VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.sv.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-05-22 20:07:01 +0200
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-05-22 22:59:00 +0200
commita8651ac01420b337ea21ab6c7284c6d04c0330b4 (patch)
tree1fceb52f89171347fd590951d774ada2709c6b4c /Translations/Language.sv.xml
parent1c08ea01f1d7b1f24b1e21cbbccfd736f74d53ac (diff)
downloadVeraCrypt-a8651ac01420b337ea21ab6c7284c6d04c0330b4.tar.gz
VeraCrypt-a8651ac01420b337ea21ab6c7284c6d04c0330b4.zip
Language files: update XML language files with new fields
Diffstat (limited to 'Translations/Language.sv.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.sv.xml33
1 files changed, 30 insertions, 3 deletions
diff --git a/Translations/Language.sv.xml b/Translations/Language.sv.xml
index e9b56d30..d6059a55 100644
--- a/Translations/Language.sv.xml
+++ b/Translations/Language.sv.xml
@@ -72,6 +72,7 @@
<control lang="sv" key="IDT_COLLECTING_RANDOM_DATA_NOTE">VIKTIGT: Flytta muspekaren så slumpmässigt som möjligt innanför detta fönsters gränser. Ju längre du flyttar den desto bättre. Detta förfarande ökar nyckelfilens kryptografiska styrka avsevärt. Klicka sedan på Nästa för att fortsätta.</control>
<control lang="sv" key="IDT_CONFIRM">&amp;Bekräfta:</control>
<control lang="sv" key="IDT_DONE">Klart</control>
+ <control lang="en" key="IDT_DRIVE_LETTER">Drive letter:</control>
<control lang="sv" key="IDT_ENCRYPTION_ALGO">Krypteringsalgoritm</control>
<control lang="sv" key="IDT_FILESYSTEM">Filsystem </control>
<control lang="sv" key="IDT_FILE_CONTAINER">Skapar en virtuell krypterad disk inuti en fil. Rekommenderas för nybörjare.</control>
@@ -202,6 +203,7 @@
<control lang="sv" key="IDM_CREATE_HIDDEN_OS">Skapa dolt operativsystem …</control>
<control lang="sv" key="IDM_CREATE_RESCUE_DISK">Skapa återställningsskiva …</control>
<control lang="sv" key="IDM_CREATE_VOLUME">Skapa ny volym …</control>
+ <control lang="en" key="IDM_DECRYPT_NONSYS_VOL">Permanently Decrypt...</control>
<control lang="sv" key="IDM_DEFAULT_KEYFILES">Standardnyckelfiler …</control>
<control lang="en" key="IDM_DEFAULT_MOUNT_PARAMETERS">Default Mount Parameters...</control>
<control lang="sv" key="IDM_DONATE">Donera nu …</control>
@@ -373,7 +375,7 @@
<string lang="sv" key="ACCESS_DENIED">Fel: Åtkomst nekad.\n\nPartitionen du försöker få åtkomst till är antingen 0 sektorer i storlek, eller så är det systemstartenheten.</string>
<string lang="sv" key="ADMINISTRATOR">Administratör</string>
<string lang="sv" key="ADMIN_PRIVILEGES_DRIVER">För att kunna ladda VeraCrypts drivrutin måste du vara inloggad med ett konto med administratörsbehörigheter.</string>
- <string lang="sv" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_DEVICES">Observera att du måste vara inloggad med ett konto med administratörsbehörigheter för att kunna kryptera eller formatera en partition eller enhet.\n\nDetta gäller inte volymer i volymbehållare.</string>
+ <string lang="sv" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_DEVICES">Observera att du måste vara inloggad med ett konto med administratörsbehörigheter för att kunna kryptera/dekryptera eller formatera en partition eller enhet.\n\nDetta gäller inte volymer i volymbehållare.</string>
<string lang="sv" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_HIDVOL">Du måste vara inloggad med ett konto med administratörsbehörigheter för att kunna skapa en dold volym.\n\n Vill du fortsätta?</string>
<string lang="sv" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_NTFS">Observera att du måste vara inloggad med ett konto med administratörsbehörigheter för att kunna formatera volymen med NTFS.\n\nUtan administratörsbehörighet kan du formatera volymen med FAT.</string>
<string lang="sv" key="AES_HELP">FIPS-godkänt krypteringsalgoritm (Rijndael, publicerad 1998) som får användas av amerikanska regeringens departement och myndigheter för att skydda hemligstämplad information upp till topphemlig nivå. 256-bitars nyckel, 128-bitars block, 14 steg (AES-256). Arbetsläget är XTS.</string>
@@ -489,7 +491,11 @@
<string lang="sv" key="FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nVeraCrypt-volymen har skapats och är klar att använda. Klicka på ”Nästa” om du vill skapa ytterligare en VeraCrypt-volym. Annars klickar du på ”Avsluta”.</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_HIDDEN_VOL_FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nDen dolda VeraCrypt-volymen har skapats utan fel. (Det dolda operativsystemet kommer att placeras inuti denna dolda volym.)\n\nKlicka på Nästa för att fortsätta.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_TITLE">Volymen är fullständigt krypterad</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_TITLE">Volume Fully Decrypted</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_INFO">VIKTIGT: KLICKA PÅ ”Automontera enheter” I VERACRYPTS HUVUDFÖNSTER FÖR ATT MONTERA DENNA NYLIGEN SKAPADE VERACRYPT-VOLYM OCH FÖR ATT KOMMA ÅT DATA LAGRADE PÅ DEN. Efter att du angett rätt lösenord (och/eller rätt nyckelfiler), kommer volymen att monteras med den enhetsbeteckning du valt i listan i VeraCrypts huvudfönster, och du kan komma åt dina krypterade data via den valda enhetsbeteckningen.