VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.pl.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-11-26 01:04:52 +0100
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-11-26 01:45:01 +0100
commit2408edb2390a56a78cec0ee15dc2f413f7440af1 (patch)
tree9181ab923d82e7161030c5b26ce5327499596454 /Translations/Language.pl.xml
parent10d77be0d2a5811ed9918c1039210c1d2b47b3bd (diff)
downloadVeraCrypt-2408edb2390a56a78cec0ee15dc2f413f7440af1.tar.gz
VeraCrypt-2408edb2390a56a78cec0ee15dc2f413f7440af1.zip
Windows Language files: update language XML files with added new fields.
Diffstat (limited to 'Translations/Language.pl.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.pl.xml82
1 files changed, 42 insertions, 40 deletions
diff --git a/Translations/Language.pl.xml b/Translations/Language.pl.xml
index 19d01abc..11294808 100644
--- a/Translations/Language.pl.xml
+++ b/Translations/Language.pl.xml
@@ -416,13 +416,13 @@
<string lang="pl" key="CIPHER_TITLE">Opcje szyfrowania</string>
<string lang="pl" key="CLEAN_WINMRU_FAILED">Ostrzeżenie: Nie można wyczyścić ścieżki ostatnio wybranego wolumenu/pliku-klucza (zapamiętanego przez mechanizm wyboru plików)!</string>
<string lang="pl" key="COMPRESSION_NOT_SUPPORTED">Błąd: Kontener został skompresowany na poziomie systemu plików. Program VeraCrypt nie obsługuje używania skompresowanych kontenerów (kompresja szyfrowanych danych jest nieefektywna i redundantna).\n\nWyłącz kompresję dla kontenera, wykonując następujące czynności: 1) Kliknij prawym przyciskiem myszy kontener w Eksploratorze Windows (nie w VeraCrypt). 2) Kliknij opcję 'Właściwości'. 3) W oknie dialogowym 'Właściwości' kliknij przycisk 'Zaawansowane'. 4) W oknie 'Atrybuty zaawansowane' anuluj zaznaczenie pola wyboru 'Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku' i kliknij przycisk 'OK'. 5) Zamknij okno dialogowe 'Właściwości', klikając przycisk 'OK'.</string>
- <string lang="pl" key="CREATE_FAILED">Niepowodzenie tworzenia wolumenu %hs</string>
- <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_BYTES">Wielkość %hs wynosi %.2f B</string>
- <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_KB">Wielkość %hs wynosi %.2f kB</string>
- <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_MB">Wielkość %hs wynosi %.2f MB</string>
- <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_GB">Wielkość %hs wynosi %.2f GB</string>
- <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_TB">Wielkość %hs wynosi %.2f TB</string>
- <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_PB">Wilekość %hs wynosi %.2f PB</string>
+ <string lang="pl" key="CREATE_FAILED">Niepowodzenie tworzenia wolumenu %s</string>
+ <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_BYTES">Wielkość %s wynosi %.2f B</string>
+ <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_KB">Wielkość %s wynosi %.2f kB</string>
+ <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_MB">Wielkość %s wynosi %.2f MB</string>
+ <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_GB">Wielkość %s wynosi %.2f GB</string>
+ <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_TB">Wielkość %s wynosi %.2f TB</string>
+ <string lang="pl" key="DEVICE_FREE_PB">Wilekość %s wynosi %.2f PB</string>
<string lang="pl" key="DEVICE_IN_USE_FORMAT">Ostrzeżenie: Urządzenie/partycja jest już w użyciu przez system operacyjny lub aplikację. Formatowanie urządzenia/partycji może spowodować uszkodzenie danych i niestabilność systemu.\n\nCzy kontynuować?</string>
<string lang="pl" key="DEVICE_IN_USE_INPLACE_ENC">Uwaga: Partycja jest w użyciu przez system operacyjny lub aplikacje. Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą używać partycji (włączając w to system antywirusowy).\n\nKontynuować?</string>
<string lang="pl" key="FORMAT_CANT_DISMOUNT_FILESYS">Błąd: Urządzenie/partycja zawiera system plików, który nie może zostać odłączony. System plików może być używany przez system operacyjny. Formatowanie urządzenia/partycji z dużym prawdopodobieństwem spowoduje uszkodzenie danych i niestabilność systemu.\n\nAby rozwiązać ten problem, zaleca się wcześniejsze usunięcie partycji i ponowne jej utworzenie bez formatowania. W tym celu: 1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę 'Komputer' (lub 'Mój Komputer') w 'Menu Start' i wybierz opcję 'Zarządzaj'. Zostanie wyświetlone okno 'Zarządzanie komputerem'. 2) W oknie 'Zarządzanie komputerem' wybierz 'Magazyn' &gt; 'Zarządzanie dyskami'. 3) Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcesz zaszyfrować, następnie wybierz opcję 'Usuń partycję' lub 'Usuń dysk logiczny'. 4) Kliknij przycisk 'Tak'. Jeśli system poprosi o zrestartowanie komputera, zrób to. Następnie powtórz krok 1 i 2 i kontynuuj od kroku 5. 5) Kliknij nieprzydzielone/wolne miejsce i wybierz opcję 'Nowa partycja', 'Nowy prosty wolumen' lub 'Nowy dysk logiczny'. 6) Zostanie uruchomione okno 'Kreatora partycji' lub 'Kreatora prostych wolumenów'. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Na stronie zatytułowanej 'Formatowanie partycji', wybierz 'Nie formatuj tej partycji' lub 'Nie formatuj tego wolumenu'. W tym samym kreatorze, kliknij 'Dalej' a następnie 'Zakończ'. 7) Ścieżka urządzenia wybranego w programie VeraCrypt może być teraz nieprawidłowa. Dlatego wyjdź z kreatora tworzenia wolumenów VeraCrypt (jeśli jest nadal uruchomiony) i uruchom go ponownie. 8) Ponownie spróbuj zaszyfrować urządzenie.\n\nJeśli program VeraCrypt ponownie nie będzie mógł zaszyfrować urządzenia/partycji, należy rozważyć utworzenie pliku kontenera.</string>
@@ -441,18 +441,18 @@
