VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.bg.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-11-26 00:04:52 (GMT)
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-11-26 00:45:01 (GMT)
commit2408edb2390a56a78cec0ee15dc2f413f7440af1 (patch)
tree9181ab923d82e7161030c5b26ce5327499596454 /Translations/Language.bg.xml
parent10d77be0d2a5811ed9918c1039210c1d2b47b3bd (diff)
downloadVeraCrypt-2408edb2390a56a78cec0ee15dc2f413f7440af1.zip
VeraCrypt-2408edb2390a56a78cec0ee15dc2f413f7440af1.tar.gz
Windows Language files: update language XML files with added new fields.
Diffstat (limited to 'Translations/Language.bg.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.bg.xml82
1 files changed, 42 insertions, 40 deletions
diff --git a/Translations/Language.bg.xml b/Translations/Language.bg.xml
index c4b4daf..89f54b9 100644
--- a/Translations/Language.bg.xml
+++ b/Translations/Language.bg.xml
@@ -416,13 +416,13 @@
<string lang="bg" key="CIPHER_TITLE">Опции за криптиране</string>
<string lang="bg" key="CLEAN_WINMRU_FAILED">ВНИМАНИЕ: Неуспешен опит за изчистване на пътят до последно избрания том/ключ-файл (запомнен от селектора на файлове)!</string>
<string lang="bg" key="COMPRESSION_NOT_SUPPORTED">Грешка: Томът е компресиран на ниво файлова система. VeraCrypt не поддържа компресирани контейнери (обърнете внимание на това, че компресията на криптирани данни е неефективна и излишна).\n\nМоля, изключете компресията за контейнера като следвате тези стъпки: 1) Натиснете десен бутон върху контейнера в Windows Explorer (не в VeraCrypt). 2) Изберете 'Properties'. 3) В диалога 'Properties', натиснете 'Advanced'. 4) В диалога 'Advanced Attributes', изключете опцията 'Compress contents to save disk space' и натиснете 'OK'. 5) В диалога 'Properties', натиснете 'OK'.</string>
- <string lang="bg" key="CREATE_FAILED">Неуспешно създаване на том %hs</string>
- <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_BYTES">Размера на %hs е %.2f байта</string>
- <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_KB">Размера на %hs е %.2f KB</string>
- <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_MB">Размера на %hs е %.2f MB</string>
- <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_GB">Размера на %hs е %.2f GB</string>
- <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_TB">Размера на %hs е %.2f TB</string>
- <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_PB">Размера на %hs е %.2f PB</string>
+ <string lang="bg" key="CREATE_FAILED">Неуспешно създаване на том %s</string>
+ <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_BYTES">Размера на %s е %.2f байта</string>
+ <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_KB">Размера на %s е %.2f KB</string>
+ <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_MB">Размера на %s е %.2f MB</string>
+ <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_GB">Размера на %s е %.2f GB</string>
+ <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_TB">Размера на %s е %.2f TB</string>
+ <string lang="bg" key="DEVICE_FREE_PB">Размера на %s е %.2f PB</string>
<string lang="bg" key="DEVICE_IN_USE_FORMAT">ВНИМАНИЕ: Устройството в момента се използва!\n\nУстройството което ще се форматира в момента се използва от системата или от приложения. Форматирането му може да доведе до загуба на данни или нестабилност на системата.\n\nДа продължи ли форматирането?</string>
<string lang="bg" key="DEVICE_IN_USE_INPLACE_ENC">Внимание: Този дял се използва от операционната система или от някое приложение. Трябва да затворите всички приложения които биха могли да използват дяла (включително и антивирусни програми).\n\nЖелаете ли да продължите?</string>
<string lang="bg" key="FORMAT_CANT_DISMOUNT_FILESYS">Грешка: Устройството/дяла съдържа файлова система която не може да бъде демонтирана. Файловата система може да се използва от операционната система. Форматирането на устройството/дяла е мнго вероятно да причини повреда на данните и нестабилност на системата.\n\nЗа да разрешите този проблем, препоръчваме първо да изтриете дяла и след това да го създадете на ново без форматиране. За да направите това, следвайте тези стъпки: 1) Натиснете десен бутон върху иконата на 'Computer' (или 'My Computer') в 'Start Menu' и изберете 'Manage'. Трябва да се появи прозореца 'Computer Management'. 2) В прозореца 'Computer Management', изберете 'Storage' &gt; 'Disk Management'. 3) Натиснете десен бутон върху дяла, който желаете да криптирате и изберете или 'Delete Partition', или 'Delete Volume', или 'Delete Logical Drive'. 4) Натиснете 'Yes'. Ако Windows пожелае да рестартирате компютъра, направете го. Тогава повторете стъпки 1 и 2 и продължете от стъпка 5. 5) Натиснете десен бутон върху зоната с неалокирано/свободно място и изберете или 'New Partition', или 'New Simple Volume', или 'New Logical Drive'. 6) Сега би трябвало да се появи прозорец 'New Partition Wizard' или 'New Simple Volume Wizard'; следвайте неговите инструкции. На страницата на помощника озоглавена 'Format Partition', изберете или 'Do not format this partition' или 'Do not format this volume'. В същия помощник, натиснете 'Next' и след това 'Finish'. 7) Имайте предвид, че пътят до устройството, който сте били избрали в VeraCrypt сега може да е грешен. За това, излезте от VeraCrypt помощника за създаване на томове (ако все още е стартиран) и след това го стартирайте отново. 8) Опитайте да криптирате устройството/дяла отново.\n\nАко VeraCrypt продължава да не успява да криптира устройството/дяла, можете да помислите за създаване на контейнер-файл вместо това.</string>
@@ -441,18 +441,18 @@
<string lang="bg" key="INPLACE_ENC_INVALID_PATH">Грешка: VeraCrypt може да криптира на място само дял, динамичен том, или цяло системно устройство. Моля, уверете се, че зададеният път е валиден.</string>
