VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.sk.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-11-26 00:04:52 (GMT)
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-11-26 00:45:01 (GMT)
commit2408edb2390a56a78cec0ee15dc2f413f7440af1 (patch)
tree9181ab923d82e7161030c5b26ce5327499596454 /Translations/Language.sk.xml
parent10d77be0d2a5811ed9918c1039210c1d2b47b3bd (diff)
downloadVeraCrypt-2408edb2390a56a78cec0ee15dc2f413f7440af1.zip
VeraCrypt-2408edb2390a56a78cec0ee15dc2f413f7440af1.tar.gz
Windows Language files: update language XML files with added new fields.
Diffstat (limited to 'Translations/Language.sk.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.sk.xml82
1 files changed, 42 insertions, 40 deletions
diff --git a/Translations/Language.sk.xml b/Translations/Language.sk.xml
index b87ef12..82cc268 100644
--- a/Translations/Language.sk.xml
+++ b/Translations/Language.sk.xml
@@ -416,13 +416,13 @@
<string lang="sk" key="CIPHER_TITLE">Predvoľby šifrovania</string>
<string lang="sk" key="CLEAN_WINMRU_FAILED">UPOZORNENIE: Nepodarilo sa vyčistiť cestu naposledy vybraného zväzku/súborového kľúča (zapamätané pri výbere súboru)!</string>
<string lang="sk" key="COMPRESSION_NOT_SUPPORTED">Chyba: súborový zväzok bol skomprimovaný na úrovni systému súborov. VeraCrypt nepodporuje skomprimované súborové zväzky (pozn.: kompresia zašifrovaných dát je neefektívna a zbytočná).\n\nVypnite, prosím, kompresiu pre súborový zväzok podľa nasledujúcich krokov: 1) kliknite pravým tlačidlom myši na súborový zväzok v Prieskumníkovi Windows (nie v programe VeraCrypt). 2) Vyberte 'Vlastnosti'. 3) V dialógovom okne 'Vlastnosti' kliknite 'Upresniť'. 4) V dialógovom okne 'Upresniť atribúty', zrušte voľbu 'Komprimovať obsah a šetriť tak miesto na disku' a kliknite 'OK'. 5) V dialógovom okne 'Vlastnosti' kliknite 'OK'.</string>
- <string lang="sk" key="CREATE_FAILED">Vytvorenie zväzku %hs zlyhalo</string>
- <string lang="sk" key="DEVICE_FREE_BYTES">Veľkosť %hs je %.2f bajtov</string>
- <string lang="sk" key="DEVICE_FREE_KB">Veľkosť %hs je %.2f KB</string>
- <string lang="sk" key="DEVICE_FREE_MB">Veľkosť %hs je %.2f MB</string>
- <string lang="en" key="DEVICE_FREE_GB">Size of %hs is %.2f GB</string>
- <string lang="en" key="DEVICE_FREE_TB">Size of %hs is %.2f TB</string>
- <string lang="en" key="DEVICE_FREE_PB">Size of %hs is %.2f PB</string>
+ <string lang="sk" key="CREATE_FAILED">Vytvorenie zväzku %s zlyhalo</string>
+ <string lang="sk" key="DEVICE_FREE_BYTES">Veľkosť %s je %.2f bajtov</string>
+ <string lang="sk" key="DEVICE_FREE_KB">Veľkosť %s je %.2f KB</string>
+ <string lang="sk" key="DEVICE_FREE_MB">Veľkosť %s je %.2f MB</string>
+ <string lang="en" key="DEVICE_FREE_GB">Size of %s is %.2f GB</string>
+ <string lang="en" key="DEVICE_FREE_TB">Size of %s is %.2f TB</string>
+ <string lang="en" key="DEVICE_FREE_PB">Size of %s is %.2f PB</string>
<string lang="sk" key="DEVICE_IN_USE_FORMAT">VÝSTRAHA: zariadenie/oddiel sa používa operačným systémom alebo aplikáciami. Formátovanie zariadenia/oddielu môže spôsobiť poškodenie dát alebo systémovou nestabilitu.\n\nPokračovať?</string>
<string lang="en" key="DEVICE_IN_USE_INPLACE_ENC">Warning: The partition is in use by the operating system or applications. You should close any applications that might be using the partition (including antivirus software).\n\nContinue?</string>
<string lang="sk" key="FORMAT_CANT_DISMOUNT_FILESYS">Chyba: zariadenie/oddiel obsahuje systém súborov, ktorý nie je možné pripojiť. Systém súborov môže byť používaný operačným systémom. Formátovanie zariadenia/oddielu by pravdepodobne spôsobilo poškodenie dát a systémovou nestabilitu.\n\nPre vyriešenie tohto problému doporučujeme najskôr zmazať oddiel a potom ho znova vytvoriť bez formátovania. Postupujte nasledovne: 1) Pravý-klik myšou na ikonu 'Tento počítač' alebo v menu 'Štart' vyberte 'Spravovať'. Zobrazí sa okno 'Správa počítača'. 2) V okne 'Správa počítača' vyberte 'ukladací priestor' &gt; 'Správa diskov'. 3) Pravý-klik myšou na oddiel, ktorý chcete zašifrovať a vyberte buď 'zmazať oddiel' alebo 'zmazať zväzok' alebo 'zmazať logický disk'. 4) kliknite 'Áno'. pokiaľ sa Windows opýta na reštart počítača, vykonajte tak. Potom zopakujte kroky 1 a 2 a pokračujte od kroku 5. 5) Pravý-klik na nealokované/Voľné miesto a vyberte buď 'Nový oddiel' alebo 'Nový obyčajný zväzok' alebo 'Nový logický disk'. 6) Zobrazí sa okno 'Sprievodca vytvorením nového oddielu' alebo 'Sprievodca nového jednoduchého zväzku'; nasledujte ich inštrukcie. Na stránke Sprievodca nazvanej 'sformátovať oddiel' vyberte buď 'Naformátovať tento oddiel' alebo 'Naformátovať tento zväzok'. V rovnakom sprievodcovi kliknite 'Ďalší' a potom 'Dokončiť'. 7) Cesta k zariadeniu, ktorú ste vybrali v programe VeraCrypt môže byť teraz nesprávne. Ukončite preto Sprievodcu vytvorením oddielu VeraCrypt (Pokiaľ stále beží) a spustite ho znova. 8) skúste zašifrovať zariadenie/oddiel znova.\n\nPokiaľ VeraCrypt opakovane zlyháva pri šifrovaní zariadenia/oddielu, skúste miesto toho vytvorenie súborového zväzku.</string>
@@ -441,18 +441,18 @@
<string lang="en" key="INPLACE_ENC_INVALID_PATH">Error: VeraCrypt can in-place encrypt only a partition, a dynamic volume, or an entire system drive. Please make sure the specified path is valid.</string>
