VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.sv.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-07-25 19:44:45 +0200
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-07-25 19:46:10 +0200
commit78aa7de9bc891f46f559a4a108caaa35be70b58c (patch)
tree96e3fd2c759c8052c6a2c9f154769bec67230a5c /Translations/Language.sv.xml
parent94ccaf1ab483bc391d91625a576cdc79a9015bc9 (diff)
downloadVeraCrypt-78aa7de9bc891f46f559a4a108caaa35be70b58c.tar.gz
VeraCrypt-78aa7de9bc891f46f559a4a108caaa35be70b58c.zip
Language files: update XML language files with new fields
Diffstat (limited to 'Translations/Language.sv.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.sv.xml48
1 files changed, 35 insertions, 13 deletions
diff --git a/Translations/Language.sv.xml b/Translations/Language.sv.xml
index d6059a55..2866edd6 100644
--- a/Translations/Language.sv.xml
+++ b/Translations/Language.sv.xml
@@ -48,6 +48,7 @@
<control lang="sv" key="IDC_KEY_FILES">N&amp;yckelfiler …</control>
<control lang="sv" key="IDC_LINK_HASH_INFO">Information om hashalgoritmer</control>
<control lang="sv" key="IDC_LINK_MORE_INFO_ABOUT_CIPHER">Ytterligare information</control>
+ <control lang="en" key="IDC_LINK_PIM_INFO">Information on PIM</control>
<control lang="sv" key="IDC_MB">&amp;MB</control>
<control lang="sv" key="IDC_MORE_INFO_ON_CONTAINERS">Ytterligare information</control>
<control lang="sv" key="IDC_MORE_INFO_ON_SYS_ENCRYPTION">Ytterligare information om systemkryptering</control>
@@ -57,6 +58,7 @@
<control lang="sv" key="IDC_NO_HISTORY">Spara inte &amp;historik</control>
<control lang="sv" key="IDC_OPEN_OUTER_VOLUME">Öppna yttre volym</control>
<control lang="sv" key="IDC_PAUSE">&amp;Pausa</control>
+ <control lang="en" key="IDC_PIM_ENABLE">Use PIM</control>
<control lang="sv" key="IDC_QUICKFORMAT">Snabb- formatering</control>
<control lang="sv" key="IDC_SHOW_PASSWORD">&amp;Visa lösenord</control>
<control lang="sv" key="IDC_SHOW_PASSWORD_SINGLE">&amp;Visa lösenord</control>
@@ -72,7 +74,7 @@
<control lang="sv" key="IDT_COLLECTING_RANDOM_DATA_NOTE">VIKTIGT: Flytta muspekaren så slumpmässigt som möjligt innanför detta fönsters gränser. Ju längre du flyttar den desto bättre. Detta förfarande ökar nyckelfilens kryptografiska styrka avsevärt. Klicka sedan på Nästa för att fortsätta.</control>
<control lang="sv" key="IDT_CONFIRM">&amp;Bekräfta:</control>
<control lang="sv" key="IDT_DONE">Klart</control>
- <control lang="en" key="IDT_DRIVE_LETTER">Drive letter:</control>
+ <control lang="en" key="IDT_DRIVE_LETTER">Drive letter:</control>
<control lang="sv" key="IDT_ENCRYPTION_ALGO">Krypteringsalgoritm</control>
<control lang="sv" key="IDT_FILESYSTEM">Filsystem </control>
<control lang="sv" key="IDT_FILE_CONTAINER">Skapar en virtuell krypterad disk inuti en fil. Rekommenderas för nybörjare.</control>
@@ -86,6 +88,8 @@
<control lang="sv" key="IDT_PARTIAL_POOL_CONTENTS">Aktuellt poolinnehåll (ofullständigt)</control>
<control lang="sv" key="IDT_PASS">Steg</control>
<control lang="sv" key="IDT_PASSWORD">&amp;Lösenord:</control>
+ <control lang="en" key="IDT_PIM">Volume PIM:</control>
+ <control lang="en" key="IDT_OLD_PIM">Volume PIM:</control>
<control lang="sv" key="IDT_PROGRESS">Förlopp:</control>
<control lang="sv" key="IDT_RANDOM_POOL">Slumpdatapool:</control>
<control lang="sv" key="IDT_SINGLE_BOOT">Välj detta alternativ om det endast finns ett operativsystem installerat i datorn (även om den har flera användare).</control>
@@ -143,6 +147,8 @@
<control lang="sv" key="IDC_MOUNT_OPTIONS">Al&amp;ternativ …</control>
<control lang="sv" key="IDC_MOUNT_READONLY">Montera volym som &amp;skrivskyddad</control>
<control lang="sv" key="IDC_NEW_KEYFILES">Ny&amp;ckelfiler …</control>
+ <control lang="en" key="IDC_OLD_PIM_HELP">(Empty or 0 for default iterations)</control>
+ <control lang="en" key="IDC_PIM_HELP">(Empty or 0 for default iterations)</control>
<control lang="sv" key="IDC_PREF_BKG_TASK_ENABLE">&amp;Aktiverad</control>
<control lang="sv" key="IDC_PREF_CACHE_PASSWORDS">La&amp;gra lösenord i drivrutinens minnescache</control>
<control lang="sv" key="IDC_PREF_DISMOUNT_INACTIVE">&amp;Demontera automatiskt volymer där inga data har skrivits eller lästs på</control>
@@ -203,7 +209,7 @@
<control lang="sv" key="IDM_CREATE_HIDDEN_OS">Skapa dolt operativsystem …</control>
<control lang="sv" key="IDM_CREATE_RESCUE_DISK">Skapa återställningsskiva …</control>
<control lang="sv" key="IDM_CREATE_VOLUME">Skapa ny volym …</control>
- <control lang="en" key="IDM_DECRYPT_NONSYS_VOL">Permanently Decrypt...</control>
+ <control lang="en" key="IDM_DECRYPT_NONSYS_VOL">Permanently Decrypt...</control>
<control lang="sv" key="IDM_DEFAULT_KEYFILES">Standardnyckelfiler …</control>