\n\nLÄGG OVANSTÅENDE STEG PÅ MINNET ELLER SKRIV NED DEM. DU MÅSTE FÖLJA DEM VARJE GÅNG DU VILL MONTERA VOLYMEN OCH KOMMA ÅT DATA LAGRADE PÅ DEN. Alternativt kan du klicka på ”Välj enhet” i VeraCrypts huvudfönster, välja denna partition eller volym och sedan klicka på ”Montera”.\n\nPartitionen eller enheten har krypterats utan fel och är klar för användning. (Den innehåller nu en färdigkrypterad VeraCrypt-volym.)</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_INFO">The VeraCrypt volume has been successfully decrypted.</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_DRIVE_LETTER_SEL_INFO">The VeraCrypt volume has been successfully decrypted.\n\nPlease select a drive letter that you wish to assign to the decrypted volume and then click Finish.\n\nIMPORTANT: Until a drive letter is assigned to the decrypted volume, you will not be able to access data stored on the volume.</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_NO_DRIVE_LETTER_AVAILABLE">Warning: To be able to access the decrypted data, a drive letter needs to be assigned to the decrypted volume. However, no drive letter is currently available.\n\nPlease vacate a drive letter (for example, by disconnecting a USB flash drive or external hard drive, etc.) and then click OK.</string>
<string lang="sv" key="FORMAT_FINISHED_INFO">VeraCrypt-volymen har skapats utan fel.</string>
<string lang="sv" key="FORMAT_FINISHED_TITLE">Volym skapad</string>
<string lang="sv" key="FORMAT_HELP">VIKTIGT: Flytta muspekaren så slumpmässigt som möjligt innanför detta fönsters gränser. Ju längre du flyttar den desto bättre. Detta förfarande ökar krypteringsnycklarnas kryptografiska styrka avsevärt. Klicka sedan på ”Formatera” för att skapa volymen.</string>
@@ -548,6 +554,7 @@
<string lang="sv" key="NODRIVER">Det gick inte att ansluta till VeraCrypts drivrutin. VeraCrypt fungerar inte om drivrutinen inte körs.\n\nObservera att det, beroende på Windows, kan vara nödvändigt att logga ut eller starta om datorn innan drivrutinen kan laddas.</string>
<string lang="sv" key="NOFONT">Ett fel inträffade när typsnitten laddades.</string>
<string lang="sv" key="NOT_FOUND">Enhetsbeteckningen kunde inte hittas, eller så angavs ingen enhetsbeteckning.</string>
+ <string lang="en" key="ERR_CANNOT_ASSIGN_DRIVE_LETTER_NONSYS_DEC">Error: Cannot assign drive letter.\n\nUntil a drive letter is assigned to the decrypted volume, you will not be able to access data stored on the volume.\n\nRetry?</string>
<string lang="sv" key="DRIVE_LETTER_UNAVAILABLE">Enhetsbeteckningen är inte tillgänglig.</string>
<string lang="sv" key="NO_FILE_SELECTED">Ingen fil vald!</string>
<string lang="sv" key="NO_FREE_DRIVES">Det finns inga tillgängliga enhetsbeteckningar.</string>
@@ -567,6 +574,8 @@
<string lang="sv" key="OVERWRITEPROMPT">VARNING: Filen ”%hs” finns redan!\n\nVIKTIGT: VERACRYPT KOMMER ATT TA BORT FILEN OCH INTE KRYPTERA DEN. Är du säker på att du vill ta bort filen och ersätta den med en ny volymbehållare?</string>
<string lang="sv" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">VARNING: ALLA FILER SOM FINNS LAGRADE PÅ DEN %s DU VALT, ”%hs”%s, KOMMER ATT TAS BORT OCH GÅ FÖRLORADE! (DE KOMMER INTE ATT KRYPTERAS.)\n\nÄr du säker på att du vill gå vidare med formateringen?</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">VARNING: Du kommer inte att kunna montera volymen eller ha tillgång till några filer lagrade på den förrän krypteringen har slutförts.\n\nÄr du säker på att du vill påbörja krypteringen av %s ”%hs”%s?</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">WARNING: You will not be able to mount the volume or access any files stored on it until it has been fully decrypted.\n\nAre you sure you want to start decrypting the selected %s '%hs'%s?</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">WARNING: Please note that if power supply is suddenly interrupted while encrypting/decrypting existing data in place, or when the operating system crashes due to a software error or hardware malfunction while VeraCrypt is encrypting/decrypting existing data in place, portions of the data will be corrupted or lost. Therefore, before you start encrypting/decrypting, please make sure that you have backup copies of the files you want to encrypt/decrypt.\n\nDo you have such a backup?</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">VARNING: Delar av dina data kan bli skadade eller gå förlorade, om strömförsörjningen plötsligt bryts eller om operativsystemet kraschar beroende på program- eller maskinvarufel medan existerande data på plats-krypteras. Därför bör du, innan krypteringsprocessen startar, kontrollera att du har säkerhetskopior av de filer du vill kryptera.\n\nHar du sådana säkerhetskopior?</string>