<string lang="pl" key="INPLACE_ENC_INVALID_PATH">Błąd: VeraCrypt może szyfrować "w locie" tylko partycje, dynamiczne wolumeny, lub całe dyski systemowe. Proszę się upewnić, że wskazana ścieżka jest poprawna.</string>
<string lang="pl" key="CANNOT_RESIZE_FILESYS">Błąd: Nie można przyciąć systemu plików (system plików do przycięcia wymaga zrobienia wolnego miejsca na nagłówek wolumenu i kopie bezpieczeństwa).\n\nMożliwe przyczyny i rozwiązania:\n\n- Mało wolnego miejsca na wolumenie. Spróbuj zrobić defragmentacje (prawy przycisk myszy na odpowiednim dysku w 'Mój komputer', wybierz Właściwości &gt; Narzędzia &gt; Defragmentuj teraz &gt; Defragmentuj teraz). Jeżeli to nie pomoże, usuń powtarzające się pliki i opróżnij Kosz.\n\n- Uszkodzony system plików. Spróbuj sprawdzić i naprawić błędy (prawy przycisk myszy na odpowiednim dysku w 'Mój komputer', wybierz Właściwości &gt; Narzędzia &gt; 'Sprawdź teraz', upewnij się że opcja 'Automatycznie napraw błędy' jest włączona i włącz Rozpocznij).\n\nJeżeli powyższe kroki nie pomogły, postępuj następująco.</string>
<string lang="pl" key="NOT_ENOUGH_FREE_FILESYS_SPACE_FOR_SHRINK">Błąd: Nie ma miejsca na wolumenie więc system plików nie może być przycięty (system plików do przycięcia wymaga zrobienia wolnego miejsca na nagłówek wolumenu i kopie bezpieczeństwa).\n\nProszę skasować powtarzające się pliki i opróżnić Kosz to może zwolnić miejsce i proszę spróbować jeszcze raz. Jeżeli nie możesz tego zrobić, postępuj następująco.</string>
- <string lang="pl" key="DISK_FREE_BYTES">Wolne miejsce na dysku %hs wynosi %.2f B.</string>
- <string lang="pl" key="DISK_FREE_KB">Wolne miejsce na dysku %hs wynosi %.2f KB</string>
- <string lang="pl" key="DISK_FREE_MB">Wolne miejsce na dysku %hs wynosi %.2f MB</string>
- <string lang="pl" key="DISK_FREE_GB">Wolne miejsce na dysku %hs wynosi %.2f GB</string>
- <string lang="pl" key="DISK_FREE_TB">Wolne miejsce na dysku %hs wynosi %.2f TB</string>
- <string lang="pl" key="DISK_FREE_PB">Wolne miejsce na dysku %hs wynosi %.2f PB</string>
+ <string lang="pl" key="DISK_FREE_BYTES">Wolne miejsce na dysku %s wynosi %.2f B.</string>
+ <string lang="pl" key="DISK_FREE_KB">Wolne miejsce na dysku %s wynosi %.2f KB</string>
+ <string lang="pl" key="DISK_FREE_MB">Wolne miejsce na dysku %s wynosi %.2f MB</string>
+ <string lang="pl" key="DISK_FREE_GB">Wolne miejsce na dysku %s wynosi %.2f GB</string>
+ <string lang="pl" key="DISK_FREE_TB">Wolne miejsce na dysku %s wynosi %.2f TB</string>
+ <string lang="pl" key="DISK_FREE_PB">Wolne miejsce na dysku %s wynosi %.2f PB</string>
<string lang="pl" key="DRIVELETTERS">Nie można uzyskać dostępnej litery dysku.</string>
<string lang="pl" key="DRIVER_NOT_FOUND">Błąd: Nie znaleziono sterownika programu VeraCrypt.\n\nSkopiuj pliki 'veracrypt.sys' i 'veracrypt-x64.sys' do katalogu, w którym znajduje się główna aplikacja VeraCrypt (VeraCrypt.exe).</string>
<string lang="pl" key="DRIVER_VERSION">Błąd: Uruchomiona jest niezgodna wersja sterownika VeraCrypt.\n\nJeśli próbujesz uruchomic VeraCrypt w trybie przenośnym (tj bez jego instalacji) a zainstalowana jest juz inna wersja VeraCrypt, musisz ja odinstalować (lub zaktualizować przy użyciu instalatora VeraCrypt). Aby go odinstalować, wykonaj następujące kroki: W Windows Vista lub późniejszych, wybierz 'Menu Start' &gt; Komputer &gt; 'Odinstaluj lub zmień program' &gt; VeraCrypt &gt; Odinstaluj; na Windows XP, wybierz 'Menu Start' &gt; Ustawienia &gt; 'Panel sterowania' &gt; 'Dodaj lub usuń programy' &gt; VeraCrypt &gt; Usuń.\n\nPodobnie, jeśli próbujesz uruchomić VeraCrypt w trybie przenośnym (tj bez jego instalacji) a działa już inna wersja VeraCrypt w trybie przenośnym, musisz najpierw zrestartować system a następnie uruchomić tylko tą nową wersję.</string>
<string lang="pl" key="ERR_CIPHER_INIT_FAILURE">Błąd: Zainicjowanie szyfru nie powiodło się.</string>
<string lang="pl" key="ERR_CIPHER_INIT_WEAK_KEY">Błąd: Wykryto słaby lub potencjalnie słaby klucz. Klucz zostanie odrzucony. Ponów próbę.</string>
- <string lang="pl" key="EXCEPTION_REPORT">Nastąpił błąd krytyczny i VeraCrypt musi zostać przerwany. Jeżeli jest to błąd VeraCrypt, spróbujemy go naprawić. Aby nam pomóc, możesz wysłać do nas automatycznie wygenerowany raport błędu zawierający:\n\n- Wersję programu\n- Wersję systemu operacyjnego\n- Nazwę komponentu VeraCrypt\n- Sumę kontrolną pliku wykonywalnego VeraCrypt\n- Symboliczną nazwę okienka dialogowego\n- Kategorię błędu\n- Adres błędu\n- Rodzaj CPU\n- Wywołanie stosu VeraCrypt\n\nJeżeli naciśniesz 'Tak', otworzy się strona WWW (z zawartością błędu) w twojej domyślnej przeglądarce Internetowej (może to trwać ok. 30 sekund).\n\n%hs\n\nCzy chcesz wysłać do nas raport o błędzie?</string>
+ <string lang="pl" key="EXCEPTION_REPORT">Nastąpił błąd krytyczny i VeraCrypt musi zostać przerwany. Jeżeli jest to błąd VeraCrypt, spróbujemy go naprawić. Aby nam pomóc, możesz wysłać do nas automatycznie wygenerowany raport błędu zawierający:\n\n- Wersję programu\n- Wersję systemu operacyjnego\n- Nazwę komponentu VeraCrypt\n- Sumę kontrolną pliku wykonywalnego VeraCrypt\n- Symboliczną nazwę okienka dialogowego\n- Kategorię błędu\n- Adres błędu\n- Rodzaj CPU\n- Wywołanie stosu VeraCrypt\n\nJeżeli naciśniesz 'Tak', otworzy się strona WWW (z zawartością błędu) w twojej domyślnej przeglądarce Internetowej (może to trwać ok. 30 sekund).\n\n%s\n\nCzy chcesz wysłać do nas raport o błędzie?</string>
<string lang="pl" key="EXCEPTION_REPORT_EXT">Wystąpił błąd krytyczy w Twoim systemie, co spowodowało zamknięcie VeraCrypt.\n\nBłąd nie wynika z działania VeraCrypt (więc development VeraCrypt nie naprawi go). Proszę, sprawdzić swój system pod kątem występowania problemów (np. konfiguracja systemu, połączenie sieciowe, uszkodzenia elementów sprzętowych).</string>