<string lang="bg" key="CANNOT_RESIZE_FILESYS">Грешка: Файловата система не може да бъде смалена (файловата система трябва да бъде смалена за да се освободи място за заглавната част на тома и заглавната част за бекъп).\n\nВъзможни причини и решения:\n\n- Няма достатъчно свободно място на тома. Моля, уверете се, че други приложения не записват по файловата система.\n\n- Повредена файлова система. Опитайте да я проверите и да поправите евентуални грешки (натиснете с десния бутон върху буквата на съответното устройство в списъка 'Computer', след това изберете Properties &gt; Tools &gt; 'Check Now', уверете се, че опцията 'Automatically fix file system errors' е избрана и натиснете Start).\n\nАко по-горните стъпки не помагат, моля, следвайте по-долните стъпки.</string>
<string lang="bg" key="NOT_ENOUGH_FREE_FILESYS_SPACE_FOR_SHRINK">Грешка: Няма достатъчно свободно място на тома и поради това файловата система не може да бъде смалена (файловата система трябва да бъде смалена за да се освободи място за заглавната част на тома и заглавната част за бекъп).\n\nМоля, изтрийте всички ненужни файлове и изпразнете кошчето за да се освободят поне 256 KB и опитайте отново. Имайте предвид, че поради проблем в Windows, количеството свободно място според Windows Explorer може да е невярно докато операционната система не се рестартира. Ако рестартиране на системата не помага, файловата система може да е повредена. Опитайте да я проверите и да поправите евентуални грешки (натиснете с десния бутон върху буквата на съответното устройство в списъка 'Computer', след това изберете Properties &gt; Tools &gt; 'Check Now', уверете се, че опцията 'Automatically fix file system errors' е избрана и натиснете Start).\n\nАко по-горните стъпки не помагат, моля, следвайте по-долните стъпки.</string>
- <string lang="bg" key="DISK_FREE_BYTES">Свободното място на устройство %hs е %.2f байта.</string>
- <string lang="bg" key="DISK_FREE_KB">Свободното място на устройство %hs е %.2f KB</string>
- <string lang="bg" key="DISK_FREE_MB">Свободното място на устройство %hs е %.2f MB</string>
- <string lang="bg" key="DISK_FREE_GB">Свободното място на устройство %hs е %.2f GB</string>
- <string lang="bg" key="DISK_FREE_TB">Свободното място на устройство %hs е %.2f TB</string>
- <string lang="bg" key="DISK_FREE_PB">Свободното място на устройство %hs е %.2f PB</string>
+ <string lang="bg" key="DISK_FREE_BYTES">Свободното място на устройство %s е %.2f байта.</string>
+ <string lang="bg" key="DISK_FREE_KB">Свободното място на устройство %s е %.2f KB</string>
+ <string lang="bg" key="DISK_FREE_MB">Свободното място на устройство %s е %.2f MB</string>
+ <string lang="bg" key="DISK_FREE_GB">Свободното място на устройство %s е %.2f GB</string>
+ <string lang="bg" key="DISK_FREE_TB">Свободното място на устройство %s е %.2f TB</string>
+ <string lang="bg" key="DISK_FREE_PB">Свободното място на устройство %s е %.2f PB</string>
<string lang="bg" key="DRIVELETTERS">Няма налични букви за устройства.</string>
<string lang="bg" key="DRIVER_NOT_FOUND">Грешка: VeraCrypt драйвера не е намерен!\n\nМоля копирайте файловете 'veracrypt.sys' и 'veracrypt-x64.sys' в директорията, където се намира главното VeraCrypt приложение (VeraCrypt.exe).</string>
<string lang="en" key="DRIVER_VERSION">Error: An incompatible version of the VeraCrypt driver is currently running.\n\nIf you are trying to run VeraCrypt in portable mode (i.e. without installing it) and a different version of VeraCrypt is already installed, you must uninstall it first (or upgrade it using the VeraCrypt installer). To uninstall it, follow these steps: On Windows Vista or later, select 'Start Menu' > Computer > 'Uninstall or change a program' > VeraCrypt > Uninstall; on Windows XP, select 'Start Menu' > Settings > 'Control Panel' > 'Add Or Remove Programs' > VeraCrypt > Remove.\n\nSimilarly, if you are trying to run VeraCrypt in portable mode (i.e. without installing it) and a different version of VeraCrypt is already running in portable mode, you must restart the system first and then run only this new version.</string>
<string lang="bg" key="ERR_CIPHER_INIT_FAILURE">Грешка: Неуспешна инициализация на шифъра.</string>
<string lang="bg" key="ERR_CIPHER_INIT_WEAK_KEY">Грешка: Открит е слаб или потенциално слаб ключ. Ключът ще бъде отхвърлен. Моля, опитайте отново.</string>
- <string lang="bg" key="EXCEPTION_REPORT">Възникна критична грешка и VeraCrypt трябва да бъде спрян. Ако това е причинено от проблем в VeraCrypt, ние бихме желали да го поправим. За да ни помогнете, можете да ни изпратите автоматично генериран репорт за грешки съдържащ следните данни:\n\n- Версия на програмата\n- Версия на операционната система\n- Тип на процесора (CPU)\n- Име на VeraCrypt компонента\n- Контролна сума на VeraCrypt изпълнимия файл\n- Символно име на диалоговия прозорец\n- Категория на грешката\n- Адрес на грешката\n- VeraCrypt стек с извиквания\n\nАко изберете 'Да', следният адрес (който съдържа цялият репорт за грешка) ще бъде отворен във вашия Internet браузър (имайте предвид, че понякога това може да отнеме до 30 секунди).\n\n%hs\n\nЖелаете ли да изпратите по-горния репорт за грешка?</string>
+ <string lang="bg" key="EXCEPTION_REPORT">Възникна критична грешка и VeraCrypt трябва да бъде спрян. Ако това е причинено от проблем в VeraCrypt, ние бихме желали да го поправим. За да ни помогнете, можете да ни изпратите автоматично генериран репорт за грешки съдържащ следните данни:\n\n- Версия на програмата\n- Версия на операционната система\n- Тип на процесора (CPU)\n- Име на VeraCrypt компонента\n- Контролна сума на VeraCrypt изпълнимия файл\n- Символно име на диалоговия прозорец\n- Категория на грешката\n- Адрес на грешката\n- VeraCrypt стек с извиквания\n\nАко изберете 'Да', следният адрес (който съдържа цялият репорт за грешка) ще бъде отворен във вашия Internet браузър (имайте предвид, че понякога това може да отнеме до 30 секунди).\n\n%s\n\nЖелаете ли да изпратите по-горния репорт за грешка?</string>