<string lang="sv" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">VARNING: ALLA FILER SOM FINNS LAGRADE PÅ PARTITIONEN ”%hs”%s, D.V.S. PÅ DEN FÖRSTA PARTITIONEN EFTER SYSTEMPARTITIONEN, KOMMER ATT TAS BORT OCH GÅ FÖRLORADE! (DE KOMMER INTE ATT KRYPTERAS.)\n\nÄr du säker på att du vill gå vidare med formateringen?</string>
<string lang="sv" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_SECOND_WARNING_LOTS_OF_DATA">VARNING: DEN VALDA PARTITIONEN INNEHÅLLER EN STOR MÄNGD DATA! Alla filer som finns lagrade på partitionen kommer att tas bort och gå förlorade (de kommer INTE att krypteras)!</string>
@@ -584,6 +593,7 @@
<string lang="sv" key="PKCS5_PRF_CHANGED">Härledningsalgoritmen för volymhuvudets nyckel ändrades utan fel.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_PASSWORD_PAGE_HELP">Ange lösenord och/eller nyckelfil(er) till den icke-systemvolym du vill återuppta på plats-krypteringsprocessen för.\n\n\nAnmärkning: Efter att du klickat på Nästa kommer VeraCrypt att försöka hitta alla icke-systemvolymer för vilka krypteringsprocessen har avbrutits och vars volymhuvuden kan dekrypteras med det lösenord och/eller de nyckelfiler du angett. Om fler än en sådan volym hittas, kommer du i nästa steg att få välja en av dem.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_VOL_SELECT_HELP">Välj en av följande volymer. Denna lista innehåller samtliga icke-systemvolymer vars krypteringsprocesser har avbrutits och vars volymhuvud inte kunde dekrypteras med det lösenord och/eller de nyckelfiler du angett.</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_PASSWORD_PAGE_HELP">Please enter the password and/or keyfile(s) for the non-system VeraCrypt volume that you want to decrypt.</string>
<string lang="sv" key="PASSWORD_HELP">Det är mycket viktigt att du väljer ett bra lösenord. Du bör undvika att välja ett som endast innehåller ett ord som kan finnas i en ordbok (eller en kombination av två, tre eller fyra sådana). Det bör inte innehålla några namn eller födelsedata. Det bör heller inte vara enkelt att gissa. Ett bra lösenord innehåller en kombination av versaler och gemener, siffror och specialtecken som exempelvis @ ^ = $ * + och liknande. Vi rekommenderar att du väljer ett lösenord som består av minst 20 tecken (ju längre desto bättre). Den största tillåtna längden är 64 tecken.</string>
<string lang="sv" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HELP">Ange ett lösenord för den dolda volymen. </string>
<string lang="sv" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_HELP">Ange ett lösenord för det dolda operativsystemet, d.v.s. för den dolda volymen. </string>
@@ -606,8 +616,12 @@
<string lang="sv" key="HIDDEN_FILES_PRESENT_IN_KEYFILE_PATH">\n\nVARNING: Det finns dolda filer i nyckelfilernas sökväg. Om du vill använda dessa filer som nyckelfiler, måste de först göras synliga för operativsystemet. Högerklicka på var och en av dem och välj ”Egenskaper” i snabbmenyn, inaktivera kryssrutan ”Dold” och klicka på ”OK”). Observera: Dolda filer är endast synliga om alternativet ”Visa dolda filer, mappar och enheter” under fliken ”Visning”, som nås via ”Ordna” och menyalternativet ”Mapp- och sökalternativ” i Utforskaren, är aktiverat.</string>
<string lang="sv" key="HIDDEN_VOL_PROT_PASSWORD_US_KEYB_LAYOUT">Om du försöker skydda en dold volym som innehåller ett dolt operativsystem, måste du se till att du använder amerikansk tangentbordslayout när du anger lösenordet för den dolda volymen. Detta beror på att lösenordet måste anges i förstartsmiljön (innan Windows startas), där inga andra tangentbordslayouter än den amerikanska finns tillgängliga.</string>
<string lang="sv" key="FOUND_NO_PARTITION_W_DEFERRED_INPLACE_ENC">VeraCrypt har inte hittat någon icke-systemvolym för vilken krypteringsprocessen har avbrutits och vars volymhuvud kan dekrypteras med hjälp av det lösenord och/eller de nyckelfiler du angett.\n\nKontrollera att lösenordet och/eller nyckelfilerna är korrekta och att partitionen eller volymen inte används av operativsystemet eller ett annat program (inklusive antivirusprogramvaror).</string>
+ <string lang="en" key="SELECTED_PARTITION_ALREADY_INPLACE_ENC">The selected partition/device is already fully encrypted.\nHeader Flags = 0x%.8X</string>
+ <string lang="en" key="SELECTED_PARTITION_NOT_INPLACE_ENC">The selected partition/device is not using in-place encryption.\nHeader Flags = 0x%.8X</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_MOUNT_WITHOUT_PBA_NOTE">\n\nObservera: Om du försöker montera en partition belägen på en krypterad systemenhet utan förstartsautentisering eller en krypterad systempartition tillhörande ett operativsystem som inte körs, kan du göra det genom att välja ”Montera utan förstartsautentisering” under ”System” i VeraCrypts rullgardinsmeny.</string>