<string lang="pl" key="EXCEPTION_REPORT_EXT_FILESEL">Wystąpił krytyczny błąd systemu, wymagający zamknięcia VeraCrypt.\n\nJeśli problem będzie się powtarzał, wymagane będzie zablokowanie lub odinstalowanie aplikacji, które potencjalnie mogły spowodować problem, jak programy antywirusowe lub zabezpieczające internet, "polepszające", "optymizujące" lub "tweakujące" system, etc. Jeśli to nie pomoże, być może należy przeinstalować system operacyjny (Problem może być spowodowany przez malware).</string>
<string lang="pl" key="EXCEPTION_REPORT_TITLE">Błąd krytyczny VeraCrypt</string>
@@ -559,7 +559,7 @@
<string lang="pl" key="ERR_VOLUME_SIZE_TOO_BIG">Rozmiar wolumenu określony w linii poleceń jest zbyt mały. Wolumen nie może zostać stworzony.</string>
<string lang="pl" key="INIT_SYS_ENC">Nie można zainicjować komponentów aplikacji dla szyfrowania systemu.</string>
<string lang="pl" key="INIT_RAND">Błąd inicjowania generatora liczb losowych!</string>
- <string lang="pl" key="CAPI_RAND">Błąd API Windows Crypto!\n\n\n(Jeżeli zgłosisz powiązany z tym błąd, proszę dołączyć następujące informacje techniczne w raporcie błędu:\n%hs, Last Error = 0x%.8X)</string>
+ <string lang="pl" key="CAPI_RAND">Błąd API Windows Crypto!\n\n\n(Jeżeli zgłosisz powiązany z tym błąd, proszę dołączyć następujące informacje techniczne w raporcie błędu:\n%s, Last Error = 0x%.8X)</string>
<string lang="pl" key="INIT_REGISTER">Nie można zainicjować aplikacji. Błąd rejestracji klasy okna dialogowego.</string>
<string lang="pl" key="INIT_RICHEDIT">BŁĄD: Nie można załadować systemowej biblioteki edytora Rich Edit.</string>
<string lang="pl" key="INTRO_TITLE">Kreator tworzenia wolumenów VeraCrypt</string>
@@ -598,12 +598,12 @@
<string lang="pl" key="SELECT_PKCS11_MODULE">Wybierz PKCS #11 bibliotekę</string>
<string lang="pl" key="OUTOFMEMORY">Brak pamięci</string>
<string lang="pl" key="FORMAT_DEVICE_FOR_ADVANCED_ONLY">WAŻNE: Mocno rekomendujemy niedoświadczonym użytkownikom tworzenie kontenerów VeraCrypt w plikach na wybranych urządzeniach/partycjach, zamiast szyfrować całe urządzenie/partycję.\n\nKiedy tworzysz kontener VeraCrypt plik (jako alternatywę zaszyfrowania urządzenia lub partycji) nie ma ryzyka np. uszkodzenia dużej ilości plików. Pamiętaj, że kontener - plik VeraCrypt (każdy wirtualny zaszyfrowany dysk) jest tak jak każdy normalny plik. Po więcej informacji, zajrzyj do instrukcji Beginner's Tutorial w dokumentacji VeraCrypt.\n\nCzy jesteś pewien że chcesz zaszyfrować całe urządzenie/partycję?</string>
- <string lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT">OSTRZEŻENIE: Plik '%hs' już istnieje!\n\nWAŻNE: PROGRAM VERACRYPT NIE ZASZYFRUJE TEGO PLIKU, ALE GO USUNIE! Czy na pewno usunąć ten plik i zastąpić go nowym kontenerem VeraCrypt?</string>
- <string lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">UWAGA: WSZYSTKIE PLIKI OBECNIE ZAPISANE W %s '%hs'%s BĘDĄ USUNIĘTE I ZOSTANĄ UTRACONE (NIE BĘDĄ ZASZYFROWANE)!\n\nCzy na pewno chcesz kontynuować formatowanie?</string>
- <string lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">UWAGA: Nie zostaniesz dopuszczony do podłączenia wolumenu lub dostępu do zapisanych plików dopóki nie zostaną one w pełni zaszyfrowane.\n\nCzy jesteś pewien, że chcesz uruchomić szyfrowanie: %s '%hs'%s?</string>
- <string lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">UWAGA: Nie będziesz mógł zamontować wolumenu oraz mieć dostępu do jakichkolwiek plików zgromadzonych na nim, aż nie zostanie w pełni odszyfrowany.\n\nCzy na pewno chcesz rozpocząć odszyfrowywanie wybranego %s '%hs'%s?</string>
+ <string lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT">OSTRZEŻENIE: Plik '%s' już istnieje!\n\nWAŻNE: PROGRAM VERACRYPT NIE ZASZYFRUJE TEGO PLIKU, ALE GO USUNIE! Czy na pewno usunąć ten plik i zastąpić go nowym kontenerem VeraCrypt?</string>
+ <string lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">UWAGA: WSZYSTKIE PLIKI OBECNIE ZAPISANE W %s '%s'%s BĘDĄ USUNIĘTE I ZOSTANĄ UTRACONE (NIE BĘDĄ ZASZYFROWANE)!\n\nCzy na pewno chcesz kontynuować formatowanie?</string>
+ <string lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">UWAGA: Nie zostaniesz dopuszczony do podłączenia wolumenu lub dostępu do zapisanych plików dopóki nie zostaną one w pełni zaszyfrowane.\n\nCzy jesteś pewien, że chcesz uruchomić szyfrowanie: %s '%s'%s?</string>
+ <string lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">UWAGA: Nie będziesz mógł zamontować wolumenu oraz mieć dostępu do jakichkolwiek plików zgromadzonych na nim, aż nie zostanie w pełni odszyfrowany.\n\nCzy na pewno chcesz rozpocząć odszyfrowywanie wybranego %s '%s'%s?</string>
<string lang="pl" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">UWAGA: Należy pamiętać, że jeśli zasilanie zostanie nagle przerwane podczas szyfrowania lub deszyfrowania istniejących danych "w locie", lub gdy nastąpi awaria systemu operacyjnego z powodu błędu oprogramowania lub sprzętu, podczas gdy VeraCrypt szyfruje lub deszyfruje istniejące dane "w locie", część danych zostanie uszkodzona lub utracona. W związku z tym, przed rozpoczęciem szyfrowania lub deszyfrowania, upewnij się, że masz kopie zapasowe plików, które chcesz zaszyfrować lub odszyfrować.\n\nCzy masz taką kopię zapasową?</string>
- <string lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">UWAGA: KAŻDE PLIKI AKTUALNIE ZAPISANE NA PARTYCJI '%hs'%s (NP. NA PIERWSZEJ PARTYCJI ZA PARTYCJĄ SYSTEMOWĄ) ZOSTANĄ SKASOWANE I UTRACONE (NIE BĘDĄ ONE ZASZYFROWANE)!\n\nCzy jesteś pewien, że chcesz kontynuować z formatowaniem?</string>