<string lang="bg" key="EXCEPTION_REPORT_EXT">Възникна критична грешка във вашата система и VeraCrypt трябва да бъде спрян.\n\nИмайте предвид, че тази грешка не е причинена от VeraCrypt (така, че VeraCrypt разработчиците не могат да я поправят). Моля, проверете вашата система за възможни проблеми (например конфигурация на системата, мрежови връзки, проблемни хардуерни компоненти).</string>
<string lang="en" key="EXCEPTION_REPORT_EXT_FILESEL">A critical error has occurred in your system, which requires VeraCrypt to be terminated.\n\nIf this problem persists, you may want to try disabling or uninstalling applications that could potentially be causing this issue, such as antivirus or Internet security software, system "enhancers", "optimizers" or "tweakers", etc. If it does not help, you may want to try reinstalling your operating system (this problem may also be caused by malware).</string>
<string lang="bg" key="EXCEPTION_REPORT_TITLE">VeraCrypt Критична грешка</string>
@@ -559,7 +559,7 @@
<string lang="en" key="ERR_VOLUME_SIZE_TOO_BIG">The volume size specified in the command line is too big. The volume can't be created.</string>
<string lang="bg" key="INIT_SYS_ENC">Компонентите за систено криптиране не могат да бъдат инициализирани .</string>
<string lang="bg" key="INIT_RAND">Неуспешно инициализиране на генератора за случайни числа!</string>
- <string lang="en" key="CAPI_RAND">Windows Crypto API failed!\n\n\n(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:\n%hs, Last Error = 0x%.8X)</string>
+ <string lang="en" key="CAPI_RAND">Windows Crypto API failed!\n\n\n(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:\n%s, Last Error = 0x%.8X)</string>
<string lang="bg" key="INIT_REGISTER">Инициализацията на приложението е невъзможна. Деуспешно регистриране на Dialog класа.</string>
<string lang="bg" key="INIT_RICHEDIT">Грешка: Не може да се зареди Rich Edit системната библиотека.</string>
<string lang="bg" key="INTRO_TITLE">VeraCrypt помощник за създаване на томове</string>
@@ -598,12 +598,12 @@
<string lang="bg" key="SELECT_PKCS11_MODULE">Избор на PKCS #11 библиотека</string>
<string lang="bg" key="OUTOFMEMORY">Няма достатъчно памет</string>
<string lang="en" key="FORMAT_DEVICE_FOR_ADVANCED_ONLY">IMPORTANT: We strongly recommend that inexperienced users create a VeraCrypt file container on the selected device/partition, instead of attempting to encrypt the entire device/partition.\n\nWhen you create a VeraCrypt file container (as opposed to encrypting a device or partition) there is, for example, no risk of destroying a large number of files. Note that a VeraCrypt file container (even though it contains a virtual encrypted disk) is actually just like any normal file. For more information, see the chapter Beginner's Tutorial in the VeraCrypt User Guide.\n\nAre you sure you want to encrypt the entire device/partition?</string>
- <string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT">ВНИМАНИЕ: Файлът '%hs' вече съществува!\n\nВАЖНО: VERACRYPT НЯМА ДА КРИПТИРА ФАЙЛА, НО ЩЕ ГО ИЗТРИЕ. Сигурни ли сте, че желаете да изтриете файла и да го заместите с нов VeraCrypt контейнер?</string>
- <string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">ВНИМАНИЕ: ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ НА %s '%hs'%s ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ И ИЗГУБЕНИ (НЯМА ДА БЪДАТ КРИПТИРАНИ)!\n\nСигурни ли сте че желаете да продължите с форматирането?</string>
- <string lang="bg" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">ВНИМАНИЕ: Няма да можете да монтирате тома или да достъпите файлове съхранени в него докато не е изцяло криптиран.\n\nСигурни ли сте, че желаете да стартирате криптирането на %s '%hs'%s?</string>
- <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">WARNING: You will not be able to mount the volume or access any files stored on it until it has been fully decrypted.\n\nAre you sure you want to start decrypting the selected %s '%hs'%s?</string>
+ <string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT">ВНИМАНИЕ: Файлът '%s' вече съществува!\n\nВАЖНО: VERACRYPT НЯМА ДА КРИПТИРА ФАЙЛА, НО ЩЕ ГО ИЗТРИЕ. Сигурни ли сте, че желаете да изтриете файла и да го заместите с нов VeraCrypt контейнер?</string>
+ <string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">ВНИМАНИЕ: ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ НА %s '%s'%s ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ И ИЗГУБЕНИ (НЯМА ДА БЪДАТ КРИПТИРАНИ)!\n\nСигурни ли сте че желаете да продължите с форматирането?</string>
+ <string lang="bg" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">ВНИМАНИЕ: Няма да можете да монтирате тома или да достъпите файлове съхранени в него докато не е изцяло криптиран.\n\nСигурни ли сте, че желаете да стартирате криптирането на %s '%s'%s?</string>
+ <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">WARNING: You will not be able to mount the volume or access any files stored on it until it has been fully decrypted.\n\nAre you sure you want to start decrypting the selected %s '%s'%s?</string>
<string lang="bg" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">ВНИМАНИЕ: Забележете, че ако захранването прекъсне внезапно докато се криптират на място съществуващите данни, или ако операционната система забие поради софтуерна грешка или хардуерна неизправност, докато VeraCrypt криптира на място съществуващи данни, части от данните ще бъдат повредени или изгубени. За това, преди да започнете криптиране, моля, уверете се, че имате бекъп копие на файловете, които желаете да криптирате.\n\nИмате ли такова бекъп копие?</string>