<string lang="en" key="CANNOT_RESIZE_FILESYS">Error: Cannot shrink the filesystem (the filesystem needs to be shrunk to make space for the volume header and backup header).\n\nPossible causes and solutions:\n\n- Not enough free space on the volume. Please make sure no other application is writing to the filesystem.\n\n- Corrupted file system. Try to check it and fix any errors (right-click the corresponding drive letter in the 'Computer' list, then select Properties &gt; Tools &gt; 'Check Now', make sure the option 'Automatically fix file system errors' is enabled and click Start).\n\nIf the above steps do not help, please follow the below steps.</string>
<string lang="en" key="NOT_ENOUGH_FREE_FILESYS_SPACE_FOR_SHRINK">Error: There is not enough free space on the volume and so the filesystem cannot be shrunk (the filesystem needs to be shrunk to make space for the volume header and backup header).\n\nPlease delete any redundant files and empty the Recycle Bin so as to free at least 256 KB of space and then try again. Note that due to a Windows issue, the amount of free space reported by the Windows Explorer may be incorrect until the operating system is restarted. If restarting the system does not help, the file system may be corrupted. Try to check it and fix any errors (right-click the corresponding drive letter in the 'Computer' list, then select Properties &gt; Tools &gt; 'Check Now', make sure the option 'Automatically fix file system errors' is enabled and click Start).\n\nIf the above steps do not help, please follow the below steps.</string>
- <string lang="sk" key="DISK_FREE_BYTES">Voľné miesto na disku %hs je %.2f bytov.</string>
- <string lang="en" key="DISK_FREE_KB">Free space on drive %hs is %.2f KB</string>
- <string lang="en" key="DISK_FREE_MB">Free space on drive %hs is %.2f MB</string>
- <string lang="en" key="DISK_FREE_GB">Free space on drive %hs is %.2f GB</string>
- <string lang="en" key="DISK_FREE_TB">Free space on drive %hs is %.2f TB</string>
- <string lang="en" key="DISK_FREE_PB">Free space on drive %hs is %.2f PB</string>
+ <string lang="sk" key="DISK_FREE_BYTES">Voľné miesto na disku %s je %.2f bytov.</string>
+ <string lang="en" key="DISK_FREE_KB">Free space on drive %s is %.2f KB</string>
+ <string lang="en" key="DISK_FREE_MB">Free space on drive %s is %.2f MB</string>
+ <string lang="en" key="DISK_FREE_GB">Free space on drive %s is %.2f GB</string>
+ <string lang="en" key="DISK_FREE_TB">Free space on drive %s is %.2f TB</string>
+ <string lang="en" key="DISK_FREE_PB">Free space on drive %s is %.2f PB</string>
<string lang="sk" key="DRIVELETTERS">Nie je možné získať voľné písmena diskov.</string>
<string lang="en" key="DRIVER_NOT_FOUND">Error: VeraCrypt driver not found.\n\nPlease copy the files 'veracrypt.sys' and 'veracrypt-x64.sys' to the directory where the main VeraCrypt application (VeraCrypt.exe) is located.</string>
<string lang="en" key="DRIVER_VERSION">Error: An incompatible version of the VeraCrypt driver is currently running.\n\nIf you are trying to run VeraCrypt in portable mode (i.e. without installing it) and a different version of VeraCrypt is already installed, you must uninstall it first (or upgrade it using the VeraCrypt installer). To uninstall it, follow these steps: On Windows Vista or later, select 'Start Menu' > Computer > 'Uninstall or change a program' > VeraCrypt > Uninstall; on Windows XP, select 'Start Menu' > Settings > 'Control Panel' > 'Add Or Remove Programs' > VeraCrypt > Remove.\n\nSimilarly, if you are trying to run VeraCrypt in portable mode (i.e. without installing it) and a different version of VeraCrypt is already running in portable mode, you must restart the system first and then run only this new version.</string>
<string lang="sk" key="ERR_CIPHER_INIT_FAILURE">Chyba: zlyhala inicializácia šifry.</string>
<string lang="sk" key="ERR_CIPHER_INIT_WEAK_KEY">Chyba: bol detekovaný slabý alebo potenciálne slabý kľúč. kľúč bude zahodený. skúste to prosím znova.</string>
- <string lang="en" key="EXCEPTION_REPORT">A critical error has occurred and VeraCrypt must be terminated. If this is caused by a bug in VeraCrypt, we would like to fix it. To help us, you can send us an automatically generated error report containing the following items:\n\n- Program version\n- Operating system version\n- Type of CPU\n- VeraCrypt component name\n- Checksum of VeraCrypt executable\n- Symbolic name of dialog window\n- Error category\n- Error address\n- VeraCrypt call stack\n\nIf you select 'Yes', the following URL (which contains the entire error report) will be opened in your default Internet browser.\n\n%hs\n\nDo you want to send us the above error report?</string>
+ <string lang="en" key="EXCEPTION_REPORT">A critical error has occurred and VeraCrypt must be terminated. If this is caused by a bug in VeraCrypt, we would like to fix it. To help us, you can send us an automatically generated error report containing the following items:\n\n- Program version\n- Operating system version\n- Type of CPU\n- VeraCrypt component name\n- Checksum of VeraCrypt executable\n- Symbolic name of dialog window\n- Error category\n- Error address\n- VeraCrypt call stack\n\nIf you select 'Yes', the following URL (which contains the entire error report) will be opened in your default Internet browser.\n\n%s\n\nDo you want to send us the above error report?</string>