<control lang="en" key="IDM_DEFAULT_MOUNT_PARAMETERS">Default Mount Parameters...</control>
<control lang="sv" key="IDM_DONATE">Donera nu …</control>
@@ -491,7 +497,7 @@
<string lang="sv" key="FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nVeraCrypt-volymen har skapats och är klar att använda. Klicka på ”Nästa” om du vill skapa ytterligare en VeraCrypt-volym. Annars klickar du på ”Avsluta”.</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_HIDDEN_VOL_FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nDen dolda VeraCrypt-volymen har skapats utan fel. (Det dolda operativsystemet kommer att placeras inuti denna dolda volym.)\n\nKlicka på Nästa för att fortsätta.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_TITLE">Volymen är fullständigt krypterad</string>
- <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_TITLE">Volume Fully Decrypted</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_TITLE">Volume Fully Decrypted</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_INFO">VIKTIGT: KLICKA PÅ ”Automontera enheter” I VERACRYPTS HUVUDFÖNSTER FÖR ATT MONTERA DENNA NYLIGEN SKAPADE VERACRYPT-VOLYM OCH FÖR ATT KOMMA ÅT DATA LAGRADE PÅ DEN. Efter att du angett rätt lösenord (och/eller rätt nyckelfiler), kommer volymen att monteras med den enhetsbeteckning du valt i listan i VeraCrypts huvudfönster, och du kan komma åt dina krypterade data via den valda enhetsbeteckningen.\n\nLÄGG OVANSTÅENDE STEG PÅ MINNET ELLER SKRIV NED DEM. DU MÅSTE FÖLJA DEM VARJE GÅNG DU VILL MONTERA VOLYMEN OCH KOMMA ÅT DATA LAGRADE PÅ DEN. Alternativt kan du klicka på ”Välj enhet” i VeraCrypts huvudfönster, välja denna partition eller volym och sedan klicka på ”Montera”.\n\nPartitionen eller enheten har krypterats utan fel och är klar för användning. (Den innehåller nu en färdigkrypterad VeraCrypt-volym.)</string>
<string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_INFO">The VeraCrypt volume has been successfully decrypted.</string>
<string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_DRIVE_LETTER_SEL_INFO">The VeraCrypt volume has been successfully decrypted.\n\nPlease select a drive letter that you wish to assign to the decrypted volume and then click Finish.\n\nIMPORTANT: Until a drive letter is assigned to the decrypted volume, you will not be able to access data stored on the volume.</string>
@@ -554,7 +560,7 @@
<string lang="sv" key="NODRIVER">Det gick inte att ansluta till VeraCrypts drivrutin. VeraCrypt fungerar inte om drivrutinen inte körs.\n\nObservera att det, beroende på Windows, kan vara nödvändigt att logga ut eller starta om datorn innan drivrutinen kan laddas.</string>
<string lang="sv" key="NOFONT">Ett fel inträffade när typsnitten laddades.</string>
<string lang="sv" key="NOT_FOUND">Enhetsbeteckningen kunde inte hittas, eller så angavs ingen enhetsbeteckning.</string>
- <string lang="en" key="ERR_CANNOT_ASSIGN_DRIVE_LETTER_NONSYS_DEC">Error: Cannot assign drive letter.\n\nUntil a drive letter is assigned to the decrypted volume, you will not be able to access data stored on the volume.\n\nRetry?</string>
+ <string lang="en" key="ERR_CANNOT_ASSIGN_DRIVE_LETTER_NONSYS_DEC">Error: Cannot assign drive letter.\n\nUntil a drive letter is assigned to the decrypted volume, you will not be able to access data stored on the volume.\n\nRetry?</string>
<string lang="sv" key="DRIVE_LETTER_UNAVAILABLE">Enhetsbeteckningen är inte tillgänglig.</string>
<string lang="sv" key="NO_FILE_SELECTED">Ingen fil vald!</string>
<string lang="sv" key="NO_FREE_DRIVES">Det finns inga tillgängliga enhetsbeteckningar.</string>
@@ -581,10 +587,12 @@
<string lang="sv" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_SECOND_WARNING_LOTS_OF_DATA">VARNING: DEN VALDA PARTITIONEN INNEHÅLLER EN STOR MÄNGD DATA! Alla filer som finns lagrade på partitionen kommer att tas bort och gå förlorade (de kommer INTE att krypteras)!</string>
<string lang="sv" key="ERASE_FILES_BY_CREATING_VOLUME">Ta bort alla filer lagrade på partitionen genom att skapa en VeraCrypt-volym inuti den</string>
<string lang="sv" key="PASSWORD">Lösenord</string>
+ <string lang="en" key="PIM">PIM</string>
<string lang="sv" key="IDD_PCDM_CHANGE_PKCS5_PRF">Härledningsalgoritm för volymhuvudets nyckel</string>
<string lang="sv" key="IDD_PCDM_ADD_REMOVE_VOL_KEYFILES">Lägg till eller ta bort nyckelfiler från volymen</string>
<string lang="sv" key="IDD_PCDM_REMOVE_ALL_KEYFILES_FROM_VOL">Ta bort alla nyckelfiler från volymen</string>
- <string lang="sv" key="PASSWORD_CHANGED">Lösenord och/eller nyckelfil(er) ändrades utan fel.\n\nVIKTIGT: Försäkra dig om att du har läst avsnittet ”Changing Passwords and Keyfiles” i kapitlet ”Security Requirements and Precautions” i VeraCrypts användarhandbok.</string>