- <string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">ВНИМАНИЕ: ВСЯКАКВИ ФАЙЛОВЕ СЪХРАНЯВАНИ В МОМЕНТА НА ДЯЛ '%hs'%s (Т.Е. НА ПЪРВИЯ ДЯЛ СЛЕД СИСТЕМНИЯ ДЯЛ) ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ И ИЗГУБЕНИ (НЯМА ДА БЪДАТ КРИПТИРАНИ)!\n\nСигурни ли сте, че желаете да продължите с форматирането?</string>
+ <string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">ВНИМАНИЕ: ВСЯКАКВИ ФАЙЛОВЕ СЪХРАНЯВАНИ В МОМЕНТА НА ДЯЛ '%s'%s (Т.Е. НА ПЪРВИЯ ДЯЛ СЛЕД СИСТЕМНИЯ ДЯЛ) ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ И ИЗГУБЕНИ (НЯМА ДА БЪДАТ КРИПТИРАНИ)!\n\nСигурни ли сте, че желаете да продължите с форматирането?</string>
<string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_SECOND_WARNING_LOTS_OF_DATA">ВНИМАНИЕ: ИЗБРАНИЯТ ДЯЛ СЪДЪРЖА ГОЛЯМ ОБЕМ ДАННИ! Всякакви файлове съхранени на дяла ще бъдат изтрити и изгубени (няма да бъдат криптирани)!</string>
<string lang="bg" key="ERASE_FILES_BY_CREATING_VOLUME">Изтриване на всякакви файлове съхранени на дяла чрез създаване на VeraCrypt том в него</string>
<string lang="bg" key="PASSWORD">Парола</string>
@@ -641,6 +641,8 @@
<string lang="bg" key="PASSWORD_WRONG_AUTOMOUNT">Грешна парола или не е намерен VeraCrypt том.</string>
<string lang="bg" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG_AUTOMOUNT">Грешен ключ-файл(ове)/парола или не е намерен VeraCrypt том.</string>
<string lang="bg" key="PASSWORD_WRONG_CAPSLOCK_ON">\n\nВнимание: Caps Lock е включен. Възможно е да въведете паролата си грешно заради това.</string>
+ <string lang="en" key="PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">The entered password is too long: its UTF-8 representation exceeds 64 bytes.</string>
+ <string lang="en" key="PASSWORD_UTF8_INVALID">The entered password contains Unicode characters that couldn't be converted to UTF-8 representation.</string>
<string lang="en" key="PIM_CHANGE_WARNING">Remember Number to Mount Volume</string>
<string lang="en" key="PIM_HIDVOL_HOST_TITLE">Outer Volume PIM</string>
<string lang="en" key="PIM_HIDVOL_TITLE">Hidden Volume PIM</string>
@@ -663,7 +665,7 @@
<string lang="en" key="CANT_DECRYPT_PARTITION_ON_ENTIRELY_ENCRYPTED_SYS_DRIVE_UNSURE">Warning: As the drive contains the VeraCrypt Boot Loader, it may be an entirely encrypted system drive. If it is, please note that VeraCrypt cannot decrypt an individual partition on an entirely encrypted system drive (you can decrypt only the entire system drive). If that is the case, you will be able to continue now but you will receive the 'Incorrect password' error message later.</string>
<string lang="bg" key="PREV">&lt; &amp;Назад</string>
<string lang="bg" key="RAWDEVICES">Не е възможно да се направи списък с устройствата инсталирани на вашата система!</string>
- <string lang="bg" key="READONLYPROMPT">Томът '%hs' съществува, и е "само за четене". Сигурни ли сте, че желаете да го замените?</string>
+ <string lang="bg" key="READONLYPROMPT">Томът '%s' съществува, и е "само за четене". Сигурни ли сте, че желаете да го замените?</string>
<string lang="bg" key="SELECT_DEST_DIR">Изберете целева директория</string>
<string lang="bg" key="SELECT_KEYFILE">Изберете ключ-файл</string>
<string lang="bg" key="SELECT_KEYFILE_PATH">Изберете път за търсене на ключ-файлове. ВНИМАНИЕ: Имайте предвид, че само пътят ще бъде запомнен, не и имената на файловете в него!</string>
@@ -687,13 +689,13 @@
<string lang="bg" key="TEST_CIPHERTEXT_SIZE">Тестовият шифърен текст, който сте задали е твърде дълъг или твърде къс.</string>
<string lang="bg" key="TEST_KEY_SIZE">Тестовият ключ, който сте задали е твърде дълъг или твърде къс.</string>
<string lang="bg" key="TEST_PLAINTEXT_SIZE">Тестовият чист текст, който сте задали е твърде дълъг или твърде къс.</string>
- <string lang="bg" key="TWO_LAYER_CASCADE_HELP">Два шифъра в каскадно действие в XTS режим. Всеки блок първо се криптира с %hs (%d-битов ключ) и след това с %hs (%d-битов ключ). Всеки шифър използва свой собствен ключ. Всички ключове са взаимно независими.</string>
- <string lang="bg" key="THREE_LAYER_CASCADE_HELP">Три шифъра в каскадно действие в XTS режим. Всеки блок първо се криптира с %hs (%d-битов ключ), след това с %hs (%d-битов ключ) и най-накрая с %hs (%d-битов ключ). Всеки шифър използва свой собствен ключ. Всички ключове са взаимно независими.</string>
+ <string lang="bg" key="TWO_LAYER_CASCADE_HELP">Два шифъра в каскадно действие в XTS режим. Всеки блок първо се криптира с %s (%d-битов ключ) и след това с %s (%d-битов ключ). Всеки шифър използва свой собствен ключ. Всички ключове са взаимно независими.</string>
+ <string lang="bg" key="THREE_LAYER_CASCADE_HELP">Три шифъра в каскадно действие в XTS режим. Всеки блок първо се криптира с %s (%d-битов ключ), след това с %s (%d-битов ключ) и най-накрая с %s (%d-битов ключ). Всеки шифър използва свой собствен ключ. Всички ключове са взаимно независими.</string>
<string lang="bg" key="AUTORUN_MAY_NOT_ALWAYS_WORK">Забележете, че в зависимост от конфигурацията на операционната система, опциите авто-старт и авто-монтиране може да работят само когато файловете на пътния диск са създадени на незаписваем носител подобен на CD/DVD. Също така, забележете, че това не е проблем на VeraCrypt (това е ограничение на Windows).</string>
<string lang="en" key="TRAVELER_DISK_CREATED">VeraCrypt traveler disk has been successfully created.\n\nNote that you need administrator privileges to run VeraCrypt in portable mode. Also note that, after examining the registry file, it may be possible to tell that VeraCrypt was run on a Windows system even if it is run in portable mode.</string>
<string lang="bg" key="TC_TRAVELER_DISK">VeraCrypt пътен диск</string>