<string lang="en" key="EXCEPTION_REPORT_EXT">A critical error has occurred in your system, which requires VeraCrypt to be terminated.\n\nNote that this error has not been caused by VeraCrypt (so the VeraCrypt developers cannot fix it). Please, check your system for possible problems (e.g., system configuration, network connection, failing hardware components).</string>
<string lang="en" key="EXCEPTION_REPORT_EXT_FILESEL">A critical error has occurred in your system, which requires VeraCrypt to be terminated.\n\nIf this problem persists, you may want to try disabling or uninstalling applications that could potentially be causing this issue, such as antivirus or Internet security software, system "enhancers", "optimizers" or "tweakers", etc. If it does not help, you may want to try reinstalling your operating system (this problem may also be caused by malware).</string>
<string lang="sk" key="EXCEPTION_REPORT_TITLE">Kritická chyba programu VeraCrypt</string>
@@ -559,7 +559,7 @@
<string lang="en" key="ERR_VOLUME_SIZE_TOO_BIG">The volume size specified in the command line is too big. The volume can't be created.</string>
<string lang="en" key="INIT_SYS_ENC">Cannot initialize application components for system encryption.</string>
<string lang="sk" key="INIT_RAND">Zlyhala inicializácia generátora náhodných čísel!</string>
- <string lang="en" key="CAPI_RAND">Windows Crypto API failed!\n\n\n(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:\n%hs, Last Error = 0x%.8X)</string>
+ <string lang="en" key="CAPI_RAND">Windows Crypto API failed!\n\n\n(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:\n%s, Last Error = 0x%.8X)</string>
<string lang="sk" key="INIT_REGISTER">Aplikácia nemohla byť inicializovaná. Zlyhala registrácia dialógovej triedy.</string>
<string lang="en" key="INIT_RICHEDIT">Error: Failed to load the Rich Edit system library.</string>
<string lang="sk" key="INTRO_TITLE">Sprievodca vytvorením zväzku VeraCrypt</string>
@@ -598,12 +598,12 @@
<string lang="en" key="SELECT_PKCS11_MODULE">Select PKCS #11 Library</string>
<string lang="sk" key="OUTOFMEMORY">Nedostatok pamäti</string>
<string lang="en" key="FORMAT_DEVICE_FOR_ADVANCED_ONLY">IMPORTANT: We strongly recommend that inexperienced users create a VeraCrypt file container on the selected device/partition, instead of attempting to encrypt the entire device/partition.\n\nWhen you create a VeraCrypt file container (as opposed to encrypting a device or partition) there is, for example, no risk of destroying a large number of files. Note that a VeraCrypt file container (even though it contains a virtual encrypted disk) is actually just like any normal file. For more information, see the chapter Beginner's Tutorial in the VeraCrypt User Guide.\n\nAre you sure you want to encrypt the entire device/partition?</string>
- <string lang="en" key="OVERWRITEPROMPT">WARNING: The file '%hs' already exists!\n\nIMPORTANT: VERACRYPT WILL NOT ENCRYPT THE FILE, BUT IT WILL DELETE IT. Are you sure you want to delete the file and replace it with a new VeraCrypt container?</string>
- <string lang="en" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">CAUTION: ALL FILES CURRENTLY STORED ON THE SELECTED %s '%hs'%s WILL BE ERASED AND LOST (THEY WILL NOT BE ENCRYPTED)!\n\nAre you sure you want to proceed with format?</string>
- <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">WARNING: You will not be able to mount the volume or access any files stored on it until it has been fully encrypted.\n\nAre you sure you want to start encrypting the selected %s '%hs'%s?</string>
- <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">WARNING: You will not be able to mount the volume or access any files stored on it until it has been fully decrypted.\n\nAre you sure you want to start decrypting the selected %s '%hs'%s?</string>
+ <string lang="en" key="OVERWRITEPROMPT">WARNING: The file '%s' already exists!\n\nIMPORTANT: VERACRYPT WILL NOT ENCRYPT THE FILE, BUT IT WILL DELETE IT. Are you sure you want to delete the file and replace it with a new VeraCrypt container?</string>
+ <string lang="en" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">CAUTION: ALL FILES CURRENTLY STORED ON THE SELECTED %s '%s'%s WILL BE ERASED AND LOST (THEY WILL NOT BE ENCRYPTED)!\n\nAre you sure you want to proceed with format?</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">WARNING: You will not be able to mount the volume or access any files stored on it until it has been fully encrypted.\n\nAre you sure you want to start encrypting the selected %s '%s'%s?</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">WARNING: You will not be able to mount the volume or access any files stored on it until it has been fully decrypted.\n\nAre you sure you want to start decrypting the selected %s '%s'%s?</string>
<string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">WARNING: Please note that if power supply is suddenly interrupted while encrypting/decrypting existing data in place, or when the operating system crashes due to a software error or hardware malfunction while VeraCrypt is encrypting/decrypting existing data in place, portions of the data will be corrupted or lost. Therefore, before you start encrypting/decrypting, please make sure that you have backup copies of the files you want to encrypt/decrypt.\n\nDo you have such a backup?</string>