+ <string lang="sv" key="PASSWORD_CHANGED">Lösenord, PIM och/eller nyckelfil(er) ändrades utan fel.\n\nVIKTIGT: Försäkra dig om att du har läst avsnittet ”Changing Passwords and Keyfiles” i kapitlet ”Security Requirements and Precautions” i VeraCrypts användarhandbok.</string>
+ <string lang="en" key="FAVORITE_PIM_CHANGED">This volume is registered as a System Favorite and its PIM was changed.\nDo you want VeraCrypt to automatically update the System Favorite configuration (administrator privileges required)?\n\nPlease note that if you answer no, you'll have to update the System Favorite manually.</string>
<string lang="sv" key="SYS_PASSWORD_CHANGED_ASK_RESCUE_DISK">VIKTIGT: Om du inte förstörde din återställningsskiva, kan din systempartition eller -enhet fortfarande dekrypteras med det gamla lösenordet genom att starta datorn med återställningsskivan och ange det gamla lösenordet. Du bör skapa en ny återställningsskiva och förstöra den gamla.\n\nVill du skapa en ny återställningsskiva?</string>
<string lang="sv" key="SYS_HKD_ALGO_CHANGED_ASK_RESCUE_DISK">Observera att din återställningsdisk fortfarande använder den gamla algoritmen. Om du anser att den gamla algoritmen är osäker, bör du skapa en ny återställningsdisk och sedan förstöra den gamla.\n\nVill du skapa en ny återställningsskiva?</string>
<string lang="sv" key="KEYFILES_NOTE">VeraCrypt kan använda vilken typ av fil som helst som nyckelfil (t.ex. .mp3, .jpg, .zip eller .avi). Observera att VeraCrypt aldrig ändrar en nyckelfils innehåll. Du kan fritt välja en eller flera nyckelfiler; deras inbördes ordning är oväsentlig. Om du lägger till en mapp, kommer alla synliga filer i den mappen att användas som nyckelfiler. Klicka på ”Lägg till token” för att lägga till nyckelfiler lagrade på säkerhetstoken eller smartkort eller för att importera nyckelfiler till dem.</string>
@@ -593,7 +601,7 @@
<string lang="sv" key="PKCS5_PRF_CHANGED">Härledningsalgoritmen för volymhuvudets nyckel ändrades utan fel.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_PASSWORD_PAGE_HELP">Ange lösenord och/eller nyckelfil(er) till den icke-systemvolym du vill återuppta på plats-krypteringsprocessen för.\n\n\nAnmärkning: Efter att du klickat på Nästa kommer VeraCrypt att försöka hitta alla icke-systemvolymer för vilka krypteringsprocessen har avbrutits och vars volymhuvuden kan dekrypteras med det lösenord och/eller de nyckelfiler du angett. Om fler än en sådan volym hittas, kommer du i nästa steg att få välja en av dem.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_VOL_SELECT_HELP">Välj en av följande volymer. Denna lista innehåller samtliga icke-systemvolymer vars krypteringsprocesser har avbrutits och vars volymhuvud inte kunde dekrypteras med det lösenord och/eller de nyckelfiler du angett.</string>
- <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_PASSWORD_PAGE_HELP">Please enter the password and/or keyfile(s) for the non-system VeraCrypt volume that you want to decrypt.</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_PASSWORD_PAGE_HELP">Please enter the password and/or keyfile(s) for the non-system VeraCrypt volume that you want to decrypt.</string>
<string lang="sv" key="PASSWORD_HELP">Det är mycket viktigt att du väljer ett bra lösenord. Du bör undvika att välja ett som endast innehåller ett ord som kan finnas i en ordbok (eller en kombination av två, tre eller fyra sådana). Det bör inte innehålla några namn eller födelsedata. Det bör heller inte vara enkelt att gissa. Ett bra lösenord innehåller en kombination av versaler och gemener, siffror och specialtecken som exempelvis @ ^ = $ * + och liknande. Vi rekommenderar att du väljer ett lösenord som består av minst 20 tecken (ju längre desto bättre). Den största tillåtna längden är 64 tecken.</string>
<string lang="sv" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HELP">Ange ett lösenord för den dolda volymen. </string>
<string lang="sv" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_HELP">Ange ett lösenord för det dolda operativsystemet, d.v.s. för den dolda volymen. </string>
@@ -613,6 +621,17 @@
<string lang="sv" key="PASSWORD_WRONG_AUTOMOUNT">Antingen är det angivna lösenordet fel, eller så hittades inte någon VeraCrypt-volym.</string>
<string lang="sv" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG_AUTOMOUNT">Antingen har fel nyckelfil(er) och/eller fel lösenord angetts, eller så hittades inte någon VeraCrypt-volym.</string>
<string lang="sv" key="PASSWORD_WRONG_CAPSLOCK_ON">\n\nVarning: Caps Lock är på. Detta kan orsaka att ditt lösenod blir felaktigt angett.</string>