<string lang="bg" key="TWOFISH_HELP">Разработен от Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, and Niels Ferguson. Публикуван през 1998. 256-битов ключ, 128-битов блок. Режимът на работа е XTS. Twofish е един от финалистите на AES.</string>
- <string lang="bg" key="MORE_INFO_ABOUT">Повече информация за %hs</string>
+ <string lang="bg" key="MORE_INFO_ABOUT">Повече информация за %s</string>
<string lang="bg" key="UNKNOWN">Неизвестен</string>
<string lang="en" key="ERR_UNKNOWN">An unspecified or unknown error occurred (%d).</string>
<string lang="bg" key="UNMOUNTALL_LOCK_FAILED">Някои томове съдържат файлове или директории които се използват от приложения или от системата.\n\nДа се демонтират ли принудително?</string>
@@ -858,7 +860,7 @@
<string lang="bg" key="INSTALL_FAILED">Инсталацията неуспешна.</string>
<string lang="bg" key="UNINSTALL_FAILED">Деинсталация неуспешна.</string>
<string lang="bg" key="DIST_PACKAGE_CORRUPTED">Този пакет за дистрибуция е повреден. Моля, опитайте да го изтеглите отново (за предпочитане от официалния уебсайт на VeraCrypt - https://veracrypt.codeplex.com).</string>
- <string lang="bg" key="CANNOT_WRITE_FILE_X">Не може да се запише файл %hs</string>
+ <string lang="bg" key="CANNOT_WRITE_FILE_X">Не може да се запише файл %s</string>
<string lang="bg" key="EXTRACTING_VERB">Извличане</string>
<string lang="bg" key="CANNOT_READ_FROM_PACKAGE">Не може да се чете от пакета.</string>
<string lang="bg" key="CANT_VERIFY_PACKAGE_INTEGRITY">Не може да се провери целостта на този пакет за дистрибуция.</string>
@@ -868,7 +870,7 @@
<string lang="bg" key="SETUP_UPDATE_OK">VeraCrypt е обновен успешно.</string>
<string lang="en" key="UPGRADE_OK_REBOOT_REQUIRED">VeraCrypt has been successfully upgraded. However, before you can start using it, the computer must be restarted.\n\nDo you want to restart it now?</string>
<string lang="en" key="SYS_ENC_UPGRADE_FAILED">Failed to upgrade VeraCrypt!\n\nIMPORTANT: Before you shut down or restart the system, we strongly recommend that you use System Restore (Windows Start menu > All programs > Accessories > System Tools > System Restore) to restore your system to the restore point named 'VeraCrypt installation'. If System Restore is not available, you should try installing the original or the new version of VeraCrypt again before you shut down or restart the system.</string>
- <string lang="bg" key="UNINSTALL_OK">VeraCrypt е деинсталиран успешно.\n\nНатиснете 'Край' за да премахнете VeraCrypt инсталатора и директорията %hs. Забележете, че директорията няма да бъде премахната ако съдържа някакви файлове, които не са били инсталирани от VeraCrypt инсталатора или създаден от VeraCrypt.</string>
+ <string lang="bg" key="UNINSTALL_OK">VeraCrypt е деинсталиран успешно.\n\nНатиснете 'Край' за да премахнете VeraCrypt инсталатора и директорията %s. Забележете, че директорията няма да бъде премахната ако съдържа някакви файлове, които не са били инсталирани от VeraCrypt инсталатора или създаден от VeraCrypt.</string>
<string lang="bg" key="REMOVING_REG">Премахване на записите на VeraCrypt в регистрите</string>
<string lang="bg" key="ADDING_REG">Добавяне на записи в регистрите</string>
<string lang="bg" key="REMOVING_APPDATA">Премахване на данните специфични за приложението</string>
@@ -879,10 +881,10 @@
<string lang="bg" key="CREATING_SYS_RESTORE">Създаване на System Restore point</string>
<string lang="bg" key="FAILED_SYS_RESTORE">Неуспешно създаване на System Restore point!</string>
<string lang="bg" key="INSTALLER_UPDATING_BOOT_LOADER">Обновяване на boot зареждащата програма</string>
- <string lang="bg" key="INSTALL_OF_FAILED">Неуспешно инсталиране на '%hs'. %hs Желаете ли инсталацият да продължи?</string>
- <string lang="bg" key="UNINSTALL_OF_FAILED">Неуспешно деинсталиране на '%hs'. %hs Желаете ли инсталацият да продължи?</string>
+ <string lang="bg" key="INSTALL_OF_FAILED">Неуспешно инсталиране на '%s'. %s Желаете ли инсталацият да продължи?</string>
+ <string lang="bg" key="UNINSTALL_OF_FAILED">Неуспешно деинсталиране на '%s'. %s Желаете ли инсталацият да продължи?</string>
<string lang="bg" key="INSTALL_COMPLETED">Инсталацията е изпълнена.</string>
- <string lang="bg" key="CANT_CREATE_FOLDER">Директория '%hs' не може да бъде създадена</string>
+ <string lang="bg" key="CANT_CREATE_FOLDER">Директория '%s' не може да бъде създадена</string>
<string lang="bg" key="CLOSE_TC_FIRST">VeraCrypt драйвера не може да бъде спрян.\n\nМоля, най-напред затворете всички отворени VeraCrypt процорци. Ако това не помага, моля рестартирайте Windows и опитайте отново.</string>
<string lang="bg" key="DISMOUNT_ALL_FIRST">Всички VeraCrypt томове трябва да бъдат демонтирани преди инсталиране или деинсталиране на VeraCrypt.</string>
<string lang="en" key="UNINSTALL_OLD_VERSION_FIRST">An obsolete version of VeraCrypt is currently installed on this system. It needs to be uninstalled before you can install this new version of VeraCrypt.\n\nAs soon as you close this message box, the uninstaller of the old version will be launched. Note that no volume will be decrypted when you uninstall VeraCrypt. After you uninstall the old version of VeraCrypt, run the installer of the new version of VeraCrypt again.</string>
@@ -935,7 +937,7 @@
<string lang="en" key="FAVORITE_LABEL_DEVICE_PATH_ERR">The device displayed below is neither a partition nor a dynamic volume. Therefore, no label can be assigned to it.</string>
<string lang="en" key="FAVORITE_LABEL_PARTITION_TYPE_ERR">Please set the type of the partition displayed below to a type recognized by Windows (use the SETID command of the Windows 'diskpart' tool). Then remove the partition from favorites and add it again. This will enable VeraCrypt to assign a label to the partition.</string>