- <string lang="en" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">CAUTION: ANY FILES CURRENTLY STORED ON THE PARTITION '%hs'%s (I.E. ON THE FIRST PARTITION BEHIND THE SYSTEM PARTITION) WILL BE ERASED AND LOST (THEY WILL NOT BE ENCRYPTED)!\n\nAre you sure you want to proceed with format?</string>
+ <string lang="en" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">CAUTION: ANY FILES CURRENTLY STORED ON THE PARTITION '%s'%s (I.E. ON THE FIRST PARTITION BEHIND THE SYSTEM PARTITION) WILL BE ERASED AND LOST (THEY WILL NOT BE ENCRYPTED)!\n\nAre you sure you want to proceed with format?</string>
<string lang="en" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_SECOND_WARNING_LOTS_OF_DATA">WARNING: THE SELECTED PARTITION CONTAINS A LARGE AMOUNT OF DATA! Any files stored on the partition will be erased and lost (they will NOT be encrypted)!</string>
<string lang="en" key="ERASE_FILES_BY_CREATING_VOLUME">Erase any files stored on the partition by creating a VeraCrypt volume within it</string>
<string lang="sk" key="PASSWORD">Heslo</string>
@@ -641,6 +641,8 @@
<string lang="sk" key="PASSWORD_WRONG_AUTOMOUNT">Nesprávne heslo alebo nebol nájdený žiaden zväzok VeraCrypt.</string>
<string lang="sk" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG_AUTOMOUNT">Nesprávny súborový kľúč/heslo alebo nebol nájdený žiaden zväzok VeraCrypt.</string>
<string lang="sk" key="PASSWORD_WRONG_CAPSLOCK_ON">\n\nUpozornenie: Caps Lock je zapnutý. Tým môžete nesprávne zadať heslo.</string>
+ <string lang="en" key="PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">The entered password is too long: its UTF-8 representation exceeds 64 bytes.</string>
+ <string lang="en" key="PASSWORD_UTF8_INVALID">The entered password contains Unicode characters that couldn't be converted to UTF-8 representation.</string>
<string lang="en" key="PIM_CHANGE_WARNING">Remember Number to Mount Volume</string>
<string lang="en" key="PIM_HIDVOL_HOST_TITLE">Outer Volume PIM</string>
<string lang="en" key="PIM_HIDVOL_TITLE">Hidden Volume PIM</string>
@@ -663,7 +665,7 @@
<string lang="en" key="CANT_DECRYPT_PARTITION_ON_ENTIRELY_ENCRYPTED_SYS_DRIVE_UNSURE">Warning: As the drive contains the VeraCrypt Boot Loader, it may be an entirely encrypted system drive. If it is, please note that VeraCrypt cannot decrypt an individual partition on an entirely encrypted system drive (you can decrypt only the entire system drive). If that is the case, you will be able to continue now but you will receive the 'Incorrect password' error message later.</string>
<string lang="en" key="PREV">&lt; &amp;Back</string>
<string lang="sk" key="RAWDEVICES">Zoznam základných zariadení inštalovaných vo Vašom systéme nemohol byť vytvorený!</string>
- <string lang="sk" key="READONLYPROMPT">Zväzok '%hs' už existuje a je len na čítanie. Ste si istý, že ho chcete nahradiť?</string>
+ <string lang="sk" key="READONLYPROMPT">Zväzok '%s' už existuje a je len na čítanie. Ste si istý, že ho chcete nahradiť?</string>
<string lang="sk" key="SELECT_DEST_DIR">Vyberte cieľový adresár</string>
<string lang="sk" key="SELECT_KEYFILE">Vyberte súborový kľúč</string>
<string lang="sk" key="SELECT_KEYFILE_PATH">Zvoľte cestu pre hľadanie súborového kľúča. UPOZORNENIE: Zapamätaná bude len cesta, nie názov súboru!</string>
@@ -687,13 +689,13 @@
<string lang="sk" key="TEST_CIPHERTEXT_SIZE">Testovací šifrovaný text, ktorý ste zadali, je príliš dlhý alebo krátky.</string>
<string lang="sk" key="TEST_KEY_SIZE">Testovací kľúč, ktorý ste zadali, je príliš dlhý alebo krátky.</string>
<string lang="sk" key="TEST_PLAINTEXT_SIZE">Testovací čistý text, ktorý ste zadali, je príliš dlhý alebo krátky.</string>
- <string lang="en" key="TWO_LAYER_CASCADE_HELP">Two ciphers in a cascade operating in XTS mode. Each block is first encrypted with %hs (%d-bit key) and then with %hs (%d-bit key). Each cipher uses its own key. All keys are mutually independent.</string>
- <string lang="en" key="THREE_LAYER_CASCADE_HELP">Three ciphers in a cascade operating in XTS mode. Each block is first encrypted with %hs (%d-bit key), then with %hs (%d-bit key), and finally with %hs (%d-bit key). Each cipher uses its own key. All keys are mutually independent.</string>
+ <string lang="en" key="TWO_LAYER_CASCADE_HELP">Two ciphers in a cascade operating in XTS mode. Each block is first encrypted with %s (%d-bit key) and then with %s (%d-bit key). Each cipher uses its own key. All keys are mutually independent.</string>
+ <string lang="en" key="THREE_LAYER_CASCADE_HELP">Three ciphers in a cascade operating in XTS mode. Each block is first encrypted with %s (%d-bit key), then with %s (%d-bit key), and finally with %s (%d-bit key). Each cipher uses its own key. All keys are mutually independent.</string>
<string lang="en" key="AUTORUN_MAY_NOT_ALWAYS_WORK">Note that, depending on the operating system configuration, these auto-run and auto-mount features may work only when the traveler disk files are created on a non-writable CD/DVD-like medium. Also note that this is not a bug in VeraCrypt (it is a limitation of Windows).</string>
<string lang="en" key="TRAVELER_DISK_CREATED">VeraCrypt traveler disk has been successfully created.\n\nNote that you need administrator privileges to run VeraCrypt in portable mode. Also note that, after examining the registry file, it may be possible to tell that VeraCrypt was run on a Windows system even if it is run in portable mode.</string>
<string lang="en" key="TC_TRAVELER_DISK">VeraCrypt Traveler Disk</string>