+ <string lang="en" key="PIM_CHANGE_WARNING">Remember Number to Mount Volume</string>
+ <string lang="en" key="PIM_HIDVOL_HOST_TITLE">Outer Volume PIM</string>
+ <string lang="en" key="PIM_HIDVOL_TITLE">Hidden Volume PIM</string>
+ <string lang="en" key="PIM_HIDDEN_OS_TITLE">PIM for Hidden Operating System</string>
+ <string lang="en" key="PIM_HELP">PIM (Personal Iterations Multiplier) is a value that controls the number of iterations used by the header key derivation as follows:\n Iterations = 15000 + (PIM x 1000).\n\nWhen left empty or set to 0, VeraCrypt will use a default value (485) that ensures a high security.\n\nWhen the password is less than 20 characters, PIM can't be smaller than 485 in order to maintain a minimal security level.\nWhen the password is 20 characters or more, PIM can be set to any value.\n\nA PIM value larger than 485 will lead to slower mount. A small PIM value (less than 485) will lead to a quicker mount but it can reduce security if the password is not strong enough.</string>
+ <string lang="en" key="PIM_SYSENC_HELP">PIM (Personal Iterations Multiplier) is a value that controls the number of iterations used by the header key derivation as follows:\n Iterations = PIM x 2048.\n\nWhen left empty or set to 0, VeraCrypt will use a default value that ensures a high security.\n\nWhen the password is less than 20 characters, PIM can't be smaller than 98 in order to maintain a minimal security level.\nWhen the password is 20 characters or more, PIM can be set to any value.\n\nA PIM value larger than 98 will lead to slower boot. A small PIM value (less than 98) will lead to a quicker boot but it can reduce security if the password is not strong enough.</string>
+ <string lang="en" key="PIM_SYSENC_CHANGE_WARNING">Remember Number to Boot System</string>
+ <string lang="en" key="PIM_LARGE_WARNING">You have chosen a PIM value that is larger than VeraCrypt default value.\nPlease note that this will lead to much slower mount/boot.</string>
+ <string lang="en" key="PIM_SMALL_WARNING">You have chosen a Personal Iterations Multiplier (PIM) that is smaller than the default VeraCrypt value. Please note that if your password is not strong enough, this could lead to a weaker security.\n\nDo you confirm that you are using a strong password?</string>
+ <string lang="en" key="PIM_SYSENC_TOO_BIG">Personal Iterations Multiplier (PIM) maximum value for system encryption is 65535.</string>
+ <string lang="en" key="PIM_TITLE">Volume PIM</string>
<string lang="sv" key="HIDDEN_FILES_PRESENT_IN_KEYFILE_PATH">\n\nVARNING: Det finns dolda filer i nyckelfilernas sökväg. Om du vill använda dessa filer som nyckelfiler, måste de först göras synliga för operativsystemet. Högerklicka på var och en av dem och välj ”Egenskaper” i snabbmenyn, inaktivera kryssrutan ”Dold” och klicka på ”OK”). Observera: Dolda filer är endast synliga om alternativet ”Visa dolda filer, mappar och enheter” under fliken ”Visning”, som nås via ”Ordna” och menyalternativet ”Mapp- och sökalternativ” i Utforskaren, är aktiverat.</string>
<string lang="sv" key="HIDDEN_VOL_PROT_PASSWORD_US_KEYB_LAYOUT">Om du försöker skydda en dold volym som innehåller ett dolt operativsystem, måste du se till att du använder amerikansk tangentbordslayout när du anger lösenordet för den dolda volymen. Detta beror på att lösenordet måste anges i förstartsmiljön (innan Windows startas), där inga andra tangentbordslayouter än den amerikanska finns tillgängliga.</string>
<string lang="sv" key="FOUND_NO_PARTITION_W_DEFERRED_INPLACE_ENC">VeraCrypt har inte hittat någon icke-systemvolym för vilken krypteringsprocessen har avbrutits och vars volymhuvud kan dekrypteras med hjälp av det lösenord och/eller de nyckelfiler du angett.\n\nKontrollera att lösenordet och/eller nyckelfilerna är korrekta och att partitionen eller volymen inte används av operativsystemet eller ett annat program (inklusive antivirusprogramvaror).</string>
@@ -727,12 +746,12 @@
<string lang="en" key="VOL_CONTAINS_NO_HIDDEN_VOL">The volume does not contain any hidden volume. Proceed.</string>
<string lang="en" key="VOL_CONTAINS_A_HIDDEN_VOL">The volume contains a hidden volume. Cancel.</string>
<string lang="sv" key="CANT_ACCESS_VOL">Fel: Det går inte att komma åt volymen!\n\nKontrollera att den valda volymen existerar, att den inte är monterad eller används av operativsystemet eller en applikation, att du har skriv- och läsrättigheter på den och att den inte är skrivskyddad.</string>
- <string lang="en" key="CANT_GET_VOL_INFO">Error: Cannot obtain volume properties.</string>
+ <string lang="en" key="CANT_GET_VOL_INFO">Error: Cannot obtain volume properties.</string>