+ <string lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">UWAGA: KAŻDE PLIKI AKTUALNIE ZAPISANE NA PARTYCJI '%s'%s (NP. NA PIERWSZEJ PARTYCJI ZA PARTYCJĄ SYSTEMOWĄ) ZOSTANĄ SKASOWANE I UTRACONE (NIE BĘDĄ ONE ZASZYFROWANE)!\n\nCzy jesteś pewien, że chcesz kontynuować z formatowaniem?</string>
<string lang="pl" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_SECOND_WARNING_LOTS_OF_DATA">UWAGA: WYBRANA PARTYCJA ZAWIERA DUŻĄ ILOŚĆ DANYCH! Wszystkie pliki zapisane na partycji zostaną skasowane i utracone (NIE będą one zaszyfrowane)!</string>
<string lang="pl" key="ERASE_FILES_BY_CREATING_VOLUME">Skasowanie wszystkich zapisanych plików na partycji przez stworzenie wewnątrz wolumenu VeraCrypt</string>
<string lang="pl" key="PASSWORD">Hasło</string>
@@ -641,6 +641,8 @@
<string lang="pl" key="PASSWORD_WRONG_AUTOMOUNT">Niepoprawne hasło lub nie znaleziono wolumenu VeraCrypt.</string>
<string lang="pl" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG_AUTOMOUNT">Niepoprawne pliki-klucze/hasło lub nie znaleziono wolumenu VeraCrypt.</string>
<string lang="pl" key="PASSWORD_WRONG_CAPSLOCK_ON">\n\nOstrzeżenie: Tryb Caps Lock (wielkie litery) jest włączony. Może to spowodować niepoprawne wprowadzenie hasła.</string>
+ <string lang="en" key="PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">The entered password is too long: its UTF-8 representation exceeds 64 bytes.</string>
+ <string lang="en" key="PASSWORD_UTF8_INVALID">The entered password contains Unicode characters that couldn't be converted to UTF-8 representation.</string>
<string lang="pl" key="PIM_CHANGE_WARNING">Zapamietaj liczbę, aby zamontować wolumen</string>
<string lang="pl" key="PIM_HIDVOL_HOST_TITLE">MOI zewnętrznego wolumenu</string>
<string lang="pl" key="PIM_HIDVOL_TITLE">MOI ukrytego wolumenu</string>
@@ -663,7 +665,7 @@
<string lang="pl" key="CANT_DECRYPT_PARTITION_ON_ENTIRELY_ENCRYPTED_SYS_DRIVE_UNSURE">Ostrzeżenie: Ponieważ ten napęd zawiera program startowy VeraCrypt, może to być całkowicie zaszyfrowany napęd systemowy. Jeżeli jest, proszę zauważyć że VeraCrypt nie może odszyfrować pojedynczej partycji na całkowicie zaszyfrowanym napędzie systemowym (możesz odszyfrować tylko cały napęd systemowy). Jeżeli ma to miejsce, będziesz mógł teraz kontynuować, ale otrzymasz później wiadomość 'Nieprawidłowe hasło'.</string>
<string lang="pl" key="PREV">&lt; &amp;Wstecz</string>
<string lang="pl" key="RAWDEVICES">Nie można utworzyć listy urządzeń surowych zainstalowanych w tym systemie!</string>
- <string lang="pl" key="READONLYPROMPT">Wolumen '%hs' istnieje i jest tylko do odczytu. Czy na pewno go zastąpić?</string>
+ <string lang="pl" key="READONLYPROMPT">Wolumen '%s' istnieje i jest tylko do odczytu. Czy na pewno go zastąpić?</string>
<string lang="pl" key="SELECT_DEST_DIR">Wybierz katalog docelowy</string>
<string lang="pl" key="SELECT_KEYFILE">Wybierz plik-klucz</string>
<string lang="pl" key="SELECT_KEYFILE_PATH">Wskaż ścieżkę wyszukiwania pliku-klucza. UWAGA: Zapisana będzie tylko ścieżka a nie nazwy plików!</string>
@@ -687,13 +689,13 @@
<string lang="pl" key="TEST_CIPHERTEXT_SIZE">Podany tekst zaszyfrowany jest za długi lub za krótki.</string>
<string lang="pl" key="TEST_KEY_SIZE">Podany klucz testowy jest za długi lub za krótki.</string>
<string lang="pl" key="TEST_PLAINTEXT_SIZE">Podany tekst jawny jest za długi lub za krótki.</string>
- <string lang="pl" key="TWO_LAYER_CASCADE_HELP">Dwa szyfry używane kaskadowo w trybie XTS. Każdy blok jest najpierw szyfrowany przez %hs (klucz %d-bitowy), a potem przez %hs (klucz %d-bitowy). Każdy szyfr używa własnego klucza. Klucze są całkowicie niezależne.</string>
- <string lang="pl" key="THREE_LAYER_CASCADE_HELP">Trzy szyfry używane kaskadowo w trybie XTS. Każdy blok jest najpierw szyfrowany przez %hs (klucz %d-bitowy), potem przez %hs (klucz %d-bitowy), a na końcu przez %hs (klucz %d-bitowy). Każdy szyfr używa własnego klucza. Klucze są całkowicie niezależne.</string>
+ <string lang="pl" key="TWO_LAYER_CASCADE_HELP">Dwa szyfry używane kaskadowo w trybie XTS. Każdy blok jest najpierw szyfrowany przez %s (klucz %d-bitowy), a potem przez %s (klucz %d-bitowy). Każdy szyfr używa własnego klucza. Klucze są całkowicie niezależne.</string>
+ <string lang="pl" key="THREE_LAYER_CASCADE_HELP">Trzy szyfry używane kaskadowo w trybie XTS. Każdy blok jest najpierw szyfrowany przez %s (klucz %d-bitowy), potem przez %s (klucz %d-bitowy), a na końcu przez %s (klucz %d-bitowy). Każdy szyfr używa własnego klucza. Klucze są całkowicie niezależne.</string>
<string lang="pl" key="AUTORUN_MAY_NOT_ALWAYS_WORK">Pamiętaj że, konfiguracja zależna jest od systemu operacyjnego, gdzie auto-run i auto-mount może działać tylko kiedy przenośne pliki są stworzone na urządzeniach z zablokowanym zapisem np. CD/DVD. Więc pamiętaj, że to nie jest błąd w VeraCrypt (jest to ograniczenie Windows).</string>
<string lang="pl" key="TRAVELER_DISK_CREATED">VeraCrypt przenośny dysk został stworzony poprawnie.\n\nPamiętaj, że musisz posiadać uprawnienia administracyjne, aby uruchomić VeraCrypt w trybie przenośnym.</string>
<string lang="pl" key="TC_TRAVELER_DISK">Dysk podróżny VeraCrypt</string>
<string lang="pl" key="TWOFISH_HELP">Zaprojektowany przez Bruce'a Schneiera, Johna Kelseya, Douga Whitinga, Davida Wagnera, Chrisa Halla i Nielsa Fergusona. Opublikowany w 1998. Klucz 256-bitowy, blok 128-bitowy. Tryb szyfrowania: XTS. Algorytm Twofish był jednym z finalistów konkursu na algorytm AES.</string>
- <string lang="pl" key="MORE_INFO_ABOUT">Więcej informacji na temat %hs</string>