<string lang="en" key="TWOFISH_HELP">Designed by Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, and Niels Ferguson. Published in 1998. 256-bit key, 128-bit block. Mode of operation is XTS. Twofish was one of the AES finalists.</string>
- <string lang="sk" key="MORE_INFO_ABOUT">Viac informácií o %hs</string>
+ <string lang="sk" key="MORE_INFO_ABOUT">Viac informácií o %s</string>
<string lang="sk" key="UNKNOWN">Neznámy</string>
<string lang="en" key="ERR_UNKNOWN">An unspecified or unknown error occurred (%d).</string>
<string lang="sk" key="UNMOUNTALL_LOCK_FAILED">Niektoré zväzky obsahujú súbory alebo adresáre používané aplikáciami alebo systémom.\n\nVynútiť odpojenie?</string>
@@ -858,7 +860,7 @@
<string lang="en" key="INSTALL_FAILED">Installation failed.</string>
<string lang="en" key="UNINSTALL_FAILED">Uninstallation failed.</string>
<string lang="en" key="DIST_PACKAGE_CORRUPTED">This distribution package is damaged. Please try downloading it again (preferably from the official VeraCrypt website at https://veracrypt.codeplex.com).</string>
- <string lang="en" key="CANNOT_WRITE_FILE_X">Cannot write file %hs</string>
+ <string lang="en" key="CANNOT_WRITE_FILE_X">Cannot write file %s</string>
<string lang="en" key="EXTRACTING_VERB">Extracting</string>
<string lang="en" key="CANNOT_READ_FROM_PACKAGE">Cannot read data from the package.</string>
<string lang="en" key="CANT_VERIFY_PACKAGE_INTEGRITY">Cannot verify the integrity of this distribution package.</string>
@@ -868,7 +870,7 @@
<string lang="en" key="SETUP_UPDATE_OK">VeraCrypt has been successfully updated.</string>
<string lang="en" key="UPGRADE_OK_REBOOT_REQUIRED">VeraCrypt has been successfully upgraded. However, before you can start using it, the computer must be restarted.\n\nDo you want to restart it now?</string>
<string lang="en" key="SYS_ENC_UPGRADE_FAILED">Failed to upgrade VeraCrypt!\n\nIMPORTANT: Before you shut down or restart the system, we strongly recommend that you use System Restore (Windows Start menu > All programs > Accessories > System Tools > System Restore) to restore your system to the restore point named 'VeraCrypt installation'. If System Restore is not available, you should try installing the original or the new version of VeraCrypt again before you shut down or restart the system.</string>
- <string lang="sk" key="UNINSTALL_OK">VeraCrypt bol úspešne odinštalovaný.\n\nKliknite 'Dokončiť' pre odstránenie inštalátora VeraCrypt a zložky %hs. Zložka nebude odstránená, pokiaľ obsahuje akékoľvek súbory, ktoré neboli nainštalované inštalátorom alebo programom VeraCrypt.</string>
+ <string lang="sk" key="UNINSTALL_OK">VeraCrypt bol úspešne odinštalovaný.\n\nKliknite 'Dokončiť' pre odstránenie inštalátora VeraCrypt a zložky %s. Zložka nebude odstránená, pokiaľ obsahuje akékoľvek súbory, ktoré neboli nainštalované inštalátorom alebo programom VeraCrypt.</string>
<string lang="sk" key="REMOVING_REG">Odstraňujem záznamy v registroch O programe VeraCrypt</string>
<string lang="sk" key="ADDING_REG">Pridávam záznamy do registrov</string>
<string lang="sk" key="REMOVING_APPDATA">Odstraňuje, špecifické údaje aplikácie</string>
@@ -879,10 +881,10 @@
<string lang="sk" key="CREATING_SYS_RESTORE">Vytváram bod obnovenia</string>
<string lang="sk" key="FAILED_SYS_RESTORE">Bod obnovenia sa nepodarilo vytvoriť!</string>
<string lang="en" key="INSTALLER_UPDATING_BOOT_LOADER">Updating boot loader</string>
- <string lang="en" key="INSTALL_OF_FAILED">Failed to install '%hs'. %hs\nDo you want to continue installing?</string>
- <string lang="en" key="UNINSTALL_OF_FAILED">Failed to uninstall '%hs'. %hs\nDo you want to continue uninstalling?</string>
+ <string lang="en" key="INSTALL_OF_FAILED">Failed to install '%s'. %s\nDo you want to continue installing?</string>
+ <string lang="en" key="UNINSTALL_OF_FAILED">Failed to uninstall '%s'. %s\nDo you want to continue uninstalling?</string>
<string lang="sk" key="INSTALL_COMPLETED">Inštalácia dokončená.</string>
- <string lang="sk" key="CANT_CREATE_FOLDER">Zložka '%hs' nemohla byť vytvorená</string>
+ <string lang="sk" key="CANT_CREATE_FOLDER">Zložka '%s' nemohla byť vytvorená</string>
<string lang="sk" key="CLOSE_TC_FIRST">Ovládač zariadenia VeraCrypt nemôže byť odstránený.\n\nZatvorte prosím najskôr všetky okná VeraCrypt. Pokiaľ to nepomôže, reštartujte prosím Windows a skúste to znova.</string>
<string lang="sk" key="DISMOUNT_ALL_FIRST">Všetky zväzky VeraCrypt musí byť odpojené pred inštaláciou alebo odinštaláciou programu VeraCrypt.</string>
<string lang="en" key="UNINSTALL_OLD_VERSION_FIRST">An obsolete version of VeraCrypt is currently installed on this system. It needs to be uninstalled before you can install this new version of VeraCrypt.\n\nAs soon as you close this message box, the uninstaller of the old version will be launched. Note that no volume will be decrypted when you uninstall VeraCrypt. After you uninstall the old version of VeraCrypt, run the installer of the new version of VeraCrypt again.</string>
@@ -935,7 +937,7 @@
<string lang="en" key="FAVORITE_LABEL_DEVICE_PATH_ERR">The device displayed below is neither a partition nor a dynamic volume. Therefore, no label can be assigned to it.</string>
<string lang="en" key="FAVORITE_LABEL_PARTITION_TYPE_ERR">Please set the type of the partition displayed below to a type recognized by Windows (use the SETID command of the Windows 'diskpart' tool). Then remove the partition from favorites and add it again. This will enable VeraCrypt to assign a label to the partition.</string>