<string lang="sv" key="MOUNT_WITHOUT_PBA_VOL_ON_ACTIVE_SYSENC_DRIVE">Det går inte att montera en partition belägen på en aktiv krypterad systemenhet.\n\nInnan du kan montera denna partition, måste du antingen starta ett okrypterat operativsystem eller ett operativsystem som är installerat på en annan enhet (krypterad eller okrypterad).</string>
+ <string lang="en" key="CANT_DECRYPT_PARTITION_ON_ENTIRELY_ENCRYPTED_SYS_DRIVE">VeraCrypt cannot decrypt an individual partition on an entirely encrypted system drive (you can decrypt only the entire system drive).</string>
+ <string lang="en" key="CANT_DECRYPT_PARTITION_ON_ENTIRELY_ENCRYPTED_SYS_DRIVE_UNSURE">Warning: As the drive contains the VeraCrypt Boot Loader, it may be an entirely encrypted system drive. If it is, please note that VeraCrypt cannot decrypt an individual partition on an entirely encrypted system drive (you can decrypt only the entire system drive). If that is the case, you will be able to continue now but you will receive the 'Incorrect password' error message later.</string>
<string lang="sv" key="PREV">&lt; &amp;Föregående</string>
<string lang="sv" key="RAWDEVICES">Det gick inte att sammanställa en lista över raw-enheter installerade i ditt system!</string>
<string lang="sv" key="READONLYPROMPT">Volymen ”%hs” finns redan och är skrivskyddad. Är du säker på att du vill ersätta den?</string>
@@ -707,11 +721,18 @@
<string lang="sv" key="FOR_MORE_INFO_ON_PARTITIONS">Läs dokumentationen som följde med ditt operativsystem eller kontakta din datorleverantörs tekniska support för information om hur man skapar och hanterar partitioner.</string>
<string lang="sv" key="SYSTEM_PARTITION_NOT_ACTIVE">Fel: Det aktuella operativsystemet är inte installerat på startpartitionen (den första aktiva partitionen), vilket inte stöds av VeraCrypt.</string>
<string lang="sv" key="CONFIRM_FAT_FOR_FILES_OVER_4GB">Du antydde att du avser lagra filer större än 4 GB i denna VeraCrypt-volym. Dock valde du att använda ett FAT-filsystem, i vilket filer större än 4 GB inte kan lagras.\n\nÄr du säker på att du vill formatera volymen med ett FAT-filsystem?</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DECRYPTION_BAD_VOL_FORMAT">Error: VeraCrypt does not support in-place decryption of legacy non-system volumes created by VeraCrypt 1.0b or earlier.\n\nNote: You can still decrypt files stored on the volume by copying/moving them to any unencrypted volume.</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DECRYPTION_CANT_DECRYPT_HID_VOL">Error: VeraCrypt cannot in-place decrypt a hidden VeraCrypt volume.\n\nNote: You can still decrypt files stored on the volume by copying/moving them to any unencrypted volume.</string>
+ <string lang="en" key="CONFIRM_VOL_CONTAINS_NO_HIDDEN_VOL">Warning: Note that VeraCrypt cannot in-place decrypt a volume that contains a hidden VeraCrypt volume (the hidden volume would be overwritten with pseudorandom data).\n\nPlease confirm that the volume you are about to decrypt contains no hidden volume.\n\nNote: If the volume contains a hidden volume but you do not mind losing the hidden volume, you can select Proceed (the outer volume will be safely decrypted).</string>
+ <string lang="en" key="VOL_CONTAINS_NO_HIDDEN_VOL">The volume does not contain any hidden volume. Proceed.</string>
+ <string lang="en" key="VOL_CONTAINS_A_HIDDEN_VOL">The volume contains a hidden volume. Cancel.</string>
<string lang="sv" key="CANT_ACCESS_VOL">Fel: Det går inte att komma åt volymen!\n\nKontrollera att den valda volymen existerar, att den inte är monterad eller används av operativsystemet eller en applikation, att du har skriv- och läsrättigheter på den och att den inte är skrivskyddad.</string>
+ <string lang="en" key="CANT_GET_VOL_INFO">Error: Cannot obtain volume properties.</string>
<string lang="sv" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL">Fel: Det går inte att komma åt volymen och/eller inhämta information om den.\n\nKontrollera att den valda volymen existerar, att den inte är monterad eller används av operativsystemet eller en applikation, att du har skriv- och läsrättigheter på den och att den inte är skrivskyddad.</string>
<string lang="sv" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL_ALT">Fel: Det går inte att komma åt volymen och/eller inhämta information om den. Kontrollera att den valda volymen existerar, att den inte är monterad eller används av operativsystemet eller en applikation, att du har skriv- och läsrättigheter på den och att den inte är skrivskyddad.\n\nOm problemet kvarstår, kan det hjälpa att följa stegen nedan.</string>
<string lang="sv" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_ALT_STEPS">Ett fel hindrade VeraCrypt från att kryptera partitionen. Försök rätta till eventuella tidigare rapporterade problem och försök sedan igen. Om problemen kvarstår, kan det hjälpa att följa stegen nedan.</string>