+ <string lang="pl" key="MORE_INFO_ABOUT">Więcej informacji na temat %s</string>
<string lang="pl" key="UNKNOWN">Nieznany</string>
<string lang="pl" key="ERR_UNKNOWN">Wystąpił nieokreślony bądź nieznany błąd (%d).</string>
<string lang="pl" key="UNMOUNTALL_LOCK_FAILED">Niektóre wolumeny zawierają pliki lub foldery używane przez aplikacje lub system.\n\nWymusić odłączenie?</string>
@@ -858,7 +860,7 @@
<string lang="pl" key="INSTALL_FAILED">Niepowodzenie instalacji.</string>
<string lang="pl" key="UNINSTALL_FAILED">Niepowodzenie deinstalacji.</string>
<string lang="pl" key="DIST_PACKAGE_CORRUPTED">Pakiet dystrybucyjny jest uszkodzony. Pobierz go ponownie (najlepiej z oficjalnej strony programu VeraCrypt po adresem www.veracrypt.org).</string>
- <string lang="pl" key="CANNOT_WRITE_FILE_X">Nie można zapisać pliku %hs</string>
+ <string lang="pl" key="CANNOT_WRITE_FILE_X">Nie można zapisać pliku %s</string>
<string lang="pl" key="EXTRACTING_VERB">Wyodrębnianie</string>
<string lang="pl" key="CANNOT_READ_FROM_PACKAGE">Nie można odczytać danych z tego pakietu.</string>
<string lang="pl" key="CANT_VERIFY_PACKAGE_INTEGRITY">Nie można zweryfikować integralności tego pakietu dystrybucyjnego.</string>
@@ -868,7 +870,7 @@
<string lang="pl" key="SETUP_UPDATE_OK">VeraCrypt został pomyślnie uaktualniony.</string>
<string lang="pl" key="UPGRADE_OK_REBOOT_REQUIRED">Program VeraCrypt został zaktualizowany do nowej wersji. Przed rozpoczęciem korzystania w programu należy ponownie uruchomić komputer.\n\nCzy chcesz teraz zrestartować system?</string>
<string lang="pl" key="SYS_ENC_UPGRADE_FAILED">Nie udało się uaktualnić VeraCrypt!\n\nWAŻNE: Zanim wyłączysz lub uruchomisz ponownie system, zalecamy stanowczo użycie Przywracania systemu (Menu Start Windows &gt; Wszystkie programy &gt; Akcesoria &gt; Narzędzia systemowe &gt; Przywracanie systemu), by przywrócić stan systemu do punktu przywracania o nazwie 'VeraCrypt installation'. Jeśli Przywracanie systemu jest niedostępne, należy spróbować zainstalować oryginalną lub nową wersję VeraCrypt raz jeszcze zanim wyłączysz lub zrestartujesz system.</string>
- <string lang="pl" key="UNINSTALL_OK">Program VeraCrypt został pomyślnie odinstalowany.\n\nKliknij przycisk 'Zakończ', aby usunąć program instalacyjny VeraCrypt oraz folder %hs. Folder nie zostanie usunięty, jeśli zawiera jakieś pliki, które nie zostały zainstalowane lub utworzone przez program VeraCrypt.</string>
+ <string lang="pl" key="UNINSTALL_OK">Program VeraCrypt został pomyślnie odinstalowany.\n\nKliknij przycisk 'Zakończ', aby usunąć program instalacyjny VeraCrypt oraz folder %s. Folder nie zostanie usunięty, jeśli zawiera jakieś pliki, które nie zostały zainstalowane lub utworzone przez program VeraCrypt.</string>
<string lang="pl" key="REMOVING_REG">Usuwanie wpisów rejestru VeraCrypt</string>
<string lang="pl" key="ADDING_REG">Dodawanie pozycji rejestru</string>
<string lang="pl" key="REMOVING_APPDATA">Usuwanie danych aplikacji</string>
@@ -879,10 +881,10 @@
<string lang="pl" key="CREATING_SYS_RESTORE">Tworzenie punktu przywracania systemu</string>
<string lang="pl" key="FAILED_SYS_RESTORE">Niepowodzenie tworzenia punktu przywracania systemu!</string>
<string lang="pl" key="INSTALLER_UPDATING_BOOT_LOADER">Uaktualnienie programu startowego</string>
- <string lang="pl" key="INSTALL_OF_FAILED">Zainstalowanie '%hs' nie powiodło się. %hs Czy chcesz kontynuowań instalowanie?</string>
- <string lang="pl" key="UNINSTALL_OF_FAILED">Odinstalowanie '%hs' nie powiodło się. %hs Czy chcesz kontynuować odinstalowanie?</string>
+ <string lang="pl" key="INSTALL_OF_FAILED">Zainstalowanie '%s' nie powiodło się. %s Czy chcesz kontynuowań instalowanie?</string>
+ <string lang="pl" key="UNINSTALL_OF_FAILED">Odinstalowanie '%s' nie powiodło się. %s Czy chcesz kontynuować odinstalowanie?</string>
<string lang="pl" key="INSTALL_COMPLETED">Instalacja została zakończona.</string>
- <string lang="pl" key="CANT_CREATE_FOLDER">Nie można utworzyć folderu '%hs'</string>
+ <string lang="pl" key="CANT_CREATE_FOLDER">Nie można utworzyć folderu '%s'</string>
<string lang="pl" key="CLOSE_TC_FIRST">Sterownik urządzenia VeraCrypt nie może zostać wyładowany.\n\nZamknij wszystkie otwarte okna programu VeraCrypt. Jeśli to nie pomoże, zrestartuj system Windows i ponów próbę.</string>
<string lang="pl" key="DISMOUNT_ALL_FIRST">Wszystkie wolumeny programu VeraCrypt muszą zostać odłączone przed instalacją lub odinstalowaniem programu VeraCrypt.</string>
<string lang="pl" key="UNINSTALL_OLD_VERSION_FIRST">W tym systemie jest zainstalowana przestarzała wersja programu VeraCrypt. Musi być ona zostać odinstalowana zanim będzie można zainstalować tę wersję programu VeraCrypt.\n\nNatychmiast po zamknięciu tego komunikatu zostanie uruchomiony deinstalator starej wersji. Należy pamiętać, że żaden z wolumenów nie zostanie odszyfrowany. Po odinstalowaniu starej wersji programu VeraCrypt ponownie uruchom instalator nowej wersji.</string>
@@ -935,7 +937,7 @@
<string lang="pl" key="FAVORITE_LABEL_DEVICE_PATH_ERR">Urządzenie wyświetlane poniżej nie jest ani partycją ani wolumenem dynamicznym. Dlatego nie można do niego przypisać etykiety.</string>
<string lang="pl" key="FAVORITE_LABEL_PARTITION_TYPE_ERR">Należy ustawić typ partycji wyświetlany poniżej na typ rozpoznawany przez Windows (użyj polecenia SETID narzędzia Windows 'diskpart'). Następnie usuń partycję z ulubionych i dodaj ją ponownie. Pozwoli to programowi VeraCrypt przypisać etykietę do partycji.</string>