<string lang="en" key="SYSTEM_FAVORITE_NETWORK_PATH_ERR">Due to a Windows limitation, a container stored in a remote filesystem shared over a network cannot be mounted as a system favorite volume (however, it can be mounted as a non-system favorite volume when a user logs on).</string>
- <string lang="sk" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Zadajte heslo pre %hs</string>
+ <string lang="sk" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Zadajte heslo pre %s</string>
<string lang="en" key="ENTER_PASSWORD_FOR_LABEL">Enter password for '%s'</string>
<string lang="en" key="ENTER_NORMAL_VOL_PASSWORD">Enter password for the normal/outer volume</string>
<string lang="en" key="ENTER_HIDDEN_VOL_PASSWORD">Enter password for the hidden volume</string>
@@ -950,8 +952,8 @@
<string lang="sk" key="VOL_HEADER_BACKED_UP">Záloha hlavičky zväzku bola úspešne vytvorená.\n\nDÔLEŽITÉ: obnovením hlavičky zväzku s použitím tejto zálohy sa tiež obnoví aktuálne heslo pre zväzok. Pokiaľ je/sú potrebný súborový kľúč(e) pre pripojenia zväzku, ten istý súborový kľúč/e bude potrebný pre pripojenia zväzku znova až bude hlavička opäť vytvorená.\n\nVAROVANIE: Táto záloha hlavičky zväzku môže byť použitá k obnoveniu len tohto zväzku. Pokiaľ použijete túto zálohu hlavičky k obnoveniu hlavičky iného zväzku, budete môcť zväzok pripojiť, ale NEBUDETE schopný dešifrovať akékoľvek údaje uložené na zväzku (pretože zmeníte jeho Hlavný kľúč).</string>
<string lang="sk" key="VOL_HEADER_RESTORED">Hlavička zväzku bola úspešne obnovená.\n\nDÔLEŽITÉ: Staré heslo mohlo byť tiež obnovené. Pokiaľ bol v čase zálohy potrebný k pripojeniu zväzku súborový kľúč(e), rovnaký súborový kľúč(e) bude teraz potrebný opätovnému pripojeniu zväzku.</string>
<string lang="en" key="EXTERNAL_VOL_HEADER_BAK_FIRST_INFO">For security reasons, you will have to enter the correct password (and/or supply the correct keyfiles) for the volume.\n\nNote: If the volume contains a hidden volume, you will have to enter the correct password (and/or supply the correct keyfiles) for the outer volume first. Afterwards, if you choose to back up the header of the hidden volume, you will have to enter the correct password (and/or supply the correct keyfiles) for the hidden volume.</string>
- <string lang="en" key="CONFIRM_VOL_HEADER_BAK">Are you sure you want to create volume header backup for %hs?\n\nAfter you click Yes, you will prompted for a filename for the header backup.\n\nNote: Both the standard and the hidden volume headers will be re-encrypted using a new salt and stored in the backup file. If there is no hidden volume within this volume, the area reserved for the hidden volume header in the backup file will be filled with random data (to preserve plausible deniability). When restoring a volume header from the backup file, you will need to enter the correct password (and/or to supply the correct keyfiles) that was/were valid when the volume header backup was created. The password (and/or keyfiles) will also automatically determine the type of the volume header to restore, i.e. standard or hidden (note that VeraCrypt determines the type through the process of trial and error).</string>
- <string lang="sk" key="CONFIRM_VOL_HEADER_RESTORE">Naozaj chcete Obnoviť hlavičku zväzku pre %hs?\n\nUPOZORNENIE: obnovením hlavičky zväzku obnovíte tiež jeho heslo, ktoré bolo platné v čase vytvorenia zálohy. Pokiaľ bol potrebný súborový kľúč(e) k pripojenia zväzku v čase vytvorenia zálohy, rovnaký súborový kľúč(e) bude potrebný k opätovnému pripojeniu zväzku po obnovení hlavičky zväzku.\n\nPo kliknutí na Áno, zvoľte záložný súbor hlavičky.</string>
+ <string lang="en" key="CONFIRM_VOL_HEADER_BAK">Are you sure you want to create volume header backup for %s?\n\nAfter you click Yes, you will prompted for a filename for the header backup.\n\nNote: Both the standard and the hidden volume headers will be re-encrypted using a new salt and stored in the backup file. If there is no hidden volume within this volume, the area reserved for the hidden volume header in the backup file will be filled with random data (to preserve plausible deniability). When restoring a volume header from the backup file, you will need to enter the correct password (and/or to supply the correct keyfiles) that was/were valid when the volume header backup was created. The password (and/or keyfiles) will also automatically determine the type of the volume header to restore, i.e. standard or hidden (note that VeraCrypt determines the type through the process of trial and error).</string>
+ <string lang="sk" key="CONFIRM_VOL_HEADER_RESTORE">Naozaj chcete Obnoviť hlavičku zväzku pre %s?\n\nUPOZORNENIE: obnovením hlavičky zväzku obnovíte tiež jeho heslo, ktoré bolo platné v čase vytvorenia zálohy. Pokiaľ bol potrebný súborový kľúč(e) k pripojenia zväzku v čase vytvorenia zálohy, rovnaký súborový kľúč(e) bude potrebný k opätovnému pripojeniu zväzku po obnovení hlavičky zväzku.\n\nPo kliknutí na Áno, zvoľte záložný súbor hlavičky.</string>
<string lang="en" key="DOES_VOLUME_CONTAIN_HIDDEN">Does the volume contain a hidden volume?</string>
<string lang="en" key="VOLUME_CONTAINS_HIDDEN">The volume contains a hidden volume</string>