<string lang="sv" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_RESUME">Ett fel hindrade VeraCrypt från att återuppta krypteringsprocessen för partitionen.\n\nFörsök rätta till eventuella tidigare rapporterade problem och försök sedan återuppta processen igen. Observera att volymen inte kan monteras förrän den har blivit fullständigt krypterad.</string>
+ <string lang="en" key="INPLACE_DEC_GENERIC_ERR">An error prevented VeraCrypt from decrypting the volume. Please try fixing any previously reported problems and then try again if possible.</string>
<string lang="sv" key="CANT_DISMOUNT_OUTER_VOL">Fel: Det går inte att demontera den yttre volymen!\n\nVolymen kan inte demonteras om den innehåller filer eller mappar som används av operativsystemet eller ett program.\n\nStäng alla program som kan tänkas använda filer eller mappar på volymen och klicka på ”Försök igen”.</string>
<string lang="sv" key="CANT_GET_OUTER_VOL_INFO">Fel: Det går inte att läsa in information om den yttre volymen!\nSkapandet av volymen kan inte fortsätta.</string>
<string lang="sv" key="CANT_ACCESS_OUTER_VOL">Fel: Det går inte att komma åt den yttre volymen! Skapandet av volymen kan inte fortsätta.</string>
@@ -796,7 +817,7 @@
<string lang="sv" key="TC_INSTALLER_IS_RUNNING">VeraCrypts installationsprogram körs för närvarande och genomför eller förbereder en installation av VeraCrypt. Vänta på att installationsprogrammet slutförts eller stäng det innan du fortsätter. Starta om datorn, om programmet inte går att avsluta.</string>
<string lang="sv" key="INSTALL_FAILED">Installationen misslyckades.</string>
<string lang="sv" key="UNINSTALL_FAILED">Avinstallationen misslyckades.</string>
- <string lang="sv" key="DIST_PACKAGE_CORRUPTED">Installationspaketet är skadat. Försök att ladda ned det igen (företrädelsevis från VeraCrypts officiella webbplats, www.veracrypt.org).</string>
+ <string lang="sv" key="DIST_PACKAGE_CORRUPTED">Installationspaketet är skadat. Försök att ladda ned det igen (företrädelsevis från VeraCrypts officiella webbplats, https://veracrypt.codeplex.com).</string>
<string lang="sv" key="CANNOT_WRITE_FILE_X">Kan inte skapa filen %hs</string>
<string lang="sv" key="EXTRACTING_VERB">Packar upp</string>
<string lang="sv" key="CANNOT_READ_FROM_PACKAGE">Det går inte att läsa från installationspaketet.</string>
@@ -983,6 +1004,7 @@
<string lang="sv" key="CONFIRM_EXIT_UNIVERSAL">Vill du avsluta?</string>
<string lang="sv" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT">VeraCrypt har inte tillräckligt med information för att avgöra om en kryptering eller dekryptering ska genomföras.</string>
<string lang="sv" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT_FINALIZE_DECRYPT_NOTE">VeraCrypt har inte tillräckligt med information för att avgöra om en kryptering eller dekryptering ska genomföras.\n\nObservera: Om du dekrypterade systempartitionen eller -enheten i förstartsmiljön, kan du eventuellt behöva slutföra processen genom att klicka på Dekryptera.</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_ENC_REVERSE_INFO">Note: When you are encrypting a non-system partition/volume in place and an error persistently prevents you from finishing the process, you will not be able to mount the volume (and access data stored on it) until you entirely DECRYPT the volume (i.e. reverse the process).\n\nIf you need to do so, follow these steps:\n1) Exit this wizard.\n2) In the main VeraCrypt window, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.\n3) Select 'Decrypt'.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_DEFER_CONFIRM">Vill du avbryta och skjuta upp krypteringen av partitionen eller enheten?\n\nObservera: Kom ihåg att volymen inte kan monteras förrän krypteringen slutförts. Du kommer att kunna återuppta krypteringsprocessen, som då kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. Detta gör du exempelvis genom att välja alternativet ”Återuppta avbruten process” under ”Volymer” i VeraCrypts rullgardinsmeny.</string>
<string lang="sv" key="SYSTEM_ENCRYPTION_DEFER_CONFIRM">Vill du avbryta och skjuta upp krypteringen av systempartitionen eller -enheten?\n\nObservera: Du kommer att kunna återuppta krypteringsprocessen, som då kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. Detta gör du exempelvis genom att välja alternativet ”Återuppta avbruten process” under ”System” i VeraCrypts rullgardinsmeny. Välj ”Permanent dekryptering av systempartition eller -enhet” under ”System” i rullgardinsmenyn om du vill avbryta eller ångra krypteringsprocessen.</string>
<string lang="sv" key="SYSTEM_DECRYPTION_DEFER_CONFIRM">Vill du avbryta och skjuta upp dekrypteringen av systempartitionen eller -enheten?\n\nObservera: Du kommer att kunna återuppta dekrypteringsprocessen, som då kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. Detta gör du exempelvis genom att välja alternativet ”Återuppta avbruten process” under ”System” i VeraCrypts rullgardinsmeny. Välj ”Kryptera systempartition eller -enhet” under ”System” i rullgardinsmenyn om du vill ångra dekrypteringsprocessen och börja kryptera igen.</string>