<string lang="sv" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL">Fel: Det går inte att komma åt volymen och/eller inhämta information om den.\n\nKontrollera att den valda volymen existerar, att den inte är monterad eller används av operativsystemet eller en applikation, att du har skriv- och läsrättigheter på den och att den inte är skrivskyddad.</string>
<string lang="sv" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL_ALT">Fel: Det går inte att komma åt volymen och/eller inhämta information om den. Kontrollera att den valda volymen existerar, att den inte är monterad eller används av operativsystemet eller en applikation, att du har skriv- och läsrättigheter på den och att den inte är skrivskyddad.\n\nOm problemet kvarstår, kan det hjälpa att följa stegen nedan.</string>
<string lang="sv" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_ALT_STEPS">Ett fel hindrade VeraCrypt från att kryptera partitionen. Försök rätta till eventuella tidigare rapporterade problem och försök sedan igen. Om problemen kvarstår, kan det hjälpa att följa stegen nedan.</string>
<string lang="sv" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_RESUME">Ett fel hindrade VeraCrypt från att återuppta krypteringsprocessen för partitionen.\n\nFörsök rätta till eventuella tidigare rapporterade problem och försök sedan återuppta processen igen. Observera att volymen inte kan monteras förrän den har blivit fullständigt krypterad.</string>
- <string lang="en" key="INPLACE_DEC_GENERIC_ERR">An error prevented VeraCrypt from decrypting the volume. Please try fixing any previously reported problems and then try again if possible.</string>
+ <string lang="en" key="INPLACE_DEC_GENERIC_ERR">An error prevented VeraCrypt from decrypting the volume. Please try fixing any previously reported problems and then try again if possible.</string>
<string lang="sv" key="CANT_DISMOUNT_OUTER_VOL">Fel: Det går inte att demontera den yttre volymen!\n\nVolymen kan inte demonteras om den innehåller filer eller mappar som används av operativsystemet eller ett program.\n\nStäng alla program som kan tänkas använda filer eller mappar på volymen och klicka på ”Försök igen”.</string>
<string lang="sv" key="CANT_GET_OUTER_VOL_INFO">Fel: Det går inte att läsa in information om den yttre volymen!\nSkapandet av volymen kan inte fortsätta.</string>
<string lang="sv" key="CANT_ACCESS_OUTER_VOL">Fel: Det går inte att komma åt den yttre volymen! Skapandet av volymen kan inte fortsätta.</string>
@@ -1004,7 +1023,7 @@
<string lang="sv" key="CONFIRM_EXIT_UNIVERSAL">Vill du avsluta?</string>
<string lang="sv" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT">VeraCrypt har inte tillräckligt med information för att avgöra om en kryptering eller dekryptering ska genomföras.</string>
<string lang="sv" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT_FINALIZE_DECRYPT_NOTE">VeraCrypt har inte tillräckligt med information för att avgöra om en kryptering eller dekryptering ska genomföras.\n\nObservera: Om du dekrypterade systempartitionen eller -enheten i förstartsmiljön, kan du eventuellt behöva slutföra processen genom att klicka på Dekryptera.</string>
- <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_ENC_REVERSE_INFO">Note: When you are encrypting a non-system partition/volume in place and an error persistently prevents you from finishing the process, you will not be able to mount the volume (and access data stored on it) until you entirely DECRYPT the volume (i.e. reverse the process).\n\nIf you need to do so, follow these steps:\n1) Exit this wizard.\n2) In the main VeraCrypt window, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.\n3) Select 'Decrypt'.</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_ENC_REVERSE_INFO">Note: When you are encrypting a non-system partition/volume in place and an error persistently prevents you from finishing the process, you will not be able to mount the volume (and access data stored on it) until you entirely DECRYPT the volume (i.e. reverse the process).\n\nIf you need to do so, follow these steps:\n1) Exit this wizard.\n2) In the main VeraCrypt window, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.\n3) Select 'Decrypt'.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_DEFER_CONFIRM">Vill du avbryta och skjuta upp krypteringen av partitionen eller enheten?\n\nObservera: Kom ihåg att volymen inte kan monteras förrän krypteringen slutförts. Du kommer att kunna återuppta krypteringsprocessen, som då kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. Detta gör du exempelvis genom att välja alternativet ”Återuppta avbruten process” under ”Volymer” i VeraCrypts rullgardinsmeny.</string>