<string lang="en" key="VOLUME_DOES_NOT_CONTAIN_HIDDEN">The volume does not contain a hidden volume</string>
@@ -963,8 +965,8 @@
<string lang="en" key="BACKUP_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">You are attempting to back up the header of the system partition/drive. This is not allowed. Backup/restore operations pertaining to the system partition/drive can be performed only using the VeraCrypt Rescue Disk.\n\nDo you want to create a VeraCrypt Rescue Disk?</string>
<string lang="en" key="RESTORE_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">You are attempting to restore the header of a virtual VeraCrypt volume but you selected the system partition/drive. This is not allowed. Backup/restore operations pertaining to the system partition/drive can be performed only using the VeraCrypt Rescue Disk.\n\nDo you want to create a VeraCrypt Rescue Disk?</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_SELECT_PATH">After you click OK, you will select a filename for the new VeraCrypt Rescue Disk ISO image and the location where you wish to place it.</string>
- <string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_BURN">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%hs\n\nNow you need to burn the Rescue Disk image to a CD or DVD.\n\nIMPORTANT: Note that the file must be written to the CD/DVD as an ISO disk image (not as an individual file). For information on how to do so, please refer to the documentation of your CD/DVD recording software.\n\nAfter you burn the Rescue Disk, select 'System' &gt; 'Verify Rescue Disk' to verify that it has been correctly burned.</string>
- <string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_WIN_ISOBURN">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%hs\n\nNow you need to burn the Rescue Disk image to a CD or DVD.\n\nDo you want to launch the Microsoft Windows Disc Image Burner now?\n\nNote: After you burn the Rescue Disk, select 'System' &gt; 'Verify Rescue Disk' to verify that it has been correctly burned.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_BURN">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you need to burn the Rescue Disk image to a CD or DVD.\n\nIMPORTANT: Note that the file must be written to the CD/DVD as an ISO disk image (not as an individual file). For information on how to do so, please refer to the documentation of your CD/DVD recording software.\n\nAfter you burn the Rescue Disk, select 'System' &gt; 'Verify Rescue Disk' to verify that it has been correctly burned.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_WIN_ISOBURN">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you need to burn the Rescue Disk image to a CD or DVD.\n\nDo you want to launch the Microsoft Windows Disc Image Burner now?\n\nNote: After you burn the Rescue Disk, select 'System' &gt; 'Verify Rescue Disk' to verify that it has been correctly burned.</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_INSERT">Please insert your VeraCrypt Rescue Disk into your CD/DVD drive and click OK to verify it.</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_PASSED">The VeraCrypt Rescue Disk has been successfully verified.</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Cannot verify that the Rescue Disk has been correctly burned.\n\nIf you have burned the Rescue Disk, please eject and reinsert the CD/DVD; then try again. If this does not help, please try other CD/DVD recording software and/or medium.\n\nIf you attempted to verify a VeraCrypt Rescue Disk created for a different master key, password, salt, etc., please note that such Rescue Disk will always fail this verification. To create a new Rescue Disk fully compatible with your current configuration, select 'System' &gt; 'Create Rescue Disk'.</string>
@@ -1054,13 +1056,13 @@
<string lang="en" key="FAILED_TO_INTERRUPT_WIPING">Error: Failed to interrupt the process of wiping.</string>
<string lang="en" key="FAILED_TO_RESUME_SYSTEM_ENCRYPTION">Error: Failed to resume the process of encryption/decryption of the system partition/drive.</string>
<string lang="en" key="FAILED_TO_START_WIPING">Error: Failed to start the process of wiping.</string>
- <string lang="en" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">Inconsistency resolved.\n\n\n(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:\n%hs)</string>
- <string lang="en" key="UNEXPECTED_STATE">Error: Unexpected state.\n\n\n(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:\n%hs)</string>
+ <string lang="en" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">Inconsistency resolved.\n\n\n(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:\n%s)</string>
+ <string lang="en" key="UNEXPECTED_STATE">Error: Unexpected state.\n\n\n(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:\n%s)</string>
<string lang="en" key="NO_SYS_ENC_PROCESS_TO_RESUME">There is no interrupted process of encryption/decryption of the system partition/drive to resume.\n\nNote: If you want to resume an interrupted process of encryption/decryption of a non-system partition/volume, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.</string>
<string lang="sk" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">UPOZORNENIE: VeraCrypt možnosť úloha na pozadí je vypnutá. Po skončení programu VeraCrypt, či je zabránené poškodenie skrytého zväzku.\n\nPozn.: úlohu na pozadí môžete kedykoľvek zatvoriť kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu programu VeraCrypt v pravom dolnom rohu a vyberte 'Koniec'.\n\nPovoliť VeraCrypt úlohu na pozadí?</string>