<string lang="en" key="SYSTEM_FAVORITE_NETWORK_PATH_ERR">Due to a Windows limitation, a container stored in a remote filesystem shared over a network cannot be mounted as a system favorite volume (however, it can be mounted as a non-system favorite volume when a user logs on).</string>
- <string lang="bg" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Въведете парола за %hs</string>
+ <string lang="bg" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Въведете парола за %s</string>
<string lang="en" key="ENTER_PASSWORD_FOR_LABEL">Enter password for '%s'</string>
<string lang="bg" key="ENTER_NORMAL_VOL_PASSWORD">Въведете парола за нормалния/външния том</string>
<string lang="bg" key="ENTER_HIDDEN_VOL_PASSWORD">Въведете парола за скрития том</string>
@@ -950,8 +952,8 @@
<string lang="bg" key="VOL_HEADER_BACKED_UP">Архивно копие на заглавната част на тома е създадено успешно.\n\nВАЖНО: Възстановяването на заглавната част на тома с помощта на това архивно копие също ще възстанови текущата парола на тома. Освен това, ако ключ-файл(ове) е необходим за монтиране на тома, същият ключ-файл(ове) ще бъде необходим за монтиране на тома отново, когато заглавната част на тома бъде възстановена.\n\nВНИМАНИЕ: Това архивно копие на заглавна част на том може да бъде използвано за възстановяване на заглавната част САМО на този индивидуален том. Ако използвате това архивно копие на заглавна част за да възстановите заглавната част на друг том, ще можете да монтирате тома, но НЯМА да можете да декриптирате никакви данни съхранени в тома (защото ще промените неговия главен ключ).</string>
<string lang="bg" key="VOL_HEADER_RESTORED">Заглавната част на тома е възстановена успешно.\n\nВАЖНО: Моля, забележете, че старата парола също така може да е била възстановена. Освен това, ако ключ-файл(ове) е бил необходим за монтиране на тома, когато архивното копие е било създадено, същият ключ-файл(ове) сега е необходим за монтиранена тома отново.</string>
<string lang="bg" key="EXTERNAL_VOL_HEADER_BAK_FIRST_INFO">Поради съображения за сигурност, ще трябва да въведете правилната парола (и/или да предоставите правилните ключ-файлове) за тома.\n\nЗабележка: Ако тома съдържа скрит том, най-напред ще трябва да въведете правилната парола (и/или да предоставите правилните ключ-файлове) за външния том. След това, ако изберете да направите бекъп копие на заглавната част на скрития том, ще трябва да въведете правилната парола (и/или да предоставите правилните ключ-файлове) за скрития том.</string>
- <string lang="bg" key="CONFIRM_VOL_HEADER_BAK">Сигурни ли сте, че желаете да напрвавите бекъп копие на заглавната част на тома %hs?\n\nСлед като натиснете Да, ще бъдете попитани за име на бекъп файл за заглавната част на тома.\n\nЗабележка: Заглавните части и стандартния и на скрития том ще бъдат прекриптирани с нова сол и ще бъдат съхранени в бекъп файла. Ако в този том няма скрит том, зоната в бекъп файла запазена за заглавната част на скрития том ще бъде запълнена със случайни данни (за да се запази правдоподобната отказваемост). Когато се възстановява заглавна част на том от бекъп файл, ще трябва да въведете правилната парола (и/или да предоставите правилните ключ-файлове), които са били валидни, когато е бил създаден бекъп файла на заглавната часдт на тома. Паролата (и/или ключ-файловете) автоматично ще определят типа на заглавната част на тома, която трябва да се възстанови, т.е. стандартен или скрит (обърнете внимание на това, че VeraCrypt определя типа по метода проба и грешка).</string>
- <string lang="bg" key="CONFIRM_VOL_HEADER_RESTORE">Сигурни ли сте, че желаете да възстановите заглавната част на том %hs?\n\nВНИМАНИЕ: Възстановяването на заглавна част на том също така възстановява паролата на тома, която е била валидна, когато архивното копие е било създадено. Освен това, ако ключ-файл(ове) е бил необходим за монтиране на тома, когато архивното копие е било създадено, същият ключ-файл(ове) ще бъде необходим за монтиране на тома отново след като заглавната част на тома е възстановена.\n\nСлед като натиснете Да, ще изберете файла с архивното копие.</string>
+ <string lang="bg" key="CONFIRM_VOL_HEADER_BAK">Сигурни ли сте, че желаете да напрвавите бекъп копие на заглавната част на тома %s?\n\nСлед като натиснете Да, ще бъдете попитани за име на бекъп файл за заглавната част на тома.\n\nЗабележка: Заглавните части и стандартния и на скрития том ще бъдат прекриптирани с нова сол и ще бъдат съхранени в бекъп файла. Ако в този том няма скрит том, зоната в бекъп файла запазена за заглавната част на скрития том ще бъде запълнена със случайни данни (за да се запази правдоподобната отказваемост). Когато се възстановява заглавна част на том от бекъп файл, ще трябва да въведете правилната парола (и/или да предоставите правилните ключ-файлове), които са били валидни, когато е бил създаден бекъп файла на заглавната часдт на тома. Паролата (и/или ключ-файловете) автоматично ще определят типа на заглавната част на тома, която трябва да се възстанови, т.е. стандартен или скрит (обърнете внимание на това, че VeraCrypt определя типа по метода проба и грешка).</string>
+ <string lang="bg" key="CONFIRM_VOL_HEADER_RESTORE">Сигурни ли сте, че желаете да възстановите заглавната част на том %s?\n\nВНИМАНИЕ: Възстановяването на заглавна част на том също така възстановява паролата на тома, която е била валидна, когато архивното копие е било създадено. Освен това, ако ключ-файл(ове) е бил необходим за монтиране на тома, когато архивното копие е било създадено, същият ключ-файл(ове) ще бъде необходим за монтиране на тома отново след като заглавната част на тома е възстановена.\n\nСлед като натиснете Да, ще изберете файла с архивното копие.</string>