<string lang="pl" key="SYSTEM_FAVORITE_NETWORK_PATH_ERR">Ze względu na ograniczenia Windows, nośnik przechowywany w zdalnym systemie plików współdzielonym przez sieć nie może być montowany jako systemowy wolumen ulubiony (jednakże może być montowany jako niesystemowy wolumen ulubiony podczas logowania użytkownika).</string>
- <string lang="pl" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Podaj hasło dla %hs</string>
+ <string lang="pl" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Podaj hasło dla %s</string>
<string lang="pl" key="ENTER_PASSWORD_FOR_LABEL">Podaj hasło dla '%s'</string>
<string lang="pl" key="ENTER_NORMAL_VOL_PASSWORD">Wprowadź hasło dla normalnego/innego wolumentu</string>
<string lang="pl" key="ENTER_HIDDEN_VOL_PASSWORD">Wprowadź hasło dla ukrytego wolumenu</string>
@@ -950,8 +952,8 @@
<string lang="pl" key="VOL_HEADER_BACKED_UP">Pomyślnie utworzono kopię zapasową nagłówka wolumenu.\n\nWAŻNE: Odtworzenie nagłówka wolumenu z użyciem tej kopii spowoduje odtworzenie aktualnego hasła wolumenu. Oprócz tego, jeśli pliki-klucze są potrzebne do podłączania, te same pliki klucze będą niezbędne do podłączenia wolumenu po odtworzeniu jego nagłówka.\n\nOSTRZEŻENIE: Obecna kopia zapasowa nagłówka może być użyta TYLKO dla tego wolumenu. Użycie tej kopii nagłówka dla innego wolumenu umożliwi jego podłączenie, ale NIE BĘDZIE MOŻLIWE odszyfrowanie danych zapisanych w wolumenie (ponieważ zmieni się jego klucz nadrzędny).</string>
<string lang="pl" key="VOL_HEADER_RESTORED">Nagłówek wolumenu został pomyślnie odtworzony.\n\nWAŻNE: Stare hasło również zostało odtworzone. Jeśli w chwili utworzenia tej kopii zapasowej do podłączenia wolumenu były konieczne pliki-klucze, te same pliki będą znów potrzebne do podłączenia wolumenu.</string>
<string lang="pl" key="EXTERNAL_VOL_HEADER_BAK_FIRST_INFO">Z powodów bezpieczeństwa, powinieneś wprowadzić poprawne hasło (i/lub podać pliki-klucze) do wolumenu.\n\nUwaga: Jeżeli wolumen zawiera ukryty wolumen, powinieneś wprowadzić poprawne hasło (i/lub podać poprawne pliki-klucze) najpierw do zewnętrznego wolumenu. Potem, jeżeli wybierzesz kopię nagłówka ukrytego wolumenu, będziesz musiał wprowadzić poprawne hasło (i/lub podać poprawne pliki-klucze) do ukrytego wolumenu.</string>
- <string lang="pl" key="CONFIRM_VOL_HEADER_BAK">Czy jesteś pewien, że chcesz zrobić kopię zapasową nagłówka wolumenu %hs?\n\nPo naciśnięciu Tak, zostaniesz zapytany o nazwę pliku do którego kopia zostanie zapisana.\n\nUwaga: Oba - standardowe i ukryte nagłówki wolumenów będą ponownie zaszyfrowane używając nowego klucza (new salt) i zostaną zapisane w pliku kopii. Jeżeli nie ma w tym wolumenie ukrytego wolumenu, miejsce zarezerwowane na nagłówek ukrytego wolumenu w kopii bezpieczeństwa zostanie wypełniona losowymi danymi. Kiedy będzięsz odtwarzał nagłówek wolumenu z kopii, będziesz potrzebował wprowadzenia poprawnego hasła (i/lub podania poprawnego pliku/ów-klucza/y) które zostało ustawione podczas tworzenia kopii nagłówka wolumenu. Na podstawie hasła (i/lub plików-kluczy) zostanie automatycznie wykryty typ nagłówka wolumenu do odtworzenia, np. standardowy lub ukryty (VeraCrypt wykrywa to w trakcie procesu testu i zwracanych błędów).</string>
- <string lang="pl" key="CONFIRM_VOL_HEADER_RESTORE">Czy na pewno odtworzyć nagłówek %hs?\n\nOSTRZEŻENIE: Odtworzenie nagłówka wolumenu spowoduje również przywrócenie hasła, które było aktualne w momencie tworzenia kopii zapasowej. Oprócz tego jeśli pliki-klucze są potrzebne do podłączania, te same pliki-klucze będą niezbędne do podłączenia wolumenu po odtworzeniu jego nagłówka.\n\nPo potwierdzeniu konieczne będzie wybranie pliku kopii zapasowej nagłówka.</string>
+ <string lang="pl" key="CONFIRM_VOL_HEADER_BAK">Czy jesteś pewien, że chcesz zrobić kopię zapasową nagłówka wolumenu %s?\n\nPo naciśnięciu Tak, zostaniesz zapytany o nazwę pliku do którego kopia zostanie zapisana.\n\nUwaga: Oba - standardowe i ukryte nagłówki wolumenów będą ponownie zaszyfrowane używając nowego klucza (new salt) i zostaną zapisane w pliku kopii. Jeżeli nie ma w tym wolumenie ukrytego wolumenu, miejsce zarezerwowane na nagłówek ukrytego wolumenu w kopii bezpieczeństwa zostanie wypełniona losowymi danymi. Kiedy będzięsz odtwarzał nagłówek wolumenu z kopii, będziesz potrzebował wprowadzenia poprawnego hasła (i/lub podania poprawnego pliku/ów-klucza/y) które zostało ustawione podczas tworzenia kopii nagłówka wolumenu. Na podstawie hasła (i/lub plików-kluczy) zostanie automatycznie wykryty typ nagłówka wolumenu do odtworzenia, np. standardowy lub ukryty (VeraCrypt wykrywa to w trakcie procesu testu i zwracanych błędów).</string>
+ <string lang="pl" key="CONFIRM_VOL_HEADER_RESTORE">Czy na pewno odtworzyć nagłówek %s?\n\nOSTRZEŻENIE: Odtworzenie nagłówka wolumenu spowoduje również przywrócenie hasła, które było aktualne w momencie tworzenia kopii zapasowej. Oprócz tego jeśli pliki-klucze są potrzebne do podłączania, te same pliki-klucze będą niezbędne do podłączenia wolumenu po odtworzeniu jego nagłówka.\n\nPo potwierdzeniu konieczne będzie wybranie pliku kopii zapasowej nagłówka.</string>
<string lang="pl" key="DOES_VOLUME_CONTAIN_HIDDEN">Czy wolumen zawiera ukryte wolumeny?</string>
<string lang="pl" key="VOLUME_CONTAINS_HIDDEN">Wolumen zawiera ukryte wolumeny</string>
<string lang="pl" key="VOLUME_DOES_NOT_CONTAIN_HIDDEN">Wolumen nie zawiera ukrytych wolumenów</string>
@@ -963,8 +965,8 @@
<string lang="pl" key="BACKUP_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">Zamierzasz utworzyć kopię zapasową nagłówka dla partycji/dysku systemowego. To nie jest dozwolone. Zabezpieczanie/odtwarzanie dla partycji/dysku systemowego może być przeprowadzane wyłącznie przy użyciu płyty ratunkowej programu VeraCrypt.\n\nCzy utworzyć płytę ratunkową programu VeraCrypt?</string>