<string lang="sk" key="LANG_PACK_VERSION">Verzia jazykového balíčka: %s</string>
- <string lang="sk" key="CHECKING_FS">Kontrolujem systém súborov na zväzku VeraCrypt pripojeného ako %hs...</string>
- <string lang="sk" key="REPAIRING_FS">Pokúšam sa opraviť súborový systém na zväzku VeraCrypt pripojenom ako %hs...</string>
+ <string lang="sk" key="CHECKING_FS">Kontrolujem systém súborov na zväzku VeraCrypt pripojeného ako %s...</string>
+ <string lang="sk" key="REPAIRING_FS">Pokúšam sa opraviť súborový systém na zväzku VeraCrypt pripojenom ako %s...</string>
<string lang="sk" key="WARN_64_BIT_BLOCK_CIPHER">Varovanie: Tento zväzok je zašifrovaný odkazovaným šifrovacím algoritmom.\n\nVšetky 64-bit-blokové šifrovacie algoritmy (napr. Blowfish, CAST-128 alebo Triple DES) sú neschválené. Tento zväzok bude možné pripojiť použitím budúcej verzia programu VeraCrypt. Treba si tiež uvedomiť, že žiadne ďalšie vylepšenia týchto odkazovaných šifrovacích algoritmov nebudú. Doporučujeme Vám vytvoriť nový VeraCrypt zväzok zašifrovaný 128-bit-blokovým šifrovacím algoritmem (napr. AES, Serpent, Twofish, apod.) a presuňte všetky súboru z tohto zväzku do nového.</string>
<string lang="sk" key="SYS_AUTOMOUNT_DISABLED">Váš systém nie je nakonfigurovaný k autom. pripojeniu nových zväzkov. Môže sa stať, že zväzky VeraCrypt umiestnené na zariadeniach nebude možné pripojiť. Autom. pripojenia môže byť povolené spustením nasledujúceho príkazu a reštartovaním systému.\n\nmountvol.exe /E</string>
<string lang="sk" key="SYS_ASSIGN_DRIVE_LETTER">Priraďte prosím písmeno jednotke oddielu/zariadeniu, ako budete pokračovať ('Ovládacie panely' &gt; 'Systém a údržba' &gt; 'Administr. nástroje' - 'Vytvoriť a formátovať oddiely pevného disku').\n\nToto je požiadavka operačného systému.</string>
@@ -1116,8 +1118,8 @@
<string lang="en" key="KEYB_LAYOUT_SYS_ENC_EXPLANATION">Note: The password will need to be typed in the pre-boot environment (before Windows starts) where non-US Windows keyboard layouts are not available. Therefore, the password must always be typed using the standard US keyboard layout. However, it is important to note that you do NOT need a real US keyboard. VeraCrypt automatically ensures that you can safely type the password (right now and in the pre-boot environment) even if you do NOT have a real US keyboard.</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_INFO">Before you can encrypt the partition/drive, you must create a VeraCrypt Rescue Disk (VRD), which serves the following purposes:\n\n- If the VeraCrypt Boot Loader, master key, or other critical data gets damaged, the VRD allows you to restore it (note, however, that you will still have to enter the correct password then).\n\n- If Windows gets damaged and cannot start, the VRD allows you to permanently decrypt the partition/drive before Windows starts.\n\n- The VRD will contain a backup of the present content of the first drive track (which typically contains a system loader or boot manager) and will allow you to restore it if necessary.\n\nThe VeraCrypt Rescue Disk ISO image will be created in the location specified below.</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_WIN_ISOBURN_PRELAUNCH_NOTE">After you click OK, Microsoft Windows Disc Image Burner will be launched. Please use it to burn the VeraCrypt Rescue Disk ISO image to a CD or DVD.\n\nAfter you do so, return to the VeraCrypt Volume Creation Wizard and follow its instructions.</string>
- <string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%hs\n\nNow you need to burn it to a CD or DVD.\n\n%lsAfter you burn the Rescue Disk, click Next to verify that it has been correctly burned.</string>
- <string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NO_CHECK">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%hs\n\nNow you should either burn the image to a CD/DVD or move it to a safe location for later use.\n\n%lsClick Next to continue.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you need to burn it to a CD or DVD.\n\n%lsAfter you burn the Rescue Disk, click Next to verify that it has been correctly burned.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NO_CHECK">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you should either burn the image to a CD/DVD or move it to a safe location for later use.\n\n%lsClick Next to continue.</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NONWIN_ISO_BURNER">IMPORTANT: Note that the file must be written to the CD/DVD as an ISO disk image (not as an individual file). For information on how to do so, please refer to the documentation of your CD/DVD recording software. If you do not have any CD/DVD recording software that can write the ISO disk image to a CD/DVD, click the link below to download such free software.\n\n</string>
<string lang="en" key="LAUNCH_WIN_ISOBURN">Launch Microsoft Windows Disc Image Burner</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_NO_CHECK_WARN">WARNING: If you already created a VeraCrypt Rescue Disk in the past, it cannot be reused for this system partition/drive because it was created for a different master key! Every time you encrypt a system partition/drive, you must create a new VeraCrypt Rescue Disk for it even if you use the same password.</string>