<string lang="bg" key="DOES_VOLUME_CONTAIN_HIDDEN">Томът съдържа ли скрит том?</string>
<string lang="bg" key="VOLUME_CONTAINS_HIDDEN">Томът съдържа скрит том</string>
<string lang="bg" key="VOLUME_DOES_NOT_CONTAIN_HIDDEN">Томът не съдържа скрит том</string>
@@ -963,8 +965,8 @@
<string lang="bg" key="BACKUP_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">Опитвате се да архивирате заглавната част на системен дял/устройство. Това не е позволено. Операциите на архивиране/възстановяване отнасящи се до системния дял/устройство могат да бъдат извършени само с помощта на VeraCrypt Спасителния Диск.\n\nЖелаете ли да създадете VeraCrypt Спасителен Диск?</string>
<string lang="bg" key="RESTORE_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">Опитвате се да възстановите заглавната част на виртуален VeraCrypt том, но сте избрали системеният дял/устройство. Това не е позволено. Операциите на архивиране/възстановяване отнасящи се до системния дял/устройство могат да бъдат извършени само с помощта на VeraCrypt Спасителния Диск.\n\nЖелаете ли да създадете VeraCrypt Спасителен Диск?</string>
<string lang="bg" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_SELECT_PATH">След като натиснете OK, ще изберете име на файл за ISO изображението на новия VeraCrypt Спасителен Диск и местоположението, където искате да го поставите.</string>
- <string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_BURN">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%hs\n\nNow you need to burn the Rescue Disk image to a CD or DVD.\n\nIMPORTANT: Note that the file must be written to the CD/DVD as an ISO disk image (not as an individual file). For information on how to do so, please refer to the documentation of your CD/DVD recording software.\n\nAfter you burn the Rescue Disk, select 'System' &gt; 'Verify Rescue Disk' to verify that it has been correctly burned.</string>
- <string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_WIN_ISOBURN">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%hs\n\nNow you need to burn the Rescue Disk image to a CD or DVD.\n\nDo you want to launch the Microsoft Windows Disc Image Burner now?\n\nNote: After you burn the Rescue Disk, select 'System' &gt; 'Verify Rescue Disk' to verify that it has been correctly burned.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_BURN">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you need to burn the Rescue Disk image to a CD or DVD.\n\nIMPORTANT: Note that the file must be written to the CD/DVD as an ISO disk image (not as an individual file). For information on how to do so, please refer to the documentation of your CD/DVD recording software.\n\nAfter you burn the Rescue Disk, select 'System' &gt; 'Verify Rescue Disk' to verify that it has been correctly burned.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_WIN_ISOBURN">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you need to burn the Rescue Disk image to a CD or DVD.\n\nDo you want to launch the Microsoft Windows Disc Image Burner now?\n\nNote: After you burn the Rescue Disk, select 'System' &gt; 'Verify Rescue Disk' to verify that it has been correctly burned.</string>
<string lang="bg" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_INSERT">Моля, поставете вашия VeraCrypt Спасителен Диск във вашето CD/DVD устройство и натиснете OK за да го проверите.</string>
<string lang="bg" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_PASSED">VeraCrypt Спасителният Диск е проверен успешно.</string>
<string lang="bg" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Не може да се провери дали Спасителният Диск е бил записан успешно.\n\nАко сте записали Спасителния Диск, моля извадете и поставете отново CD/DVD диска; след това опитайте отново. Ако това не помага, моля опитайте друг софтуер за записване на CD/DVD и/или друг CD/DVD носител.\n\nАко сте опитали да проверите VeraCrypt Спасителен Диск създаден за различен главен ключ, парола, сол, и др., моля, забележете, че такъв Спасителен Диск никога няма да успява на тази проверка. За да създадете нов Спасителен Диск напълно съвместим с текущата ви конфигурация, изберете 'Система' &gt; 'Създаване на Спасителен Диск'.</string>
@@ -1054,13 +1056,13 @@
<string lang="bg" key="FAILED_TO_INTERRUPT_WIPING">Грешка: Неуспешен опит за прекъсване на процеса на заличаване.</string>
<string lang="bg" key="FAILED_TO_RESUME_SYSTEM_ENCRYPTION">Грешка: Неуспешен опит за продължаване на процеса на криптиране/декриптиране на системен дял/устройство.</string>
<string lang="bg" key="FAILED_TO_START_WIPING">Грешка: Неуспешен опит за стартиране на процеса на заличаване.</string>
- <string lang="bg" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">Проблем с неконсистентност е решен.\n\n\n(Ако докладвате бъг във връзка с това, моля включете следната техническа информация в доклада за бъга: %hs)</string>
- <string lang="bg" key="UNEXPECTED_STATE">Грешка: Неочаквано състояние.\n\n\n(Ако докладвате за проблем във връзка с това, моля включете следната техническа информация в доклада:\n%hs)</string>
+ <string lang="bg" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">Проблем с неконсистентност е решен.\n\n\n(Ако докладвате бъг във връзка с това, моля включете следната техническа информация в доклада за бъга: %s)</string>
+ <string lang="bg" key="UNEXPECTED_STATE">Грешка: Неочаквано състояние.\n\n\n(Ако докладвате за проблем във връзка с това, моля включете следната техническа информация в доклада:\n%s)</string>
<string lang="en" key="NO_SYS_ENC_PROCESS_TO_RESUME">There is no interrupted process of encryption/decryption of the system partition/drive to resume.\n\nNote: If you want to resume an interrupted process of encryption/decryption of a non-system partition/volume, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.</string>
