VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.bg.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-08-05 13:06:46 +0200
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2015-08-06 00:04:10 +0200
commita23943694b715ecd4f5e7f6eb9c86b7f9a422851 (patch)
tree78a408f6b95808ad99361bfbe80d46629f7b2f86 /Translations/Language.bg.xml
parente760d69bfdd2858fe2585f263150193ddfe2ae93 (diff)
downloadVeraCrypt-a23943694b715ecd4f5e7f6eb9c86b7f9a422851.tar.gz
VeraCrypt-a23943694b715ecd4f5e7f6eb9c86b7f9a422851.zip
Language files: Remove duplicated entry in XML files.
Diffstat (limited to 'Translations/Language.bg.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.bg.xml1
1 files changed, 0 insertions, 1 deletions
diff --git a/Translations/Language.bg.xml b/Translations/Language.bg.xml
index 2c1e67fc..e97c7d36 100644
--- a/Translations/Language.bg.xml
+++ b/Translations/Language.bg.xml
@@ -581,7 +581,6 @@
<string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">ВНИМАНИЕ: ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ НА %s '%hs'%s ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ И ИЗГУБЕНИ (НЯМА ДА БЪДАТ КРИПТИРАНИ)!\n\nСигурни ли сте че желаете да продължите с форматирането?</string>
<string lang="bg" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">ВНИМАНИЕ: Няма да можете да монтирате тома или да достъпите файлове съхранени в него докато не е изцяло криптиран.\n\nСигурни ли сте, че желаете да стартирате криптирането на %s '%hs'%s?</string>
<string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">WARNING: You will not be able to mount the volume or access any files stored on it until it has been fully decrypted.\n\nAre you sure you want to start decrypting the selected %s '%hs'%s?</string>
- <string lang="en" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">WARNING: Please note that if power supply is suddenly interrupted while encrypting/decrypting existing data in place, or when the operating system crashes due to a software error or hardware malfunction while VeraCrypt is encrypting/decrypting existing data in place, portions of the data will be corrupted or lost. Therefore, before you start encrypting/decrypting, please make sure that you have backup copies of the files you want to encrypt/decrypt.\n\nDo you have such a backup?</string>
<string lang="bg" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">ВНИМАНИЕ: Забележете, че ако захранването прекъсне внезапно докато се криптират на място съществуващите данни, или ако операционната система забие поради софтуерна грешка или хардуерна неизправност, докато VeraCrypt криптира на място съществуващи данни, части от данните ще бъдат повредени или изгубени. За това, преди да започнете криптиране, моля, уверете се, че имате бекъп копие на файловете, които желаете да криптирате.\n\nИмате ли такова бекъп копие?</string>
<string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">ВНИМАНИЕ: ВСЯКАКВИ ФАЙЛОВЕ СЪХРАНЯВАНИ В МОМЕНТА НА ДЯЛ '%hs'%s (Т.Е. НА ПЪРВИЯ ДЯЛ СЛЕД СИСТЕМНИЯ ДЯЛ) ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ И ИЗГУБЕНИ (НЯМА ДА БЪДАТ КРИПТИРАНИ)!\n\nСигурни ли сте, че желаете да продължите с форматирането?</string>
<string lang="bg" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_SECOND_WARNING_LOTS_OF_DATA">ВНИМАНИЕ: ИЗБРАНИЯТ ДЯЛ СЪДЪРЖА ГОЛЯМ ОБЕМ ДАННИ! Всякакви файлове съхранени на дяла ще бъдат изтрити и изгубени (няма да бъдат криптирани)!</string>