@@ -992,6 +1014,7 @@
<string lang="sv" key="FAILED_TO_START_WIPING">Fel: Det gick inte att starta överskrivningsprocessen.</string>
<string lang="sv" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">En inkonsekvens har lösts.\n\n\n(Om du i samband med detta rapporterar ett fel, se till att felrapporten innehåller följande tekniska information:\n%hs)</string>
<string lang="sv" key="UNEXPECTED_STATE">Fel: Oväntat tillstånd.\n\n\n(Om du i samband med detta skickar en felrapport, inkludera då följande tekniska information i rapporten:\n%hs)</string>
+ <string lang="en" key="NO_SYS_ENC_PROCESS_TO_RESUME">There is no interrupted process of encryption/decryption of the system partition/drive to resume.\n\nNote: If you want to resume an interrupted process of encryption/decryption of a non-system partition/volume, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.</string>
<string lang="sv" key="NOTHING_TO_RESUME">Det finns ingen process eller uppgift att återuppta.</string>
<string lang="sv" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">VARNING: VeraCrypts bakgrundsaktivitet är inaktiverad. Efter att du avslutat VeraCrypt kommer du inte att bli meddelad om en skada av en dold volym förhindrats.\n\nObservera: Du kan stänga av bakgrundsaktiviteten när som helst genom att högerklicka på VeraCrypts meddelandefältsikon och välja ”Avsluta”.\n\nVill du aktivera VeraCrypts bakgrundsaktivitet?</string>
<string lang="sv" key="LANG_PACK_VERSION">Språkpaketsversion: %s</string>
@@ -1126,6 +1149,7 @@
<string lang="sv" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_RESULT_INFO">Det förberedande testet har slutförts utan fel.\n\nVARNING: Delar av dina data kan bli skadade eller gå förlorade, om strömförsörjningen plötsligt bryts eller om operativsystemet kraschar beroende på program- eller maskinvarufel medan existerande data på plats-krypteras. Därför bör du, innan krypteringsprocessen startar, kontrollera att du har säkerhetskopior av de filer du vill kryptera. Säkerhetskopiera annars filerna nu (genom att klicka på Skjut upp, säkerhetskopiera filerna, sedan köra VeraCrypt igen när som helst och välja ”Återuppta avbruten process” under ”System” i rullgardinsmenyn).\n\nKlicka på Kryptera för att börja kryptera.</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">Du kan när som helst klicka på Pausa eller Skjut upp för att avbryta krypterings- eller dekrypteringsprocessen, avsluta denna guide, starta om eller stänga av din dator och sedan återuppta processen, som kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. För att prestandan inte ska bli lidande när andra applikationer skriver till eller läser data från systemenheten, väntar VeraCrypt tills data skrivits eller lästs och fortsätter sedan krypteringen eller dekrypteringen.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">\n\nDu kan när som helst klicka på Pausa eller Skjut upp för att avbryta krypteringsprocessen, avsluta denna guide, starta om eller stänga av din dator och sedan återuppta processen, som kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. Observera att volymen inte kan monteras förrän krypteringen slutförts.</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_DECRYPTION_PAGE_INFO">\n\nYou can click Pause or Defer anytime to interrupt the process of decryption, exit this wizard, restart or shut down the computer, and then resume the process, which will continue from the point where it was stopped. Note that the volume cannot be mounted until it has been fully decrypted.</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_HIDDEN_OS_INITIAL_INFO_TITLE">Dolt operativsystem startat</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO_TITLE">Ursprungligt operativsystem</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO">Windows skapar (normalt sett utan vare sig din vetskap eller ditt medgivande) olika loggfiler, tillfälliga filer och liknande på systempartitionen. Windows sparar också primärminnets innehåll i viloläges- och växlingsfiler på systempartitionen. Därför skulle obehöriga, om de analyserade filer lagrade på partitionen som innehåller det ursprungliga operativsystemet (av vilket det dolda operativsystemet är en kloning), kunna lista ut att du t.ex. körde VeraCrypts guide för att skapa ett dolt operativsystem (vilket i sin tur kan indikera att ett dolt operativsystem existerar i datorn).\n\nFör att förhindra detta kommer VeraCrypt att skriva över hela innehållet på partitionen där det ursprungliga operativsystemet finns. Efteråt, för att få ett förnekande att verka trovärdigt, kommer du att behöva installera ett nytt operativsystem på partitionen och kryptera det. På så sätt skapar du ett skenoperativsystem, och hela processen för att skapa ett dolt operativsystem kommer att slutföras.</string>
@@ -1165,7 +1189,7 @@