<string lang="pl" key="RESTORE_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">Zamierzasz odtworzyć nagłówek wolumenu wirtualnego VeraCrypt, ale wybrano partycję lub dysk systemowy. To nie jest dozwolone. Zabezpieczanie/odtwarzanie dla partycji/dysku systemowego może być przeprowadzane wyłącznie przy użyciu płyty ratunkowej programu VeraCrypt.\n\nCzy utworzyć płytę ratunkową programu VeraCrypt?</string>
<string lang="pl" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_SELECT_PATH">Po kliknięciu przycisku OK należy wybrać nazwę pliku dla nowego obrazu ISO płyty ratunkowej programu VeraCrypt i miejsce, w którym zostanie zapisany.</string>
- <string lang="pl" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_BURN">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i zapisany w pliku: %hs\n\nTeraz musisz nagrać obraz płyty ratunkowej na CD lub DVD.\n\nWAŻNE: Pamiętaj, że plik musi być nagrany na CD/DVD jako obraz płyty ISO (nie jako pojedynczy plik). Informacje jak to zrobić znajdziesz w dokumentacji twojego oprogramowania nagrywarki CD/DVD.\n\nPo nagraniu płyty ratunkowej, wybierz 'System' &gt; 'Sprawdź płytę ratunkową', aby sprawdzić poprawność nagrania płyty.</string>
- <string lang="pl" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_WIN_ISOBURN">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i zapisany w pliku: %hs\n\nteraz musisz nagrać obraz płyty ratunkowej na CD lub DVD.\n\nCzy chcesz teraz załadować Microsoft Windows Disc Image Burner?\n\nPamiętaj: Po nagraniu płyty ratunkowej, wybierz 'System' &gt; 'Sprawdź płytę ratunkową', aby sprawdzić poprawność nagrania płyty.</string>
+ <string lang="pl" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_BURN">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i zapisany w pliku: %s\n\nTeraz musisz nagrać obraz płyty ratunkowej na CD lub DVD.\n\nWAŻNE: Pamiętaj, że plik musi być nagrany na CD/DVD jako obraz płyty ISO (nie jako pojedynczy plik). Informacje jak to zrobić znajdziesz w dokumentacji twojego oprogramowania nagrywarki CD/DVD.\n\nPo nagraniu płyty ratunkowej, wybierz 'System' &gt; 'Sprawdź płytę ratunkową', aby sprawdzić poprawność nagrania płyty.</string>
+ <string lang="pl" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_WIN_ISOBURN">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i zapisany w pliku: %s\n\nteraz musisz nagrać obraz płyty ratunkowej na CD lub DVD.\n\nCzy chcesz teraz załadować Microsoft Windows Disc Image Burner?\n\nPamiętaj: Po nagraniu płyty ratunkowej, wybierz 'System' &gt; 'Sprawdź płytę ratunkową', aby sprawdzić poprawność nagrania płyty.</string>
<string lang="pl" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_INSERT">Włóż płytę ratunkową programu VeraCrypt do napędu CD/DVD i kliknij przycisk OK w celu jego sprawdzenia.</string>
<string lang="pl" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_PASSED">Płyta ratunkowa programu VeraCrypt została pomyślnie sprawdzona.</string>
<string lang="pl" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Nie można zweryfikować poprawności zapisania płyty ratunkowej.\n\nJeśli płyta ratunkowa została zapisana, wyjmij i ponownie włóż płytę CD/DVD, a następnie ponów próbę. Jeśli to nie pomoże, należy spróbować użyć innego oprogramowania CD/DVD lub nośnika.\n\nPróba zweryfikowania płyty ratunkowej utworzonej dla innego klucza nadrzędnego, hasła, itp. nigdy nie zakończy się pozytywnie. Aby utworzyć nową płytę ratunkową w pełni kompatybilną z aktualną konfiguracją, wybierz opcję 'System' &gt; 'Utwórz płytę ratunkową'.</string>
@@ -1054,13 +1056,13 @@
<string lang="pl" key="FAILED_TO_INTERRUPT_WIPING">BŁĄD: Błąd przerwania procesu czyszczenia/wymazywania.</string>
<string lang="pl" key="FAILED_TO_RESUME_SYSTEM_ENCRYPTION">Błąd: Niepowodzenie wznowienia procesu szyfrowania/deszyfrowania partycji/dysku systemowego.</string>
<string lang="pl" key="FAILED_TO_START_WIPING">BŁĄD: Błąd uruchomienia procesu czyszczenia/wymazywania.</string>
- <string lang="pl" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">Wykryto i usunięto niespójność.\n\n\n(Jeśli będziesz zgłaszać związany z tym błąd, umieść w raporcie błędu następujące informacje techniczne: %hs)</string>
- <string lang="pl" key="UNEXPECTED_STATE">BŁĄD: Stan nieoznaczony.\n\n\n(Jeżeli będziesz wykonywał raport z błędem, proszę dołącz te techniczne informacje: %hs)</string>
+ <string lang="pl" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">Wykryto i usunięto niespójność.\n\n\n(Jeśli będziesz zgłaszać związany z tym błąd, umieść w raporcie błędu następujące informacje techniczne: %s)</string>
+ <string lang="pl" key="UNEXPECTED_STATE">BŁĄD: Stan nieoznaczony.\n\n\n(Jeżeli będziesz wykonywał raport z błędem, proszę dołącz te techniczne informacje: %s)</string>
<string lang="pl" key="NO_SYS_ENC_PROCESS_TO_RESUME">Nie ma przerwanego procesu szyfrowania lub deszyfrowania partycji systemowej lub napędu do wznowienia.\n\nZawuaż: Jeżeli chcesz wznowić przerwany proces szyfrowania lub deszyfrowania partycji lub wolumenu niesystemowego, wybierz 'Wolumeny' &gt; 'Kontynuuj przerwany proces'.</string>
<string lang="pl" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">OSTRZEŻENIE: Proces VeraCrypt uruchamiany w tle jest wyłączony. Po zakończeniu pracy programu VeraCrypt nie będą generowane ostrzeżenia o podjęciu działań zabezpieczających przed uszkodzeniem wolumenów ukrytych.\n\nProces uruchamiany w tle można zamknąć w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę VeraCrypt w zasobniku i wybierając opcję 'Wyjście'.\n\nUruchomić proces programu VeraCrypt w tle?</string>
