="en" key="LIMITED_THREAD_COUNT_AFFECTS_PERFORMANCE">Note that the number of threads is currently limited, which will affect benchmark results (worse performance).\n\nTo utilize the full potential of the processor(s), select 'Settings' &gt; 'Performance' and disable the corresponding option.</string>
+ <string lang="vi" key="ASK_REMOVE_DEVICE_WRITE_PROTECTION">Bạn có muốn TrueCrypt thử tắt bảo vệ chống ghi của phân vùng/ổ đĩa không?</string>
+ <string lang="en" key="CONFIRM_SETTING_DEGRADES_PERFORMANCE">WARNING: This setting may degrade performance.\n\nAre you sure you want to use this setting?</string>
+ <string lang="en" key="HOST_DEVICE_REMOVAL_DISMOUNT_WARN_TITLE">Warning: TrueCrypt volume auto-dismounted</string>
+ <string lang="en" key="HOST_DEVICE_REMOVAL_DISMOUNT_WARN">Before you physically remove or turn off a device containing a mounted volume, you should always dismount the volume in TrueCrypt first.\n\nUnexpected spontaneous dismount is usually caused by an intermittently failing cable, drive (enclosure), etc.</string>
+ <string lang="vi" key="TEST">Thử nghiệm</string>
+ <string lang="vi" key="KEYFILE">Tập tin Khóa</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_08">Backspace</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_09">Tab</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_0C">Clear</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_0D">Enter</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_13">Pause</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_14">Caps Lock</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_20">Spacebar</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_21">Page up</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_22">Page Down</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_23">End</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_24">Home</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_25">Mũi tên Trái</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_26">Mũi tên Lên</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_27">Mũi tên Phải</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_28">Mũi tên Xuống</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_29">Select Key</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_2A">Print Key</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_2B">Execute Key</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_2C">Print Screen</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_2D">Insert</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_2E">Xóa</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_5D">Applications Key</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_5F">Sleep</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_90">Num Lock</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_91">Scroll Lock</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_A6">Browser Back</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_A7">Browser Forward</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_A8">Browser Refresh</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_A9">Browser Stop</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_AA">Browser Search</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_AB">Browser Favorites</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_AC">Browser Home</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_AD">Mute</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_AE">Tập đĩa Down</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_AF">Tập đĩa Up</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_B0">Phần đường Kế tiếp</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_B1">Phần đường Previous</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_B2">Stop Media</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_B3">Play/Pause Media</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_B4">Start Mail Key</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_B5">Select Media Key</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_B6">Ứng dụng 1</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_B7">Ứng dụng 2</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_F6">Attn</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_F7">CrSel</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_F8">ExSel</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_FA">Play</string>
+ <string lang="vi" key="VKEY_FB">Zoom</string>
+ <string lang="vi" key="VK_NUMPAD">NumPad</string>
+ <string lang="vi" key="VK_SHIFT">Shift</string>
+ <string lang="vi" key="VK_CONTROL">Control</string>
+ <string lang="vi" key="VK_ALT">Alt</string>
+ <string lang="vi" key="VK_WIN">Win</string>
+ <string lang="vi" key="BYTE">B</string>
+ <string lang="vi" key="KB">KB</string>
+ <string lang="vi" key="MB">MB</string>
+ <string lang="vi" key="GB">GB</string>
+ <string lang="vi" key="TB">TB</string>
+ <string lang="vi" key="PB">PB</string>
+ <string lang="vi" key="B_PER_SEC">B/s</string>
+ <string lang="vi" key="KB_PER_SEC">KB/s</string>
+ <string lang="vi" key="MB_PER_SEC">MB/s</string>
+ <string lang="vi" key="GB_PER_SEC">GB/s</string>
+ <string lang="vi" key="TB_PER_SEC">TB/s</string>
+ <string lang="vi" key="PB_PER_SEC">PB/s</string>
+ <string lang="en" key="TRIPLE_DOT_GLYPH_ELLIPSIS">…</string>
+ </localization>
+ <!-- XML Schema -->
+ <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
+ <xs:element name="TrueCrypt">
+ <xs:complexType>
+ <xs:sequence>
+ <xs:element name="localization">
+ <xs:complexType>
+ <xs:sequence>
+ <xs:element name="language">
+ <xs:complexType>
+ <xs:attribute name="langid" type="xs:string" use="required" />
+ <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />
+ <xs:attribute name="en-name" type="xs:string" use="required" />
+ <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
+ <xs:attribute name="translators" type="xs:string" use="required" />
+ </xs:complexType>
+ </xs:element>
+ <xs:element minOccurs="4" maxOccurs="4" name="font">
+ <xs:complexType>
+ <xs:attribute name="lang" type="xs:string" use="required" />
+ <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="required" />
+ <xs:attribute name="size" type="xs:unsignedByte" use="required" />
+ <xs:attribute name="face" type="xs:string" use="required" />
+ </xs:complexType>
+ </xs:element>
+ <xs:element maxOccurs="unbounded" name="control">
+ <xs:complexType>
+ <xs:simpleContent>
+ <xs:extension base="xs:string">
+ <xs:attribute name="lang" type="xs:string" use="required" />
+ <xs:attribute name="key" type="xs:string" use="required" />
+ </xs:extension>
+ </xs:simpleContent>
+ </xs:complexType>
+ </xs:element>
+ <xs:element maxOccurs="unbounded" name="string">
+ <xs:complexType>
+ <xs:simpleContent>
+ <xs:extension base="xs:string">
+ <xs:attribute name="lang" type="xs:string" use="required" />
+ <xs:attribute name="key" type="xs:string" use="required" />
+ </xs:extension>
+ </xs:simpleContent>
+ </xs:complexType>
+ </xs:element>
+ </xs:sequence>
+ <xs:attribute name="prog-version" type="xs:string" use="required" />
+ </xs:complexType>
+ </xs:element>
+ </xs:sequence>
+ </xs:complexType>
+ </xs:element>
+ </xs:schema>
+</TrueCrypt> \ No newline at end of file