<string lang="sv" key="SYSTEM_ENCRYPTION_DEFER_CONFIRM">Vill du avbryta och skjuta upp krypteringen av systempartitionen eller -enheten?\n\nObservera: Du kommer att kunna återuppta krypteringsprocessen, som då kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. Detta gör du exempelvis genom att välja alternativet ”Återuppta avbruten process” under ”System” i VeraCrypts rullgardinsmeny. Välj ”Permanent dekryptering av systempartition eller -enhet” under ”System” i rullgardinsmenyn om du vill avbryta eller ångra krypteringsprocessen.</string>
<string lang="sv" key="SYSTEM_DECRYPTION_DEFER_CONFIRM">Vill du avbryta och skjuta upp dekrypteringen av systempartitionen eller -enheten?\n\nObservera: Du kommer att kunna återuppta dekrypteringsprocessen, som då kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. Detta gör du exempelvis genom att välja alternativet ”Återuppta avbruten process” under ”System” i VeraCrypts rullgardinsmeny. Välj ”Kryptera systempartition eller -enhet” under ”System” i rullgardinsmenyn om du vill ångra dekrypteringsprocessen och börja kryptera igen.</string>
@@ -1014,7 +1033,7 @@
<string lang="sv" key="FAILED_TO_START_WIPING">Fel: Det gick inte att starta överskrivningsprocessen.</string>
<string lang="sv" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">En inkonsekvens har lösts.\n\n\n(Om du i samband med detta rapporterar ett fel, se till att felrapporten innehåller följande tekniska information:\n%hs)</string>
<string lang="sv" key="UNEXPECTED_STATE">Fel: Oväntat tillstånd.\n\n\n(Om du i samband med detta skickar en felrapport, inkludera då följande tekniska information i rapporten:\n%hs)</string>
- <string lang="en" key="NO_SYS_ENC_PROCESS_TO_RESUME">There is no interrupted process of encryption/decryption of the system partition/drive to resume.\n\nNote: If you want to resume an interrupted process of encryption/decryption of a non-system partition/volume, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.</string>
+ <string lang="en" key="NO_SYS_ENC_PROCESS_TO_RESUME">There is no interrupted process of encryption/decryption of the system partition/drive to resume.\n\nNote: If you want to resume an interrupted process of encryption/decryption of a non-system partition/volume, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.</string>
<string lang="sv" key="NOTHING_TO_RESUME">Det finns ingen process eller uppgift att återuppta.</string>
<string lang="sv" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">VARNING: VeraCrypts bakgrundsaktivitet är inaktiverad. Efter att du avslutat VeraCrypt kommer du inte att bli meddelad om en skada av en dold volym förhindrats.\n\nObservera: Du kan stänga av bakgrundsaktiviteten när som helst genom att högerklicka på VeraCrypts meddelandefältsikon och välja ”Avsluta”.\n\nVill du aktivera VeraCrypts bakgrundsaktivitet?</string>
<string lang="sv" key="LANG_PACK_VERSION">Språkpaketsversion: %s</string>
@@ -1064,6 +1083,9 @@
<string lang="sv" key="GAP_BETWEEN_SYS_AND_HIDDEN_OS_PARTITION">Varning: Det finns oallokerat utrymme mellan systempartitionen och den första partitionen efter den. Efter att du skapat det dolda operativsystemet, får du inte skapa några nya partitioner i det oallokerade utrymmet. I så fall kommer det dolda operativsystemet att vara omöjligt att starta (tills du tar bort de nyskapade partitionerna).</string>
<string lang="sv" key="ALGO_NOT_SUPPORTED_FOR_SYS_ENCRYPTION">Denna algoritm stöds för närvarande inte vid systemkryptering.</string>
<string lang="en" key="ALGO_NOT_SUPPORTED_FOR_TRUECRYPT_MODE">This algorithm is not supported for TrueCrypt mode.</string>
+ <string lang="en" key="PIM_NOT_SUPPORTED_FOR_TRUECRYPT_MODE">PIM (Personal Iterations Multiplier) not supported for TrueCrypt mode.</string>
+ <string lang="en" key="PIM_REQUIRE_LONG_PASSWORD">Password must contain 20 or more characters in order to use the specified PIM.\nShorter passwords can only be used if the PIM is 485 or greater.</string>
+ <string lang="en" key="BOOT_PIM_REQUIRE_LONG_PASSWORD">Pre-boot authentication Password must contain 20 or more characters in order to use the specified PIM.\nShorter passwords can only be used if the PIM is 98 or greater.</string>
<string lang="en" key="UNSUPPORTED_TRUECRYPT_FORMAT">This volume was created with TrueCrypt %x.%x but VeraCrypt supports only TrueCrypt volumes created with TrueCrypt 6.x/7.x series</string>
<string lang="sv" key="KEYFILES_NOT_SUPPORTED_FOR_SYS_ENCRYPTION">Nyckelfiler stöds för närvarande inte vid systemkryptering.</string>
<string lang="sv" key="CANNOT_RESTORE_KEYBOARD_LAYOUT">Varning: VeraCrypt kunde inte återställa den ursprungliga tangentbordslayouten. Detta kan orsaka att du anger ett felaktigt lösenord.</string>
@@ -1149,7 +1171,7 @@