<string lang="sv" key="HIDDEN_OS_CREATION_PREINFO_HELP">I följande steg kommer VeraCrypt att skapa det dolda operativsystemet genom att kopiera systempartitionens innehåll till den dolda volymen. (Data som kopieras krypteras i realtid med en krypteringsnyckel skild från den som används för skenoperativsystemet.)\n\nObservera att kopieringen kommer att genomföras i förstartsmiljön (innan Windows startas) och kan ta lång tid att slutföra, allt från flera timmar till flera dagar (beroende på systempartitionens storlek och din dators prestanda).\n\nDu kan avbryta kloningsprocessen, stänga av din dator, starta operativsystemet igen och sedan återuppta processen. Hela kloningsprocessen kommer, om du avbryter den, emellertid att behöva börja om från början, eftersom systempartitionens innehåll inte får ändras under processens gång.</string>
<string lang="sv" key="CONFIRM_CANCEL_HIDDEN_OS_CREATION">Vill du avbryta hela processen för att skapa ett dolt operativsystem?\n\nObservera: Du kommer INTE att kunna återuppta processen om du avbryter den nu.</string>
<string lang="sv" key="CONFIRM_CANCEL_SYS_ENC_PRETEST">Vill du avbryta det förberedande testet inför systemkrypteringen?</string>
- <string lang="sv" key="BOOT_PRETEST_FAILED_RETRY">VeraCrypts förberedande test inför systemkrypteringen misslyckades. Vill du försöka igen?\n\nOm du väljer ”Nej”, kommer komponenten för förstartsautentiseringen att avinstalleras.\n\nObservera:\n\n· Om VeraCrypts startinläsare inte bad dig att ange lösenordet innan Windows startades, är det möjligt att ditt operativsystem inte startade från den enhet på vilket det är installerat. Detta förfarande stöds inte.\n\n· Om du använde en annan krypteringsalgoritm än AES och det förberedande testet misslyckades (och du dessutom angav rätt lösenord), kan det ha orsakats av en dåligt anpassad drivrutin. Välj ”Nej” och försök att kryptera systempartitionen eller -enheten igen, men använd AES som krypteringsalgoritm, då den är minst minneskrävande.\n\n· För fler möjliga orsaker och lösningar, gå till sidan http://www.veracrypt.org/docs/?s=troubleshooting.</string>
+ <string lang="sv" key="BOOT_PRETEST_FAILED_RETRY">VeraCrypts förberedande test inför systemkrypteringen misslyckades. Vill du försöka igen?\n\nOm du väljer ”Nej”, kommer komponenten för förstartsautentiseringen att avinstalleras.\n\nObservera:\n\n· Om VeraCrypts startinläsare inte bad dig att ange lösenordet innan Windows startades, är det möjligt att ditt operativsystem inte startade från den enhet på vilket det är installerat. Detta förfarande stöds inte.\n\n· Om du använde en annan krypteringsalgoritm än AES och det förberedande testet misslyckades (och du dessutom angav rätt lösenord), kan det ha orsakats av en dåligt anpassad drivrutin. Välj ”Nej” och försök att kryptera systempartitionen eller -enheten igen, men använd AES som krypteringsalgoritm, då den är minst minneskrävande.\n\n· För fler möjliga orsaker och lösningar, gå till sidan https://veracrypt.codeplex.com/wikipage?title=Troubleshooting.</string>
<string lang="sv" key="SYS_DRIVE_NOT_ENCRYPTED">Systempartitionen eller -enheten verkar inte vara krypterad (varken helt eller delvis).</string>
<string lang="sv" key="SETUP_FAILED_BOOT_DRIVE_ENCRYPTED">Din systempartition eller -enhet är krypterad (delvis eller fullständigt).\n\nDu måste dekryptera din systempartition eller -volym innan du fortsätter. Välj ”Permanent dekryptering av systempartition eller -enhet” under ”System” i rullgardinsmenyn.</string>
<string lang="sv" key="SETUP_FAILED_BOOT_DRIVE_ENCRYPTED_DOWNGRADE">Du kan inte nedgradera VeraCrypt när systempartitionen eller -enheten är krypterad (helt eller delvis). Du kan däremot uppgradera eller ominstallera samma version.</string>
@@ -1182,6 +1206,8 @@
<string lang="sv" key="CONFIRM_SYSTEM_ENCRYPTION_MODE">Du har valt systempartitionen eller -enheten (eller startpartitionen), men det guideläge du valde är endast giltigt för icke-systempartitioner eller -enheter.\n\nVill du konfigurera förstartsautentisering (vilket innebär att du måste ange ditt lösenord varje gång innan Windows startas) och kryptera systempartitionen eller -enheten?</string>
<string lang="sv" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE">Är du säker på att du vill utföra en permanent dekryptering av systempartitionen eller -enheten?</string>
<string lang="sv" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE_CAUTION">VARNING: Om du väljer att utföra en permanent dekryptering av systempartitionen eller -enheten kommer okrypterade data att skrivas till den.\n\nÄr du verkligen säker på att du vill utföra en permanent dekryptering av systempartitionen eller -enheten?</string>
+ <string lang="en" key="CONFIRM_DECRYPT_NON_SYS_DEVICE">Are you sure you want to permanently decrypt the following volume?</string>
+ <string lang="en" key="CONFIRM_DECRYPT_NON_SYS_DEVICE_CAUTION">CAUTION: If you permanently decrypt the VeraCrypt volume, unencrypted data will be written to the disk.\n\nAre you really sure you want to permanently decrypt the selected volume?</string>