<string lang="bg" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">ВНИМАНИЕ: Фоновият процес на VeraCrypt е забранен. След като затворите VeraCrypt, няма да има нотификация в случай, че е предовратена повреда в скрития том.\n\nЗабележка: Можете да спрете фоновата задача по всяко време като натиснете десен бутон върху VeraCrypt системната иконата и изберете 'Изход'.\n\nДа се включи ли фоновият процес на VeraCrypt?</string>
<string lang="bg" key="LANG_PACK_VERSION">Версия на езиковия пакет: %s</string>
- <string lang="bg" key="CHECKING_FS">Проверка на файловата система на VeraCrypt тома монтиран като %hs...</string>
- <string lang="bg" key="REPAIRING_FS">Опит да се поправи файловата система на VeraCrypt тома монтиран като %hs...</string>
+ <string lang="bg" key="CHECKING_FS">Проверка на файловата система на VeraCrypt тома монтиран като %s...</string>
+ <string lang="bg" key="REPAIRING_FS">Опит да се поправи файловата система на VeraCrypt тома монтиран като %s...</string>
<string lang="bg" key="WARN_64_BIT_BLOCK_CIPHER">Внимание: Този том е криптиран с остарял криптиращ алгоритъм.\n\nВсички криптиращи алгоритми с 64-битов блок (като Blowfish, CAST-128, или Triple DES) са остарели. Монтирането на този том с помощта на бъдещи версии на VeraCrypt ще бъде възможно. както и да е, няма да има бъдещи разширения в реализацията на тези остарели криптиращи алгоритми. Препоръчваме ви да създадете нов VeraCrypt том криптиран с криптиращ алгоритъм с 128-битов блок (като AES, Serpent, Twofish, и др.) и да преместите всички файлове от този том в новия том.</string>
<string lang="bg" key="SYS_AUTOMOUNT_DISABLED">Вашата система не е конфигурирана за авто-монтиране на нови томове. Може да е невъзможно да се монтира VeraCrypt том, който е устройство. Авто-монтирането може да се разреши като се изпълни следната команда и се рестартира системата.\n\nmountvol.exe /E</string>
<string lang="bg" key="SYS_ASSIGN_DRIVE_LETTER">Моля, задайте буква за дяла/устройството преди да продължите ('Control Panel' &gt; 'System and Maintenance' &gt; 'Administrative Tools' - 'Create and format hard disk partitions').\n\nЗабележете, че това е изискване на операционната система.</string>
@@ -1116,8 +1118,8 @@
<string lang="bg" key="KEYB_LAYOUT_SYS_ENC_EXPLANATION">Бележка: Паролата трябва да бъде въведена в pre-boot средата (преди стартирането на Windows), където не-US Windows клавиатурна подредба не е достъпна. Поради това, паролата винаги трябва да бъде въвеждане, като се използва стандартн US клавиатурна подредба. Както и да е, важно е да знаете, че НЕ ви е необходима истинска US клавиатура. VeraCrypt автоматично се уверява в това, че можете безопасно да въведете паролата (точно сега и в pre-boot средата), дори ако НЯМАТЕ истинска истинска US клавиатура.</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_INFO">Before you can encrypt the partition/drive, you must create a VeraCrypt Rescue Disk (VRD), which serves the following purposes:\n\n- If the VeraCrypt Boot Loader, master key, or other critical data gets damaged, the VRD allows you to restore it (note, however, that you will still have to enter the correct password then).\n\n- If Windows gets damaged and cannot start, the VRD allows you to permanently decrypt the partition/drive before Windows starts.\n\n- The VRD will contain a backup of the present content of the first drive track (which typically contains a system loader or boot manager) and will allow you to restore it if necessary.\n\nThe VeraCrypt Rescue Disk ISO image will be created in the location specified below.</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_WIN_ISOBURN_PRELAUNCH_NOTE">After you click OK, Microsoft Windows Disc Image Burner will be launched. Please use it to burn the VeraCrypt Rescue Disk ISO image to a CD or DVD.\n\nAfter you do so, return to the VeraCrypt Volume Creation Wizard and follow its instructions.</string>
- <string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%hs\n\nNow you need to burn it to a CD or DVD.\n\n%lsAfter you burn the Rescue Disk, click Next to verify that it has been correctly burned.</string>
- <string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NO_CHECK">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%hs\n\nNow you should either burn the image to a CD/DVD or move it to a safe location for later use.\n\n%lsClick Next to continue.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you need to burn it to a CD or DVD.\n\n%lsAfter you burn the Rescue Disk, click Next to verify that it has been correctly burned.</string>
+ <string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NO_CHECK">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you should either burn the image to a CD/DVD or move it to a safe location for later use.\n\n%lsClick Next to continue.</string>
<string lang="en" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NONWIN_ISO_BURNER">IMPORTANT: Note that the file must be written to the CD/DVD as an ISO disk image (not as an individual file). For information on how to do so, please refer to the documentation of your CD/DVD recording software. If you do not have any CD/DVD recording software that can write the ISO disk image to a CD/DVD, click the link below to download such free software.\n\n</string>
<string lang="en" key="LAUNCH_WIN_ISOBURN">Launch Microsoft Windows Disc Image Burner</string>
<string lang="bg" key="RESCUE_DISK_BURN_NO_CHECK_WARN">ВНИМАНИЕ: Ако вече сте създали VeraCrypt Спасителен Диск преди време, той не може да се преизползва за това системно устройство/дял, защото е създаден за различен главен ключ! Всеки път когато криптирате системно устройство/дял, трябва да създавате нов VeraCrypt Спасителен Диск за него дори ако използвате същата парола.</string>