<string lang="sv" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_RESULT_INFO">Det förberedande testet har slutförts utan fel.\n\nVARNING: Delar av dina data kan bli skadade eller gå förlorade, om strömförsörjningen plötsligt bryts eller om operativsystemet kraschar beroende på program- eller maskinvarufel medan existerande data på plats-krypteras. Därför bör du, innan krypteringsprocessen startar, kontrollera att du har säkerhetskopior av de filer du vill kryptera. Säkerhetskopiera annars filerna nu (genom att klicka på Skjut upp, säkerhetskopiera filerna, sedan köra VeraCrypt igen när som helst och välja ”Återuppta avbruten process” under ”System” i rullgardinsmenyn).\n\nKlicka på Kryptera för att börja kryptera.</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">Du kan när som helst klicka på Pausa eller Skjut upp för att avbryta krypterings- eller dekrypteringsprocessen, avsluta denna guide, starta om eller stänga av din dator och sedan återuppta processen, som kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. För att prestandan inte ska bli lidande när andra applikationer skriver till eller läser data från systemenheten, väntar VeraCrypt tills data skrivits eller lästs och fortsätter sedan krypteringen eller dekrypteringen.</string>
<string lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">\n\nDu kan när som helst klicka på Pausa eller Skjut upp för att avbryta krypteringsprocessen, avsluta denna guide, starta om eller stänga av din dator och sedan återuppta processen, som kommer att fortsätta från den punkt där den avbröts. Observera att volymen inte kan monteras förrän krypteringen slutförts.</string>
- <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_DECRYPTION_PAGE_INFO">\n\nYou can click Pause or Defer anytime to interrupt the process of decryption, exit this wizard, restart or shut down the computer, and then resume the process, which will continue from the point where it was stopped. Note that the volume cannot be mounted until it has been fully decrypted.</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_DECRYPTION_PAGE_INFO">\n\nYou can click Pause or Defer anytime to interrupt the process of decryption, exit this wizard, restart or shut down the computer, and then resume the process, which will continue from the point where it was stopped. Note that the volume cannot be mounted until it has been fully decrypted.</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_HIDDEN_OS_INITIAL_INFO_TITLE">Dolt operativsystem startat</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO_TITLE">Ursprungligt operativsystem</string>
<string lang="sv" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO">Windows skapar (normalt sett utan vare sig din vetskap eller ditt medgivande) olika loggfiler, tillfälliga filer och liknande på systempartitionen. Windows sparar också primärminnets innehåll i viloläges- och växlingsfiler på systempartitionen. Därför skulle obehöriga, om de analyserade filer lagrade på partitionen som innehåller det ursprungliga operativsystemet (av vilket det dolda operativsystemet är en kloning), kunna lista ut att du t.ex. körde VeraCrypts guide för att skapa ett dolt operativsystem (vilket i sin tur kan indikera att ett dolt operativsystem existerar i datorn).\n\nFör att förhindra detta kommer VeraCrypt att skriva över hela innehållet på partitionen där det ursprungliga operativsystemet finns. Efteråt, för att få ett förnekande att verka trovärdigt, kommer du att behöva installera ett nytt operativsystem på partitionen och kryptera det. På så sätt skapar du ett skenoperativsystem, och hela processen för att skapa ett dolt operativsystem kommer att slutföras.</string>
@@ -1206,7 +1228,7 @@
<string lang="sv" key="CONFIRM_SYSTEM_ENCRYPTION_MODE">Du har valt systempartitionen eller -enheten (eller startpartitionen), men det guideläge du valde är endast giltigt för icke-systempartitioner eller -enheter.\n\nVill du konfigurera förstartsautentisering (vilket innebär att du måste ange ditt lösenord varje gång innan Windows startas) och kryptera systempartitionen eller -enheten?</string>
<string lang="sv" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE">Är du säker på att du vill utföra en permanent dekryptering av systempartitionen eller -enheten?</string>
<string lang="sv" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE_CAUTION">VARNING: Om du väljer att utföra en permanent dekryptering av systempartitionen eller -enheten kommer okrypterade data att skrivas till den.\n\nÄr du verkligen säker på att du vill utföra en permanent dekryptering av systempartitionen eller -enheten?</string>
- <string lang="en" key="CONFIRM_DECRYPT_NON_SYS_DEVICE">Are you sure you want to permanently decrypt the following volume?</string>