<string lang="pl" key="LANG_PACK_VERSION">Wersja pakietu językowego: %s</string>
- <string lang="pl" key="CHECKING_FS">Sprawdzanie systemu plików w wolumenie VeraCrypt podłączonym jako %hs...</string>
- <string lang="pl" key="REPAIRING_FS">Próba naprawy systemu plików w wolumenie VeraCrypt podłączonym jako %hs...</string>
+ <string lang="pl" key="CHECKING_FS">Sprawdzanie systemu plików w wolumenie VeraCrypt podłączonym jako %s...</string>
+ <string lang="pl" key="REPAIRING_FS">Próba naprawy systemu plików w wolumenie VeraCrypt podłączonym jako %s...</string>
<string lang="pl" key="WARN_64_BIT_BLOCK_CIPHER">Ostrzeżenie: Ten wolumen jest zaszyfrowany z wykorzystaniem starego algorytmu szyfrowania.\n\nWszystkie algorytmy o 64-bitowym bloku (np. Blowfish, CAST-128 lub Triple DES) są niezalecane. Będzie możliwe podłączenie tego wolumenu w przyszłych wersjach VeraCrypt. Implementacje tych algorytmów nie będą jednak w przyszłości rozwijane. Zaleca się utworzenie nowego wolumenu szyfrowanego algorytmem o 128-bitowym bloku (np. AES, Serpent, Twofish, itp.) i przeniesienie wszystkich plików do nowego wolumenu.</string>
<string lang="pl" key="SYS_AUTOMOUNT_DISABLED">System nie jest skonfigurowany do automatycznego podłączania nowych wolumenów. Może być niemożliwe podłączenie wolumenów VeraCrypt wykorzystujących urządzenia. Automatyczne podłączanie może być włączone przez wydanie następującej komendy i ponowne uruchomienie systemu.\n\nmountvol.exe /E</string>
<string lang="pl" key="SYS_ASSIGN_DRIVE_LETTER">Przypisz literę dysku do partycji/urządzenia przed uruchomieniem ('Panel sterowania' &gt; 'Wydajność i konserwacja' &gt; 'Narzędzia administracyjne' &gt; 'Zarządzanie komputerem' &gt; 'Zarządzanie dyskami').\n\nJest to wymaganie systemu operacyjnego.</string>
@@ -1116,8 +1118,8 @@
<string lang="pl" key="KEYB_LAYOUT_SYS_ENC_EXPLANATION">Hasło będzie wprowadzane w środowisku PRZED uruchomieniem systemu Windows, gdzie inne niż standardowy (USA) układy klawiatury nie są dostępne. Dlatego, hasło MUSI być zawsze wprowadzane przy użyciu standardowego układu klawiatury USA. Do tego celu nie jest jednak konieczne używanie klawiatury fizycznej z układem USA. Program VeraCrypt pozwala automatycznie na bezpieczne wprowadzanie hasła (teraz i w środowisku przed uruchomieniem systemu) nawet jeśli NIE masz prawdziwej klawiatury amerykańskiej.</string>
<string lang="pl" key="RESCUE_DISK_INFO">Przed zaszyfrowaniem partycji/dysku, musisz stworzyć płytę ratunkową VeraCrypt, która służy następującym celom:\n\n- Jeżeli program startowy VeraCrypt, główny klucz, lub inne krytyczne dane są uszkodzone, płyta ratunkowa pozwoli Ci na odtworzenie ich (pamiętaj, jednakże, że wciąż będziesz musiał wprowadzić poprawne hasło).\n\n- Jeżeli Windows jest uszkodzony i nie może wystartować, płyta ratunkowa pozwala na całkowite odszyfrowanie partycji/dysku przed uruchomieniem Windows.\n\n- Płyta ratunkowa będzie zawierała kopię aktualnej pierwszej ścieżki dysku (która typowo zawiera systemowy loader lub boot manager) i pozwoli Ci na odtworzenie jej.\n\nPłyta ratunkowa VeraCrypt - obraz ISO - zostanie stworzona w poniższej lokalizacji.</string>
<string lang="pl" key="RESCUE_DISK_WIN_ISOBURN_PRELAUNCH_NOTE">Po kliknięciu OK, Microsoft Windows Disc Image Burner zostanie załadowany. Proszę użyć go do nagrania płyty ratunkowej VeraCrypt (ISO) - obrazu na CD lub DVD.\n\nPo zrobieniu tego, wróć do kreatora wolumenów VeraCrypt i postępuj zgodnie z instrukcjami.</string>
- <string lang="pl" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i zapisany w pliku: %hs\n\nTeraz potrzebujesz go nagrać na CD lub DVD.\n\n%lsPo zapisaniu płyty ratunkowej, kliknij Dalej, aby zweryfikować czy nagrana płyta jest w porządku.</string>
- <string lang="pl" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NO_CHECK">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i zapisany w pliku: %hs\n\nTeraz powinieneś go nagrać na CD/DVD lub umieścić go w bezpiecznym miejscu, gdy będzie później potrzebny.\n\n%lsKliknij Dalej, aby kontynuować.</string>
+ <string lang="pl" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i zapisany w pliku: %s\n\nTeraz potrzebujesz go nagrać na CD lub DVD.\n\n%lsPo zapisaniu płyty ratunkowej, kliknij Dalej, aby zweryfikować czy nagrana płyta jest w porządku.</string>
+ <string lang="pl" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NO_CHECK">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i zapisany w pliku: %s\n\nTeraz powinieneś go nagrać na CD/DVD lub umieścić go w bezpiecznym miejscu, gdy będzie później potrzebny.\n\n%lsKliknij Dalej, aby kontynuować.</string>
<string lang="pl" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NONWIN_ISO_BURNER">WAŻNE: Pamiętaj, że plik musi być zapisany na CD/DVD jako obraz dysku ISO (nie jako indywidualny plik). Aby dowiedzieć się jak to zrobić, proszę zobaczyć w dokumentację swojego programu nagrywającego CD/DVD. Jeżeli nie posiadasz programu do nagrywania na CD/DVD obrazów dysków ISO, kliknij łącze, aby ściągnąć oprogramowanie.\n\n</string>
<string lang="pl" key="LAUNCH_WIN_ISOBURN">Załaduj Nagrywanie płyt (obrazów) Microsoft Windows</string>
<string lang="pl" key="RESCUE_DISK_BURN_NO_CHECK_WARN">UWAGA: Stworzona płyta ratunkowa VeraCrypt, nie może być odtąd użyta do tego systemu partycji/dysku bo został stworzony z innym kluczem głównym! Za każdym razem, gdy szyfrujesz system partycję lub dysk musisz stworzyć nową płytę ratunkową VeraCrypt nawet jeśli użyjesz tego samego hasła.</string>