<string lang="sv" key="CONFIRM_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">Varning: Om du använder nästade krypteringsalgoritmer vid systemkryptering kan du drabbas av följande problem:\n\n1) VeraCrypts startinläsare blir så stort att utrymmet på enhetens startspår inte räcker till för att rymma en säkerhetskopia av startinläsaren. När det skadas (vilket ofta händer, exempelvis vid dåligt konstruerade produktaktiveringsprocesser som ska förhindra piratkopiering), måste du använda återställningsskivan för att starta eller reparera VeraCrypts startinläsare.\n\n2) På vissa datorer kan det ta längre tid att aktivera datorn från viloläge.\n\nDessa potentiella problem kan förhindras genom att välja en icke-nästad krypteringsalgoritm (t.ex. AES).\n\nÄr du säker på att du vill använda nästade krypteringsalgoritmer?</string>
<string lang="sv" key="NOTE_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">Om du upplever något av tidigare beskrivna problem, dekryptera partitionen eller enheten (om den är krypterad) och försök sedan kryptera den igen med hjälp av en krypteringsalgoritm som inte är nästad (t.ex. AES).</string>
<string lang="sv" key="UPDATE_TC_IN_DECOY_OS_FIRST">VARNING: Av säkerhetsskäl bör du uppdatera VeraCrypt i skenoperativsystemet innan du uppdaterar VeraCrypt i det dolda operativsystemet.\n\nStarta skenoperativsystemet och kör VeraCrypts installationsprogram därifrån. Starta sedan det dolda operativsystemet och kör VeraCrypts installationsprogram även därifrån.\n\nObservera: Skenoperativsystemet och det dolda operativsystemet delar en gemensam startinläsare. Om du endast uppgraderar VeraCrypt i det dolda operativsystemet, kommer skenoperativsystemet att innehålla en VeraCrypt-drivrutin och VeraCrypt-applikationer vars versionsnummer skiljer sig från versionsnumret på VeraCrypts startinläsare. En sådan avvikelse kan indikera att ett dolt operativsystem finns installerat i datorn.\n\n\nVill du fortsätta?</string>
@@ -1197,6 +1223,7 @@
<string lang="sv" key="ENABLE_BAD_SECTOR_ZEROING">Fel: Innehållet i en eller flera sektorer på disken kan inte läsas (troligen beroende på ett fysiskt fel).\n\nPå plats-krypteringsprocessen kan endast fortsätta efter att sektorerna har gjorts läsbara igen. VeraCrypt kan försöka att göra dessa sektorer läsbara genom att skriva nollor i dem. (Därefter kommer alla sådana nollfyllda block att krypteras.) Observera emellertid att alla data lagrade i de oläsbara sektorerna kommer att gå förlorade. Om du vill undvika detta, kan du försöka återskapa delar av informationen i de skadade sektorerna med hjälp av lämpliga programvaror från tredje part.\n\nObservera: Vid fysiska skador på sektorer – i motsats till rena datafel och kontrollsummefel – allokerar de flesta typer av lagringsenheter om sektorerna internt, när försök att skriva data till dem görs. Existerande data i de skadade sektorerna kan därför finnas kvar på enheten okrypterade.\n\nVill du att VeraCrypt ska skriva nollor i oläsbara sektorer?</string>
<string lang="sv" key="DISCARD_UNREADABLE_ENCRYPTED_SECTORS">Fel: Innehållet i en eller flera sektorer på disken kan inte läsas (troligen beroende på ett fysiskt fel).\n\nFör att kunna gå vidare med dekrypteringen måste VeraCrypt hoppa över innehållet i de oläsbara sektorerna. (Innehåller kommer att ersättas med pseudoslumpmässiga data.) Observera att du, innan du fortsätter, kan försöka återställa delar av innehållet i de skadade sektorerna med hjälp av lämpliga programvaror från tredje part.\n\nVill du att VeraCrypt hoppar över innehållet i de oläsbara sektorerna och går vidare nu?</string>
<string lang="sv" key="ZEROED_BAD_SECTOR_COUNT">Observera: VeraCrypt har ersatt innehållet i %I64d oläsbara sektorer (%s) med krypterade klartextblock fyllda med nollor.</string>
+ <string lang="en" key="SKIPPED_BAD_SECTOR_COUNT">Note: VeraCrypt has replaced the content of %I64d unreadable sectors (%s) with pseudorandom data.</string>
<string lang="sv" key="ENTER_TOKEN_PASSWORD">Ange lösenord eller PIN för tokenet ”%s”:</string>
<string lang="sv" key="PKCS11_LIB_LOCATION_HELP">För att ge VeraCrypt åtkomst till ett säkerhetstoken eller ett smartkort, måste du först installera ett PKCS #11-programvarubibliotek för tokenet eller smartkortet. Ett sådant bibliotek kan följa med enheten eller vara tillgängligt för nedladdning från tillverkarens webbplats eller tredje part.\n\nEfter att du installerat biblioteket, kan du antingen välja det manuellt genom att klicka på ”Välj bibliotek” eller så kan du låta VeraCrypt hitta och välja det automatiskt genom att klicka på ”Identifiera bibliotek automatiskt” (endast Windows systemmapp genomsöks).</string>
<string lang="sv" key="SELECT_PKCS11_MODULE_HELP">Observera: PKCS #11-bibliotekets filnamn och sökväg bör vara angivna i dokumentationen som följde med säkerhetstokenet, smartkortet eller programvaran från tredje part.\n\nKlicka på ”OK” för att välja sökväg och filnamn.</string>