+ <string lang="en" key="CONFIRM_DECRYPT_NON_SYS_DEVICE">Are you sure you want to permanently decrypt the following volume?</string>
<string lang="en" key="CONFIRM_DECRYPT_NON_SYS_DEVICE_CAUTION">CAUTION: If you permanently decrypt the VeraCrypt volume, unencrypted data will be written to the disk.\n\nAre you really sure you want to permanently decrypt the selected volume?</string>
<string lang="sv" key="CONFIRM_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">Varning: Om du använder nästade krypteringsalgoritmer vid systemkryptering kan du drabbas av följande problem:\n\n1) VeraCrypts startinläsare blir så stort att utrymmet på enhetens startspår inte räcker till för att rymma en säkerhetskopia av startinläsaren. När det skadas (vilket ofta händer, exempelvis vid dåligt konstruerade produktaktiveringsprocesser som ska förhindra piratkopiering), måste du använda återställningsskivan för att starta eller reparera VeraCrypts startinläsare.\n\n2) På vissa datorer kan det ta längre tid att aktivera datorn från viloläge.\n\nDessa potentiella problem kan förhindras genom att välja en icke-nästad krypteringsalgoritm (t.ex. AES).\n\nÄr du säker på att du vill använda nästade krypteringsalgoritmer?</string>
<string lang="sv" key="NOTE_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">Om du upplever något av tidigare beskrivna problem, dekryptera partitionen eller enheten (om den är krypterad) och försök sedan kryptera den igen med hjälp av en krypteringsalgoritm som inte är nästad (t.ex. AES).</string>
@@ -1223,7 +1245,7 @@
<string lang="sv" key="ENABLE_BAD_SECTOR_ZEROING">Fel: Innehållet i en eller flera sektorer på disken kan inte läsas (troligen beroende på ett fysiskt fel).\n\nPå plats-krypteringsprocessen kan endast fortsätta efter att sektorerna har gjorts läsbara igen. VeraCrypt kan försöka att göra dessa sektorer läsbara genom att skriva nollor i dem. (Därefter kommer alla sådana nollfyllda block att krypteras.) Observera emellertid att alla data lagrade i de oläsbara sektorerna kommer att gå förlorade. Om du vill undvika detta, kan du försöka återskapa delar av informationen i de skadade sektorerna med hjälp av lämpliga programvaror från tredje part.\n\nObservera: Vid fysiska skador på sektorer – i motsats till rena datafel och kontrollsummefel – allokerar de flesta typer av lagringsenheter om sektorerna internt, när försök att skriva data till dem görs. Existerande data i de skadade sektorerna kan därför finnas kvar på enheten okrypterade.\n\nVill du att VeraCrypt ska skriva nollor i oläsbara sektorer?</string>
<string lang="sv" key="DISCARD_UNREADABLE_ENCRYPTED_SECTORS">Fel: Innehållet i en eller flera sektorer på disken kan inte läsas (troligen beroende på ett fysiskt fel).\n\nFör att kunna gå vidare med dekrypteringen måste VeraCrypt hoppa över innehållet i de oläsbara sektorerna. (Innehåller kommer att ersättas med pseudoslumpmässiga data.) Observera att du, innan du fortsätter, kan försöka återställa delar av innehållet i de skadade sektorerna med hjälp av lämpliga programvaror från tredje part.\n\nVill du att VeraCrypt hoppar över innehållet i de oläsbara sektorerna och går vidare nu?</string>
<string lang="sv" key="ZEROED_BAD_SECTOR_COUNT">Observera: VeraCrypt har ersatt innehållet i %I64d oläsbara sektorer (%s) med krypterade klartextblock fyllda med nollor.</string>
- <string lang="en" key="SKIPPED_BAD_SECTOR_COUNT">Note: VeraCrypt has replaced the content of %I64d unreadable sectors (%s) with pseudorandom data.</string>
+ <string lang="en" key="SKIPPED_BAD_SECTOR_COUNT">Note: VeraCrypt has replaced the content of %I64d unreadable sectors (%s) with pseudorandom data.</string>
<string lang="sv" key="ENTER_TOKEN_PASSWORD">Ange lösenord eller PIN för tokenet ”%s”:</string>
<string lang="sv" key="PKCS11_LIB_LOCATION_HELP">För att ge VeraCrypt åtkomst till ett säkerhetstoken eller ett smartkort, måste du först installera ett PKCS #11-programvarubibliotek för tokenet eller smartkortet. Ett sådant bibliotek kan följa med enheten eller vara tillgängligt för nedladdning från tillverkarens webbplats eller tredje part.\n\nEfter att du installerat biblioteket, kan du antingen välja det manuellt genom att klicka på ”Välj bibliotek” eller så kan du låta VeraCrypt hitta och välja det automatiskt genom att klicka på ”Identifiera bibliotek automatiskt” (endast Windows systemmapp genomsöks).</string>
<string lang="sv" key="SELECT_PKCS11_MODULE_HELP">Observera: PKCS #11-bibliotekets filnamn och sökväg bör vara angivna i dokumentationen som följde med säkerhetstokenet, smartkortet eller programvaran från tredje part.\n\nKlicka på ”OK” för att välja sökväg och filnamn.</string>